Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 320. Ставки збору


Вид радіозв'язку Діапазон радіочастот Ставка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень 1. Радіорелейний зв'язок фіксованої радіослужби 0,03-300 ГГц 0,36 2. Радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб 0,03-470 МГц 347,75 3. Радіозв' язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації 30-470 МГц 347,75 4. Радіозв'язок з використанням радіоподовжувачів 30-470 МГц 174,42 5. Радіозв' язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних 1427-2400 МГц
2400-2483,5 МГц 5150-5850 МГц 8,78 Вид радіозв'язку Діапазон радіочастот Ставка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень сигналів 6. Радіозв' язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT 30-3000 МГц 17,55 7. Транкінговий радіозв'язок 30-470 МГц 1 078,35 8. Пошуковий радіозв'язок 30-960 МГц 13 909,96 9. Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби 30-3000 МГц 3-30 ГГц 35,10 10. Радіозв' язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб 30-3000 МГц
3-30 ГГц 23,04 11. Стільниковий радіозв'язок 300-2200 МГц 8 666,30 12. 1 Радіозв 'язок у багатоканаль- 2-7 ГГц 15,36 них розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації 10-42,5 ГГц 5,49 13. Передавання звуку залежно від потужності: 30 кГц-30 МГц до 1 кВт включно 416,86 від 1,1 до 10 кВт включно 626,39 від 10,1 до 100 кВт включно 886,38 від 101 до 500 кВт включно 1 043,25 від 501 кВт і вище 1 733,26 14. Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 30-300 МГц від 1 до 10 Вт включно 17,55 від 10,1 до 100 Вт включно 52,66 від 101 до 1 кВт включно 86,66 від 1,1 до 5 кВт включно 139,32 від 5,1 до 20 кВт включно 261,09 від 20,1 кВт і вище 347,75 15. Передавання звуку залежно від потужності: 66-74 МГц 87,5-108 МГц до 100 Вт включно 130,54 від 101 до 1 кВт включно 261,09 Вид радіозв'язку Діапазон радіочастот Ставка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень від 1,1 до 10 кВт включно 416,86 від 10,1 кВт і вище 522,17 16. Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 300-880 МГц до 10 Вт включно 12,07 від 10,1 до 100 Вт включно 24,13 від 101 до 1 кВт включно 52,66 від 1,1 до 5 кВт включно 104,22 від 5,1 до 20 кВт включно 208,43 від 20,1 кВт і вище 261,09 17. Види радіозв'язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1-16 цієї статті 9 кГц-400 ГГц 522,17 У коментованій статті в табличному варіанті наводяться базові ставки збору за користування радіочастотним ресурсом. Ставки збору за користування радіочастотним ресурсом визначаються відповідно до виду радіозв' язку та діапазону радіочастот.
Види радіозв' язку визначаються від виду передачі радіосигналів залежно від потужності: від найслабших - до 1 Вт до найпотужніших понад
501 501 кВт.
Перша група видів радіозв' язку включає радіорелейний зв' язок фіксованої радіослужби; радіозв' язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб; радіозв' язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації; радіозв' язок з використанням радіоподовжувачів; радіозв' язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів; радіозв' язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT (радіотелефони, офісні радіо-АТС, системи радіодоступу); транкінговий радіозв' язок (радіозв'язок - призначений для забезпечення
голосового зв'язку між великою кількістю рухомих абонентів при обмеженій кількості радіоканалів); пошуковий радіозв' язок; радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби; радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб; стільниковий радіозв'язок; радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації.
Друга група видів радіозв' язку включає в себе види залежно від потужності.
Третю групу видів радіозв' язку визначають ті види радіозв' язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), які не ввійшли в перші дві групи.
Вид радіозв' язку, діапазон радіочастот та ширина смуги радіочастот прописані в спеціальних ліцензіях на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.
Для кожного виду радіозв' язку встановлена своя базова ставка збору, виражена в гривнях за 1 Мгц ширини смуги радіочастот.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 320. Ставки збору"
 1. § 3. Класифікація господарсько - правових санкцій
  Термін «санкція» (лат. sanctio - непорушний закон, найсуворіша постанова)означає передбачені законом або договором примусові заходи впливу, міра юридичної відповідальності за порушення законодавства або договірного зобов'язання, що застосовується до винної особи і зумовлюють певні несприятливі (негативні) для неї наслідки. Власне господарським санкціями як правовий засіб відповідальності у сфері
 2. Стаття 99. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу
  За подання заяви про видачу судового наказу сплачується су-довий збір у розмірі п'ятдесяти відсотків ставки, яка визначається з оспорюваної суми у разі звернення в суд з позовом у порядку позовного провадження. 2. У разі відмови в прийнятті заяви про видачу судового наказу або у разі скасування судового наказу внесена сума судового збору стягувану не повертається. У разі пред'явлення стягувачем
 3. Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України
  4.1. Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах: 4.1.1. Загальність оподаткування - кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу. 4.1.2. Рівність усіх платників перед законом, недопущення будь- яких проявів податкової дискримінації -
 4. Стаття 7. Загальні засади встановлення податків і зборів
  7.1. Під час встановлення податку обов'язково визначаються такі елементи: 7.1.1. платники податку; 7.1.2. об'єкт оподаткування; 7.1.3. база оподаткування; 7.1.4. ставка податку; 7.1.5. порядок обчислення податку; 7.1.6. податковий період; 7.1.7. строк та порядок сплати податку; 7.1.8. строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку. 7.2. Під час встановлення
 5. Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад щодо податків та зборів
  12.1. Верховна Рада України встановлює на території України загальнодержавні податки та збори і визначає: 12.1.1. перелік загальнодержавних податків та зборів; 12.1.2. перелік місцевих податків та зборів, встановлення яких належить до компетенції сільських, селищних та міських рад; 12.1.3. положення, визначені в пунктах 7.1, 7.2 статті 7 цього Кодексу, щодо загальнодержавних податків та
 6. Стаття 25. Ставка податку
  25.1. Ставкою податку визнається розмір податкових нарахувань на (від) одиницю (одиниці) виміру бази оподаткування. Ставка податку являє собою податкові нарахування на одиницю виміру податкової бази. Ставки податків і зборів (обов'язкових платежів) встановлюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами й не можуть змінюватися
 7. Стаття 29. Обчислення суми податку
  29.1. Обчислення суми податку здійснюється шляхом множення бази оподаткування на ставку податку із/без застосуванням відповідних коефіцієнтів. 29.2. Специфічні ставки, фіксовані ставки та показники, встановлені цим Кодексом у вартісному вимірі, підлягають індексації в порядку, визначеному цим Кодексом. Обчислення суми податку являє собою сукупність дій платника податків (податкового
 8. Стаття 30. Податкові пільги
  30.1. Податкова пільга - передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті. 30.2. Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності,
 9. Стаття 49. Подання податкової декларації до органів державної податкової служби
  49.1. Податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків. 49.2. Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи
 10. Стаття 73. Отримання податкової інформації органами державної податкової служби
  73.1. Інформація, визначена у статті 72 цього Кодексу, безоплатно надається органам державної податкової служби періодично або на окремий письмовий запит органу державної податкової служби у терміни, визначені пунктом 73.2 цього Кодексу. 73.2. До інформації, що надається періодично, належить інформація, визначена у підпунктах 72.1.1.1, 72.1.1.2, 72.1.1.3 (в частині обов'язку платника
© 2014-2022  yport.inf.ua