Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3, 2010 - перейти к содержанию учебника

Підрозділ 7. Особливості порядку повернення торгових патентів


Торгові патенти, видані згідно з вимогами Закону України " Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", строк дії яких не закінчився на момент набрання чинності цим Кодексом, підлягають поверненню до органів державної податкової служби за місцем їх придбання у тримісячний строк (але не пізніше закінчення строку їх дії).
Суб'єкти господарювання несуть відповідальність за дотримання порядку використання торгових патентів, виданих відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності", та за дотримання строку сплати за них, передбачену главою 11 розділу II цього Кодексу.
1. До набрання Податковим кодексом України чинності торгові патенти придбавалися суб'єктами господарювання у порядку та на умовах, встановлених Законом України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» (далі - Закон про патентування). Закон про патентування втрачає чинність на підставі пункту 2 розділу XIX Кодексу із набранням цим Кодексом чинності, тобто з 1 січня 2011 року (див. коментар пункту 2 розділу XIX).
Відповідно до коментованого пункту поверненню підлягають придбані у такому порядку торгові патенти, строк дії яких не закінчився на момент набрання Кодексом чинності (1 січня 2011 року), незалежно від перебігу цього строку (чи виданий 4 роки назад, чи - 1 день).
Строк дії торгового патенту визначається законодавством окремо для кожного виду цих патентів.
Торгові патенти видаються органами державної податкової служби України з визначеним, у межах максимально дозволених часових проміжках, який залежить від виду підприємницької діяльності, строком їх дії:
60 календарних місяців - на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу (абзац третій частини четвертої статті 5 Закону про патентування)
- 36 календарних місяців - на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями (абзац другий частини четвертої статті 4 Закону про патентування);
12 календарних місяців - на здійснення торговельної діяльності, крім короткотермінового торгового патенту (абзац шостий частини четвертої статті 3 Закону про патентування), та діяльності з надання побутових послуг (абзац сьомий частини четвертої статті 31 Закону про патентування);
- від 1 до 15 днів - короткотерміновий торговий патент на здійснення
торговельної діяльності (абзац восьмий частини четвертої статті 3 Закону про патентування; підпункт 14.1.92 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу).
Строк дії торгового патенту, що видається суб' єктам господарювання у порядку та на умовах, передбачених статтею 267 «Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності» розділу ХІІ цього Кодексу, встановлених пунктом 267.7 статті 267 розділу ХІІ цього Кодексу (див. коментар статті 267).
Термін дії торгового патенту, як обов'язковий реквізит, вказується у кожному торговому патенті, форма якого встановлюється центральним органом державної податкової служби (абзац третій і четвертий частини третьої статті 2 Закону про патентування; підпункт 267.4.9 пункту 267.4 статті 267 розділу ХІІ цього Кодексу).
Такі торгові патенти, які придбані суб'єктами господарювання у порядку та на умовах, встановлених Законом про патентування, повинні бути повернуті у тримісячний строк, тобто протягом трьох місяців з моменту набрання Кодексом чинності та не пізніше відповідного числа третього місяця (31 березня 2011 року).
У разі, коли закінчення тримісячного строку повернення припадає на місяць, у якому немає відповідного числа, то цей строк закінчується останнього дня третього місяця. Якщо останній день третього місяця припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то днем закінчення тримісячного строку є перший за ним робочий день (стаття 254 Цивільного кодексу України).
Ці торгові патенти можуть бути повернуті до органів державної податкової служби до закінчення їх робочого дня чи до терміну, визначеного у встановленому порядку правилами, графіком чи іншим режимним документом (стаття 255 Цивільного кодексу України).
За умови повернення торгового патенту, строк дії якого не закінчився, у тримісячний строк до органу державної податкової служби, що його видав, за аналогією підпункту 267.7.5 пункту 267.7 статті 267 розділу ХІІ цього
Кодексу суб'єкту господарювання компенсується (повертається) надмірно сплачена сума збору (плати за торговий патент) (див. коментар статті 267).
У разі, якщо строк дії торгового патенту закінчується у межах перших трьох місяців з моменту набрання Кодексом чинності, то торговий патент повертається не пізніше дня закінчення строку його дії та не підлягає компенсації.
Торгові патенти повертаються за місцем їх придбання, тобто за місцем їх видання органами державної податкової служби. Місце придбання торгових патентів визначається (абзац перший частини третьої статті 2 Закону про патентування):
за місцезнаходженням суб' єктів підприємницької діяльності або місцезнаходженням їх структурних (відокремлених) підрозділів;
за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання побутових послуг - для суб' єктів підприємницької діяльності, що провадять торговельну діяльність або надають побутові послуги (крім пересувної торговельної мережі);
за місцем реєстрації суб' єктів підприємницької діяльності - для суб' єктів, що здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу.
2. Поняття суб'єкта господарювання визначено у статті 55 Господарського кодексу України, на підставі якої суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов' язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов' язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.
Суб' єктами господарювання є:
господарські організації - юридичні особи, створені згідно з Цивільним кодексом України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які
здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.
Господарські організації як суб'єкти господарювання мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.
У коментованому пункті до суб' єктів господарювання належать юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, та фізичні особи-підприємці, які отримують у встановленому пунктом 267.4 статті 267 цього Кодексу порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:
торговельну діяльність у пунктах продажу товарів;
діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
торгівлю валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;
діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).
Торгові патенти, які видані відповідно до Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» (далі - Закон про патентування) та можуть діяти до 31 березня 2011 року включно, використовуються з 1 січня 2011 року у порядку, встановленому пунктом 267.6 статті 267 цього Кодексу. Сплата за ці торгові патенти здійснюється у визначені строки (підпункт 267.5.2 пункту 267.5 статті 267) та порядку (підпункт 267.5.1 пункту 267.5 статті 267) цим Кодексом (див. коментар статті 267).
В описаному випадку застосовуються вказані норми Податкового кодексу України (хоча торгові патенти й видалися відповідно до Закону про патентування), оскільки Закон про патентування втрачає чинність на підставі
пункту 2 розділу XIX «Прикінцеві положення» цього Кодексу з моменту набрання цим Кодексом чинності.
У даному пункті законодавець передбачає, що за часткове чи повне недотримання (тобто порушення) порядку використання торгових патентів та строку сплати за них настає відповідальність, встановлена статтею 125 глави 11 розділу II цього Кодексу (див. коментар статті 125).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Підрозділ 7. Особливості порядку повернення торгових патентів"
 1. Стаття 152. Порядок обчислення податку
  підрозділів у складі платника податку - юридичної особи. Платник податку, який має у своєму складі відокремлені підрозділи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням таких відокремлених підрозділів, а також до бюджету
 2. § 3. Нагляд та контроль у сфері ліцензування
  підрозділу займатися зазначеними видами підприємницької діяльності. Торговий патент містить такі реквізити: номер торгового патенту; найменування володільця торгового патенту; вид підприємницької діяльності; назва виду побутових послуг чи послуг у сфері грального бізнесу; місце реєстрації громадянина як суб'єкта підприємницької діяльності чи місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності
 3. Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації органам державної податкової служби
  підрозділи гривень юридичної особи юридичні особи, відповідальні за штраф 510 нарахування та гривень сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність 4. п. 117.1 бездіяльність - неподання у строки та у платники податків штраф 170 самозайняті абз. 1 і 2 випадках, передбачених гривень особи цим
 4. Стаття 137. Порядок визнання доходів
  підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ передбачено визначення доходів щодо житлово-комунальних послуг за касовим методом строком на 3 роки - до 01.01.2014 р. Це означає, що доходи підприємств-платників податку цієї категорії обчислюються за сумами надходжень у касу та на банківські рахунки такого платника податку за звітний податковий період. Такі операції відображають за дебетом рахунків коштів та кредитом
 5. Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
  підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені Законом і на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Митні декларації є податковими для цілей нарахування
 6. Стаття 267. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
  підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності: а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів; б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України; в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти; г) діяльність у сфері розваг (крім
 7. § 1. Договір купівлі-продажу
  підрозділу, функції управління яким в установленому порядку передані державним органам приватизації, здійснюється безпосередньо підприємством після отримання погодження державного органу приватизації, який здійснює функції управління цим підприємством. Суб'єкт господарювання після отримання погодження державного органу приватизації на відчуження майна шляхом його продажу (при здійсненні продажу
 8. § 2. Особливості договору оренди державного та комунального майна
  підрозділу, нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що знаходиться на балансі підприємства (організації), господарського товариства і є державною власністю. Нарешті, судову практику за спорами, що випливали з орендних відносин, узагальнено в роз'ясненні Президії Вищого арбітражного суду України від 25 травня 2000 р. № 02-5/237 "Про деякі питання практики застосування Закону
 9. § 4. Поняття і види господарських товариств
  підрозділами товариства, які утворюються правлінням для виконання цілей: і завдань товариства. Правління приймає рішення про отримання довгострокових кредитів, визначає розміри, джерела утворення та порядок використання фондів товариства. З урахуванням обмежень, встановлених статутом, воно розпоряджається всім майном товариства, включаючи грошові кошти. Окрім того, правління приймає на роботу
 10. § 3. Правове значення і порядок державної реєстрації
  підрозділи, що розташовані на території України і провадять свою діяльність на підставі законодавства України; ­ юридичних осіб, а також їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи, розташовані за межами України, які створені з участю юридичних осіб України і діють відповідно до законодавства іноземних держав. Класифікація видів державної реєстрації має умовний
© 2014-2022  yport.inf.ua