Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 34. Реєстрація шлюбу в присутності нареченої та нареченого


1. Присутність нареченої та нареченого в момент реєстрації їхнього шлюбу є обов'язковою.
2. Реєстрація шлюбу через представника не допускається.
1. Закон передбачає можливість подання заяви про реєстрацію шлюбу через представника (див. ст. 28 СК України та коментар до неї). Однак, в момент власне реєстрації шлюбу присутність нареченої та нареченого є обов'язковою. Саме в процесі реєстрації шлюбу наречені остаточно висловлюють свою волю на шлюб. Така воля має бути свободною, а рішення укласти шлюб вільним. Особиста присутність наречених в момент реєстрації шлюбу надає можливості органу РАЦС впевнитися в цих обставинах. У зв'язку з цим важливим є встановлення особи, яка з'явилася до державного органу РАЦС. При реєстрації шлюбу подається паспорт або паспортний документ заявника. Особи, які не досягли 16 років, пред'являють свідоцтво про народження та довідку з місця проживання.
2. Присутність наречених під час реєстрації шлюбу є імперативною вимогою закону. У зв'язку з цим закон передбачає наслідки порушення ст. 34 СК України. Так, згідно зі ст. 48 СК України шлюб, зареєстрований у відсутності нареченої і (або) нареченого, вважається неукладеним. Запис про такий шлюб у державному органі реєстрації актів цивільного стану анулюється за рішенням суду за заявою заінтересованої особи, а також за заявою прокурора. Вказане свідчить, що шлюб, укладений за відсутності наречених або одного з них, не викликає ніяких юридичних наслідків, він вважається таким, що «юридично не існував».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 34. Реєстрація шлюбу в присутності нареченої та нареченого"
 1. Стаття 32. Час реєстрації шлюбу
  1. Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу. За наявності поважних причин керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу цього строку. 2. Уразі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день
 2. Стаття 12. Обчислення строків, встановлених у цьому Кодексі
  1. Строки, встановлені у цьому Кодексі, обчислюються відповідно до Цивільного кодексу України. Час має важливе значення в процесі виникнення, розвитку та припинення сімейних правовідносин. У зв'язку з цим в СК України містяться посилання на строки як на обставини, з якими закон пов'язує певні юридичні наслідки. Поняття строків та порядок їх обчислення визначаються не сімейним, а цивільним
 3. Стаття 24. Добровільність шлюбу
  1. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається. 2. Реєстрація шлюбу з особою, яка визнана недієздатною, а також з особою, яка з інших причин не усвідомлювала значення своїх дій і (або) не могла керувати ними, має наслідки, встановлені статтями 38-40 цього Кодексу. 1. Однією з основних засад сучасного сімейного права є свобода
 4. Стаття 28. Заява про реєстрацію шлюбу
  1. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-якого державного органу реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором. Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, вважаються нареченими. 2. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто. 3. Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до
 5. Стаття 31. Заручини
  1. Зарученими вважаються особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу. 2. Заручини не створюють обов'язку вступу в шлюб. 3. Особа, яка відмовилася від шлюбу, зобов'язана відшкодувати другій стороні затрати, що були нею понесені у зв'язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля. Такі затрати не підлягають відшкодуванню, якщо відмова від шлюбу була викликана протиправною, аморальною
 6. Стаття 33. Місце реєстрації шлюбу
  1. Шлюб реєструється у приміщенні державного органу реєстрації актів цивільного стану. За заявою наречених реєстрація шлюбу проводиться в урочистій обстановці. 2. За заявою наречених реєстрація шлюбу може відбутися за місцем їхнього проживання, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до державного органу реєстрації
 7. Стаття 35. Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу
  1. Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами. 2. Наречена, наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої. Якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається, з якого прізвища воно буде починатися. Складення більше двох прізвищ не допускається, якщо
 8. Стаття 122. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою
  1. Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. Походження дитини від подружжя визначається на підставі Свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров'я про народження дружиною дитини. 2. Дитина, яка народжена до спливу десяти місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя. 3. Подружжя, а також дружина та чоловік, шлюб між
 9. Стаття 11. Врахування звичаїв при вирішенні судом сімейних спорів
  1. При вирішенні сімейного спору суд за заявою заінтересованої сторони може врахувати місцевий звичай, а також звичай національної меншини, до якої належать сторони або одна з них, якщо вони не суперечать вимогам цього Кодексу, інших законів та моральним засадам суспільства. В загальному розумінні звичай - це загальноприйнятий порядок, правила, які здавна існують у громадському житті та побуті
 10. Стаття 21. Поняття шлюбу
  1. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. 2. Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя. 3. Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до
© 2014-2022  yport.inf.ua