Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 321. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів


1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збут отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, а також здійснення таких дій щодо обладнання, призначеного для виробництва чи виготовлення отруйних або сильнодіючих речовин, або отруйних чи сйльнодіючих лікарських засобів, вчинені без спеціального на те дозволу,-
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотронними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів,-
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, або якщо предметом таких дій були отруйні чи сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах,-
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
4. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або якщо предметом таких дій були отруйні чи сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах,-
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
5. Особа, яка добровільно здала отруйні чи сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, а також за вчинення таких дій без спеціального на те дозволу (частина перша цієї статті) щодо обладнання, призначеного для виробництва чи виготовлення отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.
(Стаття 321 в редакції Закону № 875~\І від 05.04.2007 р.)
1. Об'єкт злочину - порядок обігу отруйних і сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, а також отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, встановлений законодавством з метою охорони здоров'я населення.
2. Предметом злочину є: 1) отруйні або сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами; 2) отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби;
3) обладнання, призначене для виробництва чи виготовлення таких речовин або лікарських засобів.
Про поняття отруйних та сильнодіючих речовин див. коментар до ст. 201. Відповідно до законодавства речовини визнаються отруйними або сильнодіючими МОЗ.
Переліки отруйних та сильнодіючих лікарських засобів затверджені наказом МОЗ від 17 серпня 2007 р. № 490. Це, зокрема, атропін, кетамін (отруйні лікарські засоби) та буторфанол, клофелін, прометазин (сильнодіючі лікарські засоби).
Обладнання, призначене для виробництва чи виготовлення отруйних або сильнодіючих речовин,- це певні інструменти, прилади, механізми, що використовуються для досягнення зазначеної мети. Спеціального режиму контролю за таким обладнанням закон не передбачає.
3. З об'єктивної сторони злочин полягає у:
1) незаконних діях з такими предметами, як: отруйні або сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами; отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби; обладнання, призначене для виробництва чи виготовлення таких речовин або лікарських засобів (ч. 1 ст. 321);
2) порушенні встановлених правил обігу зазначених речовин або лікарських засобів (ч. 2 ст. 321).
Дії, передбачені ч. 1 ст. 321, визнаються злочинними лише за умови їх вчинення без спеціального на те дозволу (ліцензії).
Вчинення особою обох аналізованих діянь потребує кваліфікації за сукупністю злочинів, передбачених частинами 1 і 2 ст. 321 (у відповідних випадках - з урахуванням кваліфікуючих ознак, передбачених частинами 3 і 4), і призначати їй покарання належить за правилами ст. 70.
Для з'ясування змісту об'єктивних і суб'єктивних ознак злочинів, передбачених частинами 1 і 2 ст. 321, див. коментар, відповідно, до статей 307 і 320. При цьому слід мати на увазі, що диспозиції частин 1 і 2 ст. 321 є бланкетними. Зокрема, перелік отруйних або сильнодіючих лікарських засобів, а також правила їх виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання встановлюються відповідними нормативно-правовими актами МОЗ.
Під відпуском отруйних або сильнодіючих речовин слід розуміти їх видачу з аптек, складів, баз тощо. Облік - це дії, що полягають у реєстрації кількісних та якісних показників цих речовин у процесі їх обігу.
Злочини, передбачені ст. 321, вважаються закінченими з моменту вчинення описаних у них діянь.
Не підпадає під дію ч. 1 ст. 321 використання властивостей сильнодіючих речовин, що містяться в газових балончиках, а також незаконне застосування газових пістолетів (револьверів), оскільки подібні дії неможливо визнати збутом.
Для остаточного вирішення питання про предмет злочину або встановлення того, які саме положення відповідних правил порушені, призначається експертиза.
4. Суб'єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 321,- загальний, а ч. 2 ст. 321 - спеціальний: особа, яка виконує службові або професійні обов'язки, пов'язані з виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, відпуском, обліком, перевезенням, пересиланням отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.
5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом та метою збуту (ч. 1 ст. 321) або умислом чи необережністю (ч. 2 ст. 321).
6. Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення дій, передбачених частинами 1 або 2 цієї статті: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) якщо предметом цих дій були отруйні або сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах (ч. З ст. 321), а особливо кваліфікуючими ознаками: 1) організованою групою, 2) якщо предметом цих дій були відповідні речовини чи засоби в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 321).
Про поняття повторності див. ст. 32 і коментар до неї, про поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб і організованою групою - ст. 28 і коментар до неї.
Для з'ясування великих та особливо великих розмірів предмета аналізованих злочинів необхідно керуватися відповідним наказом МОЗ, яким затверджені: великі та особливо великі розміри отруйних лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу; великі та особливо великі розміри сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу. г
7. Особа, яка вчинила діяння, передбачені ч. 1 ст. 321 (окрім збуту), звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала предмети злочину та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів у сфері обігу отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів (ч. 5 ст. 321). Тлумачення відповідних умов такого звільнення див. у коментарі до ч. 4 ст. 307.
Закон України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996р.
Перелік отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення і утилізація яких здійснюються за наявності дозволу. Порядок одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів. Затверджені постановою КМ № 440 від 20 червня 1995 р.
Перелік отруйних лікарських засобів за міжнародними не патентованими або загальноприйнятими назвами. Затверджений наказом МОЗ № 490 від 17 серпня 2007 р.
Перелік сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами. Затверджений наказом МОЗ N9 490 від 17 серпня 2007р.
Великі та особливо великі розміри отруйних лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу. Затверджені наказом МОЗ N9 511 від 31 серпня 2007р.
Великі та особливо великі розміри сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу. Затверджені наказом МОЗ N9 511 від 31 серпня 2007р.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 321. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів"
 1. Стаття 201. Контрабанда
  статтею,- караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна. Примітка. Контрабанда товарів вважається вчиненою у великих розмірах, якщо їхня вартість у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. (Стаття 201 із змінами, внесеними Законом № 1071-У від 24.05.2007 р.) 1. Основним
 2. Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів
  статтею,- карається штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення. 3. Незаконне виготовлення товарів, вказаних у частині першій або другій цієї статті, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і
 3. Стаття 262. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем
  статті, шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 3. Дії, передбачені частинами першою чи другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою, розбій з метою викрадення вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської*), бойових припасів, вибухових речовин або радіоактивних матеріалів, а також
 4. Загальні положення до розділу
  статті 305, 307, 308, 309); 2) психотропні речовини (статті 305, 307, 308, 309); 3) прекурсори (статті 305, 311,312); 4) снотворний мак чи коноплі (ст. 310); 5) кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що використовуються з метою їх відмивання; кошти і майно, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних
 5. Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
  статтями 307, 309, 311, вона відрізняється від незаконного перевезення й пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за місцем, способом вчинення злочину, а також моментом його закінчення. 3. Об'єктивна сторона злочину передбачає дві альтернативні форми дій, а саме переміщення предметів злочину через митний кордон України: 1) поза митним контролем;
 6. Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
  статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні
 7. Стаття 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту
  статтями 307, 308, 310, 317 цього Кодексу, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах,- караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини
 8. Стаття 310. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель
  статтею чи яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 309, 311, 317 цього Кодексу, або вчинені за попередньою змовою фупою осіб з метою збуту, а також незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості п'ятисот і більше рослин чи конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. (Стаття 310
 9. Стаття 311. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів
  статті). (Стаття 311 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 270-\/І від 15 квітня 2008 р.) 1. При застосуванні норм цієї статті слід використовувати коментар до статей 307, 309. Йдеться, зокрема, про: поняття таких ознак об'єктивної сторони, як незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів; окремі ознаки суб'єктивної сторони; деякі кваліфікуючі
 10. Стаття 320. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
  статтями 307 і 309-311, коментований склад злочину відрізняється тим, що у цьому разі виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, посів або вирощування маку снотворного чи конопель (та інші дії) здійснюються на законних підставах, але з порушенням правил обігу таких засобів, речовин або рослин.
© 2014-2022  yport.inf.ua