Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 163. Відкриття судового засідання

У призначений для розгляду справи час головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка справа розглядатиметься.
2. Секретар судового засідання доповідає судові, хто з викликаних у справі осіб з'явився в судове засідання, чи вручено судові повістки та повідомлення тим, хто не з'явився, та повідомляє причини їх неявки, якщо вони відомі.
3. Суд встановлює особи тих, хто з'явився, а також перевіряє повноваження представників.
1. Починаючи з цієї статті і до ст. 173 ЦПК містить правила, що регулюють підготовчу частину судового засідання.
її завданням є підготовка необхідних умов для успішного розгляду і вирішення цивільної справи. Всі питання, що вирішуються у даній частині судового засідання, та всі процесуальні дії цієї частини можна звести у чотири групи: а) чи можна при даній явці осіб, які беруть участь у справі, розглянути цю цивільну справу (перевірка їх явки, питання про наслідки неявки та ін. - статті 169, 170 ЦПК); б) чи можна даному суду розглядати цю цивільну справу (вирішення питань про відводи і самовідводи - статті 18-25 ЦПК); в) чи можна при даних доказах розглядати цю справу (перевірка
193
явки і вирішення питань про наслідки неявки свідків, експертів); г) роз'яснення учасникам процесу їх процесуальних прав і обов'язків (статті 170 та ін. цього Кодексу).
2. Головуючий відкриває судове засідання у час, зазначений в ухвалі про призначення справи до розгляду. Він повідомляє, яка справа розглядатиметься, хто є позивачем, відповідачем, третіми особами.
3. Коментована стаття визначає порядок перевірки явки учасників процесу і є важливим правилом, тому що створює умови для успішного розгляду і вирішення справи, як правило, в одному судовому засіданні. Питання про те, хто з'явився чи не з'явився у судове засідання, з'ясовує секретар судового засідання. Він же і доповідає судові про це, а також щодо того, які є відомості про причини неявки до суду учасників процесу. З урахуванням обставин цієї доповіді та за правилами статей 162, 170 цього Кодексу суд вирішує питання про можливість подальшого розгляду справи.
4. Після доповіді секретаря судового засідання про явку учасників суд встановлює особи учасників процесу, які з'явилися. У необхідних випадках для встановлення осіб тих, хто з'явився, головуючий може вимагати пред'явлення документів, які посвідчують особу. Якщо у справі беруть участь представники сторін або третіх осіб, вони повинні пред'явити суду документи, які посвідчують їх повноваження (доручення, виписки з рішень або постанов і т. ін.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 163. Відкриття судового засідання"
 1. Стаття 122. Відкриття провадження у справі
  Суддя відкриває провадження у цивільній справі не інакше як на підставі заяви, поданої і оформленої в порядку, встановленому цим Кодексом. 2. Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: 1) заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судо-чинства; 2) є таке, що набрало законної сили, рішення чи ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою
 2. Стаття 129. Строк проведення попереднього судового засідання
  1. Попереднс судове засідання повинно бути призначено і проведено протягом одного місяця з дня відкриття провадження у справі. 1. Коментована стаття присвячена одному питанню: вона встановлює строк проведення попереднього судового засідання, яке повинно бути призначено і проведено протягом одного місяця з дня відкриття провадження у справі. Призначення цього засідання здійснюється ухвалою про
 3. Стаття 131. Подання доказів
  Сторони зобов'язані подати свої докази чи повідомити про них суд до або під час попереднього судового засідання у справі. Докази подаються у строк, встановлений судом з урахуванням часу, необхідного для подання доказів. 2. Докази, подані з порушенням вимог, встановлених частиною першою цієї статті, не приймаються, якщо сторона не доведе, що докази подано несвоєчасно з поважних причин. 1.
 4. Стаття 164. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків. Присяга перекладача
  Головуючий роз'яснює перекладачеві його права та обов'язки, встановлені цим Кодексом, і попереджає перекладача під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад і за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків. 2. Головуючий приводить перекладача до присяги: "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), присягаю сумлінно виконувати обов'язки
 5. Стаття 328. Відкриття касаційного провадження у справі
  1. Одержавши касаційну скаргу, оформлену відповідно до вимог статті 326 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом десятиденного строку вирішує питання про відкриття касаційного провадження, про то постановляє відповідну ухвалу, витребовує справу, надсилає копії касаційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані
 6. Стаття 365. Розгляд заяви
  Заява про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявлепнми обставинами розглядається у судовому засіданні. Заявник та інші особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце засідання. Неявка цих осіб не є перешкодою для розгляду заяви. 2. Розглянувши заяву, суд своєю ухвалою або задовольняє заяву і скасовує рішення, ухвалу суду чи судовий наказ у
 7. § 5. Місце проживання фізичної особи
  Місце проживання має істотне значення для здійснення і захисту прав фізичної особи, забезпечення стабільності цивільних відносин. Так, місце проживання боржника або кредитора може мати значення для встановлення місця виконання зобов'язань, якщо воно не передбачено законом чи договором (ст. 532 ЦК), місця відкриття спадщини (ст. 1221 ЦК), для визнання особи безвісно відсутньою і оголошення її
 8. § 8. Обмеження дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатною
  За наявності достатніх підстав за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування згідно з ч. 5 ст. 32 ЦК суд може обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити ЇЇ цього права, тобто застосувати обмеження дієздатності фізичної особи. Підставою такого обмеження зазвичай слугує явно
 9. § 3. Зміст спадкового договору
  Норми ЦК, які визначають зміст спадкового договору, є диспозитивними за своїм характером. Так, у ст. 1302 ЦК лише згадується про те, що набувач зобов'язується виконувати розпорядження іншої сторони (відчужувача), а після його смерті набуває право власності на майно відчужувана. При цьому не вказується ні на те, про які розпорядження йдеться, ні на те, у якому обсязі (повністю чи частково) майно
 10. § 4. Зміна і припинення спадкового договору
  Зміна і припинення спадкового договору можливі із загальних або спеціальних підстав. За загальним правилом, це допускається лише за згодою сторін. При цьому правочин, спрямований на зміну або припинення договору, вчиняється в такій самій формі, в якій був вчинений договір. Проте угодою сторін може бути передбачений спрощений порядок зміни або припинення спадкового договору за погодженням
© 2014-2022  yport.inf.ua