Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 268. Обов'язок мачухи, вітчима утримувати падчерку, пасинка


1. Мачуха, вітчим зобов'язані утримувати малолітніх, неповнолітніх падчерку, пасинка, які з ними проживають, якщо у них немає матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що мачуха, вітчим можуть надавати матеріальну допомогу.
2. Суд може звільнити вітчима, мачуху від обов'язку по утриманню падчерки, пасинка або обмежити його певним строком, зокрема у разі:
1) нетривалого проживання з їхнім матір'ю, батьком;
2) негідної поведінки у шлюбних відносинах матері, батька дитини.
1. За змістом коментованої статті мачуха, вітчим зобов'язані утримувати малолітніх, неповнолітніх падчерку, пасинка, які з ними проживають, якщо у них немає матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання. При цьому мачухою є друга (наступна) дружина батька дитини, а вітчимом є той, хто перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, але не є її батьком.
Обов'язок мачуха, вітчим по утриманню падчерки, пасинка, виникає лише за сукупності наступних умов:
1) спільного проживання разом з падчеркою чи пасинком;
2) малолітності та неповнолітності падчерки чи пасинка;
3) потреби у матеріальному забезпеченні падчерки або пасинка;
4) відсутності у падчерки та пасинка матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або наявності поважних причин, з огляду на які ці особи не можуть надавати їм належного утримання;
5) наявності достатніх матеріальних засобів мачуха чи вітчима для надання матеріальної допомоги своїй падчерці та пасинку.
Слід підкреслити, що вітчим, мачуха були включені до переліку осіб, зобов'язаних утримувати неповнолітню дитину згідно статті 95 КпШС. Проте існування даної норми у той час викликало суттєві заперечення. Ряд пострадянських держав (зокрема, Російська Федерація) після прийняття власних сімейних кодексів відмовилися від збереження аліментного обов'язку мачухи та вітчима по утриманню неповнолітніх падчерки та пасинка. У СК України обов'язок мачухи та вітчима зберігся, хоча й отримав додаткової конкретизації у змісті коментованої статті.
2. За правилом ст. 268 СК України мачухою, вітчимом особа може вважатися за умови спільного проживання з дитиною. Якщо шлюб з батьком, матір'ю дитини був припинений внаслідок смерті, вдова, вдівець, залишаючись проживати з дитиною, будуть і надалі для дитини мачухою, вітчимом. Тому обов'язок утримувати падчерку, пасинка виникає у мачухи, вітчима лише тоді, коли вони спільно проживають. Розірвання шлюбу з батьком, матір'ю дитини припиняє для колишньої дружини, колишнього чоловіка статус мачухи, вітчима дитини, а тому, припиняється обов'язок по її утриманню, що виник до настання такої обставини.
3. Особливістю норми коментованої статті є те, що обов'язок мачуха, вітчим по утриманню малолітніх, неповнолітніх падчерку, пасинка, виникає не лише за відсутності у падчерки та пасинка матері чи батька, тобто аліментнозобов'язаних осіб першої черги, а також у разі відсутності діда, баби, повнолітніх братів та сестер або наявності поважних причин, внаслідок яких ці особи не можуть надавати їм належного утримання, тобто відсутність зобов'язаних осіб по сплаті аліментів другої черги.
Інша особливість положень ст. 268 СК України полягає у можливості суду звільнити мачуху, вітчима від обов'язку утримувати падчерку, пасинка чи обмежити його строком. Підставою для цього є, насамперед, нетривале спільне проживання з батьком чи матір'ю дитини. Закон не визначає максимальний термін такого "нетривалого" проживання, що дає можливість суду звільнити мачуху чи вітчима від їх аліментних зобов'язань. Проте у ст. 270 СК України встановлюється мінімальний п'ятирічний строк, сплив якого дає підстави для виникнення обов'язку пасинка та падчерки по утриманню мачухи чи вітчима. У разі застосування норми ч. 2 ст. 268, суд може, використовуючи аналогію, під нетривалим строком розуміти строк до п'яти років. При цьому, слід враховувати, що норма вказує на нетривале проживання з батьком чи матір'ю, тобто йде мова про час перебування у фактичних шлюбних відносинах, а не тривалість зареєстрованого шлюбу.
Ще однією підставою для звільнення мачухи та вітчима від обов'язку утримувати падчерку, пасинка чи обмежити його певним строком є негідна поведінка у шлюбних відносинах матері чи батька дитини. Негідною поведінкою може бути така поведінка, що суперечить моральним засадам суспільства, тобто системі етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість (ст. 1 Закону України "Про захист суспільної моралі"). Такою поведінкою може бути зловживання алкогольними напоями чи наркотичними засобами, вчинення щодо дружини, чоловіка насильницьких дій, відсутність піклування про сім'ю, приниження особистості тощо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 268. Обов'язок мачухи, вітчима утримувати падчерку, пасинка"
 1. Стаття 265. Обов'язок баби, діда утримувати внуків
  1. Баба, дід зобов'язані утримувати своїх малолітніх, неповнолітніх внуків, якщо у них немає матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних причин надавати їм належного утримання, за умови, що баба, дід можуть надавати матеріальну допомогу. 1. Глава 22 СК України регулює відносини, пов'язані з утриманням інших членів родини, визначенням розміру та порядку сплати аліментів на їх користь.
 2. Стаття 270. Обов'язок падчерки, пасинка утримувати мачуху, вітчима
  1. Повнолітні падчерка, пасинок зобов'язані утримувати непрацездатних мачуху, вітчима, якщо вони потребують матеріальної допомоги і якщо вони надавали падчерці, пасинкові систематичну матеріальну допомогу не менш як п'ять років, за умови, що падчерка, пасинок можуть надавати матеріальну допомогу. 2. Обов'язок падчерки, пасинка по утриманню мачухи, вітчима виникає, якщо у мачухи, вітчима немає
 3. Стаття 257. Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків
  1. Баба, дід, прабаба, прадід мають право спілкуватися зі своїми внуками, правнуками, брати участь у їх вихованні. 2. Батьки чи інші особи, з якими проживає дитина, не мають права перешкоджати у здійсненні бабою, дідом, прабабою, прадідом своїх прав щодо виховання внуків, правнуків. Якщо такі перешкоди чиняться, баба, дід, прабаба, прадід мають право на звернення до суду з позовом про їх
 4. Стаття 264. Обов'язки особи піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також про того, з ким вона проживала однією сім'єю
  1. Внуки, правнуки зобов'язані піклуватися про своїх бабу, діда, прабабу, прадіда. 2. Повнолітні брати, сестри, пасинки, падчерки зобов'язані піклуватися про брата, сестру, вітчима, мачуху, які виховували їх та надавали їм матеріальну допомогу. Такий обов'язок мають особи і щодо тих, з ким вони проживали однією сім'єю до досягнення повноліття. Коментована стаття передбачає обов'язки особи
 5. Стаття 272. Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів, і строки їх стягнення
  1. Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів на дітей і непрацездатних повнолітніх осіб, які потребують матеріальної допомоги, визначається у частці від заробітку (доходу) або у твердій грошовій сумі. При визначенні розміру аліментів суд бере до уваги матеріальний та сімейний стан платника та одержувача аліментів. 2. Якщо позов пред'явлений не до всіх зобов'язаних
 6. 2.3. Загальна характеристика батьківських прав та обов'язків.
  При вступі до шлюбу закон (ст.19 КпШС України) надає подружжю право залишати кожному з них дошлюбне прізвище. За їх взаємною згодою, вони мають право вибирати спільне прізвище, яке повинно бути прізвищем одного з них. Вибір іншого прізвища законодавцем не допускається. Кожний з подружжя не має будь-яких переваг у виборі спільного прізвища, питання про вибір прізвища вирішується ними спільно. В
 7. Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості
  1. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості,- караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. 2. Ті самі дії, вчинені батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки,-
 8. Стаття 2. Учасники сімейних відносин, які регулює Сімейний кодекс України
  1. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між: подружжям, між батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, між матір'ю та батьком дитини щодо її виховання, розвитку та утримання. 2. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між бабою, дідом, прабабою, прадідом та внуками, правнуками, рідними братами та
 9. Стаття 143. Обов'язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я
  1. Мати, батько дитини, які перебувають у шлюбі, зобов'язані забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я. 2. Мати, яка не перебуває у шлюбі, зобов'язана забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я. 3. Дитина може бути залишена батьками у пологовому будинку або в іншому закладі охорони здоров'я, якщо вона має істотні вади фізичного і
 10. Стаття 260. Право мачухи, вітчима брати участь у вихованні пасинка, падчерки
  1. Якщо мачуха, вітчим проживають однією сім'єю з малолітніми, неповнолітніми пасинком, падчеркою, вони мають право брати участь у їхньому вихованні. Законодавець до кола інших членів сім'ї відносить таких суб'єктів правовідносин як мачуха та вітчим, основним покликанням яких є не лише спільне проживання з одним із рідних батьків дитини, але й вжиття усіх можливих заходів для того, щоб
© 2014-2022  yport.inf.ua