Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 179. Право власності на аліменти, одержані на дитину


1. Аліменти, одержані на дитину, є власністю того з батьків, на ім'я кого вони виплачуються, і мають використовуватися за цільовим призначенням.
Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання.
2. У разі смерті того з батьків, з ким проживала дитина, аліменти є власністю дитини.
Опікун розпоряджається аліментами, які одержані для утримання малолітньої дитини.
Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпоряджання ними відповідно до Цивільного кодексу України.
1. В коментованій статті визначається правовий режим аліментів, одержаних на дитину. Згідно з новим СК України він залежить від того, проживає дитина з батьками або ні. Закон передбачає дві можливі ситуації:
а) дитина проживає з батьками або одним з них (ч. 1 ст. 179 СК України);
б) батьки або той з батьків, з яким проживала дитина, помер і дитина перебуває під опікою інших осіб (опікуна, піклувальника тощо) (ч. 2 ст. 179 СК України).
2. Якщо дитина має батьків або одного з них, то аліменти, що сплачуються на дитину, є власністю того з батьків, на ім'я кого вони виплачуються. Ця норма закону є новою для сімейного законодавства. Хоча раніше правовий режим аліментів і не визначався безпосередньо в законі, в доктрині вважалося, що суми аліментів є власністю дитини, а не її батьків, оскільки вони мають виключно цільовий характер. В ст. 87 КпШС України 1969 р. було вказано, що кошти з батьків на утримання дітей, що перебувають в дитячих закладах, а також нараховані дітям пенсії та грошова допомога перераховуються на особисті рахунки цих дітей у відповідні ощадні банки.
Доцільність законодавчих нововведень в науковій літературі викликала обґрунтовані заперечення. Оскільки аліменти сплачуються саме на дитину, інша особа, навіть мати або батько дитини, не може набувати права власності щодо цього майна. Разом із правом власності на аліменти за батьками закріплюється й обов'язок використовувати їх за цільовим призначенням, тобто для задоволення фізичних, духовних і інших потреб дитини, її навчання і розвитку. Проте така законодавча пересторога не є достатньою. В житті той з батьків, хто одержує аліменти, фактично в повному обсязі розпоряджається ними. Однак важливим було б розуміння того, що він здійснює управління не своїм майном, а майном дитини. Визнання за батьками права власності на аліменти дитини руйнує цю концепцію і створює прикрий приклад законодавчої підтримки безпідставного набуття майна у власність.
Важко віднайти логіку також у тому, що навіть неповнолітня дитина, яка проживає з тим з батьків, на ім'я якого сплачуються аліменти, не набуває права власності щодо них. Новим цивільним законодавством неповнолітнім особам надані широкі можливості. Вони за згодою своїх батьків можуть укладати будь-які правочини, а також розпоряджатися доходом від свого майна. З урахуванням цього вбачається невиправданим закріплення права власності на аліменти, що сплачуються на неповнолітню дитину, за її батьками.
В абз. 2 ч. 1 ст. 179 СК України сказано, що неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання. По-перше, не ясно, що розуміється під таким юридично невизначеним поняттям, як «брати участь у розпорядженні». По-друге, з урахуванням загальної концепції, що закріплена в законі, виходить, що неповнолітня особа може брати участь у розпорядженні майном, що належить на праві власності її батькам.
Необхідність законодавчого визначення правового режиму аліментів, одержаних на дитину, не викликає сумнівів. Проте концепція права власності на аліменти, яка одержала своє закріплення в СК України, потребує докорінної зміни. Закон має чітко визначати, що аліменти, сплачені на дитину, незалежно від її віку, є власністю дитини, а батьки лише управляють цим майном, використовуючи його за цільовим призначенням.
2. Згідно із ч. 2 коментованої статті у разі смерті того з батьків, з ким проживала дитина, право власності на аліменти набуває сама дитина. При цьому дитина стає власником незалежно від її віку (малолітня або неповнолітня). Різниця полягає лише в тому, що розпоряджатися аліментами, що належать на праві власності малолітній дитині, має право опікун, а неповнолітня дитина розпоряджається ними самостійно.
В коментованій статті вказано, що дитина стає власником аліментів лише у випадку, коли той з батьків, з яким вона проживала, помер. Проте можна припустити, що аналогічні наслідки виникатимуть і у тому випадку, коли той з батьків, з яким дитина проживає, не виконує свої батьківські обов'язки з інших підстав. Зокрема якщо його було визнано судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошено померлим. За таких обставин дитина вважається такою, що позбавлена батьківського піклування. Над малолітньою дитиною встановлюється опіка, а над неповнолітньою - піклування (ст. ст. 58, 59 ЦК України). Якщо того з батьків, з ким дитина проживала, було визнано судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошено померлим, він не може виконувати функції з управління майном дитини, зокрема одержаними на дитину аліментами. Призначений дитині опікун або піклувальник не може набувати право власності на аліменти. Таким чином у разі визнання того з батьків, з яким дитина проживала, недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення його померлим право власності на аліменти набуває сама дитина.
3. З аналізу законодавчих норм можна дійти висновку, що аналогічний правовий режим зберігається не лише у тому випадку, коли дитина перебуває від опікою та піклуванням, а й при застосуванні інших форм влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування (патронат, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу). Зокрема, в ч. 4 ст. 256-3 СК України прямо вказано, що за прийомними дітьми зберігається право на аліменти. Таке ж право зберігається і за вихованцями дитячого будинку сімейного типу (ч. 4 ст. 256-7 СК України). Очевидно, що право на аліменти мають і діти, що проживають в сім'ї патронатного вихователя.
З урахуванням положень ст. 179 СК України можна вважати, що дитина, яка проживає в сім'ї патронатного вихователя, в прийомній сім'ї, а також дитячому будинку сімейного типу, незалежно від її віку набуває право власності на аліменти. У свою чергу патронатний вихователь, прийомні батьки та батьки-вихователі здійснюють управління аліментами малолітньої дитини за цільовим призначенням. Аліментами, що одержані неповнолітньою дитиною, вона розпоряджається самостійно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 179. Право власності на аліменти, одержані на дитину"
 1. Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
  статті170 цього розділу: а) творчими спілками їх членам у випадках, передбачених законом; б) Товариством Червоного Хреста України на користь отримувачів благодійної допомоги відповідно до закону; в) іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами України, статус яких визначається відповідно до закону, на
 2. Стаття 75. Право одного з подружжя на утримання
  статтями. Підстави виникнення права на утримання для всіх випадків містилися в одній єдиній статті (ст. 32 КпШС). В СК України значно розширене коло прав і обов'язків по утриманню у порівнянні з КпШС України і відповідно збільшено обсяг нормативно-правового матеріалу. Зокрема в законодавстві вперше безпосередньо закріплено право чоловіка на утримання в разі проживання з ним дитини, право на
 3. Стаття 180. Обов'язок батьків утримувати дитину
  статтями 122 та 125 цього Кодексу. Однак у сімейному праві відсутня єдина точка зору щодо підстав виникнення прав й обов'язків з утримання між батьками й дітьми. Одні вчені вважають підставою виникнення прав й обов'язків батьків і дітей фактичний склад, що включає в себе споріднення (походження дитини) і факт його засвідчення у встановленому законом порядку. На їхню думку, саме така позиція
 4. Стаття 190. Припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно
  статті, не може бути звернене стягнення. 5. Майно, одержане дитиною за цим договором, може бути відчужене до досягнення нею повноліття лише з дозволу органу опіки та піклування. 6. Договір, укладений відповідно до частини першої цієї статті, визнається судом недійсним за вимогою відчужувача нерухомого майна у разі виключення його імені як батька з актового запису про народження дитини. У
 5. 2.3. Загальна характеристика батьківських прав та обов'язків.
  статті 20, 21 КпШС України). Всі питання сім'ї вирішуються подружжям спільно, на основі взаємної згоди, повної рівності та виходячи з інтересів сім'ї в цілому та інтересів неповнолітніх дітей особисто. Особлива увага повинна виявлятися до охорони та забезпечення інтересів вагітної жінки. При відсутності згоди у вирішенні деяких питань спільного життя кожний з подружжя або двоє разом мають право
 6. § 3. Право спільної сумісної власності подружжя
  статті, - нажите подружжям за час шлюбу, є його спільною власністю". Отже, режим спільності не поширюється на майно, придбане до шлюбу або після його припинення. При цьому юридичну силу має шлюб, укладений у державних органах реєстрації актів громадянського стану (РАГСу). Нерідко чоловік і жінка з певних причин не реєструють шлюб, перебуваючи у так званих фактичних шлюбних відносинах. На майнові
 7. АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  179 Ненадання допомоги: судну чи особам, які зазнали лиха - 284 хворому медичним працівником - 139 Неналежне виконання обов'язків: по охороні життя і здоров'я дітей - 137 професійних-140 службових - 367 Ненадання інформації про діяльність емітента: 232-2 Неналежне проведення відновлювальних заходів: 237 Необережність: 25 Необхідна оборона (див. також: Оборона) Неосудність (див. також:
 8. Стаття 9. Регулювання сімейних відносин за домовленістю (договором) сторін
  статті учасники сімейних відносин можуть врегулювати свої відносини за домовленістю (договором). Як вже підкреслювалося, договірне регулювання сімейних відносин визначається в якості однієї з основних засад сучасного сімейного права (ч. 2 ст. 7 СК України). Визначаючи сімейне право як підгалузь цивільного права, сімейно-правові договори можна розглядати як окрему групу цивільно-правових
 9. Стаття 12. Обчислення строків, встановлених у цьому Кодексі
  стаття має відсильний характер і спрямовує до ЦК України. Такий прийом юридичної техніки є цілком виправданим, оскільки він забезпечує економію нормативного матеріалу та усунення дублювання правових норм. В сімейному праві застосовується встановлене в ЦК України подвійне визначення часу - строк та термін. Строком є певний періоду часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне
 10. Стаття 14. Здійснення сімейних прав
  стаття встановлює загальні правила щодо здійснення учасниками сімейних відносин свої прав. В цілому суб'єктивне сімейне право можна розглядати як гарантовану правом і законом міру можливої або дозволеної поведінки учасника сімейних відносин. У свою чергу здійснення сімейних прав - це процес задоволення особою своїх матеріальних та особистих інтересів на підставі юридичних можливостей, які вона
© 2014-2022  yport.inf.ua