Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 38. Підстави недійсності шлюбу


1. Підставою недійсності шлюбу е порушення вимог, встановлених статтями 22, 24-26 цього Кодексу.
1. В СК України закріплено новий підхід до визначення умов недійсності шлюбу та видів недійсних шлюбів. Зокрема вперше встановлюється три види недійсних шлюбів:
- шлюб, який є недійсним (ст. 39 СК України);
- шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду (ст. 40 ЦК України);
- шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду (ст. 41 СК України).
Ідея, очевидно, полягає у тому, що за певних підстав шлюб взагалі вважається недійсним (ст. 39 СК України), у той час як в інших випадках для визнання його недійсним потрібне рішення суду (ст. ст. 40, 41 СК України). В цілому таке нововведення викликає сумніви. Недійсність шлюбу потребує відповідного рішення суду, яке підтверджує цей факт. Концепція недійсного шлюбу, що закріплена в новому СК України, в теоретичному плані вбачається занадто ускладненою, а в практичному - важкою для реалізації.
Свого часу в ч. 1 ст. 45 КпШС України 1969 р. при визначенні підстав недійсності шлюбу закріплювався принцип «від зворотного». Зокрема було вказано, що шлюб може бути визнаний недійсним у випадку порушення умов, встановлених ст. ст. 15-17 цього Кодексу, а також у випадку реєстрації шлюбу без наміру створення сім'ї (фіктивний шлюб). Таким чином, порушення умов дійсності шлюбу означало появу підстави для визнання шлюбу недійсним. Цього було достатньо. Новий СК України поділяє недійсні шлюби на три категорії. Виокремлення першої з них (недійсний шлюб) взагалі не викликає підтримки (див. коментар до ст. 39 СК України). Дві останні категорії (ст. ст. 40, 41 СК України) утворюють складну систему шлюбів, які можуть або не можуть бути визнані судом недійсним. Такі класифікації більш доречні в наукових дослідженнях, ніж в законі.
Ситуація дещо ускладнюється також у зв'язку з відсутністю в новому законі єдиного поняття, яке б охоплювало усі види недійсних шлюбів. В Кодексі про шлюб та сім'ю України 1969 р. існував єдиний термін - «недійсний шлюб», натомість за новою концепцією, що знайшла своє відображення в СК України, недійсний шлюб - це лише один (перший) вид недійсних шлюбів. Тому при охопленні усіх видів таких шлюбів найбільш скороченою буде фраза - «недійсний шлюб та шлюб, визнаний недійсним за рішенням суду», що не додає зручності при використанні норм закону.
2. В коментованій статті зазначається, що підставою недійсності шлюбу є порушення вимог, що встановлені законодавством і є обов'язковими при укладенні шлюбу. В першу чергу це стосується порушення вимог щодо шлюбного віку (ст. 22 СК України), добровільності шлюбу (ст. 24 СК України) та одношлюбності (ст. 25 СК України). Недійсність шлюбу може пов'язуватися також з випадками укладення шлюбу особами, які є родичами або пов'язані між собою фактом усиновлення (ст. 26 СК України).
Хоча в ст. 38 СК України це вказано, проте визнання шлюбу недійсним може також мати ще одну підставу. Зокрема це може пов'язуватися з приховуванням відомостей про стан здоров'я одним з наречених, наслідком чого може стати (стало) порушення фізичного або психічного здоров'я іншого нареченого чи їхніх нащадків (ч. 5 ст. 30 СК України).
3. Законодавство не встановлює різниці щодо наслідків недійсних шлюбів різних видів. Іншими словами, недійсні шлюби усіх трьох категорій мають однакові правові наслідки (ст. ст. 45, 46 СК України). Різниця полягає у підставах та порядку встановлення недійсності шлюбу.
4. В СК України окрім поняття «недійсний шлюб» закріплено також інше поняття - «неукладений шлюб» (ст. 48 СК України). Між недійсним та неукладеним шлюбом існують суттєві відмінності. В першу чергу вони стосуються процедурного характеру. Недійсний шлюб визначається таким за рішенням суду за позовом визначеної в законі особи (ст. 42 СК України), у той час як неукладений шлюб - за рішенням суду за заявою заінтересованої особи або прокурора. Крім того, неукладений шлюб взагалі не тягне за собою правових наслідків, а недійсний шлюб може їх спричиняти. Зокрема недійсність Шлюбу не впливає на обсяг прав та обов'язків батьків і дитини, яка народилася у цьому шлюбі (ст. 47 СК України). У недійсному шлюбі добросовісна сторона може зберігати за собою деякі права, що належать подружжю (ст. 46 СК України).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 38. Підстави недійсності шлюбу"
 1. Стаття 9. Регулювання сімейних відносин за домовленістю (договором) сторін
  1. Подружжя, батьки дитини, батьки та діти, інші члени сім'ї та родичі, відносини між якими регулює цей Кодекс, можуть врегулювати свої відносини за домовленістю (договором), якщо це не суперечить вимогам цього Кодексу, інших законів та моральним засадам суспільства. 2. Особи, які проживають однією сім'єю, а також родичі за походженням, відносини яких не врегульовані цим Кодексом, можуть
 2. Стаття 21. Поняття шлюбу
  1. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. 2. Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя. 3. Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до
 3. Стаття 35. Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу
  1. Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами. 2. Наречена, наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої. Якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається, з якого прізвища воно буде починатися. Складення більше двох прізвищ не допускається, якщо
 4. Стаття 39. Шлюб, який є недійсним
  1. Недійсним є шлюб, зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі. 2. Недійсним є шлюб, зареєстрований між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою. 3. Недійсним є шлюб, зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною. 4. За заявою заінтересованої особи орган державної реєстрації актів цивільного стану анулює
 5. Стаття 40. Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду
  1. Шлюб визнається недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка. Згода особи не вважається вільною, зокрема, тоді, коли в момент реєстрації шлюбу вона страждала тяжким психічним розладом, перебувала у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, в результаті чого не усвідомлювала сповна значення своїх дій і (або) не могла керувати ними,
 6. Стаття 41. Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду
  1. Шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований: 1) між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною з порушенням вимог, встановлених частиною п'ятою статті 26 цього Кодексу; 2) між двоюрідними братом та сестрою; між тіткою, дядьком та племінником, племінницею; 3) з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для другого з подружжя і (або)
 7. Стаття 45. Правові наслідки недійсності шлюбу
  1. Недійсний шлюб (стаття 39 цього Кодексу), а також шлюб, визнаний недійсним за рішенням суду, не є підставою для виникнення у осіб, між якими він був зареєстрований, прав та обов'язків подружжя, а також прав та обов'язків, які встановлені для подружжя іншими законами України. 2. Якщо протягом недійсного шлюбу особи набули майно, воно вважається таким, що належить їм на праві спільної
 8. Стаття 46. Особливі правові наслідки недійсності шлюбу
  1. Якщо особа не знала і не могла знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, вона має право: 1) на поділ майна, набутого у недійсному шлюбі, як спільної сумісної власності подружжя; 2) на проживання у житловому приміщенні, в яке вона поселилася у зв'язку з недійсним шлюбом; 3) на аліменти відповідно до статей 75, 84, 86 і 88 цього Кодексу; 4) на прізвище, яке вона обрала при реєстрації
 9. Стаття 83. Позбавлення права на утримання або обмеження його строком
  1. Рішенням суду може бути позбавлено одного з подружжя права на утримання або обмежено його строком, якщо: 1) подружжя перебувало в шлюбних відносинах нетривалий час; 2) непрацездатність того з подружжя, хто потребує матеріальної допомоги, виникла в результаті вчинення ним умисного злочину; 3) непрацездатність або тяжка хвороба того з подружжя, хто потребує матеріальної допомоги, була
 10. Стаття 103. Визнання шлюбного договору недійсним
  1. Шлюбний договір на вимогу одного з подружжя або іншої особи, права та інтереси якої цим договором порушені, може бути визнаний недійсним за рішенням суду з підстав, встановлених Цивільним кодексом України. 1. Шлюбний договір, як і інші подружні договори, в силу певних підстав може бути визнаний недійсним. У цьому випадку він не породжує виникнення прав та обов'язків, тобто тих правових
© 2014-2022  yport.inf.ua