Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 361-1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут


1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту, а також розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислю- вальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку,-
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно- обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду,-
караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи.
(Статтею 361-1 Кодекс доповнено згідно з Законом № 2289-tV від 23.12.2004р.)
1. Заборонені цією статтею дії визнані небезпечними, оскільки вони несуть загрозу для роботи ЕОМ, АС, комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, а іноді і безпосередньо завдають їм шкоди. Ці дії також створюють програмно-технічний інструментарій для вчинення діянь, передбачених ст. 361. Тому основним об'єктом даного злочину слід вважати нормальну роботу ЕОМ, АС, комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, а додатковим факультативним об'єктом - право власності на комп'ютерну інформацію,
2. Предметом злочину є шкідливі програмні та технічні засоби, призначені для несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ, АС, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку.
Шкідливі програмні та технічні засоби, операції з якими заборонені даною статтею КК, можуть мати вигляд шкідливих комп'ютерних програм або ж технічних пристроїв, які працюють з використанням таких програм. Найпоширенішими різновидами шкідливих програмних засобів, які підпадають під дію цієї статті, є:
1) комп'ютерні віруси - комп'ютерні програми, здатні після проникнення до операційної системи ЕОМ чи до АС порушити нормальну роботу комп'ютера, АС чи комп'ютерної мережі, а також знищити, пошкодити чи змінити комп'ютерну інформацію;
2) програми, призначені для нейтралізації паролів та інших засобів захисту комп'ютерних програм чи комп'ютерної інформації від несанкціонованого доступу;
3) програми-шпигуни, які після їх проникнення до певної АС, комп'ютерної мережі, операційної системи ЕОМ чи окремої комп'ютерної програми забезпечують несанкціонований доступ сторонньої особи до інформації, яка зберігається у ЕОМ, АС, мережі чи програмі або ж непомітно для власника чи законного користувача здійснюють несанкціоновану передачу такої інформації сторонній особі.
3. Об'єктивна сторона злочину полягає у: 1) створенні шкідливих програмних чи технічних засобів з метою їх подальшого використання, розповсюдження або збуту;
2) їх розповсюдженні; 3) їх збуті.
Створенням слід вважати як розробку (виготовлення) абсолютно нового шкідливого програмного чи технічного засобу, так і модифікацію уже існуючого засобу, наслідком якої є зміна його властивостей.
Використання шкідливих програмних чи технічних засобів - це дії, спрямовані на застосування цих засобів відповідно до їх властивостей і призначення.
Розповсюдженням шкідливих програмних чи техдічних засобів є відкриття доступу до них невизначеному колу осіб, а також дії, внаслідок яких ці засоби (зокрема, комп'ютерні віруси) починають автоматично відтворюватися і поширюватися в ЕОМ, АС чи комп'ютерних мережах.
Збутом шкідливих програмних чи технічних засобів є здійснена будь-яким способом оплатна чи безоплатна передача їх у розпорядження іншої особи. Збутом слід вважати і передачу копій шкідливих програмних засобів.
Злочин, вчинений у формі створення шкідливих програмних чи технічних засобів, є закінченим з моменту завершення процесу створення хоча б одного такого засобу. У разі вчинення злочину у формі розповсюдження його слід вважати закінченим з моменту надання доступу до такого засобу іншим особам, або ж дій, після яких починається його автоматичне відтворення і поширення. У разі збуту таких засобів злочин є закінченим з моменту передачі іншій особі хоча б однієї програми чи технічного пристрою, які є шкідливими програмними чи технічними засобами.
У випадку використання особою раніше створеного нею шкідливого програмного чи технічного засобу для несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ, АС, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку такі дії, за умови настання відповідних наслідків, мають кваліфікуватись як сукупність злочинів, передбачених статтями 361 та 361-1 КК.
4. Суб'єктивна сторона такого злочину характеризується виною у формі прямого умислу. Особа має усвідомлювати шкідливі властивості створеного, поширеного чи збутого нею програмного чи технічного засобу. Для вчинення злочину у формі створення шкідливого програмного чи технічного засобу обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони є мета подальшого використання, розповсюдження або збуту такого засобу.
5. Суб'єкт злочину загальний.
6. Кваліфікуючі ознаки цього злочину збігаються з кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченого ст. 361 (див. коментар до цієї статті).
7. Особливістю додаткового покарання, яке застосовується до винного у вчиненні злочину, передбаченого цією статтею, є те, що конфіскації підлягають будь-які належні винному програмні та технічні засоби, призначені для несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ, АС, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, а не лише ті, що були створені, розповсюджені чи збуті під час вчинення даного злочину.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 361-1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут"
 1. Стаття 333. Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю
  статтями 358 або 366; 3) укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно міжнародних передач будь-яких товарів або участь у їх виконанні в будь-який інший спосіб, ніж передбачений Законом «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», якщо суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності стало відомо, що такі товари можуть
 2. Стаття 376-1. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду
  статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб,- караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років. (Кодекс доповнено статтею 376-1 згідно із Законом N9 1475-VI від 05.06.2009) 1. Метою Закону «Про внесення змін до
 3. Стаття 201. Контрабанда
  статтею,- караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна. Примітка. Контрабанда товарів вважається вчиненою у великих розмірах, якщо їхня вартість у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. (Стаття 201 із змінами, внесеними Законом № 1071-У від 24.05.2007 р.) 1. Основним
 4. Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів
  статтею,- карається штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення. 3. Незаконне виготовлення товарів, вказаних у частині першій або другій цієї статті, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і
 5. Стаття 213. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом
  статті, якщо вони вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею,- караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років. 1. Основний безпосередній об'єкт злочину - порядок здійснення операцій з металобрухтом як різновиду господарської діяльності. Додатковими об'єктами, зокрема, виступають система
 6. Стаття 248. Незаконне полювання
  статтею,- караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого. Примітка. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається шкода, яка у двісті п'ятдесят і більше
 7. Стаття 300. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію
  статті, якщо вони вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію,- караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
 8. Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів
  статті, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, засобів
 9. Загальні положення до розділу
  статті 305, 307, 308, 309); 2) психотропні речовини (статті 305, 307, 308, 309); 3) прекурсори (статті 305, 311,312); 4) снотворний мак чи коноплі (ст. 310); 5) кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що використовуються з метою їх відмивання; кошти і майно, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних
 10. Стаття 363-1. Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку
  361, про порядок її розрахунку див. коментар до ст. 199. Шкода може бути завдана фізичним особам - власникам і користувачам комп'ютерів, підприємствам, установам, організаціям, органам місцевого самоврядування, органам державної влади, які є адресатами розповсюджених повідомлень або використовують автоматизовані системи, комп'ютерні мережі, мережі електрозв'язку, по яких розповсюджуються ці
© 2014-2022  yport.inf.ua