Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації органам державної податкової служби


128.1. Неподання або подання податкової інформації банками чи іншими фінансовими установами з порушенням строку, визначеного цим Кодексом, органам державної податкової служби, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень.
Ті самі дії, вчинені протягом року після застосування штрафу, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень.
128.1. Абзаци перший і другий цього пункту ст.128 ПК (з урахуванням п.118.1 ст.118 ПК) передбачає відповідальність за такі форми бездіяльності та дії:
- неподання в строк, визначений ПК, банками та іншими фінансовими установами органам державної податкової служби податкової інформації (за виключенням випадків неподання повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків);
- подання з порушенням строку, визначеного ПК, банками та іншими фінансовими установами органам державної податкової служби податкової інформації (за виключенням випадків неподання повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків).
Неподання інформації за змістом цього пункту ст.128 ПК - це відсутність документів, що містять необхідну податкову інформацію, по-перше, після закінчення встановленого для подання строку і, по-друге, на момент прийняття рішення про накладення штрафу за це порушення в порядку ст.116 ПК.
Несвоєчасне подання інформації - це її подання, по-перше, після закінчення встановленого строку і, по-друге, до отримання повідомлення про накладення в порядку ст.116 ПК штрафу за неподання інформації.
Тобто, диспозиція цього пункту сформульована таким чином, що хоча неподання інформації є закінченою формою правопорушення, послідуюче подання цієї інформації утворює нову форму порушення - подання з порушенням строку. Одна і та ж інформація однією установою в один момент часу не може бути і неподаною і поданою несвоєчасно.
Про правила обчислення строків подання інформації див. коментар до п. 117.1 ст. 117 ПК.
Суб'єктами, що вчинюють правопорушення та притягуються до фінансової відповідальності, є банки, інші фінансові установи.
Неподання банками або іншими фінансовими установами відповідним органам державної податкової служби в установлений статтею 69 цього Кодексу строк податкової інформації у вигляді повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків має кваліфікуватися за п. 118.1 (див. коментар до ст. 118 ПК).
Абзаци третій і четвертий п. 128.1 встановлюють відповідальність за кваліфіковані (за ознакою повторності) дії, передбачені абзацом першим цього пункту, тобто за:
- повторне протягом року після застосування штрафу подання з порушенням строку, визначеного ПК, банками та іншими фінансовими установами органам державної податкової служби податкової інформації.
Відповідальність за повторне неподання інформації (за повторну бездіяльність) не передбачена.
У випадках, коли з порушенням строку, визначеного ПК, банками та іншими фінансовими установами подана органам державної податкової служби податкова інформація у вигляді повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків, застосовується не ця норма, а п. 118.1
статі 118 ПК.
Відлік річного строку починається з дня уплати штрафу за попереднє правопорушення і закінчується через 365 (включно) календарних днів. Якщо початок або закінчення річного строку припадає на високосний рік, цей строк закінчується через 366 (включно) календарних днів.

ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК
правопорушень (їх видів, форм), передбачених нормами Податкового кодексу України
Примітка 1. Кожен рядок переліку містить опис правопорушення (виду, форми прояву порушення), яке відрізняється від інших хоча б однією ознакою - змістом дії чи бездіяльності, суб'єктом порушення чи відповідальності, видом і розміром санкції тощо.
Примітка 2. Окремо позначені: випадки, коли застосування штрафних санкцій ускладнено (унеможливлено) внаслідок особливостей конструкції відповідних норм (наприклад, п.119.1); випадки, коли одне порушення охоплюється двома різними нормами про фінансову відповідальність (наприклад, п.120.1 і підпункт 120.1.2). Для розкриття змісту таких особливостей конструкції та конкуренції норм необхідно застосовувати коментар до відповідних статей Податкового кодексу.
№ з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності 1. п. 50.1 абз. 3а дії Заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, яке виявлене самостійно платником податків до початку його перевірки платники податків штраф три відсотки від такої суми платники податків № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності контролюючим органом за умови сплати суми такої недоплати та штрафу до подання такого уточнюючого розрахунку; 2. п. 50.1 абз. 3б дії Заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, яке виявлене самостійно платником податків до початку його перевірки контролюючим органом за умови відображення суми такої недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (див., також ознаки правопорушення, передбаченого п.120.2) платники податків штраф п'ять відсотків від такої суми платники податків № Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи правопорушення фінансової відповідальності бездіяльність) санкції 3. п. 117.1 бездіяльність - неподання у строки та у платники податків штраф 170 самозайняті абз. 1 і 2 випадках, передбачених гривень особи цим Кодексом, заяв та/або документів для взяття на штраф 340 юридичні особи облік у відповідному гривень органі державної відокремлені податкової служби; штраф 340 підрозділи гривень юридичної особи юридичні особи, відповідальні за штраф 510 нарахування та гривень сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність 4. п. 117.1 бездіяльність - неподання у строки та у платники податків штраф 170 самозайняті абз. 1 і 2 випадках, передбачених гривень особи цим Кодексом, заяв та/або документів для реєстрації штраф 340 юридичні особи змін місцезнаходження чи гривень внесення інших змін до відокремлені своїх облікових даних штраф 340 підрозділи № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності гривень
штраф 510 гривень юридичної особи
юридичні особи, відповідальні за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність 5. п. 117.1 абз. 1 і 2 бездіяльність - неподання виправлених документів для взяття на облік у відповідному органі державної податкової служби платники податків штраф 170 гривень
штраф 340 гривень
штраф 340 гривень
штраф 510 гривень самозайняті особи
юридичні особи
відокремлені підрозділи юридичної особи
юридичні особи, відповідальні за нарахування та сплату податків до бюджету під
6.
7.
Норми
ПК
п. 117.1
абз. 1 і 2
п. 117.1
абз. 1 і 2
Вид діяння (дія чи бездіяльність)
бездіяльність
бездіяльність
Ознаки правопорушення
- неподання виправлених документів для внесення змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних
- неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення

8.
Норми
ПК
п. 117.1
абз. 1 і 2

9.
Норми
ПК
п. 117.1
абз. 1 і 2
Вид діяння (дія чи бездіяльність)
дії
Ознаки правопорушення
- подання з помилками чи у неповному обсязі для реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних
№ Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи правопорушення фінансової відповідальності бездіяльність) санкції
12.
Норми
ПК
п. 117.1
абз. 3

13.
14.
Норми
ПК
п. 117.1
абз. 3
п. 117.1
абз. 3
Вид діяння (дія чи бездіяльність)
бездіяльність
бездіяльність
Ознаки правопорушення
- повторне протягом року неподання виправлених документів для взяття на облік у відповідному органі державної податкової служби
- повторне протягом року неподання виправлених

15.
Норми
ПК
п. 117.1
абз. 3
№ Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи бездіяльність) правопорушення фінансової санкції відповідальності юридичні особи, відповідальні за штраф 1020 нарахування та гривень сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність 16. п. 117.2 бездіяльність - порушення вимог щодо платники податків, штраф 1700 платники абз. 1 і 2 обов'язкової реєстрації як платників акцизного податку за місцем державної реєстрації у п'ятиденний строк з дня отримання ліцензії на виробництво (застосування відповідальності за це діяння унеможливлено -див. коментар до п.117.2) що виробляють спирт етиловий (коньячний, плодовий), алкогольні напої та тютюнові вироби гривень податків, що виробляють спирт етиловий (коньячний, плодовий), алкогольні напої та тютюнові вироби 17. п. 118.1 бездіяльність - неподання відповідним банки; штраф 340 банки, абз. 1 і 2 органам державної податкової служби в установлений статтею 69 інші фінансові установи гривень інші фінансові установи
№ з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності абз. 1 і 2 статус банку або іншій фінансовій установі при відкритті рахунку. підприємці;
особи, що
проводять
незалежну
професійну
діяльність гривень підприємці;
особи, що
проводять
незалежну
професійну
діяльність 20. п. 119.1 абз. 1 і 2 бездіяльність - неподання інформації для формування Державного реєстру фізичних осіб-платників податків
(відсутність встановленого строку подання відповідної інформації фактично унеможливлює застосування санкцій за цей вид правопорушення (див. коментар до ст.119 ПК). фізична особа, для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру штраф 85 гривень фізичні особи-
платники
податків 21. п. 119.1 абз. 1 і 2 бездіяльність - неподання інформації для ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків фізична особа, яка включена до Державного реєстру штраф 85 гривень фізичні особи-
платники
податків 22. п. 119.1 абз. 1 і 2 дії - порушення порядку подання інформації для фізична особа, для якої раніше не штраф 85 гривень фізичні особи-платники № Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи бездіяльність) правопорушення фінансової санкції відповідальності формування Державного формувалася податків реєстру фізичних осіб- облікова картка платників податків платника податків та яка не включена до Державного реєстру 23. п. 119.1 дія - порушення порядку фізична особа, для штраф 85 фізичні особи- абз. 1 і 2 подання інформації для ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру гривень платники податків 24. п. 119.1 бездіяльність - повторне протягом року фізична особа- штраф 170 фізичні особи- абз. 3 і 4 неподання інформації для формування Державного реєстру фізичних осіб-платників податків платник податків, до якої протягом року було застосовано штраф за таке
правопорушення гривень платники податків 25. п.119.1 бездіяльність - повторне протягом року фізична особа- штраф 170 фізичні особи- абз. 3 і 4 неподання інформації для ведення Державного реєстру фізичних осіб платник податків, до якої протягом року було гривень платники податків № Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи бездіяльність) правопорушення фінансової санкції відповідальності застосовано штраф за таке правопорушення 26. п.119.1 дія - повторне протягом року фізична особа- штраф 170 фізичні особи- абз. 3 і 4 порушення порядку подання інформації для формування Державного реєстру фізичних осіб-платників платник податків, до якої протягом року було застосовано штраф за таке
правопорушення гривень платники податків 27. п. 119.1 дія - повторне протягом року фізична особа- штраф 170 фізичні особи- абз. 3 і 4 порушення порядку подання інформації для ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків платник податків, до якої протягом року було застосовано штраф за таке
правопорушення гривень платники податків 28. п. 119.2 бездіяльність - неподання податкової фізична особа- штраф 510 фізичні особи- абз. 1 і 2 звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку платник податків гривень платники податків 29. п. 119.2 дія - подання з порушенням фізична особа- штраф 510 фізичні особи- абз. 1 і 2 встановлених строків платник податків гривень платники № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку податків 30. п. 119.2 абз.1 і 2 дія - подання не у повному обсязі податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку фізична особа-платник податків штраф 510 гривень фізичні особи-
платники
податків 31. п. 119.2 абз.1 і 2 дія - подання з недостовірними відомостями податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку фізична особа-платник податків штраф 510 гривень фізичні особи-
платники
податків 32. п. 119.2 абз. 1 і 2 дія - подання з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих фізична особа-платник податків штраф 510 гривень фізичні особи-
платники
податків № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку 33. п. 119.2 абз. 3 і 4 бездіяльність - повторне протягом року неподання податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку фізична особа-платник податків, до якої протягом року було застосовано штраф за таке
правопорушення штраф 1020 гривень фізичні особи-
платники
податків 34. п. 119.2 абз. 3 і 4 дія - повторне протягом року подання з порушенням встановлених строків податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку фізична особа-платник податків, до якої протягом року було застосовано штраф за таке
правопорушення штраф 1020 гривень фізичні особи-
платники
податків 35. п. 119.2 абз. 3 і 4 дія - повторне протягом року подання не у повному обсязі податкової звітності фізична особа-платник податків, до якої протягом штраф 1020 гривень фізичні особи-
платники
податків № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку
та інші об'єкти оподаткування року було застосовано штраф за таке
правопорушення 36. п. 119.2 абз. 3 і 4 дія - повторне протягом року подання з недостовірними відомостями податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку фізична особа-платник податків, до якої протягом року було застосовано штраф за таке
правопорушення штраф 1020 гривень фізичні особи-
платники
податків 37. п. 119.2 абз. 3 і 4 дія - подання з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку
та інші об'єкти оподаткування фізична особа-платник податків, до якої протягом року було застосовано штраф за таке
правопорушення штраф 1020 гривень фізичні особи-
платники
податків № Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи бездіяльність) правопорушення фінансової санкції відповідальності 38. п. 119.3 бездіяльність - оформлення документів, фізична особа- штраф 170 фізичні особи- абз. 1 і 2 (не зазначення
реєстраційного
номера) які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім випадків, визначених пунктом 119.2 цієї статті платник податків гривень платники податків 39. п. 119.3 дія - оформлення документів, фізична особа- штраф 170 фізичні особи- абз. 1 і 2 які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім випадків, визначених пунктом 119.2 цієї статті платник податків гривень платники податків 40. п. 120.1 бездіяльність - неподання податкових платники податків; штраф 170 платники абз. 1 і 2 декларацій (розрахунків)
(окрім випадків, коли на інші особи, зобов'язані гривень податків; інші особи, № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності підставі цього порушення платника податків контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків - див. п.123.1) нараховувати та сплачувати податки, збори зобов'язані нараховувати та сплачувати податки, збори 41. п. 120.1 абз. 1 і 2 дія - несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків). платники податків; інші особи, зобов'язані нараховувати та сплачувати податки, збори штраф 170 гривень платники податків; інші особи, зобов'язані нараховувати та сплачувати податки, збори №
з/п 42.
43.
Норми
ПК
п. 120.1 абз. 3 і 4
пп.
120.1.1
Вид діяння (дія чи бездіяльність)
дія
бездіяльність
№ Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи бездіяльність) правопорушення фінансової санкції відповідальності податковим органом (замість цієї санкції має застосовуватися санкція п.120.1 - див. коментар до підпункту 120.1.2 та до п.109.1) 44. пп. дія - включення до декларації платник податків- штрафна санкція платник 120.1.1 перекручених (недостовірних) даних про суми одержаних доходів, понесених витрат, якщо такі дії платника призвели до заниження суми оподатковуваного доходу фізична особа 25 % від різниці
між заниженою
сумою
податкового
зобов'язання і
сумою,
визначеною
податковим
органом податків-фізична особа 45. п. 120.2, а також абз. другий п. 50.1 - не надсилання уточнюючого розрахунку до податкової декларації, в якій самостійно виявлені помилки, якщо не були платник податків штраф п'ять відсотків від суми недоплати платник податків № Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи бездіяльність) правопорушення фінансової санкції відповідальності зазначені уточнені показники у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, після періоду, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені 46. п. 121.1 дії або - незабезпечення платник податків штраф 510 платник податків абз. 1 і 2 бездіяльність зберігання первинних документів облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених статтею 44 ПК строків їх зберігання гривень 47. п. 121.1 дії або - незабезпечення платник податків штраф 510 платник податків абз. 1 і 2 бездіяльність зберігання первинних документів облікових та інших регістрів, бухгалтерської та гривень № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених статтею 44 ПК строків їх зберігання та ненадання такими платниками податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених ПК (ця форма правопорушення не має практичного значення - див. коментар до п.121.1) 48. п. 121.1 абз. 1 і 2 бездіяльність - ненадання
контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених ПК платник податків штраф 510 гривень платник податків № Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи бездіяльність) правопорушення фінансової санкції відповідальності 49. п. 121.1 дії - повторні протягом року платник податків, штраф 1020 платник абз. 3 і 4 дії щодо незабезпечення зберігання первинних документів облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених статтею 44 ПК строків їх зберігання до якого протягом року було застосовано штраф за таке
правопорушення гривень податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке правопорушення 50. п. 122.1 бездіяльність - несплата платник податку- штраф 50 платник податку- (неперерахування) сум фізична особа відсотків ставок фізична особа єдиного податку в порядку податку та у строки, визначені цим Кодексом 51. п. 123.1 бездіяльність - неподання в установлені платник податку; штраф 25 платник податку абз. 1 і строки податкової (митної) платник митних відсотків сум 2, декларації (якщо на платежів нарахованого а також підставі цього податкового пп. контролюючий орган зобов'язання, 54.3.1 самостійно визначив суми податкового зобов'язання, неправомірно заявленої до № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків) повернення суми бюджетного відшкодування та/або
неправомірно заявленої суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість 52. п. 123.1 абз. 1 і
2,
а також
пп.
54.3.2 дії - заниження або завищення суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо платник податку штраф 25
відсотків сум
нарахованого
податкового
зобов'язання,
неправомірно
заявленої до
повернення суми
бюджетного
відшкодування платник податку № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності на підставі цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків) та/або
неправомірно заявленої суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість 53. п. 123.1 абз. 1 і
2,
а також
пп.
54.3.5 дії або
бездіяльність - порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, в тому числі податку на доходи фізичних осіб податковим агентом, якщо про це свідчать дані перевірок щодо утримання податків платник податків; податковий агент штраф 25
відсотків сум
нарахованого
податкового
зобов'язання,
неправомірно
заявленої до
повернення суми
бюджетного
відшкодування
та/або платник податків; податковий агент № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності у джерела виплати, в тому числі податкового агента (якщо на підставі цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків) неправомірно заявленої суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість 54. п. 123.1 абз. 1 і
2,
а також пп.
54.3.6 дії або
бездіяльність - заниження або завищення податкових зобов'язань, визначених платником у митних деклараціях, якщо про це свідчать результати митного контролю, отримані після закінчення процедури митного платник митних платежів штраф 25 відсотків сум нарахованого податкового зобов'язання, неправомірно заявленої до повернення суми платник податку № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності оформлення та випуску товарів
(якщо на підставі цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків) бюджетного
відшкодування
та/або
неправомірно заявленої суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість 55. п. 123.1 абз. 3 і
4,
а також пп.
54.3.1 бездіяльність - повторно протягом 1095 днів неподання в установлені строки податкової (митної) декларації (якщо на підставі цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання, платник податку; платник митних платежів штраф 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання, неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного платник податку № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків) відшкодування та/або
неправомірно заявленої суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість 56. п. 123.1 абз. 3 і
4,
а також
пп.
54.3.2 дії - повторно протягом 1095 днів заниження або завищення суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо на підставі платник податку штраф 50
відсотків суми
нарахованого
податкового
зобов'язання,
неправомірно
заявленої до
повернення суми
бюджетного
відшкодування
та/або
неправомірно платник податку № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків) заявленої суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість 57. п. 123.1 абз. 3 і
4,
а також
пп.
54.3.5 дії або
бездіяльність - повторно протягом 1095 днів порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, в тому числі податку на доходи фізичних осіб податковим агентом, якщо про це свідчать дані перевірок щодо утримання податків платник податків; податковий агент штраф 50
відсотків суми
нарахованого
податкового
зобов'язання,
неправомірно
заявленої до
повернення суми
бюджетного
відшкодування
та/або
неправомірно платник податку № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності у джерела виплати, в тому числі податкового агента(якщо на підставі цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків) заявленої суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість 58. п. 123.1 абз. 3 і 4,
а також пп.
54.3.6 дії або
бездіяльність - повторно протягом 1095 днів заниження або завищення податкових зобов'язань, визначених платником у митних деклараціях, якщо про це свідчать результати митного контролю, платник митних платежів штраф 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання, неправомірно заявленої до повернення суми платник податку № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності отримані після закінчення процедури митного оформлення та випуску товарів
(якщо на підставі цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків) бюджетного
відшкодування
та/або
неправомірно заявленої суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість 59. п. 123.1 абз. 5 і
6,
а також пп.
54.3.1 бездіяльність - втретє та більше протягом 1095 днів неподання в установлені строки податкової (митної) декларації (якщо на підставі цього контролюючий орган платник податку; платник митних платежів штраф 75
відсотків суми
нарахованого
податкового
зобов'язання,
неправомірно
заявленої до платник податку № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності самостійно визначив суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків) повернення суми бюджетного відшкодування та/або
неправомірно заявленої суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість 60. п. 123.1 абз. 5 і
6,
а також
пп.
54.3.2 дії - втретє та більше протягом 1095 днів заниження або завищення суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок платник податку штраф 75
відсотків суми
нарахованого
податкового
зобов'язання,
неправомірно
заявленої до
повернення суми
бюджетного
відшкодування платник податку № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності результатів діяльності платника податків (якщо на підставі цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків) та/або
неправомірно заявленої суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість 61. п. 123.1 абз. 5 і
6,
а також пп.
54.3.5 дії або
бездіяльність - втретє та більше протягом 1095 днів порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, в тому числі податку на доходи платник податків; податковий агент штраф 75 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання, неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного платник податку № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності фізичних осіб податковим агентом, якщо про це свідчать дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі податкового агента(якщо на підставі цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків) відшкодування та/або
неправомірно заявленої суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість 62. п. 123.1 абз. 5 і 6,
а також дії або
бездіяльність - втретє та більше протягом 1095 днів заниження або завищення податкових зобов'язань, платник митних платежів штраф 75 відсотків суми нарахованого податкового платник податку № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності пп.
54.3.6 визначених платником у митних деклараціях, якщо про це свідчать результати митного контролю, отримані після закінчення процедури митного оформлення та випуску товарів
(якщо на підставі цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків) зобов'язання,
неправомірно
заявленої до
повернення суми
бюджетного
відшкодування
та/або
неправомірно заявленої суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість 63. п. 124.1 абз. 1 і 2 дії - відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої платник податків штраф в розмірі
вартості
відчуженого платник податків № Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи бездіяльність) правопорушення фінансової санкції відповідальності згоди органу державної майна податкової служби, якщо отримання такої згоди є обов'язковим згідно з цим Кодексом 64. п. 125.1 бездіяльність - нерозміщення оригіналу суб'єкти штраф у розмірі суб'єкти абз. 1 і 2 або нотаріально господарювання, збору на один господарювання, засвідченої копії торгового що здійснюють календарний що здійснюють патенту в місцях, що торговельну місяць торговельну вказані у підпункті 267.6.1 діяльність, діяльність, пункту 267.6 ст.267 ПК здійснюють
торгівлю
готівковими
валютними
цінностями та
надають платні
послуги здійснюють
торгівлю
готівковими
валютними
цінностями та
надають платні
послуги 65. п. 125.1 бездіяльність - нерозміщення оригіналу суб'єкти штраф у розмірі суб'єкти абз. 1 і або нотаріально господарювання, збору на один господарювання, 2, а засвідченої копії торгового що здійснюють квартал що здійснюють також патенту в місцях, що діяльність у сфері діяльність у підпункт вказані у підпункті 267.6.1 розваг сфері розваг 267.6.1 пункту 267.6 ст.267 ПК 66. п. 125.1 бездіяльність - незабезпечення суб'єкти штраф у розмірі суб'єкти абз. 1 і 2, відкритості та доступності господарювання, збору на один господарювання, № Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи бездіяльність) правопорушення фінансової санкції відповідальності а також для огляду торгового що здійснюють календарний що здійснюють підпункт патенту, розміщеного з торговельну місяць торговельну 267.6.1 додержанням вимог п.267.6 ст.267 ПК діяльність, здійснюють торгівлю готівковими валютними цінностями та надають платні послуги діяльність, здійснюють торгівлю готівковими валютними цінностями та надають платні послуги 67. п. 125.1 бездіяльність - незабезпечення суб'єкти штраф у розмірі суб'єкти абз.1 і 2, відкритості та доступності господарювання, збору на один господарювання, а також для огляду торгового що здійснюють квартал що здійснюють підпункт патенту, розміщеного з діяльність у сфері діяльність у 267.6.1 додержанням вимог п.267.6 ст.267 ПК розваг сфері розваг 68. п. 125.1 бездіяльність - ненадання для огляду суб'єкти штраф у розмірі суб'єкти абз. 1 і уповноваженим законом господарювання, збору на один господарювання, 2, а особам оригіналу що здійснюють календарний що здійснюють також торгового патенту (у торговельну місяць торговельну підпункт випадку розміщення в діяльність, діяльність, 267.6.1 місцях, що вказані у підпункті 267.6.1 пункту 267.6 ст.267 ПК, нотаріально засвідченої здійснюють торгівлю готівковими валютними здійснюють торгівлю готівковими валютними № Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи бездіяльність) правопорушення фінансової санкції відповідальності копії) цінностями та надають платні послуги цінностями та надають платні послуги 69. п. 125.1 бездіяльність - ненадання для огляду суб'єкти штраф у розмірі суб'єкти абз. 1 і уповноваженим законом господарювання, збору на один господарювання, 2, а особам оригіналу що здійснюють квартал що здійснюють також торгового патенту (у діяльність у сфері діяльність у підпункт випадку розміщення в розваг сфері розваг 267.6.1 місцях, що вказані у підпункті 267.6.1 пункту 267.6 ст.267 ПК, нотаріально засвідченої копії) 70. п. 125.1 дії - здійснення діяльності, суб'єкти штраф у суб'єкти абз. 1 і передбаченої статтею 267 господарювання, подвійному господарювання, 3, а цього Кодексу (крім що здійснюють розмірі збору за що здійснюють також діяльності у сфері розваг), торговельну весь період торговельну підпункт без отримання відповідних діяльність, здійснення такої діяльність, 267.6.1 торгових патентів здійснюють
торгівлю
готівковими
валютними
цінностями та
надають платні
послуги діяльності, але не менше подвійного його розміру за один місяць здійснюють
торгівлю
готівковими
валютними
цінностями та
надають платні
послуги № Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи правопорушення фінансової відповідальності бездіяльність) санкції 71. п. 125.1 дії - здійснення діяльності, суб'єкти штраф у суб'єкти абз.1 і 3, передбаченої статтею 267 господарювання, подвійному господарювання, а також цього Кодексу (крім що здійснюють розмірі збору за що здійснюють підпункт діяльності у сфері розваг), торговельну весь період торговельну 267.6.4 з торговим патентом не на діяльність, здійснення такої діяльність, території, на яку здійснюють діяльності, але здійснюють поширюються торгівлю не менше торгівлю повноваження органу, готівковими подвійного його готівковими який здійснив реєстрацію валютними розміру за один валютними суб'єкта господарювання цінностями та місяць цінностями та або з яким погоджено надають платні надають платні місцезнаходження його послуги послуги відокремленого підрозділу 72. п. 125.1 дії - передача торгового суб'єкти штраф у суб'єкти абз. 1 і патенту (крім патенту на господарювання, подвійному господарювання, 3, а діяльність у сфері розваг) що здійснюють розмірі збору за що здійснюють також іншому суб'єкту торговельну весь період торговельну підпункт господарювання або діяльність, здійснення такої діяльність, 267.6.5 іншому відокремленому здійснюють діяльності, але здійснюють підрозділу торгівлю не менше торгівлю готівковими подвійного його готівковими валютними розміру за один валютними цінностями та місяць цінностями та надають платні надають платні послуги послуги №
з/п 73.
74.
75.
Норми
ПК
п. 125.1 абз. 1 і 3, а також підпункт
267.6.6
п. 125.1
абз. 1 і 4, а також підпункт
267.1.2
п. 125.1
абз. 1 і 4, а
Вид діяння (дія чи бездіяльність)
дії
дії
дії
№ з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності також підпункт
267.6.4 цього Кодексу, з пільговим торговим патентом не на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта господарювання або з яким погоджено місцезнаходження його відокремленого підрозділу реалізацію товарів у пунктах продажу товарів весь період здійснення такої діяльності, але не менше п'ятикратного його розміру за рік торговельну діяльність у пунктах продажу товарів. 76. п. 125.1 абз. 1 і 4, а також підпункт 267.6.5 дії - передача пільгового торгового патенту іншому суб'єкту господарювання або іншому
відокремленому підрозділу суб'єкти господарювання, які здійснюють реалізацію товарів у пунктах продажу товарів штраф у п'ятикратному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше п'ятикратного його розміру за рік суб'єкти
господарювання, що здійснюють торговельну діяльність у пунктах продажу товарів. 77. п.125.1 абз. 1 і 4, а також підпункт дії - здійснення реалізації товарів, визначених пунктом 267.2 статті 267 цього Кодексу, з використанням пересувної суб'єкти господарювання, які здійснюють реалізацію товарів у пунктах продажу штраф у п'ятикратному розмірі збору за весь період здійснення такої суб'єкти
господарювання, що здійснюють торговельну діяльність у № Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи бездіяльність) правопорушення фінансової санкції відповідальності 267.6.6 торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо) з пільговим торговим патентом, виданим не для такої діяльності товарів діяльності, але не менше п'ятикратного його розміру за рік пунктах продажу товарів. 78. п. 125.1 дії - здійснення торговельної суб'єкти штраф у суб'єкти абз. 1 і 5 діяльності без придбання господарювання, подвійному господарювання, короткотермінового що здійснюють розмірі збору за що здійснюють патенту торговельну діяльність у пунктах продажу товарів. весь строк такої діяльності торговельну діяльність у пунктах продажу товарів. 79. п. 125.1 дії - здійснення діяльності, суб'єкти штраф у суб'єкти абз. 1 і передбаченої статтею 267 господарювання, подвійному господарювання, 5, а цього Кодексу, з що здійснюють розмірі збору за що здійснюють також короткотерміновим торговельну весь строк такої торговельну підпункт патентом не на території, діяльність у діяльності діяльність у 267.6.4 на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта господарювання або з яким погоджено місцезнаходження його відокремленого підрозділу пунктах продажу товарів. пунктах продажу товарів. № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності 80. п. 125.1 абз. 1 і 5, а також підпункт
267.6.5 дії - передача короткотермінового патенту іншому суб'єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу суб'єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність у пунктах продажу товарів. штраф у подвійному розмірі збору за весь строк такої діяльності суб'єкти
господарювання, що здійснюють торговельну діяльність у пунктах продажу товарів. 81. п. 125.1 абз. 1 і 5, а також підпункт
267.6.6 дії - здійснення торговельної діяльності з
використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо) з
короткотерміновим патентом, виданим не для такої діяльності суб'єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність у пунктах продажу товарів. штраф у подвійному розмірі збору за весь строк такої діяльності суб'єкти
господарювання, що здійснюють торговельну діяльність у пунктах продажу товарів. 82. п. 125.1 абз. 1 і 6 дії - здійснення діяльності у сфері розваг без отримання відповідного патентів суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльності у сфері розваг штраф у восьмикратному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше восьмикратного його розміру за суб'єкти
господарювання, які здійснюють діяльності у сфері розваг № Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи бездіяльність) правопорушення фінансової санкції відповідальності один квартал 83. п. 125.1 дії - здійснення діяльності у суб'єкти штраф у суб'єкти абз. 1 і сфері розваг, з відповідним господарювання, восьмикратному господарювання, 6, а патентом але не на які здійснюють розмірі збору за які здійснюють також території, на яку діяльності у сфері весь період діяльності у підпункт поширюються розваг здійснення такої сфері розваг 267.6.4 повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта господарювання або з яким погоджено місцезнаходження його відокремленого підрозділу діяльності, але не менше восьмикратного його розміру за один квартал 84. п. 125.1 дії - передача патенту на суб'єкти штраф у суб'єкти абз. 1 і діяльність у сфері розваг господарювання, восьмикратному господарювання, 6, а іншому суб'єкту які здійснюють розмірі збору за які здійснюють також господарювання або діяльності у сфері весь період діяльності у підпункт іншому відокремленому розваг здійснення такої сфері розваг 267.6.5 підрозділу діяльності, але не менше восьмикратного його розміру за один квартал 85. п. 125.1 бездіяльність - несплата суб'єкти штрафні санкції суб'єкти абз. 7 (неперерахування) господарювання, у розмірі 50% господарювання, платником збору за які здійснюють ставок збору, які здійснюють № Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи правопорушення фінансової відповідальності бездіяльність) санкції здійснення деяких видів торговельну встановлених торговельну підприємницької діяльність у статтею 267 діяльність у діяльності, що зазначені у пунктах продажу цього Кодексу пунктах продажу підпункті 267.1.1 пункту товарів; товарів; 267.1 статті 267 цього діяльність з діяльність з Кодексу, сум збору в надання платних надання платних порядку та у строки, послуг за послуг за перелі- визначені цим Кодексом переліком, ком, визначеним визначеним Кабінетом Міні- Кабінетом стрів України; Міністрів України; торгівлю торгівлю готівковими готівковими валютними валютними цінностями у цінностями у пунктах продажу пунктах продажу іноземної іноземної валюти; валюти; діяльність у сфері діяльність у розваг (крім сфері розваг проведення (крім проведення державних державних грошових лотерей) грошових лотерей) 86. п. 126.1, бездіяльність - несплата платником платник податків штраф 10 платник податків а також податків суми самостійно відсотків № Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи бездіяльність) правопорушення фінансової санкції відповідальності підпункт визначеного грошового погашеної суми 14.1.40 зобов'язання протягом строків, визначених цим Кодексом, при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання податкового боргу 87. п. 126.1, а також підпункт
14.1.40 бездіяльність - несплата платником податків суми самостійно визначеного грошового зобов'язання протягом строків, визначених цим Кодексом, при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання платник податків штраф 20 відсотків погашеної суми податкового боргу платник податків 88. п. 127.1 бездіяльність - не нарахування податків платник податків, штраф 25 платник абз. 1 і 2 платником податків, у у тому числі відсотків суми податків, тому числі податковим податковий агент податку, що у тому числі агентом, до або під час підлягає податковий агент виплати доходу на користь нарахуванню № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності іншого платника податків та/або сплаті до бюджету 89. п. 127.1 абз. 1 і 2 бездіяльність - не нарахування та несплата
(неперерахування) податків платником, у тому числі податковим агентом, податків до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків платник податків, у тому числі податковий агент штраф 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету платник податків, у тому числі податковий агент 90. п. 127.1 абз. 1 і 2 бездіяльність - несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків. платник податків, у тому числі податковий агент штраф 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету платник податків, у тому числі податковий агент 91. п. 127.1 абз. 3 і 4 дії - вчинення повторно протягом 1095 днів дії, вказаних в абзаці першому п.127.1
(застосування абзаців 3 і 4 платник податків, у тому числі податковий агент штраф 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до платник податків, у тому числі податковий агент № Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи бездіяльність) правопорушення фінансової санкції відповідальності п.127.1 на практиці бюджету унеможливлене - див. коментар до цього пункту) 92. п. 127.1 дії - вчинення втретє та платник податків, штраф 75 платник абз. 5 і 6 більше протягом 1095 днів у тому числі відсотків суми податків, дії, передбачених податковий агент податку, що у тому числі частиною (абзацом) підлягає податковий агент першою пункту 127.1 нарахуванню та/або сплаті до (застосування абзаців 5 і 6 бюджету п.127.1 на практиці унеможливлене - див. коментар до п.127.1) 93. п. 128.1 бездіяльність - неподання в строк, банки; штраф 170 банки; абз. 1 і 2 визначений ПК, банками та іншими фінансовими установами органам державної податкової служби податкової інформації (за виключенням випадків неподання повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників інші фінансові установи гривень інші фінансові установи № Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи правопорушення фінансової відповідальності бездіяльність) санкції № Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи бездіяльність) правопорушення фінансової санкції відповідальності про відкриття або закриття рахунків платників податків, які мають кваліфікуватися за п.118.1) 96. пп. - застосування соціальної платник податків штраф 100 платники 169.2.3 і пільги до доходів платника відсотків суми податків пп. податку, інших ніж недоплати 169.2.4 заробітна плата (внаслідок (якщо платник п. 169.2 неподання платником податку роботодавцю заяви про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги) податків подав заяву про відмову від такої пільги всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення) 97. пп. - застосування соціальної платник податків штраф 100 платники 169.2.3 і пільги до заробітної плати, відсотків суми податків пп. яку платник податку недоплати 169.2.4 протягом звітного (якщо платник п. 169.2 податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи податків подав заяву про відмову від такої пільги всім № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад'юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету (внаслідок неподання платником податку роботодавцю заяви про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги) роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення) 98. пп.
169.2.3 і
пп.
169.2.4 п. 169.2 - застосування соціальної пільги до доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності (внаслідок неподання платником податку роботодавцю заяви про самостійне обрання місця застосування податкової платник податків штраф 100 відсотків суми недоплати (якщо платник податків подав заяву про відмову від такої пільги всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення) платники податків № Норми Вид діяння Ознаки правопорушення Суб'єкт Розмір Суб'єкт з/п ПК (дія чи правопорушення фінансової відповідальності бездіяльність) санкції № з/п Норми ПК Вид діяння (дія чи бездіяльність) Ознаки правопорушення Суб'єкт правопорушення Розмір фінансової санкції Суб'єкт відповідальності ставки акцизного податку, передбаченої пунктом 215.3 статті 215 цього Кодексу, збільшеної в 1,5 рази
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації органам державної податкової служби"
 1. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
  статті 176 цього розділу щодо подання податковим органам інформації про виплачені доходи в установленому цим розділом порядку. Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного
 2. § 2. Безготівкові розрахунки
  або яка ініціює переказ шляхом подання до банку або іншої установи - члена платіжної системи документа на переказ готівки разом з відповідною сумою грошей. Отримувачем, в свою чергу, є. особа, на рахунок якої зараховується сума переказу або яка отримує суму переказу в готівковій формі. Платником і отримувачем можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Для здійснення перерахування як у
 3. Стаття 110. Особи, які притягаються до відповідальності за вчинення правопорушень
  статтями ПК. Статті 117-128 цієї глави, а також інші статті ПК не містять норм про відповідальність посадових осіб контролюючих органів. У той же час, відповідальність посадових осіб контролюючих органів передбачена нормами адміністративного та кримінального законодавства (див. нижче коментар до ст. 111). Застосування у п. 110.1 формули «або/та» означає, що можливі випадки, коли до
 4. Стаття 114. Строки давності для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)
  статтею 102 цього Кодексу. 114.1. У пункті 102.1 ст.102 ПК, до якого відсилає ця норма, зазначено, що контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації
 5. Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків
  статтею 69 цього Кодексу строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків - тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень за кожний випадок неподання або затримки. 118.2. Здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної
 6. Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість
  статті. 159.1.2. Платник податку - покупець зобов'язаний зменшити витрати на вартість заборгованості, визнану судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає день набрання законної сили рішення суду про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису. Платник податку - продавець у разі якщо суд не задовольняє
 7. Стаття 176. Забезпечення виконання податкових зобов'язань.
  статті 167 цього розділу, виплачується платнику податку двома або більше податковими агентами, і при цьому загальна сума такого доходу за будь-який календарний місяць перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. 176.2. Особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані: а) своєчасно та
 8. Стаття 209-1. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
  статтею 209-1 згідно із Законом № 430-1V від 16.01.2003 р.) 1. Основним безпосереднім об'єктом злочину, передбаченого ст. 209-1, є нормальне, врегульоване законодавством функціонування системи фінансового моніторингу в частині встановленого порядку обігу та захисту інформації, яка надається спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу (далі - Уповноважений
 9. Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
  статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах,- караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з
 10. § 3. Правове значення і порядок державної реєстрації
  статті. За заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням справляється реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Кошти, одержані відповідно до цього Закону як реєстраційний збір, зараховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання. Документом, що підтверджує внесення
© 2014-2022  yport.inf.ua