Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 158. Розгляд судом справи у судовому засіданні

Розгляд судом цивільної справи відбувається в судовому засіданні з обов'язковим повідомленням осіб, які беруть участь у справі.
2. Особа, яка бере участь у справі, мас право заявити клопотання про розгляд справи за її відсутності.
3. Судове засідання проводиться в спеціально обладнаному для цього приміщенні суду - залі засідань.
1. Коментована стаття застосовує дві юридичні категорії: судовий розгляд і судове засідання.
По-перше, судовий розгляд - це інститут цивільного процесуального права, тобто система норм права, які регулюють суспільні відносини між суддею (судом) та іншими учасниками процесуальної діяльності при розгляді і вирішенні по суті цивільної справи.
По-друге, судовий розгляд - це стадія цивільного судочинства. Вона посідає центральне місце серед усіх стадій цивільного процесу. її значення визначається насамперед тим, що вона є обов'язковою стадією процесу. Незалежно від того, чим закінчується справа, -постановлениям рішення, ухвали про закриття провадження або про залишення заяви без розгляду - ця стадія є в процесі розгляду кожної справи.
Стадія судового розгляду є головною стадією цивільного судочинства, тобто у ній найбільш повно реалізуються завдання і принципи цивільного процесуального права, що стоять перед судом.
У навчальній літературі і судовій практиці у поняття «судовий розгляд» і «судове засідання» часто вкладають однаковий зміст. Але це не так. Судовий розгляд - це одна із стадій цивільного судочинства, а протікає вона, здійснюється у формі судового засідання, тобто судове засідання є зовнішньою формою судового розгляду.
187
Воно складається з чотирьох частин: підготовчої, розгляду справи по суті, судових дебатів, винесення й оголошення судової постанови.
2. Судове засідання по новому ЦПК провадиться з обов'язковим повідомленням осіб, які беруть участь у справі, про місце і час роз гляду справи та у спеціально обладнаному для цього приміщенні - залі засідань. За ЦПК 1963 року по найбільш актуальних справах та справах, що мають широкий інтерес, справи розглядалися на підприємствах і в установах. Це мало на меті виховний вплив на учасників процесу і профілактичний вплив на всіх присутніх у залі судового засідання.
3. Частина 2 даної статті передбачає право особи, яка бере участь у справі, заявити клопотання про розгляд справи у її від сутності. Уявляється, що таке клопотання повинно бути у формі письмової заяви до суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 158. Розгляд судом справи у судовому засіданні"
 1. Стаття 6. Гласність та відкритість судового розгляду
  статті викликає ряд ускладнень у її тлумаченні та застосуванні. Перш за все, про назву статті. Якщо буквально розуміти її назву, виходить, що ЦПК встановлює два принципи: гласність та відкритість. Але ж це зовсім не так тому, що у частині 1 зазначено, що розгляд справ у всіх судах проводиться усно і відкрито. Це більш вдало, оскільки відкритість, тобто розгляд справ у відкритому судовому
 2. Стаття 17. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду
  розгляд третейського суду, крім випадків, встановлених законом. 1. Цивільна юрисдикція може бути трьох видів: імперативна, умовна і альтернативна. Імперативною цивільна юрисдикція є в тому випадку, коли правила, що її встановлюють, категорично визначають: дана справа може бути розглянута і вирішена тільки у загальному суді (наприклад, ст. 40 СК України встановлює, що шлюб визнається недійсним
 3. Стаття 19. Порядок вирішення питань колегією суддів
  статті цього Кодексу (ст., ст. 313, 343
 4. Стаття 24. Порядок вирішення заяви про відвід
  статті суддя, якому заявлений відвід, бере участь у вирішенні цього клопотання. Більш того, якщо справа розглядається одноособово, то питання про відвід судді розглядає той суддя, якому він заявлений. Саме тому з метою попередження зловживань видається за необхідне включити в перелік ухвал, які можна оскаржити окремо від рішення, ухвали про відмову в задоволенні заяви про відвід судді.
 5. Стаття 33. Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів
  стаття деяких питань не вирішує, деякі питання вирішує вельми спірно, що, безумовно, викликає проблеми при її застосуванні. По-перше, вона з незрозумілих причин не регулює питання про неналежного позивача, умови та порядок його заміни. Якщо тлумачити коментовану статтю у тому сенсі, що відтепер заміна неналежного позивача у цивільному судочинстві є немож-ливою, таке вирішення проблеми буде
 6. Стаття 127. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів
  стаття, названа законодавцем «Провадження у справі до судового розгляду». Така назва цього правового інституту є доволі спірною. Тому постає питання, що вона регулює: провадження чи стадію? Провадження у структурі цивільного процесу є системою процесуальних дій, які об'єднані загальною метою судо-чинства і складаються з декількох етапів, стадій, як правило, з трьох. У коментарі до статей 15, 126
 7. Стаття 130. Попереднє судове засідання
  статтями 174 і 175 цього Кодексу. 5. Якщо між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення третейського суду, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду. 6. Якщо спір не врегульовано у порядку, визначеному частиною третьою цієї статті, суд: 1) уточнює позовні вимоги або заперечення проти позову; 2) вирішує питання про склад осіб, які братимуть участь у справі;
 8. Стаття 133. Забезпечення доказів
  стаття і статті 134, 135 цього Кодексу регулюють інститут забезпечення доказів у цивільному судочинстві. Забезпечення доказів - це їх процесуальна фіксація під час розгляду справи, а також як до, так і після подачі заяви. Так, наприклад, якщо строк виконання зобов'язання ще не настав, уповноважена сторона ще не може пред'явити позов у суді, а свідок вибуває із країни на тривалий час чи назавжди,
 9. Стаття 137. Витребування доказів
  стаття прямо вказує на витребування доказів судом. Безумовно, докази у більшій своїй частині подаються і мають подаватися сторонами й іншими особами, що беруть участь у справі. Але суд і зараз не звільнений від 164 обов'язку забезпечити справу доказами. Тому думки про обов'язок сторін подавати докази як виключно про їх обов'язок є спірними і передчасними. 2. Якщо докази витребуються судом
 10. Стаття 140. Огляд доказів за їх місцезнаходженням
  розгляду та розгляду справи по суті може виникнути необхідність огляду на місці тих речових і письмових доказів, які не можуть бути доставлені у зал судового засідання. Про провадження огляду на місці суд (суддя) постановляє відповідну ухвалу і сповіщає про час і місце огляду осіб, які беруть участь у справі, і мають право брати участь у даній процесуальній дії. Неявка цих осіб не є перешкодою до
© 2014-2022  yport.inf.ua