Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 121. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічні оплачувані відпустки

Коментар до статті 1. Право на щорічну оплачувану відпустку виникає з першого дня роботи, але для отримання цієї відпустки необхідний певний стаж роботи у даного роботодавця. Тільки за наявності такого стажу працівник вправі вимагати надання йому відпустки, а роботодавець зобов'язаний його надати.
Стаж роботи, що дає право на отримання відпустки, обчислюється в порядку, встановленому ст. 121.
Основу стажу для отримання щорічної оплачуваної відпустки та її найбільшу частину становить час фактичної роботи, тобто період, протягом якого працівник фактично виконував покладені на нього трудові обов'язки (причому трудові обов'язки можуть виконуватися і поза місцем постійної роботи, наприклад у службових відрядженнях).
Правило про включення до стажу для відпустки фактично відпрацьованого часу раніше не поширювалося на осіб, які відбувають покарання у вигляді виправних робіт за місцем роботи. Особам, засудженим до виправних робіт, під час відбування покарання за місцем постійної роботи щорічні відпустки не надавалися, а період відбування виправних робіт до стажу, що дає право на відпустку, не зараховувався. В даний час відповідно до ч. 6 ст. 40 ДВК у період відбування виправних робіт засудженому надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 18 робочих днів адміністрацією організації, в якій він працює, за погодженням з кримінально-виконавчою інспекцією. Інші види відпусток, передбачені законодавством РФ про працю, надаються засудженим на загальних підставах.
2. При обчисленні стажу роботи для відпустки враховується також час, коли працівник фактично не працював, але за ним у випадках, передбачених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором, зберігалося місце роботи (посада). У ч. 1 коментованої статті спеціально вказується, що при обчисленні стажу роботи для відпустки враховується також час щорічної оплачуваної відпустки, неробочі святкові дні, вихідні дні та інші надаються працівнику дні відпочинку.
За працівниками зберігається місце роботи (посада) і у випадках, коли вони відповідно до трудового законодавства залучаються до виконання державних або громадських обов'язків. Наприклад, під час перебування на військових зборах, медичному огляді, обстеженні або лікуванні, що з військовим обліком; участі в роботі виборчих комісій; явки за викликом до органів дізнання, попереднього слідства чи суду як свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, перекладача, понятого; участі в судових засіданнях в якості присяжного засідателя; навчальних відпусток; навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівників з відривом від виробництва та із збереженням місця роботи (посади); перебування працівника в медичній установі на обстеженні, якщо він за родом діяльності зобов'язаний його проходити ; звільнення від роботи донорів для здачі крові і надані потім дні відпочинку; припинення робіт органами державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, внаслідок порушення вимог охорони праці не з вини працівника. Ці періоди також включаються до стажу роботи, що дає право на щорічну основну оплачувану відпустку.
3. У стаж для відпустки відповідно до ч. 1 коментованої статті включається період відсторонення від роботи особи, що не пройшов обов'язковий медичний огляд (обстеження) не зі своєї вини, і час вимушеного прогулу при незаконному звільненні або відстороненні від роботи й наступному відновленні на роботі (см . коммент. до ст. ст. 76 і 394). Хоча в коментованій статті нічого не говориться про ті випадки, коли працівник мав вимушений прогул у зв'язку з незаконним переведенням на іншу роботу, слід вважати, що цей період, якщо працівник був відновлений на колишній роботі, також включається до стажу, що дає право на щорічну оплачувану відпустку.
В стаж роботи, який дає право на щорічну основну оплачувану відпустку, включаються також час надаються на прохання працівника відпусток без збереження заробітної плати, що не перевищує 14 календарних днів протягом робочого року. Іншими словами, якщо загальна (підсумовувана) тривалість відпусток, наданих працівнику протягом робочого року, становить 14 календарних днів або менше, то в стаж включається весь фактичний час цих відпусток. Якщо ж загальна тривалість таких відпусток протягом робочого року перевищує 14 календарних днів, в стаж включається тільки 14 календарних днів. Так, наприклад, якщо протягом робочого року працівнику надавалися відпустки на 10, 4 і 8 календарних днів (в цілому - 22 календарних дні), то в стаж, що дає право на щорічну основну оплачувану відпустку, буде включено лише 14 календарних днів.
4. Колективним чи трудовим договорами, а також локальними нормативними актами можуть бути встановлені й інші, крім перерахованих у ч. 1 ст. 121, періоди часу, що включаються до стажу роботи, що дає право на щорічну основну оплачувану відпустку.
5. Частина 2 коментованої статті встановлює вичерпний перелік періодів часу відсутності працівника на роботі, що не включаються до стажу роботи, що дає право на щорічну основну оплачувану відпустку, в т.ч.:
час відсутності на роботі без поважних причин (наприклад, дні прогулу без поважних причин, перебування під вартою за вчинення дрібного хуліганства);
час відсутності на роботі у зв'язку з відстороненням від роботи у випадках, передбачених ст. 76 ТК, якщо працівник відсторонений від роботи з власної вини (наприклад, у разі появи на роботі в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння, у разі, якщо працівник не пройшов обов'язковий медичний огляд або навчання і перевірку знань) (див. коментар. до ст. 76);
час відпусток по догляду за дитиною до досягнення нею встановленого законом віку (див. коментар. до ст. 256, ч. 2 ст. 257).
При підсумовуванні відпусток без збереження заробітної плати відповідно до нових правил не має значення, з якою метою працівник просить надати йому таку відпустку (за сімейними обставинами, для догляду за дітьми у відповідності зі ст. 263 ТК , відпочинку, подорожей). Не має також значення і категорія працівників, які звернулися із заявою про надання такої відпустки (пенсіонери, інваліди, батьки військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні військової служби, та ін.) При визначенні тривалості відпусток без збереження заробітної плати, наданих працівнику протягом робочого року, враховуються і такі відпустки, які роботодавець відповідно до ТК зобов'язаний надати працівникові, наприклад працюючим пенсіонерам по старості, інвалідам (див. коментар. До ст. 128).
6. При обчисленні стажу роботи, що дає право на основну щорічну оплачувану відпустку, тривалість робочого дня і робочого тижня значення не має. Особи, зайняті неповний робочий час, отримують щорічну основну оплачувану відпустку на тих же умовах, що і виконують аналогічну роботу з нормальною тривалістю робочого часу. У них буде різним лише розмір оплати часу відпустки (див. коментар. До ст. 93).
7. Частина 3 коментованої статті встановлює особливості обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну додаткову оплачувану відпустку за роботу із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці.
Якщо в стаж, що дає право на щорічну основну оплачувану відпустку, крім часу фактичної роботи включаються деякі інші періоди, передбачені ч. 1 коментованої статті, то при наданні зазначеного додаткової відпустки враховується тільки фактично відпрацьований час у відповідних виробництвах і на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці.
При цьому в рахунок часу, опрацьованого у виробництвах, цехах, професіях і посадах із шкідливими умовами праці, зараховуються лише ті дні, в які працівник фактично був зайнятий в цих умовах не менше половини робочого дня, встановленого для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади (абз. 1 п. 12 Інструкції про порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткову відпустку і скорочений робочий день, затв. Постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 21 листопада 1975 N 273/П-20).
Слід зазначити, що у зв'язку з набранням чинності ТК правомірність застосування правила про включення до стажу роботи, що дає право на щорічну додаткову оплачувану відпустку, за роботу із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці тільки фактично відпрацьованого в цих умовах часу, була піддана сумніву. Однак Верховний Суд РФ при розгляді цивільних справ за заявами Ножкова А.А. (Рішення Верховного Суду РФ від 6 лютого 2002 р. N ГКПІ2002-30) і унітарного підприємства "Челябгортранс" (рішення Верховного Суду РФ від 15 квітня 2004 р. N ГКПІ2004-481), грунтуючись на аналізі ст. 117 і ч. 3 ст. 121 ТК, визнав приписи абз. 2 п. 8 та абз. 1 п. 12 названої Інструкції відповідними ТК.
Як зазначено в рішеннях Верховного Суду РФ, аналіз зазначеної норми не дозволяє зробити висновок про те, що працівник набуває право на додаткову оплачувану відпустку незалежно від тривалості роботи в шкідливих умовах праці, оскільки закон спеціально обумовлює, що умови надання цієї відпустки затверджуються Урядом РФ з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин. Оскільки в даний час нормативний акт щодо умов надання додаткових відпусток Урядом РФ ще не прийнятий, відповідно до ч. 1 ст. 423 ТК з даного питання продовжує діяти оспорювана Інструкція. Підтвердженням висновку про відповідність оспорюваного приписи Інструкції Трудовому кодексу є і ч. 3 ст. 121 ТК, що передбачає, що до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові оплачувані відпустки за роботу із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, включається лише фактично відпрацьований у відповідних умовах час.
Поряд з цим при розгляді заяви муніципального унітарного підприємства "Челябгортранс" Верховний Суд РФ визнав не відповідають ТК деякі інші положення Інструкції про порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткову відпустку і скорочений робочий день.
Зокрема:
абз. 3 п. 8, який передбачає, що до стажу роботи, що дає право на одержання додаткової відпустки зазначеним працівникам, також включаються: а) період тимчасової непрацездатності; б) час відпустки по вагітності та пологах, час виконання жінками легких робіт у зв'язку з вагітністю, а також час виконання жінками інших робіт, на які вони були переведені у зв'язку з годуванням дитини грудьми або наявністю дітей віком до одного року; в) час виконання державних і громадських обов'язків;
п'ятий пропозицію п. 9 , яке містить вказівку про те, що в тих випадках, коли у працівника право на щорічну (основний) і додаткова відпустка виникає в різний час, то ці відпустки надаються йому одночасно і повністю;
вказівку в абз. 3 приклади до п. 9 Інструкції про те, що якщо щорічна (основна) відпустка надається авансом, то і додаткова відпустка також повинен бути наданий авансом і повністю;
вказівку у третьому реченні абз. 4 приклади до п. 9 про те, що при виході у відпустку робочому поруч із щорічним (основним) відпусткою повинен бути надано додаткову відпустку в повному розмірі.
Разом з тим Верховний Суд РФ визнав що не суперечать ТК положення п. 10 зазначеної Інструкції, які передбачають порядок обчислення стажу роботи, що дає право на додаткову відпустку за роботу із шкідливими умовами праці, пропорційно відпрацьованому в цих умовах часу. Як сказано в рішенні Верховного Суду РФ, Трудовий кодекс не встановлює механізму обчислення стажу роботи, що дає право на додаткову відпустку. Пунктом 10 Інструкції такий порядок визначено і підлягає застосуванню в силу ч. 1 ст. 423 ТК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 121. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічні оплачувані відпустки "
 1. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
  Коментар до статті 1. Частина 1 коментованої статті встановлює загальний (єдиний) порядок обчислення тривалості як щорічної основної, так і щорічних додаткових оплачуваних відпусток працівників. Всі щорічні оплачувані відпустки (і основний, і додаткові) обчислюються в календарних днях і яким-небудь максимальною межею не обмежуються. У число календарних днів відпустки,
 2. Стаття 114. Щорічні оплачувані відпустки
  Коментар до статті 1. Право на щорічну оплачувану відпустку належить до основних конституційних прав громадян. Закріплюючи це право в якості невід'ємного права кожного, ст. 37 Конституції РФ разом з тим передбачає, що воно гарантується всім особам, які працюють за трудовим договором. Це означає, що, тільки уклавши трудовий договір, працівник має право вимагати від роботодавця
 3. Стаття 116. Щорічні додаткові оплачувані відпустки
    Коментар до статті 1. Надання щорічних додаткових оплачуваних відпусток покликане головним чином компенсувати або нейтралізувати вплив тих чи інших несприятливих факторів на здоров'я працівника в процесі трудової діяльності. В окремих випадках надання додаткових оплачуваних відпусток має на меті стимулювати тривалу роботу в певній сфері, тобто за
 4. Стаття 118. Щорічна додаткова оплачувана відпустка за особливий характер роботи
    Коментар до статті 1. Відповідно до коментарів статтею додаткова оплачувана відпустка надається окремим категоріям працівників, праця яких пов'язана з особливостями виконання роботи. У статті не розкривається поняття "особливості виконання роботи", які дають підставу для надання тієї чи іншої категорії працівників додаткової оплачуваної відпустки за особливий
 5. Стаття 115. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки
    Коментар до статті 1. Стаття 115 передбачає два види щорічної основної оплачуваної відпустки - мінімальний і подовжений. 2. Мінімальна тривалість такої відпустки становить 28 календарних днів. Щорічна основна оплачувана відпустка не менше 28 календарних днів мають отримувати всі особи, які працюють за трудовим договором, незалежно від того, чи є робота основної або
 6. Стаття 119. Щорічна додаткова оплачувана відпустка працівникам з ненормованим робочим днем
    Коментар до статті 1. Додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем надається як компенсація за роботу в позаурочний час, тобто за переробку понад нормальну тривалість робочого часу (про поняття ненормованого робочого дня див. коментар. до ст. 101). Тривалість такої відпустки встановлюється в колективному договорі або в правилах внутрішнього
 7. Стаття 104. Умови праці засуджених до позбавлення волі
    Коментар до статті 104 1. Умови праці засуджених, які відбувають позбавлення волі, за винятком вилучень, встановлених ДВК РФ, регулюються законодавством про працю. Відповідно до нього встановлюються тривалість робочого часу засуджених до позбавлення волі, правила охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії. Всі ці та інші питання регламентуються
 8. Стаття 117. Щорічна додаткова оплачувана відпустка працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці
    Коментар до статті 1. Частина 1 коментованої статті визначає, які умови праці, робота в яких дає право на додаткову оплачувану відпустку, відносяться до категорії шкідливих і (або) небезпечних. Це підземні гірничі роботи, відкриті гірничі роботи в розрізах і кар'єрах, роботи в зонах радіоактивного зараження та інші роботи, пов'язані з несприятливим впливом на здоров'я людини
 9. Стаття 40. Умови відбування виправних робіт
    Коментар до статті 40 1. У коментованій статті встановлено обов'язки засуджених до виправних робіт. Одні обов'язки пов'язані із здійсненням трудової діяльності, інші - з необхідністю контролю за поведінкою засудженого. Засуджений зобов'язаний дотримуватися встановленого порядку і умови відбування покарання, сумлінно ставитися до праці, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку
 10. Стаття 24
    Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну
 11. Контрольні питання до § 7.4
    1. Дайте поняття робочого часу як правової категорії. 2. Які існують види, і нормативи робочого часу? 3. Що являють собою режим і облік робочого часу? 4. У чому відмінність скороченого і неповного робочого часу? 5. Які умови і порядок введення понаднормових робіт? 6. Дайте поняття часу відпочинку як правової категорії. 7. Які види часу відпочинку передбачені
 12. г) право на відпочинок
    22 вересня 2000 Конституційний Суд ухвалив рішення "Про порядок надання та підсумовування трудових відпусток". Згідно з постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 27 липня 2000 р. № 1154, якою затверджено Порядок надання та підсумовування трудових відпусток (надалі - Порядок), додаткові відпустки приєднуються до основного мінімального відпустки. При цьому
 13. § 4. Гарантії для муніципального службовця
    Федеральним законом "Про основи муніципальної служби Російській Федерації" закріплено широкий перелік гарантій для муніципального службовця. Так, муніципальному службовцю гарантуються: умови роботи, забезпечують виконання ним посадових обов'язків; грошове утримання та інші виплати. Розмір посадового окладу, розміри і порядок встановлення надбавок та інших виплат до посадового
 14. Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
    Коментар до статті 105 1. Стаття, що ще раз констатує право засуджених на оплату праці відповідно до законодавства про працю. Заробітна плата кожного працівника залежить від його кваліфікації, складності виконуваної роботи, кількості і якості витраченої праці, виробленого продукту і максимальним розміром не обмежується. На засуджених, які відбувають позбавлення волі,
 15. Стаття 49. Обов'язкові роботи Коментар до статті 49
    1. Обов'язкові роботи є основним видом покарання. Норми про призначення та виконанні покарання у вигляді обов'язкових робіт були введені в дію з 10 січня 2005 р., проте це покарання може бути призначено і за злочини, вчинені до 10 січня 2005 2. Сутність обов'язкових робіт полягає у виконанні засудженим у вільний від основної роботи чи навчання час безоплатних,
 16. 5.3. Права різних категорій громадян
    Поряд із загальними правами, держава надає окремі права різним категоріям громадян. Сім'я за домовленістю всіх її спільно проживають повнолітніх членів має право на вибір сімейного лікаря, який забезпечує їм медичну допомогу за місцем проживання. Одному з батьків або іншому члену сім'ї на розсуд батьків надається право в інтересах лікування дитини
 17. 11.7. Донорство крові та її компонентів
    Організація донорства і захист прав донора регулюються Законом РФ від 3 червня 1993 р. N 5142-1 "Про донорство крові та її компонентів". Донорство крові та її компонентів - вільно виражений добровільний акт. Донорство може бути безоплатним і платним. Кров та її компоненти, застосовувані в лікувальних цілях, можуть бути отримані тільки від людини. Донором крові та її компонентів може бути кожен
 18. § 1. Поняття і принципи муніципальної служби.
    Муніципальна служба - це професійна діяльність, яка здійснюється на постійній основі на муніципальної посади, не є виборною. Таким чином, депутати, члени виборного органу місцевого самоврядування, виборні посадові особи місцевого самоврядування муніципальними службовцями не є. Правове регулювання муніципальної служби, включаючи вимоги до муніципальних
 19. Стаття 28. Основні права співробітника поліції
    Коментар до статті 28 січня. У п. 3 частини 1 коментованої статті закріплено право співробітника поліції на щорічні оплачувані основна та додаткові відпустки. У п. 15.1 Інструкції про порядок застосування Положення про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації визначено коло посадових осіб, які вправі надавати відпустку. 2. Чергова відпустка кандидатам, допущеним до
© 2014-2022  yport.inf.ua