Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 363-1. Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку


1. Умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, здійснене без попередньої згоди адресатів, що призвело до порушення або припинення роботи електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку,-
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, якщо вони заподіяли значну шкоду,-
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, які є власністю винної особи.
(Статтею 363-1 Кодекс доповнено згідно з Законом NB2289-IV від
23.12.2004 р.)
1. Легкість створення, копіювання, відносна дешевизна повідомлень, які надсилаються по комп'ютерних мережах за допомогою електронної пошти, стали передумовами для масової їх розсипки, зокрема, з рекламною метою. При цьому, як правило, не береться до уваги бажання чи небажання адресата одержувати такі повідомлення. Небажані повідомлення електронної пошти адміністратори комп'ютерних мереж та користувачі комп'ютерів зазвичай називають «спамом».
Одержання надмірно великої кількості повідомлень, відправлених електронною поштою, може мати наслідком порушення звичайного режиму роботи комп'ютера. Передача повідомлень такого роду в АС чи комп'ютерній мережі може зашкодити її нормальній роботі, а іноді призводить до припинення роботи системи чи мережі. Отже, не санкціонована адресатами масова розсипка повідомлень може призвести до значних перешкод у роботі організацій, які використовують комп'ютери, а також багатьох тисяч індивідуальних користувачів комп'ютерів. Тому в сучасних умовах ця діяльність становить суспільну небезпеку і забороняється під загрозою кримінального покарання.
2. Об'єкт злочину - нормальна робота ЕОМ, АС, комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку.
3. Об'єктивна сторона злочину полягає у масовому розповсюдженні повідомлень електрозв'язку без попередньої згоди адресатів таких повідомлень, наслідком якого є порушення або припинення роботи ЕОМ, АС, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку.
Розповсюдження повідомлень електрозв'язку слід вважати масовим у випадках, коли такі повідомлення не готуються окремо для кожного адресата, а створюються з використанням можливостей комп'ютера шляхом багаторазового автоматичного копіювання і розсилаються відправником автоматично, на адреси, які тим чи іншим способом опинились у розпорядженні відправника і внесені ним до певного списку, згідно з яким провадиться розсипка.
Обов'язковою ознакою злочинного діяння є відсутність попередньої згоди адресата на одержання повідомлень, які йому надсилаються. При цьому відсутністю згоди слід вважати як ситуацію, коли така згода ніколи не надавалась, так і випадки, коли адресат, спочатку погодившись одержувати певні повідомлення, пізніше відмовився від їх одержання.
Порушенням роботи ЕОМ, АС, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку є зміна встановлених власником чи уповноваженими ним особами параметрів процесу обробки інформації у зазначених машинах, системах чи мережах, зокрема, прискорення, уповільнення цього процесу, припинення обробки частини інформації, перекручення результатів обробки інформації тощо.
Припиненням роботи ЕОМ, АС, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку є ситуація, коли обробка інформації у названих машинах, системах чи мережах повністю припиняється.
3. Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у формі прямого умислу щодо забороненого діяння і виною у формі прямого чи непрямого умислу щодо його наслідків.
4. Суб'єкт злочину загальний.
5. Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його: 1) повторно, якщо злочинними діями завдано значної шкоди; 2) за попередньою змовою групою осіб, якщо при цьому злочином заподіяно значної шкоди.
Про поняття повторності див. ст. 32 та коментар до неї, про поняття вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою - ст. 28 та коментар до неї.
Поняття значної шкоди визначене у примітці до ст. 361, про порядок її розрахунку див. коментар до ст. 199. Шкода може бути завдана фізичним особам - власникам і користувачам комп'ютерів, підприємствам, установам, організаціям, органам місцевого самоврядування, органам державної влади, які є адресатами розповсюджених повідомлень або використовують автоматизовані системи, комп'ютерні мережі, мережі електрозв'язку, по яких розповсюджуються ці повідомлення.
Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» в редакції від 31 травня 2005 р.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 363-1. Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку"
 1. Стаття 361. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчис- лювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку
  статтях 361-363-1, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. (Стаття 361 зі змінами, внесеними згідно з Законом № 2289-1V від 23.12.2004 р.) 1. Розвиток методів обробки інформації за допомогою комп'ютерів спричинив застосування цих машин в усіх галузях національної економіки та
 2. Стаття 361-1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут
  статтею дії визнані небезпечними, оскільки вони несуть загрозу для роботи ЕОМ, АС, комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, а іноді і безпосередньо завдають їм шкоди. Ці дії також створюють програмно-технічний інструментарій для вчинення діянь, передбачених ст. 361. Тому основним об'єктом даного злочину слід вважати нормальну роботу ЕОМ, АС, комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, а
 3. Стаття 363. Порушення правил експлуатації електронно-обчислюваль- них машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється
  статтею наслідків. Після викладення ст. 363 у новій редакції зміст ознак об'єктивної сторони змінився: закон вимагає наявності порушень (отже, їх має бути принаймні два), а не поодинокого порушення, як це було раніше. Під правилами експлуатації ЕОМ, АС, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку слід розуміти будь-які правила, які регламентують користування цими машинами, їх системами чи
 4. АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  363-1 Мережі електрозв'язку: 161-163-1 Мета: експлуатації особи - 149 залякування потерпілого - 121 збуту - 309, 310 зміни меж території або державного кордону України - 110 наживи-302 нападу - 257 покарання - 50 приховати інший злочин - 115 Металобрухт: 213 Мир: 1 Митний кордон: 201 Міжнародні: договори України - З купони для відповіді - 215 польоти-334 Місце: поховання - 297
 5. Стаття 114. Шпигунство
  статті, та добровільно повідомила органи державної влади про вчинене, якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвернено заподіяння шкоди інтересам України. 1. Безпосереднім об'єктом злочину є національна безпека України в інформаційній, а також політичній, економічній, воєнній і науково-технологічній сферах. 2. Предметом шпигунства є відомості, що становлять державну таємницю, які
 6. Стаття 361-2. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-об- числювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації
  статті, слід розуміти носії комп ую- терної інформації, тобто жорсткі магнітні диски різних типів, які є частиною системного блоку ЕОМ або долучаються до нього за допомогою спеціальних пристроїв, гнучкі магнітні диски (дискети), оптичні диски (компакт-диски), флеш-диски тощо. Будь-яка інформація є предметом даного злочину лише у тому разі, якщо вона створена на законних підставах і захищена
 7. Стаття 362. Несанкціоновані дн з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї
  статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду,- караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані дії з інформацією, які є
 8. Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби
  електронно-обчислювальних машин та засобів зв'язку. Первинними елементами інформаційно-аналітичної системи є периферійні об'єктно-спеціалізовані автоматизовані інформаційні підсистеми. Дієвим способом вирішення проблем здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби є запровадження відповідного комплексу, який передбачає подання, приймання та комп'ютерну
 9. Стаття 145. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації
  статті 145 цього Кодексу, протягом таких строків: Групи користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо); група 3 - права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на
 10. Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача
  статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища,- караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років. 4. Втручання службової особи з
© 2014-2022  yport.inf.ua