Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 122. Порядок надання щорічних оплачуваних відпусток

1. Частина 1 коментованої статті спрямована на реальне надання працівникам оплачуваних відпусток щорічно.
2. Право на використання відпустки за перший рік роботи виникає у працівника, на відміну від раніше діючого КЗпП, не через 11 місяців, а після закінчення 6 місяців безперервної роботи в даній організації (у роботодавця). Щорічна оплачувана відпустка надається працівникам за кожен робочий рік.
Перший робочий рік працівника обчислюється з дня надходження на роботу до даного роботодавця, а наступні - з дня, наступного за днем закінчення попереднього робочого року. Наприклад, працівник прийнятий на роботу 15 квітня 2005 В цьому випадку робочий рік у нього завершується 15 квітня 2006 Саме за цей період йому надається відпустка встановленої тривалості.
До закінчення шести місяців безперервної роботи у перший рік працівникові може бути надана оплачувана відпустка за угодою сторін.
3. Роботодавець до закінчення шести місяців повинен надати оплачувану відпустку за заявою працівника у таких випадках: жінкам - перед відпусткою по вагітності та пологах або безпосередньо після нього; працівникам віком до 18 років; працівникам, які усиновили дитину віком до трьох місяців, і в інших випадках , передбачених федеральними законами. У період перебування дружини у відпустці по вагітності та пологах чоловікові, за його бажанням, щорічна оплачувана відпустка повинна надаватися незалежно від часу його безперервної роботи у даного роботодавця (див. ч. 4 ст. 123 ТК).
4. Для надання щорічної оплачуваної відпустки у наступні роки роботи має значення черговість надання таких відпусток, встановлена роботодавцем (див. коментар. До ст. 123).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 122. Порядок надання щорічних оплачуваних відпусток "
 1. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
  порядок обчислення тривалості як щорічної основної, так і щорічних додаткових оплачуваних відпусток працівників. Всі щорічні оплачувані відпустки (і основний, і додаткові) обчислюються в календарних днях і яким-небудь максимальною межею не обмежуються. У число календарних днів відпустки, що надається працівникові, не включаються тільки припадають на період відпустки
 2. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
  щорічної основної та додаткової відпусток працівникам обчислюється в календарних днях і максимальною межею не обмежується. Неробочі святкові дні в число календарних днів відпустки не включаються. Щорічна додаткова оплачувана відпустка обчислюється окремо і підсумовується з щорічною основною оплачуваною відпусткою (тривалістю 28 календарних днів), а в сумарному вираженні вони
 3. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
  122 ТК). Щорічна відпустка надається працівникові повністю, а не пропорційно відпрацьованому часу. 4. Якщо неповнолітній реалізує своє право на одержання щорічної відпустки, коли він вже досяг 18-річного віку, то її тривалість повинна визначатися пропорційно відпрацьованому часу до і після повноліття. 5. Встановлено заборону ненадання працівникам молодше
 4. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
  122 ТК). Не допускається відкликання з відпустки осіб молодше 18 років (ч. 3 ст. 125 ТК) і заміна їх відпустки грошовою компенсацією (ч. 3 ст. 126 ТК). Якщо до моменту отримання відпустки неповнолітній працівник уже досяг повноліття, то тривалість відпустки має визначатися пропорційно відпрацьованому часу до і після
 5. Стаття 260. Гарантії жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
  стаття закріплює право жінки на отримання щорічної оплачуваної відпустки незалежно від стажу роботи перед відпусткою по вагітності та пологах, або безпосередньо після нього, або після закінчення відпустки по догляду за дитиною. Зазначена гарантія надається не тільки жінкам, які працюють у роботодавців - юридичних осіб (в організаціях), але і у всіх інших роботодавців (про поняття
 6. Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом
  надання відпустки за сумісництвом роботі одночасно з відпусткою по основній роботі, в т.ч. авансом, може служити довідка з основного місця роботи про час щорічної оплачуваної відпустки. 3. Відповідно до ч. 2 коментованої статті роботодавець зобов'язаний на прохання працівника , найнятого на умовах сумісництва, надати йому відпустку без збереження заробітної плати у випадках, коли
 7. Стаття 260. Гарантії жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
  122 ТК). Якщо жінка не використовувала відпустку за минулий робочий рік, а відпустка по вагітності та пологах охоплює частину наступного року роботи, то на її прохання до відпустки по вагітності та пологах або до відпустки по догляду за дитиною мають бути приєднані обидва невикористаних відпустки. При збігу щорічної відпустки з відпусткою по вагітності та пологах щорічна відпустка має бути надана
 8. Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом
  стаття спрямована на те, щоб надати працівникові можливість використовувати в натурі щорічна оплачувана відпустка на роботі за сумісництвом одночасно з відпусткою на основній роботі. Це дуже важлива новела, що знайшла законодавче закріплення. Передбачена також можливість надання відпустки авансом - до закінчення 6 місяців роботи. Отже, надання відпустки і оплата
 9. Стаття 125. Поділ щорічної оплачуваної відпустки на частини. Відкликання з відпустки
  наданої йому відпустки не розглядається як порушення трудової дисципліни. Відкликання з відпустки працівника повинен бути відповідним чином оформлений виданням наказу чи розпорядження роботодавцем. Невикористана у зв'язку з відкликанням працівника частина його відпустки має бути надана за вибором працівника в зручний для нього час протягом поточного робочого року, або приєднана до нового
 10. Стаття 114. Щорічні оплачувані відпустки
  надання йому щорічної оплачуваної відпустки. У свою чергу, роботодавець, який уклав трудовий договір з працівником, зобов'язаний надавати йому таку відпустку відповідно до чинного законодавства. Гарантоване Конституцією РФ право кожного працюючого за трудовим договором на щорічну оплачувану відпустку конкретизується в гл. 19 ТК. 2. Працюючі за трудовим договором
 11. Стаття 116. Щорічні додаткові оплачувані відпустки
  порядок надання таких відпусток визначаються колективними договорами або локальними нормативними актами, які приймаються з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації. При цьому слід мати на увазі, що положення колективних договорів, а також локальних нормативних актів, що регулюють умови і порядок надання щорічних додаткових відпусток, що погіршують
 12. Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної відпустки грошовою компенсацією
  надання щорічних відпусток. Інакше кажучи, відпустка тривалістю не менше 28 календарних днів повинна надаватися працівникові, як загальне правило, за кожен пророблений їм рік. Саме це правило і передбачено ч. 2 ст. 126 ТК. 2. Частина 3 коментованої статті визначає категорію працівників, яким заміна щорічної відпустки (як основного, так і додаткових відпусток) грошової
 13. Стаття 124. Продовження або перенесення щорічної оплачуваної відпустки
  порядок встановлений для перенесення щорічної оплачуваної відпустки, якщо працівнику своєчасно не була проведена оплата за час відпустки або працівник був попереджений про час початку відпустки пізніше, ніж за два тижні до його початку . У цьому випадку роботодавець за письмовою заявою працівника зобов'язаний перенести щорічну оплачувану відпустку на інший термін, погоджений з працівником. 3.
 14. Стаття 118. Щорічна додаткова оплачувана відпустка за особливий характер роботи
  надання тієї чи іншої категорії працівників додаткової оплачуваної відпустки за особливий характер роботи. Згідно ч. 2 коментованої статті перелік категорій таких працівників, а також мінімальна тривалість додаткової оплачуваної відпустки за особливий характер роботи та умови його надання визначаються Урядом РФ. Як приклад можна привести відпустки
 15. Стаття 116. Щорічні додаткові оплачувані відпустки
  порядок надання та з'єднання щорічних оплачуваних відпусток і відповідні компенсації, пов'язані з використанням відпустки, встановлені в ст. 321, 322, 325 ТК - див. коментар. до них). Щорічні додаткові оплачувані відпустки надаються в інших випадках, передбачених ТК, федеральними законами, а також постановами Уряду РФ. Так, наприклад, додаткова відпустка
 16. Стаття 122. Порядок надання щорічних оплачуваних відпусток
  122 не можна розглядати як заборона на надання відпустки в перший рік роботи до закінчення 6 місяців. За взаємною домовленістю між працівником і роботодавцем оплачувана відпустка і в перший робочий рік може бути наданий авансом. Іноді ж це просто необхідно. Наприклад, коли на роботу одночасно приймається велика кількість працівників. 3. У випадках, передбачених ч. 3
 17. Стаття 322. Порядок надання та з'єднання щорічних оплачуваних відпусток
  122 ТК). 2. Загальна тривалість щорічної оплачуваної відпустки згідно ч. 2 коментованої статті для осіб, які працюють у зазначених районах Півночі, визначається підсумовуванням щорічної основної і всіх додаткових щорічних оплачуваних відпусток, на які має право працівник. Це означає, що додаткові відпустки, передбачені статтею коментарів, надаються
© 2014-2022  yport.inf.ua