Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 35. Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу


1. Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами.
2. Наречена, наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої. Якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається, з якого прізвища воно буде починатися.
Складення більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений.
3. Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої, нареченого вже є подвійним, вона, він має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.
1. Фізична особа набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям. Ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить (ч. 1 ст. 28 ЦК України). Реєстрація шлюбу традиційно пов'язується з вирішенням питання про прізвище чоловіка та дружини у шлюбі. Право на вибір прізвища належить до особистих немайнових прав наречених. Однак треба зазначити, що це право полягає у виборі лише прізвища і не стосується таких складових імені особи як ім'я та по батькові (ст. 295 ЦК України).
Закон встановлює правило, згідно з яким наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами. Спільним прізвищем подружжя може бути прізвище чоловіка або жінки залежно від вибору наречених. Сторони можуть зберегти свої дошлюбні прізвища і надалі іменуватися кожен своїм власним прізвищем. Це не впливає на обсяг прав та обов'язків подружжя.
2. Наречені або один з них можуть прийняти рішення іменуватися у шлюбі подвійним прізвищем. Закон встановлює два правила в залежності від того, один, чи обидва наречених бажають змінити своє прізвище на подвійне (ч. 2 ст. 35 СК України). Якщо подвійним прізвищем в подальшому бажає іменуватися лише один з наречених, то вона/він має право приєднати до свого прізвища прізвище другого нареченого, нареченої. З цього випливає, що дошлюбне прізвище одного з наречених в подвійному прізвищі має бути першим. Якщо обидві сторони бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається, з якого прізвища воно буде починатися. Вказане правило викликає сумніви. Якщо обидві сторони обирають подвійне прізвище у шлюбі, вони мають право вирішувати «черговість» їх дошлюбних прізвищ, якщо змінює прізвище на подвійне лише один з наречених, то він має можливість лише приєднати до свого прізвища прізвище другого з наречених. Таке обмеження права вибору подвійного прізвища одним із наречених не виглядає обґрунтованим.
3. Закон встановлює деякі обмеження щодо можливості вибору нареченими подвійного прізвища. Так, складення більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений. Така ситуація може виникнути у випадках, коли прізвище наречених або одного з них вже є подвійним. За таких обставин закон надає особі право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого. Таким чином, за загальним правилом прізвище особи після реєстрації шлюбу не може містити більше ніж два прізвища, окрім випадків, коли це відповідає звичаю національної меншини.
Якщо особа під час реєстрації шлюбу змінила прізвище, то на першій сторінці паспорта або паспортного документа проставляється штамп про те, що він підлягає обміну в місячний строк у зв'язку зі зміною прізвища при вступі в шлюб. У паспорти або паспортні документи іноземців та осіб без громадянства зазначений штамп проставляється в графі «Примітки», а в разі відсутності такої графи штамп проставляється на будь-якій вільній від записів сторінці паспорта або паспортного документа (п. 4.27 Правил реєстрації актів цивільного стану)'.
4. В ст. 53 СК України вперше передбачена можливість зміни прізвища особи не лише в процесі реєстрації, а й у період шлюбу. Однак треба зазначити, що в ч. 5 ст. 295 ЦК України право на зміну прізвища пов'язується виключно з моментом реєстрації шлюбу (див. ст. 53 СК України та коментар до неї).
Зміна прізвища у зв'язку із реєстрацією шлюбу може втратити свій сенс у разі недійсності шлюбу. Згідно із ч. 5 ст. 45 СК України особа, яка у зв'язку з реєстрацією недійсного шлюбу змінила своє прізвище, вважається такою, що іменується цим прізвищем без достатньої правової підстави (див. ч. 5 ст. 45 СК України та коментар до неї).
Закон встановлює правило щодо визначення прізвища подружжя і у зв'язку з розірванням шлюбу. Згідно зі ст. 113 СК України особа, яка змінила своє прізвище у зв'язку з реєстрацією шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 35. Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу"
 1. 2.3. Загальна характеристика батьківських прав та обов'язків.
  статті 20, 21 КпШС України). Всі питання сім'ї вирішуються подружжям спільно, на основі взаємної згоди, повної рівності та виходячи з інтересів сім'ї в цілому та інтересів неповнолітніх дітей особисто. Особлива увага повинна виявлятися до охорони та забезпечення інтересів вагітної жінки. При відсутності згоди у вирішенні деяких питань спільного життя кожний з подружжя або двоє разом мають право
 2. § 2. Види особистих немайнових прав, не пов'язаних з майновими
  статтях 31, 34 і 63. Особисті немайнові інтереси громадян визначаються їх множинністю, що, в свою чергу, породжує різні цивільно-правові форми їх регулювання. Тому охорона особистих немайнових прав повинна здійснюватися шляхом визнання за суб'єктами окремих видів особистих немайнових прав, кожному з яких притаманні свої специфічні засоби захисту. Індивідуалізація особистості - ще одна важлива
 3. Стаття 21. Поняття шлюбу
  статті ознак шлюбу дві - мають формальний зміст (суб'єктний склад шлюбних правовідносин та вимога щодо державної реєстрації шлюбу). Ознака, згідно з якою шлюб - це сімейний союз чоловіка та жінки, не відзначається чіткістю і не репрезентується через юридичні терміни. 3. При визначенні сутності шлюбу треба враховувати ту обставину, що юридичний аналіз соціальних явищ має свої особливості. Для
 4. Стаття 54. Право дружини та чоловіка на розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'ї
  стаття містить здебільшого моральні норми, які покликані зміцнити сім'ю та сприяти взаємній підтримці та взаємодопомозі подружжя один одному. Проте вказана стаття закріплює повну рівність чоловіка та жінки при вирішенні найважливіших питань життя сім'ї. Принцип рівності чоловіка та дружини є одним з основних принципів регулювання сімейних відносин, що базується на визнанні їх однакової соціальної
 5. Стаття 113. Право на вибір прізвища після розірвання шлюбу
  статті вказано, що особа має право після розірвання шлюбу: а) надалі іменуватися прізвищем, яке вона одержала у зв'язку з реєстрацією шлюбу; б) відновити своє дошлюбне прізвище. Вирішення питання щодо прізвища, яким особа буде іменуватися після розірвання шлюбу, залежить винятково від бажання особи, яка змінила своє прізвище. Думка другого з подружжя, навіть того, прізвище якого було обране як
 6. Стаття 148. Зміна прізвища дитини її батьками
  стаття враховує тільки деякі підстави зміни прізвища дитини батьками. До таких підстав стаття відносить: - зміну прізвища обома батьками; - зміну прізвища одного з батьків. Але прізвище дитини підлягає зміні і при наявності інших підстав. До таких підстав можна віднести: - при реєстрації народження дитині присвоєно прізвище без урахування побажань обох або одного з батьків; - при
 7. § 3. Правове значення і порядок державної реєстрації
  статті. За заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням справляється реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Кошти, одержані відповідно до цього Закону як реєстраційний збір, зараховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання. Документом, що підтверджує внесення
 8. Які немайнові права забезпечують соціальне буття фізичної особи?
  правову індивідуалізацію особи. Право на власне ім'я надає його носієві юридично забезпечену можливість мати з моменту народження певне ім'я, вимагати від оточення, щоб його називали власним іменем. Інші особи не можуть користуватися цим ім'ям чи привласнювати його. Використання імені фізичної особи в літературних та інших творах як персонажа допускається лише за її згодою, а після її смерті - за
 9. Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача
  статтею підсудна справа, за винятком виключної підсудності, встановленої статтею 114 цього Кодексу. (Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 08.09.2005p. N 287S-IV, від 15.03.2006р. N3538-IV) 132 1. Коментована стаття встановлює правила підсудності на вибір позивача - альтернативної підсудності. Сутність цієї підсудності полягає у тому, що вона не виключає
 10. Стаття 256. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення
  стаття містить приблизний перелік фактів, які можна .встановлювати в судовому порядку. 1) Факт родинних відносин. У заяві слід вказати мету встановлення факту, який орган державної реєстрації актів цивільного стану і коли відмовив у видачі відповідного документа. Просити можна про підтвердження такого ступеня спорідненості, який може спричинити правові наслідки для заявника (одержання спадщини,
© 2014-2022  yport.inf.ua