Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 100. Режим робочого часу

1. Режим робочого часу відбиває розподіл робочого часу протягом календарного періоду. Зокрема, передбачається можливість введення п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями і шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем (див. ст. 111 ТК і коммент. До неї).
Важливо звернути увагу на те, що режим робочого часу (число робочих змін на добу, чергування робочих і неробочих днів) може встановлюватися не тільки колективним договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, але і індивідуальним трудовим договором.
2. При будь-якому режимі робочого часу повинна дотримуватися норма робочого часу (нормальний, скорочений), визначатися час початку і закінчення роботи, технологічних перерв, перерв для відпочинку і харчування та ін
3. Режим робочого часу може бути однаковим для всіх працівників юридичної особи або різним для працівників різних підрозділів. У трудовому договорі може встановлюватися індивідуальний режим роботи для конкретного працівника, якщо це не ущемляє його прав і не погіршує його положення в порівнянні з іншими працівниками.
4. Особливий режим робочого часу застосовується до працівників транспорту (плавскладу морського і річкового флоту, членам екіпажів суден цивільної авіації, водіям трамвая та тролейбуса, окремим категоріям працівників залізничного транспорту та метрополітену), а також до працівників аварійно-рятувальних служб, експлуатаційних організацій зв'язку та ін
5. Наказом Міністерства освіти та науки РФ від 27.03.2006 N 69 "Про особливості режиму робочого часу і часу відпочинку педагогічних та інших працівників освітніх установ" * (141) установлено, що норми часу поширюються тільки на викладацьку роботу. Виконання іншій частині педагогічної роботи здійснюється протягом робочого часу, який не конкретизовано за кількістю годин.
Нормируемая частину робочого часу викладачів визначається в астрономічних годинах і включає проводяться уроки (навчальні заняття) незалежно від їх тривалості, а також короткі перерви (зміни) між кожним навчальним заняттям, у тому числі "динамічний час" для учнів першого класу. При цьому кількості годин навчального навантаження відповідає кількість проведених зазначеними працівниками навчальних занять тривалістю, що не перевищує 45 хвилин.
Конкретна тривалість навчальних занять, а також перерв (змін) між ними передбачається статутом або локальним актом освітньої установи з урахуванням санітарно-епідеміологічних правил і нормативів (СанПіН), затверджених у встановленому порядку. Виконання викладацької роботи регулюється розкладом навчальних занять.
При проведенні спарених навчальних занять невстановлені перерви можуть підсумовуватися і використовуватися для виконання іншої педагогічної роботи у порядку, передбаченому правилами внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу.
Інша частина педагогічної роботи викладачів, що вимагає витрат робочого часу, який не конкретизовано за кількістю годин, випливає з їх посадових обов'язків, передбачених статутом освітньої установи, правилами внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу, тарифно-кваліфікаційними (кваліфікаційними) характеристиками, і регулюється графіками і планами роботи, в тому числі особистими планами педагогічного працівника, і включає:
- виконання обов'язків, пов'язаних з участю в роботі педагогічних, методичних рад, з роботою з проведення батьківських зборів , консультацій, оздоровчих, виховних та інших заходів, передбачених освітньою програмою;
- організацію і проведення методичної, діагностичної та консультативної допомоги батькам (законним представникам), сім'ям, навчальним дітей вдома відповідно до медичного висновку ;
- час, що витрачається безпосередньо на підготовку до роботи з навчання і виховання учнів, вихованців, вивчення їх індивідуальних здібностей, інтересів і схильностей, а також їх сімейних обставин та житлово-побутових умов;
- періодичні короткочасні чергування в освітній установі, які можуть організовуватися в цілях підготовки до проведення занять, спостереження за виконанням режиму дня учнями, вихованцями, забезпечення порядку і дисципліни протягом навчального часу, в тому числі під час перерв. При складанні графіка чергувань до їх початку і після закінчення навчальних занять враховуються змінність роботи освітнього закладу, режим робочого часу кожного педагога відповідно до розкладу навчальних занять, загальним планом заходів, інші особливості роботи з тим, щоб не допускати випадків тривалого чергування педагогічних працівників, чергування в дні, коли навчальне навантаження відсутній або незначна. У дні роботи до чергування по освітньому установі працівники залучаються не раніше ніж за 20 хвилин до початку навчальних занять і не пізніше 20 хвилин після закінчення їхнього останнього навчального заняття;
- виконання додатково покладених на педагогічних працівників обов'язків, безпосередньо пов'язаних з освітнім процесом, з відповідною додатковою оплатою праці (класне керівництво, перевірка письмових робіт, завідування навчальними кабінетами та ін.)
Дні тижня, вільні від проведення навчальних занять за розкладом і виконання інших обов'язків, можуть використовуватися для підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять і т.п.
Режим робочого часу вчителів, яким не може бути забезпечена повна навчальне навантаження і гарантується виплата ставки заробітної плати в повному розмірі у випадках, передбачених постановою Уряду РФ від 03.04.2003 N 191 "Про тривалість робочого часу (нормі годин педагогічної роботи за ставку заробітної плати) педагогічних працівників освітніх установ "(в ред. від 18.08.2008) * (142), визначається з урахуванням їх довантаження до встановленої норми годин другий педагогічною роботою.
Формою довантаження може бути педагогічна робота без додаткової оплати в групі продовженого дня, гурткова робота, робота по заміні відсутніх учителів, проведення індивідуальних занять вдома відповідно до медичного висновку, виконання частково або в повному обсязі роботи по класному керівництву, перевірці письмових робіт, позакласної роботи з фізичного виховання та іншої роботи, обсяг якої регулюється освітньою установою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 100. Режим робочого часу "
 1. Стаття 345. Режим робочого часу осіб, які працюють у релігійних організаціях
  режимів здійснення обрядів чи іншої діяльності релігійної організації, визначеної її внутрішніми законами, для працівників можуть встановлюватися підсумований облік робочого часу, ненормований робочий день, режим поділу робочого дня на частини. За угодою з працівником може вводитися режим неповного робочого часу. У випадках, передбачених ТК, працівники релігійних
 2. Стаття 305. Режими праці і відпочинку
  режиму робочого часу (ненормований робочий день, змінний графік роботи, гнучкий робочий час, змінна робота) відповідні умовах повинні включатися в трудовий договір. Зокрема, графік роботи у роботодавців - глав селянських (фермерських) господарств складається з урахуванням сезонного характеру роботи. Роботодавець повинен враховувати обмеження, встановлені ТК для окремих
 3. Контрольні питання до § 7.4
  режим і облік робочого часу? 4. У чому відмінність скороченого і неповного робочого часу? 5. Які умови і порядок введення понаднормових робіт? 6. Дайте поняття часу відпочинку як правової категорії. 7. Які види часу відпочинку передбачені чинним трудовим законодавством? 8. Які види відпустки передбачає трудове законодавство? 9. Що являє собою
 4. Глава 16. Режим робочого часу
  робочого
 5. Стаття 203. Час учнівства
  режим неповного робочого часу, передбачений ст. 93 ТК. 3. Час, відведений на професійне навчання, має використовуватися за призначенням і раціонально. Тому ч. 3 ст. 203 не дозволяє залучати учнів до понаднормової роботи, а також направляти їх у службові відрядження, не передбачені навчальними
 6. Стаття 93. Неповний робочий час
  режим неповного робочого часу на прохання працівника. До них відносяться вагітність, необхідність догляду за дитиною до 14 років (дитиною-інвалідом до 18 років), за хворим членом сім'ї при наявності медичного висновку. Цей захід направлений на створення для батьків сприятливих умов, що дозволяють поєднувати працю з вихованням дітей. Право на встановлення неповного робочого часу мають
 7. Стаття 97. Робота за межами встановленої тривалості робочого часу
  робочого часу, встановленої для даного працівника відповідно до Трудового кодексу, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором для виконання понаднормової роботи та роботи, виконуваної на умовах ненормованого робочого дня, ст. 97 розширила рамки поняття
 8. Стаття 291. Оплачувані відпустки
  режимі ненормованого робочого дня. Всі переробки повинні бути йому компенсовані як понаднормова робота. 3. Як правило, при роботі, термін якої не перевищує 2 місяців, використання відпустки в натурі на практиці зустрічається досить рідко. У зв'язку з цим працівники, які уклали трудовий договір строком на 2 місяці, найчастіше отримують грошову
 9. Стаття 107. Види часу відпочинку
  режим роботи в організації встановлюється, як правило, таким чином, щоб мінімальна тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку разом з часом обідньої перерви була не менше подвійної тривалості часу роботи в попередній відпочинку день (зміну). Для окремих категорій працівників деяких галузей мінімальна тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку
 10. Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вахтовим методом
  робочого часу, коли встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу не може бути дотримана і що настає в період вахти переробка робочих годин балансується в рамках більш тривалого облікового періоду з тим, щоб тривалість робочого часу за даний період не перевищувала нормального числа робочих годин. Згідно ст. 91
 11. Стаття 284. Тривалість робочого часу при роботі за сумісництвом
  статтями).
 12. Стаття 110. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку
  режимів роботи і графіків змінності (в т.ч. і на безперервних виробництвах). При підсумованому обліку робочого часу тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути зменшена в окремі тижні порівняно з встановленою статтею коментарів. Проте в середньому за обліковий період ця норма повинна бути дотримана. Це правило застосовується, зокрема, до працівників зв'язку, які мають
 13. Стаття 100. Режим робочого часу
  100 ТК, режим робочого часу може включати й інші питання, наприклад гнучкий робочий час (ст. 102 ТК), поділ робочого дня на частини (ст. 105 ТК). 2. У колективному договорі, правилах внутрішнього трудового розпорядку закріплюються положення, що визначають загальний режим роботи для всіх працівників, як вже працюючих у даного роботодавця, так і для знову надходять на роботу. Виконання
 14. Стаття 102. Робота в режимі гнучкого робочого часу
  режиму гнучкого робочого часу лежить підсумований облік робочого часу (ст. 104 ТК). Режим гнучкого робочого часу - це форма організації праці, при якій для окремих працівників або колективів структурних підрозділів організації допускається (у певних межах) саморегулювання початку, закінчення і загальної тривалості робочого дня. При цьому потрібно повне відпрацювання
 15. Стаття 93. Неповний робочий час
  режиму неповного робочого часу тільки одного з батьків, що має дитину у віці до 14 років (дитини-інваліда до 18 років), означає, що у разі виникнення потреби в такому режимі і у другого батька він повинен вирішувати це питання в загальному порядку, тобто за угодою з роботодавцем. Крім названих категорій осіб роботодавець зобов'язаний встановлювати неповний робочий час на прохання
© 2014-2022  yport.inf.ua