Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 270. Обов'язок падчерки, пасинка утримувати мачуху, вітчима


1. Повнолітні падчерка, пасинок зобов'язані утримувати непрацездатних мачуху, вітчима, якщо вони потребують матеріальної допомоги і якщо вони надавали падчерці, пасинкові систематичну матеріальну допомогу не менш як п'ять років, за умови, що падчерка, пасинок можуть надавати матеріальну допомогу.
2. Обов'язок падчерки, пасинка по утриманню мачухи, вітчима виникає, якщо у мачухи, вітчима немає чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина, братів та сестер або якщо ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання.
1. Коментована стаття встановлює зворотній до передбаченого у ст. 268 СК України обов'язок падчерки та пасинка утримувати непрацездатних мачуху, вітчима, що потребують матеріальної допомоги.
Підставою для виникнення аліментного обов'язку падчерки, пасинка по утриманню мачуху, вітчима є сукупність наступних умов:
1) повнолітність та достатній для надання матеріальної допомоги рівень забезпеченості падчерки та пасинка;
2) непрацездатність мачухи чи вітчима (за станом здоров'я - інвалідність 1, 2 чи 3 груп чи у зв'язку з досягнення пенсійного віку);
3) потреба мачухи та вітчима в отриманні матеріальної допомоги;
4) відсутність у мачухи чи вітчима чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина, братів та сестер або наявність поважних причин, враховуючи які такі особи не можуть надавати їм належного утримання;
5) систематичність надання вітчимом чи мачухою матеріальної допомоги падчерці чи пасинку протягом не менше п'ятирічного терміну.
2. Для набуття мачухою чи вітчимом права на аліменти одних лише відносин з пасинком чи падчеркою недостатньо. Так само як і у випадку з фактичними вихователями, досить тісні відносини між зазначеними членами родини можуть виникнути, тільки якщо вітчим чи мачуха тривалий час і належним чином виховували свого пасинка чи падчерку. Якщо ж тривалість виховання не перевищує п'яти років чи мачуха або вітчим не надавали матеріальної допомоги своїй падчерці чи пасинку право на аліменти у таких осіб не виникає.
Обов'язок по утриманню мачухи, вітчима виникає у падчерки чи пасинка за умови відсутності у них чоловіка, дружини, повнолітніх сина чи дочки, тобто аліментнозобов'язаних осіб першої черги та осіб, що належать до кола аліментнозобов'язаних другої черги - братів чи сестер. Обов'язок по утриманню мачухи, вітчима може виникнути також тоді, коли є хоча б хтось із зазначених осіб, але вони недостатньо матеріально забезпечені чи з інших поважних причин не можуть надавати матеріальну допомогу мачусі чи вітчиму.
Коментована стаття, однак, не містить вимогу щодо працездатності падчерки чи пасинка як підстави виникнення у них аліментних зобов'язань. Тому за змістом ст. 270 обов'язок по утриманню мачухи чи вітчима може покладатися на повнолітніх, проте непрацездатних падчерки чи пасинка за умови наявності у них можливості надання матеріальної допомоги мачусі чи вітчиму.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 270. Обов'язок падчерки, пасинка утримувати мачуху, вітчима"
 1. Стаття 265. Обов'язок баби, діда утримувати внуків
  1. Баба, дід зобов'язані утримувати своїх малолітніх, неповнолітніх внуків, якщо у них немає матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних причин надавати їм належного утримання, за умови, що баба, дід можуть надавати матеріальну допомогу. 1. Глава 22 СК України регулює відносини, пов'язані з утриманням інших членів родини, визначенням розміру та порядку сплати аліментів на їх користь.
 2. Стаття 268. Обов'язок мачухи, вітчима утримувати падчерку, пасинка
  1. Мачуха, вітчим зобов'язані утримувати малолітніх, неповнолітніх падчерку, пасинка, які з ними проживають, якщо у них немає матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що мачуха, вітчим можуть надавати матеріальну допомогу. 2. Суд може звільнити вітчима, мачуху від обов'язку по утриманню
 3. Стаття 257. Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків
  1. Баба, дід, прабаба, прадід мають право спілкуватися зі своїми внуками, правнуками, брати участь у їх вихованні. 2. Батьки чи інші особи, з якими проживає дитина, не мають права перешкоджати у здійсненні бабою, дідом, прабабою, прадідом своїх прав щодо виховання внуків, правнуків. Якщо такі перешкоди чиняться, баба, дід, прабаба, прадід мають право на звернення до суду з позовом про їх
 4. Стаття 264. Обов'язки особи піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також про того, з ким вона проживала однією сім'єю
  1. Внуки, правнуки зобов'язані піклуватися про своїх бабу, діда, прабабу, прадіда. 2. Повнолітні брати, сестри, пасинки, падчерки зобов'язані піклуватися про брата, сестру, вітчима, мачуху, які виховували їх та надавали їм матеріальну допомогу. Такий обов'язок мають особи і щодо тих, з ким вони проживали однією сім'єю до досягнення повноліття. Коментована стаття передбачає обов'язки особи
 5. Стаття 272. Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів, і строки їх стягнення
  1. Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів на дітей і непрацездатних повнолітніх осіб, які потребують матеріальної допомоги, визначається у частці від заробітку (доходу) або у твердій грошовій сумі. При визначенні розміру аліментів суд бере до уваги матеріальний та сімейний стан платника та одержувача аліментів. 2. Якщо позов пред'явлений не до всіх зобов'язаних
 6. 2.3. Загальна характеристика батьківських прав та обов'язків.
  При вступі до шлюбу закон (ст.19 КпШС України) надає подружжю право залишати кожному з них дошлюбне прізвище. За їх взаємною згодою, вони мають право вибирати спільне прізвище, яке повинно бути прізвищем одного з них. Вибір іншого прізвища законодавцем не допускається. Кожний з подружжя не має будь-яких переваг у виборі спільного прізвища, питання про вибір прізвища вирішується ними спільно. В
 7. Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості
  1. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості,- караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. 2. Ті самі дії, вчинені батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки,-
 8. Стаття 2. Учасники сімейних відносин, які регулює Сімейний кодекс України
  1. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між: подружжям, між батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, між матір'ю та батьком дитини щодо її виховання, розвитку та утримання. 2. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між бабою, дідом, прабабою, прадідом та внуками, правнуками, рідними братами та
 9. Стаття 143. Обов'язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я
  1. Мати, батько дитини, які перебувають у шлюбі, зобов'язані забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я. 2. Мати, яка не перебуває у шлюбі, зобов'язана забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я. 3. Дитина може бути залишена батьками у пологовому будинку або в іншому закладі охорони здоров'я, якщо вона має істотні вади фізичного і
 10. Стаття 260. Право мачухи, вітчима брати участь у вихованні пасинка, падчерки
  1. Якщо мачуха, вітчим проживають однією сім'єю з малолітніми, неповнолітніми пасинком, падчеркою, вони мають право брати участь у їхньому вихованні. Законодавець до кола інших членів сім'ї відносить таких суб'єктів правовідносин як мачуха та вітчим, основним покликанням яких є не лише спільне проживання з одним із рідних батьків дитини, але й вжиття усіх можливих заходів для того, щоб
© 2014-2022  yport.inf.ua