Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 306. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів


1. Розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах або використання таких коштів для придбання об'єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб, або використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів,-
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах,-
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Примітка. Під великим розміром слід розуміти кошти, сума яких становить двісті та більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Стаття 306 зі змінами, внесеними згідно з Законами № 430-1V від 16.01.2003, № 485-М від 06.02.2003 р.)
1. Склад злочину, передбачений ст. 306, є спеціальним стосовно складу злочину, передбаченого ст. 209. Відмінність між ними полягає, зокрема, у джерелах надходження доходів, предметі злочину, деяких ознаках об'єктивної сторони. У ряді випадків легалізація певних коштів чи майна потребує кваліфікації за сукупністю злочинів, передбачених статтями 209 і 306. Про поняття доходів див. коментар до ст. 209.
2. Основний безпосередній об'єкт злочину - порядок здійснення підприємницької та іншої господарської діяльності, встановлений з метою протидії наркобізнесу, залученню в економіку «брудних» коштів і виконання Україною взятих на себе міжнарод- но-правових зобов'язань.
3. Предметом злочину є: 1) кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що використовуються з метою їх відмивання; 2) кошти і майно, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що використовуються з метою його продовження.
Про поняття незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів див. Загальні положення до цього розділу. Складовими цього обігу є адміністративні правопорушення і злочини. Однак у контексті ст. 306 під незаконним обігом зазначених засобів і речовин слід розуміти лише «наркотичні» злочини, в результаті яких особа одержує «брудні» гроші. Фактично це кошти, що можуть бути одержані внаслідок вчинення злочинів, передбачених статтями 305, 307, 308, 310-313, 317-320, а також ст. 322 - коли предметом злочину були прекурсори. Якщо гроші, що відмиваються, були одержані від іншої злочинної діяльності, відповідальність настає за ст. 209.
Відмивання грошей - це злочинна діяльність, переважно у міжнародному масштабі, що характеризується умисним приховуванням справжнього походження (джерела) майна чи коштів шляхом незаконного їх використання (привласнення, передача, володіння, розміщення, переміщення тощо) з метою легалізації злочинних доходів.
4. Об'єктивна сторона злочину передбачає три альтернативні дії:
1) розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах;
2) використання таких коштів для придбання об'єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб;
3) використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Розміщення коштів означає внесення їх на рахунок будь-якого банку, переведення коштів з одного рахунка на інший, внесення їх у фонди підприємств, установ або організацій чи у фонди їх філій та інші подібні дії, пов'язані з використанням коштів, одержаних внаслідок наркобізнесу.
Використання таких коштів для придбання об'єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб може мати місце, зокрема, у процесі викупу, тендера (у т. ч. міжнародних торгів) або на аукціоні. Для кваліфікації таких дій за ст. 306 не має значення, особисто чи за допомогою посередника придбано, наприклад, об'єкт приватизації, а також що його придбано спільно з іншим власником. Придбанням обладнання для виробничих або інших потреб є купівля механізмів, апаратури, приладів, пристроїв тощо.
Використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів означає фінансування діяльності, що забезпечує продовження цього обігу. Це може бути, зокрема: плата за незаконне культивування снотворного маку чи конопель; купівля земельних ділянок, засіяних цими рослинами; фінансування виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення наркотиків; матеріальні витрати на організацію або утримання місць для незаконного вживання наркотичних засобів або психотропних речовин.
Злочин вважається закінченим з моменту вчинення будь-якої із зазначених у диспозиції ст. 306 дій.
Якщо використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, поєднане із вчиненням інших незаконних дій,- виробництвом, збутом, викраденням, вимаганням тощо цих засобів або речовин, вчинене слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. 306 та, зокрема, статтями 307, 308, 309, 311,312.
Використання доходів (коштів і майна), здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, з метою продовження такого обігу не є власне відмиванням «брудних» грошей. Дії, що утворюють так звану легалізацію (відмивання) доходів, не можуть вчинятися у сфері незаконної діяльності. До такої діяльності належить, зокрема, незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Так само не буде в діях особи складу злочину, передбаченого ст. 209, у разі незаконного придбання нею вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263) за кошти, одержані злочинним шляхом.
5. Суб'єкт злочину загальний.
6. Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Винний має усвідомлювати незаконне походження коштів, здобутих внаслідок незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Мета є обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони злочину у третій його формі. Нею є продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
7. Кваліфікуючими ознаками цього злочину є вчинення його: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) у великих розмірах.
Дії, передбачені ч. 1 ст. 306, мають визнаватися повторними, коли кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, розміщуються у різних банках, підприємствах або за них приватизовано два чи більше об'єктів чи профінансовано дві чи більше особи, залучених до незаконного обігу цих засобів або речовин. Повторність матиме місце і тоді, коли кошти, що використовуються, одержано навіть від однієї операції з наркотиками, тобто не обов'язково, аби винний щоразу використовував нові кошти. Останні можуть бути результатом вчинення одного злочину, пов'язаного з наркотиками. Головним у визначенні повторності даних дій є не множинність предикатних злочинів (певних «наркотичних» злочинів, у результаті яких виникли доходи, що можуть стати предметом основного злочину,- передбаченого ст. 306), а неодноразовість операцій з коштами, здобутими від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Будь- яке інше діяння - наприклад, придбання об'єкта приватизації за кошти, виручені від оптової реалізації наркосировини, після розміщення частини цих коштів у банку - визнається повторним.
Про вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб див. ст. 28 і коментар до неї. Про поняття великого розміру див. примітку до ст. 306. Передбачені ч. 1 ст. 306 дії визнаються вчиненими у великому розмірі не лише тоді, коли кошти є предметом одного епізоду злочину (наприклад, розміщення коштів). У випадках неодноразового використання коштів, коли їхня вартість у сукупності становить суму, зазначену в примітці до ст. 306, дії особи слід кваліфікувати за ч. 2 цієї статті одночасно за ознаками повторності і великого розміру.
Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1988 р. Ратифікована Україною 25 квітня 1991 р.
Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, від 8 листопада 1990р. Ратифікована Україною 17 грудня 1997р.
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28 листопада 2002 р.
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» від б лютого 2003 р:
Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Затверджений постановою КМ№ 770 від б травня 2000р.
Постанова КМ № 1298 від 2 грудня 2009 р. «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».
Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу. Затверджені наказом МОЗ №188 від 1 серпня 2000 р.
Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей [ГАТГ] в редакції від 20 червня 2003 р.
Вимоги до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Затверджені наказом Державного департаменту фінансового моніторингу № 40 від 24 квітня 2003 р.
Постанова ПВС № 5 від 15 квітня 2005 р. «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».
Постанова ПВС № 4 від 26 квітня 2002 р. «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».
Постанова ПВС № 8 від 3 червня 2005 р. «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 306. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів"
 1. Стаття 27. Види співучасників
  1. Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник. 2. Виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила злочин, передбачений цим Кодексом. 3. Організатором є особа, яка організувала вчинення
 2. Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
  1. Вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження,
 3. Стаття 202. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг
  1. Здійснення без державної реєстрації, як суб'єкта підприємницької діяльності, що містить ознаки підприємницької та яка підлягає ліцензуванню, або здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у
 4. АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  А Аварія: тяжка технологічна - 253 поїзда, судна - 277 на трубопровідному транспорті - 292 Автоматизована система документообігу суду: 376-1 Автоматизовані системи: 361 Агенти біологічні: 326 Агресивна війна або агресивні воєнні дії: 437 Адміністративні стягнення: 78 Адміністрація установи виконання покарань: 391, 392 Активне сприяння розкриттю злочину: 45 Аліменти: 164
 5. Стаття 10. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення злочину
  1. Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини поза межами України, не можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду. 2. Іноземці, які вчинили злочини на території України і засуджені за них на підставі цього Кодексу, можуть бути передані для відбування покарання за вчинений злочин
 6. Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу
  1. Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я,- карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. 2. Незаконне скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я - карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
 7. Стаття 201. Контрабанда
  1. Контрабанда, тобто переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а так само
 8. Стаття 205. Фіктивне підприємництво
  1. Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона,- карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років. 2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або
 9. Загальні положення до розділу
  Розділ XIII КК об'єднує у своїй більшості склади «наркотичних» злочинів. До їх характеристики і буде прикута увага. 1. Суспільна небезпека злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів визначається, насамперед, поширенням та згубним впливом наркоманії і токсикоманії на свідомість психічно нестійких людей, їх мораль і спосіб життя, що призводить до
 10. Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
  1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю,- карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що були предметом контрабанди. 2. Ті самі
© 2014-2022  yport.inf.ua