Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2010 - перейти к содержанию учебника

Стаття 47. Права та обов'язки батьків і дитини, яка народилася у недійсному шлюбі


1. Недійсність шлюбу не впливає на обсяг взаємних прав та обов'язків батьків і дитини, яка народилася у цьому шлюбі.
1. В коментованій статті визначаються наслідки недійсності шлюбу для дитини, яка народилася у такому шлюбі. Закон встановлює єдине правило: недійсність шлюбу не впливає на обсяг взаємних прав та обов'язків батьків і дитини, яка народилася у цьому шлюбі.
Це пояснюється двома основними чинниками.
По-перше, сімейне законодавство в цілому не пов'язує виникнення та Існування прав дитини з наявністю юридичних відносин між її батьками. Батьки дитини можуть перебувати або не перебувати у шлюбі між собою, вони також можуть спочатку перебувати у шлюбі, а потім його розірвати. Цей фактор впливає лише на процедуру встановлення правового зв'язку між батьками та дітьми, а не на його існування як такого.
По-друге, народження дитини у недійсному шлюбі, яке підтверджено відповідним свідоцтвом про народження, є безумовним доказом походження дитини від певних осіб. Як правильно відзначав Г.М. Свердлов, своїм рішенням про визнання шлюбу недійсним суд може знищити шлюб між батьками, але він не може знищити безспірно встановлений факт споріднення між дитиною та батьками.
Щодо відносин між батьками та дитиною, яка народилася у недійсному шлюбі, діють загальні правила про визначення походження дитини (ст. 122 СК України). Вважається, що дитина, народжена у такому шлюбі, походить від осіб, які перебувають у недійсному шлюбі.
2. В коментованій статті визначається обсяг прав та обов'язків дитини, яка народилася у недійсному шлюбі. Цей момент потребує певного доповнення. Свого часу у Кодексі про шлюб та сім'ю України 1969 р. було вказано більш точно: діти, які були зачаті або народжені у недійсному шлюбі, мають такі ж права, як і діти, народжені у дійсному шлюбі. Таким чином закон враховував наявність двох категорій дітей - дитини, яка народилася у недійсному шлюбі, та дитини, яка була зачата у такому шлюбі, а народилася пізніше - після визнання шлюбу недійсним.
З оглядом на ч. ч. 1,2 ст. 122 чинного СК України можна дійти висновку, що дитина, яка була зачата у недійсному шлюбі, має повний обсяг прав і за новим законодавством. Зокрема, в ч. 2 ст. 122 СК України сказано, що дитина, яка народжена до спливу десяти місяців після визнання шлюбу недійсним, походить від подружжя. Вказане правило певним чином компенсує відсутність необхідної вказівки в ст. 47 СК України. Незважаючи на це, коментована стаття потребує внесення відповідних змін. Необхідно зазначити, що недійсність шлюбу не впливає на обсяг взаємних прав та обов'язків батьків і дитини, яка народилася або була зачата у цьому шлюбі.
3. Походження дитини від батьків, які перебувають у недійсному шлюбі, є правовою презумпцією (припущенням). Вона може бути спростована. Закон не встановлює для таких випадків спеціальних правил. Батьківство та материнство щодо дитини, народженої в недійсному шлюбі, може бути оспорене в загальному порядку (ст. ст. 136-140 СК України).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 47. Права та обов'язки батьків і дитини, яка народилася у недійсному шлюбі"
 1. § 4. Ім'я фізичної особи
  При реалізації правоздатності, набутті і захисті суб'єктивних прав істотне значення має ім'я фізичної особи, під яким вона набуває прав та обов'язків і здійснює їх, а також місце проживання фізичної особи. Наприклад, місце прожинання враховується при визнанні особи безвісно відсутньою, оголошенні її померлою, визначенні місця розгляду позову тощо. Право на ім'я належить до особистих
 2. Стаття 7. Загальні засади регулювання сімейних відносин
  1. Сімейні відносини регулюються цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами. 2. Сімейні відносини можуть бути врегульовані за домовленістю (договором) між їх учасниками. 3. Сімейні відносини регулюються лите у тій частині, у якій це є допустимим і можливим з точки зору інтересів їх учасників та інтересів суспільства. 4. Регулювання сімейних відносин здійснюється з урахуванням права
 3. Стаття 39. Шлюб, який є недійсним
  1. Недійсним є шлюб, зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі. 2. Недійсним є шлюб, зареєстрований між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою. 3. Недійсним є шлюб, зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною. 4. За заявою заінтересованої особи орган державної реєстрації актів цивільного стану анулює
 4. Стаття 122. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою
  1. Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. Походження дитини від подружжя визначається на підставі Свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров'я про народження дружиною дитини. 2. Дитина, яка народжена до спливу десяти місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя. 3. Подружжя, а також дружина та чоловік, шлюб між
 5. § 2. Черги спадкування за законом
  Черга спадкоємців за законом - це коло осіб, які закликаються після смерті спадкодавця одночасно і спадкують, як правило, у рівних частках. У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки (ст. 1261 ЦК). Передбачене законом коло спадкоємців першої черги є
 6. 1.1. Реєстрація дитини та встановлення батьківства.
  Підставами виникнення сімейних правовідносин є юридичні факти. Це положення поширюється і на правовідносини, що виникають між батьками та дітьми. Підставою виникнення прав і обов'язків батьків і дітей є походження дітей від батьків, засвідчене у встановленому законом порядку. Зазначене положення стосується не тільки дітей, народжених у шлюбі, але і дітей, що народилися від осіб, що не знаходяться
 7. 2.2. Загальна характеристика прав дітей та батьків.
  Норми, присв'ячені правам неповнолітніх дітей, є новими для українського законодавства. У 1990 р. Україна стала учасницею Конвенції ООН "Про права дитини", у зв'язку з чим вона прийняла на себе зобов'язання привести діюче сімейне законодавство у відповідність з вимогами зазначеної Конвенції Дитиною визнається особа, що не досягла віку вісімнадцяти років (повноліття). Дане визначення відповідає
 8. Стаття 22. Шлюбний вік
  1. Шлюбний вік для жінки встановлюється у сімнадцять, а для чоловіка - у вісімнадцять років. 2. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу. 1. В коментованій статті визначається шлюбний вік жінки та чоловіка, які бажають укласти шлюб. З урахуванням норм СК України можна дійти висновку, що шлюбний вік - це біологічний вік особи, який
 9. Стаття 26. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою
  1. У шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії споріднення. 2. У шлюбі між собою не можуть перебувати рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними е брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька. 3. У шлюбі між собою не можуть перебувати двоюрідні брат та сестра, рідні
 10. Стаття 38. Підстави недійсності шлюбу
  1. Підставою недійсності шлюбу е порушення вимог, встановлених статтями 22, 24-26 цього Кодексу. 1. В СК України закріплено новий підхід до визначення умов недійсності шлюбу та видів недійсних шлюбів. Зокрема вперше встановлюється три види недійсних шлюбів: - шлюб, який є недійсним (ст. 39 СК України); - шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду (ст. 40 ЦК України); - шлюб, який
© 2014-2022  yport.inf.ua