Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 119. Щорічна додаткова оплачувана-мий відпустка працівникам з ненормованим робочим днем

Працівникам з ненормованим робочим днем надається щорічна додаткова оплачувана відпустка, тривалість якого визначається колективним договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку і який не може бути менше трьох календарних днів.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Порядок та умови надання щорічної додаткової оплачуваної відпустки працівникам з ненормованим робочим днем в організаціях, що фінансуються з федерального бюджету, встановлюються Урядом Російської Федерації, в організаці-ях, що фінансуються з бюджету суб'єкта Російської Федерації, - органами влади суб'єкта Російської Федерації, а в організаціях, що фінансуються з місцевого бюджету, - органами місцевого самоврядування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 119. Щорічна додаткова оплачувана-мий відпустка працівникам з ненормованим робочим днем "
 1. Стаття 119. Щорічна додаткова оплачувана відпустка працівникам з ненормованим робочим днем
  Коментар до статті 1. Додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем надається як компенсація за роботу в позаурочний час, тобто за переробку понад нормальну тривалість робочого часу (про поняття ненормованого робочого дня див. коментар. до ст. 101). Тривалість такої відпустки встановлюється в колективному договорі або в правилах внутрішнього
 2. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
  Коментар до статті 1. Частина 1 коментованої статті встановлює загальний (єдиний) порядок обчислення тривалості як щорічної основної, так і щорічних додаткових оплачуваних відпусток працівників. Всі щорічні оплачувані відпустки (і основний, і додаткові) обчислюються в календарних днях і яким-небудь максимальною межею не обмежуються. У число календарних днів відпустки,
 3. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
  1. Відповідно до ч. 1 коментованої статті тривалість щорічної основної та додаткової відпусток працівникам обчислюється в календарних днях і максимальною межею не обмежується. Неробочі святкові дні в число календарних днів відпустки не включаються. Щорічна додаткова оплачувана відпустка обчислюється окремо і підсумовується з щорічною основною оплачуваною відпусткою
 4. Стаття 119. Щорічна додаткова оплачувана відпустка працівникам з ненормованим робочим днем
  1. Працівники з ненормованим робочим днем - це працівники з особливим режимом роботи, відповідно до якого вони можуть за розпорядженням роботодавця при необхідності епізодично залучатися до виконання своїх трудових функцій за межами встановленої для них тривалості робочого часу (див. ст. 101 ТК). Відповідно до ч. 1 коментованої статті працівникам з ненормованим робочим
 5. Стаття 122. Порядок надання щорічних оплачуваних відпусток
  1. Частина 1 коментованої статті спрямована на реальне надання працівникам оплачуваних відпусток щорічно. 2. Право на використання відпустки за перший рік роботи виникає у працівника, на відміну від раніше діючого КЗпП, не через 11 місяців, а після закінчення 6 місяців безперервної роботи в даній організації (у роботодавця). Щорічна оплачувана відпустка надається працівникам за
 6. Стаття 291. Оплачувані відпустки
  Коментар до статті 1. Працівники, які уклали трудові договори про тимчасову роботу, так само як і інші працівники, користуються правом на щорічну відпустку. Проте загальні правила надання відпусток на дану категорію працівників не поширюються. Так, за загальним правилом тривалість щорічної та основної та додаткових відпусток працівників обчислюється в календарних днях і максимальною
 7. Стаття 116. Щорічні додаткові оплачувані відпустки
  Коментар до статті 1. Надання щорічних додаткових оплачуваних відпусток покликане головним чином компенсувати або нейтралізувати вплив тих чи інших несприятливих факторів на здоров'я працівника в процесі трудової діяльності. В окремих випадках надання додаткових оплачуваних відпусток має на меті стимулювати тривалу роботу в певній сфері, тобто за
 8. Стаття 125. Поділ щорічної оплачуваної відпустки на частини. Відкликання з відпустки
  За угодою між працівником і роботодавцем щорічну оплачувану відпустку може бути поділено на частини. При цьому хо-тя б одна з частин цієї відпустки повинна бути не менше 14 календарних днів. Відкликання працівника з відпустки допускається тільки за його згодою. Невикористана у зв'язку з цим частину відпустки має бути пре-доставлена за вибором працівника в зручний для нього час протягом поточного
 9. Стаття 101. Ненормований робочий день
  1. У КЗпП визначення поняття "ненормований робочий день" було відсутнє, що в окремих випадках ускладнювало правозастосовчу діяльність. Тепер цей пробіл усунутий. 2. У статті вказані такі ознаки ненормованого робочого дня: - особливий режим роботи, який допускає роботу за межами встановленої норми робочого часу; - можливість застосування тільки до окремим працівникам,
 10. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
  Коментар до статті 1. Встановлений щорічна відпустка надається всім неповнолітнім працівникам, в т.ч. зайнятим неповний робочий час. У тексті трудового договору, що укладається з неповнолітнім, у колективному договорі організації може бути передбачено надання працівнику більш тривалої відпустки. При щорічному складанні графіка відпусток і визначенні черговості
 11. Стаття 116. Щорічні додаткові оплачувані відпустки
  1. У ч. 1 коментованої статті передбачено підстави надання щорічних додаткових відпусток. Щорічні додаткові оплачувані відпустки надаються працівникам у таких випадках: працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці (перелік таких робіт, тривалість відпустки і умови його надання мають затверджуватися Урядом РФ). Нині
 12. Стаття 339. Умови праці та відпочинку працівників, які направляються на роботу в представництва України за кордоном
  Коментар до статті 1. Стаття, що допускає можливість встановлення умов праці та відпочинку працівників, які направляються на роботу за кордон, в локальних нормативних актах відповідних представництв Російської Федерації за кордоном, а також в індивідуальних трудових договорах. При цьому норми локальних нормативних актів не повинні погіршувати правове становище працівників порівняно з
 13. Стаття 125. Поділ щорічної оплачуваної відпустки на частини. Відкликання з відпустки
  1. Коментарів статтею передбачена можливість поділу щорічної оплачуваної відпустки на частини, що допускається за згодою між працівником і роботодавцем. При цьому не визначено на скільки частин може бути розділений відпустку, але у всіх випадках хоча б одна з частин цієї відпустки повинна бути не менше 14 календарних днів, що повною мірою відповідає Конвенції МОП N 52 "Про щорічні
 14. Стаття 295. Оплачувані відпустки працівникам, зайнятим на сезонних роботах
  1. Відповідно до аналізованої статтею сезонним працівникам надаються оплачувані відпустки з розрахунку два робочих дні за кожний місяць роботи (термін "робочих" замість " календарних "введений в 2006 р.). Але з даної норми не зовсім зрозуміло, про які відпустки йдеться і за якими правилами повинна розраховуватися компенсація за невикористану відпустку. Адже крім щорічних основних відпусток (як
© 2014-2022  yport.inf.ua