Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
С. Г. Пепеляєв. Податкове право: Навчальний посібник, 2000 - перейти до змісту підручника

Запитання для самостійного вивчення


1. Вивчіть принципи визначення ціни товарів (робіт, послуг) для цілей оподаткування.
Підготуйте відповіді на наступні питання.
- Яке загальне правило визначення ціни товарів (робіт, послуг)?
- Назвіть чотири основних і один додатковий критерії, що дозволяють податковим органам коригувати результати угод.
- Які дві умови враховуються при визначенні ринкової ціни товару (роботи, послуги)?
- З метою оподаткування враховується ринкова ціна попиту або пропозиції?
- У чому відмінність понять «ідентичні товари» і «однорідні товари»?
- Які умови угод враховуються при оцінці порівнянності?
- Чи обмежений коло джерел інформації про ринкові ціни, що враховуються при оподаткуванні?
- Яка черговість застосування додаткових методів визначення ринкової ціни? Чому встановлена ця черговість?
- Які фактори враховуються при визначенні ринкової ціни методом подальшої реалізації?
- Які фактори враховуються при визначенні ринкової ціни витратним методом?
- У якому випадку ціна операції не підлягає коригуванню при будь-яких обставин?
При підготовці відповідей використовуйте джерела.
1. Податковий кодекс Російської Федерації. - Ст. 40.
2. Коментар до Податкового кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейні / Упорядник і автор коментарів С.Д. Шаталов:
Навч. Посібник. - М.: МЦФЕР, 1999 - С. 185-198.
3. Коментар до Податкового кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний, розширений) / Под ред. А.В. Бризгаліна. - М.:
Аналітика Прес, 1999. - С. 229-235.
2. Вивчіть підстави та порядок визнання осіб взаємозалежними.
Підготуйте відповіді на наступні питання.
- В яких цілях податковим законодавством вводиться поняття «взаємозалежні особи»?
- Чи можуть бути визнані взаємозалежними фізична особа та організація?
- Визначте частку участі організації А в організації Е виходячи з умов, показаних на графіку. Стрілками позначені відносини участі із зазначенням часткою.
30% 50%80% 10%
40%

50%

- Якими умовами пов'язано розсуд суду при вирішенні питання про взаємозалежність осіб?
При підготовці відповідей використовуйте джерела.
1. Податковий кодекс Російської Федерації. - Ст. 20.
2. Коментар до Податкового кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейні / Упорядник і автор коментарів С.Д. Шаталов: Навч. посібник.-М.: МЦФЕР, 1999.-С. 97-104.
3. Коментар до Податкового кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний, розширені / Под ред. А.В. Бризгаліна. - М.: Аналітика-Прес, 1999.-С. 131-135.
3. Вивчіть порядок виконання банками обов'язків, пов'язаних з обліком платників податків.
Підготуйте відповіді на наступні питання.
- Чи необхідно попередню письмову згоду податкового органу на відкриття банком рахунку платнику податків?
- Відносно яких осіб, які відкривають рахунок, банк зобов'язаний упевнитися в постановці їх на облік в податковому органі?
- Якому податковому органу банк зобов'язаний повідомити про відкриття або закриття рахунка?
- В який термін банк зобов'язаний надіслати податковому органу повідомлення про відкриття або закриття рахунка?
- Відносно яких рахунків діють вищевказані вимоги?
- Які несприятливі наслідки невиконання або неналежного виконання банком обов'язків, пов'язаних з відкриттям і закриттям рахунків?
При підготовці відповідей використовуйте джерела.
1. Податковий кодекс Російської Федерації. - Ст. 11,86,132.
2. Коментар до Податкового кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейні / Упорядник і автор коментарів С.Д. Шаталов: Навч. посібник-М.: МЦФЕР, 1999-С. 97-104.
3. Коментар до Податкового кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний, розширені / Под ред. А.В. Бризгаліна. - М.: Аналітика-Прес, 1999. - С. 418-420,577-479 .
4. Вивчіть порядок виконання банками доручень платників податків, платників зборів, податкових агентів з перерахування сум податків, зборів.
Підготуйте відповіді на наступні питання.
- Яка плата стягується банком за виконання доручення перерахувати податок, збір?
- В який термін банк зобов'язаний виконати доручення перерахувати податок, збір?
- У якому порядку банк перераховує податки, збори за дорученнями платників податків?
- Які несприятливі наслідки невиконання або неналежного виконання банком доручень перерахувати податок, збір?
При підготовці відповідей використовуйте джерела .
1. Податковий кодекс Російської Федерації. - Ст. 60,133.
2. Цивільний кодекс Російської Федераціі.-Ст. 855.
3. Постанова Конституційного Суду Російської Федерації від 12 жовтня 1998 р. № 24-П «У справі про перевірку конституційності пункту 3 статті 11 Закону Російської Федерації від 27 грудня 1991 року« Про основи податкової системи в Російській Федерації ».
4. Коментар до Податкового кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний, розширені / Под ред. А.В. Бризгаліна. - М.: Аналітика-Прес, 1999-С. 296-299,548-552.
5. Коментар до Податкового кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейні / Упорядник і автор коментарів С.Д. Шаталов: Навч. посібник. - М.: МЦФЕР, 1999. - С. 294-298 , 579-582.
5. Вивчіть порядок виконання банками рішень податкових органів про стягнення з платників податків, платників зборів, податкових агентів сум податків, зборів, пені.
Підготуйте відповіді на наступні питання.
- В яких випадках примусове стягнення сум податків, зборів, пені звертається на грошові кошти на рахунках платників податків зборів, податкових агентів?
- Який документ направляється в банк податковим органом? Які реквізити має містити цей документ?
- У яких випадках банк повинен відмовитися виконати рішення податкового органу про стягнення сум податків, зборів, пені?
- Чи може банк при нестачі коштів на рахунку платника податків для погашення недоїмок і пенею виконувати будь-які платіжні доручення платника податків в першочерговому порядку?
- Вкажіть рахунки, з яких не проводиться примусового стягнення сум недоїмок і пенею .
- У які терміни банк зобов'язаний виконати рішення податкового органу про примусове стягнення сум недоїмок і пенею?
- Яку відповідальність несе банк за невиконання або неналежне виконання обов'язку виконати рішення податкового органу про примусове стягнення сум недоїмок і пенею?
При підготовці відповідей використовуйте джерела.
1. Податковий кодекс Російської Федераціі.-Ст. 46,60,135.
2. Цивільний кодекс Російської Федерації. - Ст. 855.
3. Постанова Конституційного Суду Російської Федерації «У справі про перевірку конституційності пунктів 2 і 3 частини першої статті 11 Закону Російської Федерації від 24 червня 1993 року «Про федеральних органах податкової поліції» від 17 грудня 1996 р. № 200-П.
4. Коментар до Податкового кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний, розширені / Под ред. А.В. Бризгаліна. - М.: Аналітика-Прес, 1999. - С. 253-258.553-556.
5. Коментар до Податкового кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейні / Упорядник і автор коментарів С.Д. Шаталов: Навч. посібник. - М.: МЦФЕР, 1999. - С. 227-238, 584-587.
6. Гаджієв Г.А. , Пепеляєв С.Г. Підприємець - платник податків - держава. Правові позиції Конституційного Суду Російської Федерації: Навч. посібник. - М.: ФБК-ПРЕС, 1998. - С. 136-149.
6 . Вивчіть порядок виконання банками рішень податкових органів про зупинення операцій по рахунках платників податків, платників зборів та податкових агентів.
Підготуйте відповіді на наступні питання.
- За чиїм рахунками в банках операції не можуть припинятися рішеннями податкових органів?
- Які операції за рахунками банк зобов'язаний припинити при отриманні відповідного рішення податкового органу?
- Чим відрізняються повноваження податкових органів щодо призупинення операцій по рахунках організацій від відповідних повноважень щодо громадян-підприємців?
- Яка процедура прийняття та звернення до виконання рішення податкового органу про припинення операцій по рахунку?
- В якому порядку банк виконує рішення податкового органу про припинення операцій по рахунку?
- Які несприятливі наслідки невиконання або неналежного виконання банком рішення податкового органу про припинення операцій по рахунку?
При підготовці відповідей використовуйте джерела.
1. Податковий кодекс Російської Федераціі.-Ст. 31 (п. 5), 76,134.
2. Коментар до Податкового кодексу Російської Федерації , частини першої (постатейні / Упорядник і автор коментарів С.Д. Шаталов: Навч. посібник. - М.: МЦФЕР, 1999. - С. 360-365, 582-583.
3. Податковий кодекс Російської Федерації. Частина перша: Постатейний коментар / За заг. ред. В.І. зломить. - М.: Статут, 1998. - С. 197-201,361 - 362.
7. Вивчіть порядок виконання банками обов'язків з розкриття інформації податковим органам.
Підготуйте відповіді на наступні питання.
- Яку інформацію банки зобов'язані розкривати податковим органам?
- Відносно яких осіб діє обов'язок банків щодо розкриття інформації?
- В яких випадках і в якому порядку банки подають податковим органам відповідні відомості?
- Які несприятливі наслідки невиконання або неналежного виконання банком обов'язків щодо розкриття інформації?
При підготовці відповідей використовуйте джерела.
1. Податковий кодекс Російської Федерації. - Ст. 86 (п. 2), 135 '.
2. Коментар до Податкового кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейні / Упорядник і автор коментарів С. Д. Шаталов: Навч. посібник.-М.: МЦФЕР, 1999 - С. 420,588 - 590.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання для самостійного вивчення"
 1. Запитання для самостійного вивчення
  До глави 11, пункту 11.1.1 1. Вивчіть порядок сплати прибуткового податку з доходів, отриманих від підприємницької діяльності. Підготуйте відповіді на наступні питання. «Що є об'єктом оподаткування у фізичних осіб, які займаються індивідуальною підприємницькою діяльністю? - Чи підлягають включенню в оподатковуваний дохід підприємця аванси, отримані ним під майбутню
 2. § 3. Джерела муніципального права.
  Джерелами муніципального права є: 1. Конституція Російської Федерації, яка закріпила місцеве самоврядування як одну з основ конституційного ладу, а також встановила, що органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12). Правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве
 3. § 3. Напрями сучасних досліджень у вітчизняній науці муніципального права
  Муніципальної-правова наука в сучасній Росії знаходиться на підйомі. Це обумовлено, зокрема, розвитком місцевого самоврядування, муніципального права як галузі права, що породжує стійку суспільну потребу в дослідженні різних аспектів місцевого самоврядування, муніципального законодавства. У числі багатоаспектних, міждисциплінарних робіт необхідно назвати наступні: Пертцік
 4. § 2. Місцева адміністрація
  Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчого-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 5. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, які є предметом цивільно- правового регулювання,
 6. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ЦК, які утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 7. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
    Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 8. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
    Загальна характеристика. Розглядаючи ознаки інноваційної діяльності та аналізуючи її особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного
 9. ВСТУП
    Проблема побудови теоретично обгрунтованої, ефективно діючої моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування в даний час придбала першорядне значення. Як справедливо зазначив Президент Російської Федерації, однією з суттєвих причин нерозвиненості місцевого самоврядування в Російській Федерації є "нечіткість у розмежуванні повноважень з
 10. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
© 2014-2022  yport.inf.ua