Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 344. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції

1. Розглянувши справу, суд касаційної інстанції постановляє ух валу у разі:
1) відхилення касаційної скарги і залишення судових рішень без змін;
2) скасування судових рішень із передачею справи на новий розгляд;
3) скасування судових рішень із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду;
4) скасування судових рішень і залишення в силі судового рішення, що було помилково скасоване апеляційним судом;
5) відхилення касаційної скарги і залишення ухвали без змін;
6) зміни ухвали або скасування ухвали з направленням справи па новий розгляд або вирішенням питання по суті.
2. Суд касаційної інстанції ухвалює рішення у разі скасування судових рішень і ухвалення нового або зміни рішення.
1. Дана стаггя визначає процесуальні форми реалізації касацій ним судом своїх повноважень щодо оскаржених рішень та ухвал судів першої та апеляційної інстанцій.
Для перших шести варіантів вирішення питань касаційним судом закон передбачає процесуальну форму ухвали при: 1) відхиленні касаційної скарги і залишенні судових рішень без змін (більш правильно - залишення у силі); 2) скасуванні судових рішень із передачею справи на новий розгляд; 3) скасуванні судових рішень із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду; 4) скасуванні судових рішень і залишенні у силі судового рішення, що було помилково скасоване апеляційним судом;
5) відхилення касаційної скарги та залишення ухвали без змін;
6) зміні ухвали або скасуванні ухвали з направленням на новий розгляд або вирішенням питання по суті.
2. Процесуальна форма судового рішення застосовується каса ційним судом лише у двох випадках: у разі скасування судових рі шень і ухваленні нового або зміни рішення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 344. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції"
 1. Стаття 325. Строк на касаційне оскарження
  статті, з причин, визнаних поважними, суддя касаційної інстанції за заявою особи, яка подала скаргу, може поновити цей строк. 3. Касаційна скарга, подана після закінчення строку на касаційне оскарження, повертається особі, яка її подала, якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку, а також коли у поновленні строку відмовлено. 365 4. Питання про поновлення строку на касаційне
 2. Стаття 328. Відкриття касаційного провадження у справі
  статті 326 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом десятиденного строку вирішує питання про відкриття касаційного провадження, про то постановляє відповідну ухвалу, витребовує справу, надсилає копії касаційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу. За наявності клопотання особи,
 3. Стаття 332. Попередній розгляд справи
  статті. Справа призначається до судового розгляду, якщо хоч один суддя із складу суду дійшов такого висновку. Про призначення справи до судового розгляду постановляється ухвала, яка підписується всім складом суду. (Із лмінами, внесеними згідно із Законом України від 08.09.2005р. N2H75-IV) 1. Коментована стаття регулює попередній розгляд справи у касаційному провадженні, який має бути
 4. Стаття 340. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишенням заяви без розгляду
  статтями 205 і 207 цього Кодексу. 382 2. Якщо суд першої або апеляційної інстанції ухвалив законне і обгрунтоване рішення, смерть фізичної особи чи припинення юридичної особи - сторони в спірних правовідносинах, шо не допускають правонаступництва, після ухвалення рішення не може бути підставою для застосування положення частини першої цієї статті. 1. Частина перша коментованої статті
 5. Стаття 343. Порядок ухвалення рішення та постановления ухвал судом касаційної інстанції
  статтею 19 та главою 7 розділу III цього Кодексу з винятками і доповненнями, зазначеними в статтях 344 - 346 цього Кодексу. 2. Жоден із суддів не має права утримуватися від висловлення думки з питань, які обговорюються, та щодо правильності судового рішення, що оскаржене. 3. Рішення або ухвала суду касаційної інстанції оформлюється суддею-доповідачем і підписується всім складом суду, який
 6. Стаття 348. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи
  статті скарги суд постановляє ухвалу або ухвалює рішення відповідно до статей 345 і 346 цього Кодексу. При цьому за наявності підстав може бути скасовано ухвалу або рішення суду касаційної інстанції. (Із змінами, внесеними згідно Ь Законом України від 16.03.2006р. N3S70-IV) 1. На відміну від коментаря до ст. 318 ЦПК (подібна ситуація в апеляційному провадженні) автор вважає вихід,
 7. Стаття 349. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної інстанції
  стаття встановлює правила про законну силу рішень і ухвал суду касаційної інстанції та рішень і ухвал, які оскаржені у касаційному порядку. 2. Частина 1 статті зазначає, що рішення або ухвала суду касаційної інстанції набирають законної сили з моменту їх оголошення. Це правило є обґрунтованим і логічним. З деякими випадками (див. коментар до глави 3 цього розділу ЦПК) підсумкові процесуальні
 8. Стаття 350. Окрема ухвала суду касаційної інстанції
  статтею 211 цього Кодексу, може постановити окрему ухвалу. Суд також може постановити окрему ухвалу, в якій зазначити порушення норм права і помилки, допущені судом першої або апеляційної інстанції, які не є підставою для скасування їх рішення чи ухвали. 391 1. Згідно з коментованою статтею та ст. 211 ЦПК суд касаційної інстанції, виявивши під час розгляду справи порушення закону і
 9. Стаття 356. Допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами
  статті 354 цього Кодексу, положення частин першої- четвертої цієї статті не застосовуються. 1. Коментована стаття встановлює порядок допуску скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами. 2. Питання про допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами і витребування справи, якщо мотивом оскарження є неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одного
 10. Стаття 363. Суди, що здійснюють перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами
  стаття ЦПК визначає компетенцію судів по перегляду рішень, ухвал чи судових наказів у зв'язку з нововиявленими обставинами. 2. Заява про перегляд зазначених процесуальних документів подається до суду, який ухвалив рішення, постановив ухвалу або видав судовий наказ. Ухвали чи рішення судів касаційної або апеляційної інстанції, якими змінено рішення або ухвала суду першої інстанції, чи ухвалено
© 2014-2022  yport.inf.ua