Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 178. Використання доходу від майна дитини


1. Дохід, одержаний від використання майна малолітньої дитини, батьки мають право використовувати на виховання та утримання інших дітей та на невідкладні потреби сім'ї.
2. Неповнолітня дитина розпоряджається доходом від свого майна відповідно до Цивільного кодексу України.
1. За загальним правилом, встановленим цивільним законодавством, продукція, плоди та доходи від майна, що належить власникові речі, є його власністю (ст. 189 ЦК України). Це правило розповсюджується і на випадки, коли власником речі є дитина. Саме вона набуває право власності щодо продукції, плодів та доходів від належного їй майна. У свою чергу в ст. 178 СК України визначається порядок використання доходу, одержаного від майна дитини. В цивільному праві дохід (дивіденди) розглядається як економічний приріст майна. Це можуть бути дивіденди від акцій та інших цінних паперів, що належать дитині, суми орендної плати за користування її майном, відсотки за користування грошовими коштами тощо.
2. Закон визначає особливості використання доходу від майна залежно від віку дитини, яка є його власником. Так, дохід від майна, що належить на праві власності:
- малолітній дитині (віком до 14 років), використовується батьками дитини;
- неповнолітній дитині (віком від 14 до 18 років), використовується дитиною.
Використання батьками доходу, одержаного від майна малолітньої дитини, є одним із різновидів дій батьків щодо управління майном дитини (ст. 177 СК України). При цьому батьки мають право спрямовувати одержані кошти на:
- утримання дитини, яка є власником майна;
- утримання інших дітей;
- невідкладні потреби сім'ї.
В ч. 2 коментованої статті вказано, що неповнолітня дитина розпоряджається доходом від свого майна відповідно до цивільного законодавства. У свою чергу в п. 1 ч. 1 ст. 32 ЦК України вказано, що фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. Таким чином, неповнолітня дитина має право розпоряджатися доходом від свого майна самостійно, без одержання згоди її батьків. Проте з аналізу закону можна дійти висновку, що такий порядок встановлено лише щодо доходу дитини. Якщо за гроші, що входили до складу доходу, неповнолітня дитина придбає певні речі, то розпорядження такими речами має здійснюватися вже за правилами, встановленими ч. 2 ст. 32 ЦК України. Для правочинів з речами потрібна згода батьків дитини, а у випадках, передбачених законом, і дозвіл органу опіки та піклування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 178. Використання доходу від майна дитини"
 1. § 2. Особливості відшкодування шкоди різних форм
  178 ЦК шкода, завдана особою, яка не досягла 14 років (малолітньою особою), відшкодовується її батьками (усинов- лювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи, - якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітньою особою. Якщо малолітня особа
 2. Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків
  статті, митних декларацій під час перетину митного кордону України; 70.12.5. сплати фізичними особами податків і зборів; 70.12.6. проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців або видачі таким особам спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на провадження деяких видів господарської діяльності, а також реєстрації незалежної професійної діяльності;
 3. Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
  статті170 цього розділу: а) творчими спілками їх членам у випадках, передбачених законом; б) Товариством Червоного Хреста України на користь отримувачів благодійної допомоги відповідно до закону; в) іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами України, статус яких визначається відповідно до закону, на
 4. Стаття. 166. Податкова знижка
  статті 164 цього розділу, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати: 166.3.1. частину суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до статті 175 цього розділу; 166.3.2. суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим
 5. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
  статті 176 цього розділу щодо подання податковим органам інформації про виплачені доходи в установленому цим розділом порядку. Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного
 6. Стаття 174. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав
  статті, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності, зазначеної в підпунктах «а», «б» пункту 174.1, що успадковуються дитиною-інвалідом; в) грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України,
 7. § 3. Право спільної сумісної власності подружжя
  статті, - нажите подружжям за час шлюбу, є його спільною власністю". Отже, режим спільності не поширюється на майно, придбане до шлюбу або після його припинення. При цьому юридичну силу має шлюб, укладений у державних органах реєстрації актів громадянського стану (РАГСу). Нерідко чоловік і жінка з певних причин не реєструють шлюб, перебуваючи у так званих фактичних шлюбних відносинах. На майнові
 8. Стаття 150. Експлуатація дітей
  статтями 121, 122 або 125. 7. Кваліфікованими видами злочину (ч. 2 ст. 150) є експлуатація: 1) кількох (двох чи більше) дітей одночасно або в різний час; 2) дитини, якщо вона потягла істотну шкоду для здоров'я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини; 3) поєднана з використанням дитячої праці в шкідливому виробництві. Під істотною шкодою для здоров'я дитини у ч. 2 ст. 150 слід розуміти
 9. Стаття 167. Зловживання опікунськими правами
  статті 244, 249). ЦК (статті 32, 37, 41, 63, 64, 67-71). Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. (ст.
 10. Стаття 59. Здійснення дружиною, чоловіком права особистої приватної власності
  статті визначаються особливості: а) володіння та користування роздільним майном (ч. 1 ст. 59 СК); б) розпорядження роздільним майном подружжя (ч. 2 ст. 59 СК). В цивільному праві володіння визначається як належна власникові та юридично забезпечена правомочність панування особи над майном. Володіння майном надає власникові можливість вважати його своїм, незалежно від місця розташування такого
© 2014-2022  yport.inf.ua