Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
Наступна »
М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 1, 2010 - перейти к содержанию учебника

Передмова

Знання законів полягає не в тому, щоб пам'ятати їх слова, а в тому, щоб розуміти їх зміст
М.Т. Ціцерон

Кроки Уряду України щодо стабілізації економіки ще контрастніше висвітлили недоліки існуючої податкової системи. Численні зміни, що перманентно вносилися до податкового законодавства і були спрямовані на вдосконалення податкової системи України, призвели до прийняття великої кількості законів та підзаконних актів, якими керується податкова служба України. Безумовно, такий стан податкового законодавства потребував докорінних змін та створення єдиного закону - Податкового кодексу, який би гармонізував податкову складову в системі державних фінансів України. Глобальна економічна криза, яка значно вдарила по економіці України, сформувала передумови для «перезавантаження» всієї системи державних фінансів та її податкової складової.
Цілями «перезавантаження» системи державних фінансів взагалі та її податкової складової зокрема є:
^ стабілізація економіки України;
^ підвищення її конкурентоспроможності;
^ забезпечення стійкого економічного зростання на інноваційно -інвестиційній основі за умови збільшення сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів;
^ проведення збалансованої бюджетної політики на середньо- і довгострокову перспективу.
Реформування податкової системи України відбувається з урахуванням тенденцій розвитку систем оподаткування у країнах-сусідах та країнах -членах ЄС. Зазначені тенденції формуються під вирішальним впливом міжнародної податкової конкуренції, європейської податкової гармонізації і координації національної податкової політики. Це важливо враховувати з огляду на досягнення стратегічної цілі - інтеграції України до ЄС.
Сьогодні зрозуміло, що шлях до стійкого динамічного розвитку лежить через економіку «терпіння». Терпіння до відновлення фінансової та податкової систем України, до боргових зобов'язань держави, до очікувань другої хвилі глобальної кризи, до ліквідації «токсичних» активів банків, підвищення конкуренції на глобальних ринках. Враховуючи досвід Японії, Нідерландів, Польщі, багатьох інших країн світу, Уряд України намагається побудувати інноваційну модель системи державних фінансів, включаючи податкову складову, яка передбачає суттєве скорочення етапу «терпіння» та якомога швидкий вихід на етап стійкого розвитку. У післякризовому світі з глобальним конкурентним оточенням інституціональний розвиток залежить, безперечно, не тільки від поточного стану економіки, але й від серйозності намірів впровадження інноваційних механізмів розвитку. Безумовно, Податковий кодекс має значну кількість новацій, які формують прозорість податкової системи, спрощують адміністрування податків, зменшують податкові навантаження, гармонізують податкову складову в системі державних фінансів. Це є однією з визначальних складових програми реформ Президента України.
Прем'єр-міністр України М.Я. Азаров
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Передмова"
  1. § 4. Суб'єктивне авторське право, його зміст та межі
    передмовами, післямовами, коментарями, будь-якими іншими поясненнями, доповнювати або скорочувати твір. За чинними раніше в Україні типовими видавничими договорами малюнок і навіть колір обкладинки можна було зробити лише за згодою автора. Крім того, закон (п. 4 ст. 13) надає авторові право протидіяти будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора. Зазначимо,
  2. § 1. Поняття та структура цивільного законодавства
    Цивільне законодавство - це система нормативних актів, які містять цивільно-правові норми. Як співвідносяться між собою цивільне право і цивільне законодавство? Цивільне право - це сукупність юридичних норм. Цивільне законодавство - система нормативних актів. Цивільне право - внутрішня форма права, зміст якого визначається соціально-економічними особливостями суспільних відносин, що ним
  3. Передмова
    Підручник є першим у незалежній Україні двотомним виданням, в якому відповідно до нової вузівської навчальної програми повно та всебічно висвітлено практично всі цивільно-правові інститути. Цивільне право - одна з основних і найважливіших фундаментальних навчальних дисциплін, що обов'язково вивчається в усіх вищих та середніх юридичних навчальних закладах і на юридичних факультетах. Без знань
© 2014-2022  yport.inf.ua