Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 122. Порядок надання щорічних оп-ЛАчІВАЕТ відпусток

Оплачувана відпустка повинна надаватися працівникові щорічно.
Право на використання відпустки за перший рік роботи виникає у працівника після закінчення шести місяців його безперервної роботи у даного роботодавця. За угодою сторін оплачувану відпустку працівникові може бути наданий і до закінчення шести міся-ців.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
До закінчення шести місяців безперервної роботи оплачувана відпустка за заявою працівника має бути наданий:
жінкам - перед відпусткою по вагітності та пологах або безпосередньо після нього;
працівникам віком до вісімнадцяти років;
працівникам, які усиновили дитину (дітей) віком до трьох місяців;
в інших випадках, передбачених федеральними законами.
Відпустка за другий і наступні роки роботи може надаватися в будь-який час робочого року відповідно до черговості надання щорічних оплачуваних відпусток, встановленої у даного роботодавця.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 122. Порядок надання щорічних оп-ЛАчІВАЕТ відпусток"
 1. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
  порядок обчислення тривалості як щорічної основної, так і щорічних додаткових оплачуваних відпусток працівників. Всі щорічні оплачувані відпустки (і основний, і додаткові) обчислюються в календарних днях і яким-небудь максимальною межею не обмежуються. У число календарних днів відпустки, що надається працівникові, не включаються тільки припадають на період відпустки
 2. Стаття 260. Гарантії жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
  122 ТК). Якщо жінка не використовувала відпустку за минулий робочий рік, а відпустка по вагітності та пологах охоплює частину наступного року роботи, то на її прохання до відпустки по вагітності та пологах або до відпустки по догляду за дитиною мають бути приєднані обидва невикористаних відпустки. При збігу щорічної відпустки з відпусткою по вагітності та пологах щорічна відпустка має бути надана
 3. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
  122 ТК). Щорічна відпустка надається працівникові повністю, а не пропорційно відпрацьованому часу. 4. Якщо неповнолітній реалізує своє право на одержання щорічної відпустки, коли він вже досяг 18-річного віку, то її тривалість повинна визначатися пропорційно відпрацьованому часу до і після повноліття. 5. Встановлено заборону ненадання працівникам молодше
 4. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
  щорічної основної та додаткової відпусток працівникам обчислюється в календарних днях і максимальною межею не обмежується. Неробочі святкові дні в число календарних днів відпустки не включаються. Щорічна додаткова оплачувана відпустка обчислюється окремо і підсумовується з щорічною основною оплачуваною відпусткою (тривалістю 28 календарних днів), а в сумарному вираженні вони
 5. Стаття 322. Порядок надання та з'єднання щорічних оплачуваних відпусток
  щорічної оплачуваної відпустки визначається підсумовуванням щорічної основної і всіх додат-Передачі щорічних оплачуваних відпусток. Повне або часткове з'єднання щорічних оплачуваних відпусток особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівнюються-наних до них місцевостях, допускається не більше ніж за два роки. При цьому загальна тривалість наданого відпустки не повинна перевищувати
 6. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
  122 ТК). Не допускається відкликання з відпустки осіб молодше 18 років (ч. 3 ст. 125 ТК) і заміна їх відпустки грошовою компенсацією (ч. 3 ст. 126 ТК). Якщо до моменту отримання відпустки неповнолітній працівник уже досяг повноліття, то тривалість відпустки має визначатися пропорційно відпрацьованому часу до і після
 7. Стаття 260. Гарантії жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
  стаття закріплює право жінки на отримання щорічної оплачуваної відпустки незалежно від стажу роботи перед відпусткою по вагітності та пологах, або безпосередньо після нього, або після закінчення відпустки по догляду за дитиною. Зазначена гарантія надається не тільки жінкам, які працюють у роботодавців - юридичних осіб (в організаціях), але і у всіх інших роботодавців (про поняття
 8. Стаття 118. Щорічна додаткова оплачувана-мий відпустку за особливий характер роботи
  надання визначаються Урядом Російської
 9. Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної від-пуску грошовою компенсацією
  щорічної оплачуваної відпустки, що перевищує 28 календарних днів, за письмовою заявою працівника може бути замінена грошовою компенсацією. При підсумовуванні щорічних оплачуваних відпусток або перенесенні щорічної оплачуваної відпустки на наступний робо-чий рік грошовою компенсацією можуть бути замінені частина кожного щорічної оплачуваної відпустки, що перевищує 28 календарних днів, або
 10. Стаття 260. Гарантії жінкам у зв'язку з вагітністю-стю та пологами при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
  щорічну оплачувану відпустку незалежно від стажу роботи у даного роботодавця. (в ред. Федерального закону від 30.06 .2006 N
 11. Стаття 305. Режими праці і відпочинку
  порядок надання вихідних днів і щорічних оплачуваних відпусток визначаються за згодою між працівником і роботодавцем - фізичною особою. При цьому тривалість робочого тижня не може бути більше, а тривалістю-ність щорічної оплачуваної відпустки менше, ніж встановлені цим
 12. Стаття 122. Порядок надання щорічних оплачуваних відпусток
  надання працівникам оплачуваних відпусток щорічно . 2. Право на використання відпустки за перший рік роботи виникає у працівника, на відміну від раніше діючого КЗпП, не через 11 місяців, а після закінчення 6 місяців безперервної роботи в даній організації (у роботодавця). Щорічна оплачувана відпустка надається працівникам за кожен робочий рік. Перший робочий рік працівника
 13. Стаття 114. Щорічні оплачувані відпустки
  щорічні відпустки зі збереженням місця роботи (посади) і середнього
 14. Стаття 123. Черговість надання щорічних оплачуваних відпусток
  надання оплачуваних відпусток визначається щорічно відповідно до графіка відпусток, що затверджується роботодавцем з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації не пізніше ніж за два тижні до настання календарного року в порядку , встановленому статтею 372 цього Кодексу для прийняття локальних нормативних актів. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 15. Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом
  надання відпустки за сумісництвом роботі одночасно з відпусткою по основній роботі, в т.ч. авансом, може служити довідка з основного місця роботи про час щорічної оплачуваної відпустки. 3. Відповідно до ч. 2 коментованої статті роботодавець зобов'язаний на прохання працівника, найнятого на умовах сумісництва, надати йому відпустку без збереження заробітної плати у випадках, коли
 16. Стаття 115. Тривалість щорічної основ-ного оплачуваної відпустки
  ЛАчІВАЕТ відпустка надається працівникам тривалістю 28 календарних днів. Щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю більше 28 календарних днів (подовжений основна відпустка) пре-доставляється працівникам відповідно до цього Кодексу та іншими федеральними
 17. Стаття 286. Відпустка при роботі по совместітельст-ву
  щорічні оплачувані відпустки надаються одночасно з відпусткою за основ-ної роботи. Якщо на роботі за сумісництвом працівник не відпрацював шести місяців, то відпустка надається авансом. Якщо на роботі за сумісництвом тривалість щорічної оплачуваної відпустки працівника менше, ніж тривалість відпустки за основним місцем роботи, то роботодавець на прохання працівника
 18. Стаття 125. Поділ щорічної оплачуваної відпустки на частини. Відкликання з відпустки
  наданої йому відпустки не розглядається як порушення трудової дисципліни . Відкликання з відпустки працівника повинен бути відповідним чином оформлений виданням наказу чи розпорядження роботодавцем. Невикористана у зв'язку з відкликанням працівника частина його відпустки має бути надана за вибором працівника в зручний для нього час протягом поточного робочого року, або приєднана до нового
 19. Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом
  стаття спрямована на те, щоб надати працівникові можливість використовувати в натурі щорічна оплачувана відпустка на роботі за сумісництвом одночасно з відпусткою на основній роботі. Це дуже важлива новела, що знайшла законодавче закріплення. Передбачена також можливість надання відпустки авансом - до закінчення 6 місяців роботи. Отже, надання відпустки і оплата
 20. Стаття 125. Поділ щорічної оплачуваної відпустки на частини. Відкликання з відпустки
  щорічна оплачувана відпустка може бути розділений на частини. При цьому хо-тя б одна з частин цієї відпустки повинна бути не менше 14 календарних днів. Відкликання працівника з відпустки допускається тільки за його згодою. Невикористана у зв'язку з цим частина відпустки має бути пре-доставлена за вибором працівника в зручний для нього час протягом поточного робочого року або приєднана до відпустки за
© 2014-2022  yport.inf.ua