Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право
ЗМІСТ:
М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1, 2010
У томі І Науково-практичних коментарів до Податкового кодексу розкрито сутність термінів і понять, що використовуються у податковому законодавстві, детально проаналізовано загальні положення Податкового кодексу України, прокоментовано основні засади адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів). У даний том увійшли перший та другий розділи, у яких визначаються загальні засади оподаткування в Україні. До розділу І включені коментарі до загальних положень: поняття податку, податкового обов'язку, основних принципів податкового законодавства тощо. У розділ ІІ увійшли коментарі, що стосуються податкової звітності, порядку роз'яснення податкового законодавства, здійснення податкового контролю, обліку платників, порядку погашення податкового боргу платників податків, відповідальності та пені, застосування міжнародних договорів та погашення податкового боргу за запитами компетентних органів іноземних держав та інші питання, пов'язані з адмініструванням податків.
Розрахований на державних службовців, фахівців міністерств та відомств та інших центральних органів виконавчої влади, керівників бюджетних установ та організацій, викладачів і студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного спрямування, усім, чия діяльність пов'язана з практичним застосуванням податкового законодавства.
Передмова
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу
Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України
Стаття 3. Податкове законодавство України
Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України
Стаття 5. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами
Стаття 6. Поняття податку та збору
Стаття 7. Загальні засади встановлення податків і зборів
Стаття 8. Види податків та зборів
Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори
Стаття 10. Місцеві податки та збори
Стаття 11. Спеціальні податкові режими
Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад щодо податків та зборів
Стаття 13. Усунення подвійного оподаткування
Стаття 14. Визначення понять
Стаття 15. Платники податків
Стаття 16. Обов'язки платника податків
Стаття 17. Права платника податків
Стаття 18. Податкові агенти
Стаття 19. Представники платника податків
Стаття 20. Права органів державної податкової служби
Стаття 21. Обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів
Стаття 22. Об'єкт оподаткування
Стаття 23. База оподаткування
Стаття 24. Одиниця виміру бази оподаткування
Стаття 25. Ставка податку
Стаття 26. Базова (основна) ставка податку
Стаття 27. Гранична ставка податку
Стаття 28. Абсолютна та відносна ставки податку
Стаття 29. Обчислення суми податку
Стаття 30. Податкові пільги
Стаття 31. Строк сплати податку та збору
Стаття 32. Зміна строку сплати податку та збору
Стаття 33. Податковий період
Стаття 34. Види податкового періоду
Стаття 35. Порядок сплати податків та зборів
Стаття 36. Податковий обов'язок
Стаття 37. Виникнення, зміна і припинення податкового обов'язку
Стаття 38. Виконання податкового обов'язку
Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни
РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 40. Сфера застосування цього розділу
Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення
Стаття 42. Листування з платником податків
Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань
Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності
Стаття 45. Податкова адреса
ГЛАВА 2. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ
Стаття 46. Податкова декларація (розрахунок)
Стаття 47. Особи, які несуть відповідальність за складення податкової звітності
Стаття 48. Складення податкової декларації
Стаття 49. Подання податкової декларації до органів державної податкової служби
Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності
Стаття 51. Подання відомостей про суми виплачених доходів платникам податків - фізичним особам
ГЛАВА 3. ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
Стаття 52. Податкова консультація
Стаття 53. Наслідки застосування податкових консультацій
ГЛАВА 4. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ ТА/АБО ГРОШОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
Стаття 54. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань
Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів
Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів
Стаття 57. Строки сплати податкового зобов'язання
Стаття 58. Податкове повідомлення-рішення
Стаття 59. Податкова вимога
ГЛАВА 5. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Стаття 61. Визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення
ГЛАВА 6. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків
Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб
Стаття 65. Облік самозайнятих осіб
Стаття 66. Внесення змін до облікових даних платників податків
Стаття 67. Підстави та порядок зняття з обліку в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб
Стаття 68. Інформація, що подається для обліку платників податків органами державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та іншими органами
Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах
Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків
ГЛАВА 7. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби
Стаття 72. Збір податкової інформації
Стаття 73. Отримання податкової інформації органами державної податкової служби
Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації
ГЛАВА 8. ПЕРЕВІРКИ
Стаття 75. Види перевірок
Стаття 76. Порядок проведення камеральної перевірки
Стаття 77. Порядок проведення документальних планових перевірок
Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок
Стаття 79. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки
Стаття 80. Порядок проведення фактичної перевірки
Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок
Стаття 82. Строки проведення виїзних перевірок
Стаття 83. Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок
Стаття 84. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю органами державної податкової служби
Стаття 85. Надання платниками податків документів
Стаття 86. Оформлення результатів перевірок
ГЛАВА 9. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків
Стаття 88. Зміст податкової застави
Стаття 89. Виникнення права податкової застави
Стаття 90. Податковий пріоритет
Стаття 91. Податковий керуючий
Стаття 92. Узгодження операцій із заставленим майном
Стаття 93. Припинення податкової застави
Стаття 94. Адміністративний арешт майна
Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі
Стаття 96. Погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств
Стаття 97. Погашення грошових зобов'язань або податкового боргу в разі ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством
Стаття 98. Порядок погашення грошових зобов'язань або податкового боргу у разі реорганізації платника податків
Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов'язань фізичних осіб у разі їх смерті або визнання безвісно відсутніми чи недієздатними, а також неповнолітніх осіб
Стаття 100. Розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків
Стаття 101. Списання безнадійного податкового боргу
Стаття 102. Строки давності та їх застосування
ГЛАВА 10. ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ЗА ЗАПИТАМИ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
Стаття 103. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України
Стаття 104. Порядок надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах
Стаття 105. Узгодження суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах
Стаття 106. Відкликання податкових повідомлень в міжнародних правовідносинах або податкових вимог
Стаття 107. Заходи щодо стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах
Стаття 108. Нарахування пені та штрафних санкцій на суму податкового боргу в міжнародних правовідносинах
ГЛАВА 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Стаття 109. Загальні положення
Стаття 110. Особи, які притягаються до відповідальності за вчинення правопорушень
Стаття 111. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
Стаття 112. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності
Стаття 113. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи)
Стаття 114. Строки давності для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)
Стаття 115. Застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) у разі вчинення кількох порушень
Стаття 116. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)
Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби
Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків
Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків
Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності
Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою - підприємцем
Стаття 123. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання
Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби
Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту
Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків
Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати
Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації органам державної податкової служби
ГЛАВА 12. ПЕНЯ
Стаття 129. Пеня
Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені
Стаття 131. Порядок сплати пені, нарахованої за невиконання податкового зобов'язання
Стаття 132. Порядок нарахування пені у разі порушення умов, за яких надавалося звільнення (умовне звільнення) від оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України
Податкове право:
  1. М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 2 - 2010 год
  2. М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3 - 2010 год
  3. Н.А. Сотников. Земельный налог. Экономико-правовой бюллетень №11. - 2010 год
  4. М.В. Андреева. Действие налогового законодательства во времени Учебное пособие - 2006 год
  5. В. С. Белых, Д. В. Винницкий. Податкове право России. Краткий учебный курс. - 2004 год
  6. С.Г. Пепеляев. Податкове право: Учебное пособие - 2000 год
© 2014-2022  yport.inf.ua