Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 186. Контроль органу опіки та піклування за цільовим витрачанням аліментів


1. За заявою платника аліментів або за власною ініціативою орган опіки та піклування перевіряє цільове витрачання аліментів.
2. У разі нецільового витрачання аліментів платник має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України.
1. З огляду на мету зобов'язання батьків з утримання дитини кошти, що надаються як утримання, призначені винятково для забезпечення життєвих потреб дитини. Хоча той з батьків, який одержує аліменти, стає їх власником, він не може розпоряджатися одержаними сумами на власний розсуд та у власних інтересах. Батьки зобов'язані використовувати аліменти виключно за цільовим призначенням - для задоволення фізичних, духовних й інших потреб дитини, її навчання й розвитку (ч. 1 ст. 179 СК України).
2. У СК України передбачаються спеціальні механізми захисту прав учасників правовідносин з утримання. Зокрема платник аліментів може звернутися до суду за захистом своїх прав та прав дитини, якщо, на його думку, аліменти витрачаються не за цільовим призначенням. Відповідно до коментованої статті контроль за цільовим використанням аліментів здійснює орган опіки та піклування.
У цьому питанні в законі не проводиться різниці між примусовим та добровільним порядком сплати аліментів. Це надає підстави для висновку, що коментована стаття застосовується у випадку стягнення аліментів за рішенням суду, договором або при відрахуванні аліментів за ініціативою платника з його заробітної плати, пенсії, стипендії.
У сучасних умовах, коли нерідко основним або навіть єдиним фінансовим надходженням сім'ї є аліменти на дитину, домогтися цільового використання аліментів досить важко, тому норма ст. 186 СК України має велике практичне значення.
За захистом прав платник аліментів може звернутися в орган опіки, піклування та суд. У випадках, передбачених цим Кодексом, особа має право на попереднє звернення за захистом своїх сімейних прав й інтересів в орган опіки й піклування (ч. 1 ст. 19 СК України).
Вперше на рівні закону на орган опіки та піклування покладено здійснення контролю за цільовим витрачанням аліментів. Орган опіки та піклування здійснює контроль за цільовим витрачанням аліментів за власною ініціативою або за заявою платника. За власною ініціативою орган опіки та піклування перевіряє цільове витрачання коштів, наприклад, у випадку виїзду платника аліментів за кордон на постійне проживання й стягнення аліментів за весь період до досягнення дитиною повноліття.
Контроль за цільовим витрачанням коштів необхідний, особливо у випадку, коли розмір коштів, що надаються на утримання дитини, значний. Як видно, відповідно до коментованої статті здійснюється контроль також за витратою додаткових коштів, які надаються одним з батьків у зв'язку з особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою тощо), хоча в нормі не передбачене відповідне спеціальне положення.
3. Звернення за захистом в орган опіки й піклування не позбавляє особу права на звернення до суду. У випадку звернення з позовом у суд орган опіки й піклування припиняє розгляд поданої йому заяви (ч. 3 ст. 19 СК України). Платник може звернутися в суд з вимогою про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України у всіх випадках нецільового використання аліментів. Попереднє звернення до органу опіки й піклування не потрібне. Відповідно до законодавства з метою захисту інтересів дітей, зокрема у випадку нецільового витрачання аліментів, у суд може звернутися орган опіки й піклування або прокурор.
Негативні результати перевірки органу опіки й піклування, не перешкоджають зверненню платника в суд з відповідною вимогою. Суд може не погодитися з висновком органу опіки й піклування, якщо він недостатньо обґрунтований, суперечить інтересам дитини (ч. 6 ст. 19 СК України). У випадку, якщо нецільове використання аліментів органом опіки й піклування попередньо не встановлено, платникові необхідно надати суду відповідні докази.
Суд може прийняти рішення про зменшення розміру стягуваних аліментів, якщо буде встановлено, що вони витрачаються не за цільовим призначенням у зв'язку з тим, що стягуються в недоцільно великому розмірі. Як видно, одного факту нецільового витрачання аліментів недостатньо для постановлення судом рішення про зменшення розміру аліментів, оскільки це порушувало б права дитини.
Платник може вимагати внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини тільки у відділенні Державного ощадного банку України, оскільки він є досить надійним і має найбільш широку мережу місцевих відділень. Таке імперативне положення закріплене в інтересах дитини для того, щоб спростити процедуру одержання іншим з батьків відповідних коштів. Визначаючи розмір тієї частини аліментів, що буде вноситися в банк на особистий рахунок дитини, суд ураховує розмір стягуваних на утримання дитини аліментів, матеріальне становище одержувача аліментів та інші обставини, що мають значення для справ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 186. Контроль органу опіки та піклування за цільовим витрачанням аліментів"
 1. Стаття 19. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів
  статті 170 цього Кодексу. 3. Звернення за захистом до органу опіки та піклування не позбавляє особу права на звернення до суду. У разі звернення з позовом до суду орган опіки та піклування припиняє розгляд поданої йому заяви. У разі звернення з позовом до суду припиняється виконання рішення органу опіки та піклування. 4. При розгляді судом спорів щодо участі одного з батьків у вихованні
 2. Стаття 193. Стягнення аліментів та інших коштів на дитину, яка перебуває у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому закладі
  статті йдеться про ті випадки, коли дитина не є позбавленою батьківського піклування і влаштована до закладу охорони здоров'я, навчального або іншого закладу (спортивної школи-інтернату, військового ліцею, медичного закладу тощо) батьками. Дитина може перебувати у закладі з метою навчання, оздоровлення тощо. Обов'язок батьків по утриманню дитини не припиняється в результаті її влаштування до
 3. Стаття 190. Припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно
  статті, не може бути звернене стягнення. 5. Майно, одержане дитиною за цим договором, може бути відчужене до досягнення нею повноліття лише з дозволу органу опіки та піклування. 6. Договір, укладений відповідно до частини першої цієї статті, визнається судом недійсним за вимогою відчужувача нерухомого майна у разі виключення його імені як батька з актового запису про народження дитини. У
 4. Стаття 235. Порядок розгляду справ окремого провадження
  стаття підкреслює право суду по цих справах за власної ініціативи витребувати необхідні докази (див. також коментар до от. 234 ЦПК). По-четверте, стаття виключає (що є досить спірним) дію у цьому провадженні правил щодо змагальності та меж судового розгляду. П'ятою особливістю деяких справ окремого провадження є їх розгляд судом у складі одного судді і двох народних засідателів (справи про
 5. Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків
  статті, митних декларацій під час перетину митного кордону України; 70.12.5. сплати фізичними особами податків і зборів; 70.12.6. проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців або видачі таким особам спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на провадження деяких видів господарської діяльності, а також реєстрації незалежної професійної діяльності;
 6. Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
  статті170 цього розділу: а) творчими спілками їх членам у випадках, передбачених законом; б) Товариством Червоного Хреста України на користь отримувачів благодійної допомоги відповідно до закону; в) іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами України, статус яких визначається відповідно до закону, на
 7. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
  статті 176 цього розділу щодо подання податковим органам інформації про виплачені доходи в установленому цим розділом порядку. Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного
 8. Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача
  статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища,- караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років. 4. Втручання службової особи з
 9. Стаття 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування
  статті 6, 211, 243, 249). ЦК (статті 34, 39, 55, 58,59, 60, 61, 62, 68, 69, 72, 73). КАП (ст. 173-2). Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. (ст. 1). Закон України «Про попередження насильства в сім "і» від 15 листопада 2001
 10. Стаття 7. Загальні засади регулювання сімейних відносин
  стаття визначає основні засади (принципи) регулювання сімейних відносин. В ній знаходять своє закріплення найбільш важливі, вихідні положення, що є своєрідною квінтесенцією норм сімейного закону. Основні засади регулювання сімейних відносин, що закріплені в ст. 7 СК України, пронизують усе сімейне законодавство і знаходять свій прояв в його окремих нормах. Коментована стаття значною мірою
© 2014-2022  yport.inf.ua