Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
С.Г. Пепеляєв. Податкове право: Навчальний посібник, 2000 - перейти до змісту підручника

18.4.7. Правопорушення проти обов'язків по сплаті податків


Основний обов'язок платника податків - повна і своєчасна сплата податків. Способи ухилення від сплати податків різні і по відношенню до кожного конкретного податку специфічні.
Ухилення від сплати податків - найбільш часто зустрічається і найбільш небезпечна група податкових правопорушень. Суть цих правопорушень складається в невиконанні або неналежному виконанні платником податків зобов'язань перед бюджетом. Суспільна небезпека ухилення від оподаткування, однак, не зводиться тільки до недоотримання бюджетом коштів і зростання його дефіциту. Ухилення від оподаткування підриває основи ринкової конкуренції, ставить недоимщика в більш вигідне становище порівняно з добросовісним платником податків. Крім того, недоплата податку однією особою компенсується іншими платниками податків: державі доводиться збільшувати ставки чи вдаватися до нових видів оподаткування.
Існують різні причини, які спонукають платника податків ухилитися від податку. П.М. Годме виділяє моральні, політичні, економічні технічні причини.
Ослабленню моральних критеріїв у відносинах платника податків і держави нерідко сприяє сам законодавець. Податкові закони не завжди відповідають основним принципам законодавства-загальності, постійності і неупередженості, що знижує їх престиж і авторитет. Крім того, у разі встановлення високої ставки податку платник податків сприймає її як вираження придушення і вважає себе вправі йому чинити опір. Ці обставини призводять до того, що «для багатьох вкрасти у скарбниці не означає вкрасти».
Політичні причини ухилення від податку пов'язані з регулюючою функцією податків: за допомогою їх держава проводить соціальну та економічну політику. Особи, проти яких спрямована така політика, ухиленням від сплати податків надають певну протидію намірам держави.
Економічні стимули ухилення від оподаткування, як правило, є визначальними. Платник податків порівнює економічні наслідки сплати податку та застосування санкцій. Природно, чим вище ставка податку і менше розмір санкцій, тим вище економічний ефект від ухилення.
Інша сторона цієї проблеми полягає в тому, що чим гірше економічне становище платника податків, тим вище спонукальні мотиви ухилення. По-перше, виконання всіх податкових зобов'язань може погіршити економічне становище суб'єкта аж до критичного. Ухилення від оподаткування може розглядатися платником податку як єдиний шанс вижити. По-друге, хоча застосування санкцій до економічно слабкій суб'єкту може і розорити його, все ж загроза втратити все може бути менш істотна, ніж загроза застосування санкцій до динамічно розвивається суб'єкту, який при цьому позбавляється реальних перспектив.
Істотно зростає практика ухилення від оподаткування в періоди економічних спадів, що пояснюється не тільки погіршенням матеріального становища платників податків, але і споживачів їхньої продукції (робіт, послуг), в результаті чого скорочується можливість перекладання податку шляхом підвищення відпускних цін.
Технічні причини ухилення від оподаткування пов'язані насамперед з недосконалістю форм і методів контролю. Податкові органи не в змозі проконтролювати кожну господарську операцію, перевірити достовірність кожного бухгалтерського документа.
До ухиленню від сплати податку у зв'язку з недосконалістю податкового законодавства дуже близько інше поняття - уникнення податку (податкове планування).
Податкове планування - законний спосіб обходу податків з застосуванням всіх допустимих законом податкових пільг і прийомів скорочення податкових зобов'язань.
Законодавством передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків.
Адміністративна відповідальність передбачена ст. 122 НК РФ. Вона настає за несплату або неповну сплату сум податку внаслідок заниження податкової бази, іншого неправильного обчислення податку або інших неправомірних дій (бездіяльності). Законодавець не виділив в окремі склади порушення, що призводять до несплати податку, але різняться за способом вчинення. Такий підхід можна пояснити завданням максимально спростити законодавство. Однак це призводить до порушень принципів юридичної відповідальності і насамперед принципів диференціації, пропорційності, визначеності.
Так, несплата або неповна сплата сум податку внаслідок арифметичної помилки у розрахунку податку або неправильного застосування ставки податку легко виявляється при камеральній перевірці і не вимагає застосування до порушника серйозних заходів впливу.
Заниження податкової бази може бути виявлено тільки при виїзній перевірці. Санкції за це порушення повинні бути суворішим.
Абсолютно неприпустимо вказівку на «інші неправомірні дії», що призводять до накладання стягнень. Такі нечіткі формулювання - загроза довільного розширення кола караних вчинків, порушення законності при вирішенні спорів про оподаткування.
Більш строгі санкції за несплату або неповну сплату податку встановлені тільки залежно від форми вини. Штраф подвоюється в разі несплати або неповної сплати сум податку внаслідок умисних діянь (п. 3 ст. 122 НК РФ).
Форма провини істотна і при вирішенні питання про вид відповідальності. Умисне ухилення від сплати податку за певних умов може розцінюватися як податкове злочин. Адміністративна відповідальність за несплату або неповну сплату податку настає лише в тому випадку, якщо діяння не містить ознак складу злочину, передбаченого кримінальним законодавством РФ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.4.7. Правопорушення проти обов'язків по сплаті податків "
 1. 18.3.1. Об'єкт податкового правопорушення
  правопорушення. Загальним об'єктом порушень податкового законодавства є податкова система країни. Саме їй заподіюють шкоду будь-які порушення норм податкового законодавства. Аналіз дозволяє виділити ряд груп податкових відносин, найбільш тісно пов'язаних за Своїм змістом. Такі групи охоронюваних законом однорідних, взаємопов'язаних податкових відносин розглядаються в якості
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  правопорушень. Всі три завдання реалізуються стосовно відносин у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 463 За офіційними даними, в 1995 р. арбітражними судами дозволено з винесенням рішень приблизно 240 тис. справ. [3] У 1996 р. кількість
 3. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  правопорушення (зокрема, ст. 220 ЦК - переробка які не належать особі матеріалів, ст. 222 ЦК - самовільна споруда, ст. 223 КК - незаконне виготовлення зброї). Створена річ може бути як рухомої, так і нерухомої. Для рухомих речей момент виникнення права власності визначається фактом закінчення діяльності по створенню (саме в цей момент річ вважається
 4. § 5. Порука
  правопорушення, в той час як виникнення обов'язки поручителя зумовлено правопорушенням з його боку. Порука залежить у своєму існуванні від забезпечуваного зобов'язання (п. 3 ст. 329, п. 1 ст. 367 ЦК) і, отже, носить акцесорних характер * (1284). Від поруки в сенсі ст. 361-367 ГК слід відмежовувати суміжні правові явища і перш за все приєднання
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  правопорушенням (наслідок). * (596) В Зокрема, буксировщик звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань, якщо воно виникло, наприклад, внаслідок рятування життя людей або майна на воді (п. 1 ст. 118 КВВТ). * (597) Спеціальне правило діє для ситуації, пов'язаної з ліквідацією наслідків транспортної пригоди з плотом. Тут збір деревини покладається на
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  правопорушення. М., 1950. С. 253. * (47) Див: Кун А.П. Відшкодування шкоди, завданої громадянинові актами влади: автореф. канд. дісс. Л., 1984. С. 11. * (48) Див: Кун А.П. Відшкодування шкоди, завданої громадянинові актами влади : автореф. канд. дісс. С. 12-13. * (49) Поняття представника влади у вузькому сенсі виводиться з визначення посадової особи, що міститься в примітці до ст. 2.4 КоАП.
 7. Глава 6 Російська Правда як пам'ятка права
  правопорушення, відповідальність була двоякою: пан сплачував за нього штраф потерпілому, але сам закуп міг бути "виданий головою", тобто перетворений на повного холопа. Його правовий статус різко змінювався . За спробу піти від пана, не розплатившись, закуп також звертався в холопа. Як свідок в судовому процесі закуп міг виступати тільки в особливих випадках: по малозначних справах ("в
 8. 1. Деякі загальні положення про цивільно - правової відповідальності
  правопорушення, але санкція аж ніяк не завжди означає відповідальність. Коли, наприклад, майно вилучається з чужого незаконного володіння в примусовому порядку, стверджував О.С. Іоффе, в наявності санкція як наслідок правопорушення . Але така санкція буде відповідальністю тому, що не пов'язана з якими нестатками для порушника, у якого вилучається річ, йому не належить.
 9. 1. Поняття і кваліфікація договору позики
  правопорушення, передбаченого у ст. 172 КК РФ, встановила відповідальність за незаконну банківську діяльність, тобто за виконання банківських операцій без реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії) у випадках, коли наявність ліцензії обов'язково. Але остання стосовно до розміщення грошових коштів на умовах повернення, платності і терміновості може бути отримана тільки
 10. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  правопорушення включена ст. 14.27, яка встановила адміністративні санкції за три види пов'язаних з організацією лотерей правопорушень. Маються на увазі проведення лотереї без отриманого у встановленому порядку дозволу або без направлення, також у встановленому порядку, повідомлення (ч. 1); несвоєчасне перерахування цільових відрахувань від лотереї та спрямування їх на інші, ніж ті, які
© 2014-2022  yport.inf.ua