Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 123. Черговість надання щорічних оплачуваних відпусток

1. Щорічні оплачувані відпустки за другий та наступні роки роботи надаються в будь-який час робочого року відповідно до черговості надання цих відпусток, яка визначається графіками відпусток, які затверджуються роботодавцем з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації. Для цього роботодавець направляє проект графіка відпусток у виборний орган первинної профспілкової організації, що представляє інтереси всіх або більшості працівників. Виборний орган первинної профспілкової організації не пізніше 5 днів з дня одержання проекту направляє роботодавцю вмотивоване думку щодо проекту графіка відпусток у письмовій формі. У разі негативної думки питання врегулюється в порядку, встановленому ст. 372 ТК. Графік відпусток згідно коментованої статті повинен затверджуватися не пізніше ніж за 2 тижні до настання календарного року.
2. З моменту затвердження графік відпусток стає обов'язковим для виконання як роботодавцем, так і працівниками. Отже, зміни графіка відпусток повинні затверджуватися роботодавцем з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації, тобто в тому ж порядку, як і твердження графіка відпусток. Про час початку відпустки працівник повинен бути повідомлений під розпис не пізніше ніж за два тижні до його початку.
3. Слід мати на увазі, що ч. 4 коментованої статті передбачає право окремих категорій працівників на використання щорічної оплачуваної відпустки за їх бажанням у зручний для них час. До цих категорій працівників, наприклад, відносяться:
- працівники у віці до 18 років (див. ст. 267 ТК);
- чоловіки, дружини яких перебувають у відпустці по вагітності та пологах (у період цієї відпустки) (ч. 4 коментованої статті);
- подружжя військовослужбовців, відпустку яким може надаватися одночасно з відпусткою їх чоловіків (дружин) (п. 1 ст. 11 Федерального закону "Про статус військовослужбовців";
- працюючі в районі Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях батьки (опікуни, піклувальники), які мають право отримати щорічну оплачувану відпустку або частину його (не менше 14 календарних днів) для супроводження дитини у віці до 18 років, що надходить в освітній заклад середньої або вищої професійної освіти, розташоване в іншій місцевості (див. ст. 322 ТК);
- особи, які працюють за сумісництвом (див. ст. 286 ТК);
- учасники Великої Вітчизняної війни, інваліди війни, ветерани бойових дій, у тому числі інваліди, ветерани праці (ст. 14-20, 22 Федерального закону від 12.01 .1995 N 5-ФЗ "Про ветеранів" (в ред. від 09.12.2010) * (180));
- Герої Радянського Союзу, Герої Російської Федерації та повні кавалери ордена Слави (п. 3 ст. 8 Закону РФ від 15.01.1993 N 4301-1 "Про статус Героїв Радянського Союзу, Героїв Російської Федерації і повних кавалерів ордена Слави" (в ред. від 08.12.2010) * (181)); Герої Соціалістичної праці та повні кавалери ордена Трудової Слави (ст. 6 Федерального закону від 09.01.1997 N 5-ФЗ "Про надання соціальних гарантій Героям Соціалістичної праці та повним кавалерам ордена Трудової Слави" (в ред. від 08.12.2010) * (182));
- особи, нагороджені знаком "Почесний донор Росії" (ст. 11 Закону РФ "Про донорство крові та її компонентів");
- особи, які отримали або перенесли променеву хворобу та інші захворювання, пов'язані з радіаційним впливом внаслідок Чорнобильської катастрофи або з роботами по ліквідації її наслідків, інваліди внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасники ліквідації катастрофи, громадяни, евакуйовані із зони відчуження і переселені із зони відселення, і деякі інші особи, які зазнали впливу радіації в результаті катастрофи на Чорнобильській АЕС, інших аварій на атомних об'єктах військового та цивільного призначення, випробувань, навчань та інших робіт, пов'язаних з будь-якими видами ядерних установок (ст. 14-22 Закону РФ від 15.05.1991 N 1244-1 "Про соціальний захист громадян, зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС "" (в ред. від 24.07.2009) * (183)).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 123. Черговість надання щорічних оплачуваних відпусток"
 1. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
  Коментар до статті 1. Частина 1 коментованої статті встановлює загальний (єдиний) порядок обчислення тривалості як щорічної основної, так і щорічних додаткових оплачуваних відпусток працівників. Всі щорічні оплачувані відпустки (і основний, і додаткові) обчислюються в календарних днях і яким-небудь максимальною межею не обмежуються. У число календарних днів відпустки,
 2. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
  Коментар до статті 1. Встановлений щорічна відпустка надається всім неповнолітнім працівникам, в т.ч. зайнятих неповний робочий час. У тексті трудового договору, що укладається з неповнолітнім, у колективному договорі організації може бути передбачено надання працівнику більш тривалої відпустки. При щорічному складанні графіка відпусток і визначенні черговості
 3. Стаття 260. Гарантії жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
  У назві коментованої статті зазначено, що закріплені в ній гарантії при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток адресовані жінкам саме у зв'язку з їх вагітністю і пологами. Стаття, що закріплює право жінки на отримання щорічної оплачуваної відпустки незалежно від стажу роботи перед відпусткою по вагітності та пологах, або безпосередньо
 4. Стаття 260. Гарантії жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
  Коментар до статті Надання щорічної відпустки перед відпусткою по вагітності та пологах або безпосередньо після нього або після закінчення відпустки по догляду за дитиною здійснюється роботодавцем лише за заявою жінки. При відсутності такої заяви роботодавець не має права приурочувати щорічну відпустку жінки до її відпустки по вагітності та пологах або відпустки по догляду за дитиною. Навіть
 5. Стаття 286. Відпустка при роботі по сумісництвом
  Коментар до статті 1. Як і всі інші працівники, особи, які працюють за сумісництвом, мають право на щорічну оплачувану відпустку зі збереженням місця роботи (посади) і середнього заробітку (див. коментар. до ст . 114). Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки працюючих за сумісництвом не може бути менше 28 календарних днів, тобто коротше мінімальної тривалості,
 6. Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом
  1. Коментована стаття спрямована на те, щоб надати працівникові можливість використовувати в натурі щорічна оплачувана відпустка на роботі за сумісництвом одночасно з відпусткою на основній роботі. Це дуже важлива новела, що знайшла законодавче закріплення. Передбачена також можливість надання відпустки авансом - до закінчення 6 місяців роботи. Отже, надання
 7. Стаття 125. Поділ щорічної оплачуваної відпустки на частини. Відкликання з відпустки
  1. коментованої статті передбачено можливість поділу щорічної оплачуваної відпустки на частини, що допускається за згодою між працівником і роботодавцем. При цьому не визначено на скільки частин може бути розділений відпустку, але у всіх випадках хоча б одна з частин цієї відпустки повинна бути не менше 14 календарних днів, що повною мірою відповідає Конвенції МОП N 52 "Про щорічні
 8. Стаття 114. Щорічні оплачувані відпустки
  Коментар до статті 1. Право на щорічну оплачувану відпустку належить до основних конституційних прав громадян. Закріплюючи це право в якості невід'ємного права кожного, ст. 37 Конституції РФ разом з тим передбачає, що воно гарантується всім особам, які працюють за трудовим договором. Це означає, що, тільки уклавши трудовий договір, працівник має право вимагати від роботодавця
 9. Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної відпустки грошовою компенсацією
  Коментар до статті 1. З метою раціонального використання працівниками належних їм днів щорічної оплачуваної відпустки і, насамперед, тривалого, а також з урахуванням потреб сучасної практики в ТК включена норма, що дозволяє замінювати частину щорічної відпустки грошовою компенсацією. Відповідно до ч. 1 ст. 126 грошовою компенсацією може бути замінена тільки та частина відпустки,
 10. Стаття 322. Порядок надання та з'єднання щорічних оплачуваних відпусток
  1. Частина 1 коментованої статті встановлює, що право на додаткову відпустку за роботу в районах Півночі виникає після закінчення 6 місяців роботи у даного роботодавця, тобто одночасно з правом на основну щорічну відпустку (ст. 122 ТК). 2. Загальна тривалість щорічної оплачуваної відпустки згідно ч. 2 коментованої статті для осіб, які працюють у зазначених районах Півночі,
 11. Стаття 122. Порядок надання щорічних оплачуваних відпусток
  Коментар до статті 1. Щорічна оплачувана відпустка надається працівникам за кожен їх робочий рік. Робочий рік становить 12 місяців і на відміну від календарного року обчислюється не з 1 січня, а з дати надходження на роботу. Так, якщо працівник поступив на роботу 1 лютого 2008 р., то його перший робочий рік минає 31 cічня 2009 р., другий робочий рік - це період з 1 лютого 2009 р. до
 12. Стаття 116. Щорічні додаткові оплачувані відпустки
  Коментар до статті 1. Надання щорічних додаткових оплачуваних відпусток покликане головним чином компенсувати або нейтралізувати вплив тих чи інших несприятливих факторів на здоров'я працівника в процесі трудової діяльності. В окремих випадках надання додаткових оплачуваних відпусток має на меті стимулювати тривалу роботу в певній сфері, тобто за
 13. Стаття 118. Щорічна додаткова оплачувана відпустка за особливий характер роботи
  Коментар до статті 1. Відповідно до коментарів статтею додаткова оплачувана відпустка надається окремим категоріям працівників, праця яких пов'язана з особливостями виконання роботи. У статті не розкривається поняття "особливості виконання роботи", які дають підставу для надання тієї чи іншої категорії працівників додаткової оплачуваної відпустки за особливий
© 2014-2022  yport.inf.ua