Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
П.В. Крашенинников. Авторські та суміжні з ними права постатейний коментар глав 70 і 71 цивільного кодексу Російської Федерації, 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 1258. Співавторство


Коментар до статті 1258
1. Твори науки, літератури і мистецтва можуть бути створені в результаті інтелектуальної діяльності конкретною особою, оскільки творчий процес індивідуальний і володіє своєю специфікою. Разом з тим можлива й спільна творча діяльність двох і більше осіб, в результаті якої створюється один твір науки, літератури і мистецтва.
Спільна творча діяльність можлива при взаємній домовленості (угоді). При цьому попередньо погоджуються мета створення твору, його структура, обсяг роботи кожного з учасників. Необхідною умовою є творчий внесок кожного з них. При цьому не обов'язково, щоб обсяг або частину твору були рівними. У результаті такого спільного творчого праці створюється єдиний твір як об'єкт авторського права.
Слід зазначити, що попередня угода (договір) про спільну творчої діяльності не є обов'язковою умовою для визнання співавторства. Так, якщо на опубліковані вірші композитор пише музику, то для цього йому не потрібно згоди автора цих віршів. І в інших подібних випадках створення музичного твору (наприклад, опери) на оприлюднений твір згода автора не потрібно.
2. У коментованій статті передбачено, що створений спільною творчою працею твір може становити єдине ціле, коли не можна визначити, хто із співавторів яку частину твору написав, або воно складається з частин, кожна з яких має самостійне значення. Особи, які створили такі твори, визнаються співавторами. Якщо твір створено спільно, так що не можна визначити, хто з авторів яку частину створив, то співавторство характеризується як нероздільне. У художній літературі таких прикладів чимало. Так, сценарії кінофільмів "Бережися автомобіля", "Іронія долі або з легким паром", написані Е. Брагинським і Е. Рязановим, є творами з нероздільним співавторством. Про це писав у свій час і Е.А. Рязанов, вказуючи, що вони працювали разом і обговорювали кожну фразу сценарію. Відомі художники-карикатуристи "Кукринікси" (Купріянов, Крилов, Смирнов) тривалий час працювали в журналі "Крокодил". Особливість їх творчої діяльності полягала в тому, що вони дійсно працювали спільно і не можна визначити, хто з них яку частину карикатури зобразив. Подібна спільна творча діяльність була характерна і для братів Вайнерів. На основі їхніх творів був створений сценарій і відзнято фільм "Місце зустрічі змінити не можна".
3. Якщо твір створено творчою працею так, що відомо авторство конкретної особи, то таке співавторство визнається роздільним.
Прикладом роздільного співавторства є, наприклад, підручники з цивільного права, які за загальним правилом розробляються колективом авторів. Наприклад, в 2009 р. опубліковано "Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації" (1), розроблений колективом авторів Інституту приватного права, із зазначенням конкретних розділів, параграфів, за якими дані коментарі кожним з цих авторів.
---
(1) Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації (навчально-практичний) / Под ред. С.А. Степанова. М.: Проспект; Єкатеринбург: Інститут приватного права, 2009.
При створенні таких складних творів, як пісня, опера, балет та ін, як правило, є композитор і автор віршів або тексту пісні. Пісня - дуже поширене естрадне мистецтво. Між текстом і мелодією пісні існує пряма залежність. При цьому зміст тексту зумовлює мелодію, гармонію, темп музики. Так, досить поширеними, які користуються успіхом у глядача, слухача є пісні композитора А. Пахмутової, написані на вірші А. Добронравова та інших поетів.
До складних творів належать також балет, опера. Балет - вид сценічного мистецтва, зміст якого розкривається у танці, музичних образах. У створенні балетного спектаклю беруть участь сценарист, композитор, балетмейстер, художник і виконавці - артисти балету. Основні засоби виразності - танець і пантоміма. Танець безпосередньо пов'язаний з музикою. Кожен з учасників створення балетного спектаклю є автором тієї частини твору, творчою працею якої вона створена.
Опера - музично-театральний твір. Композитор втілює музичні образи на підставі лібрето, написаного іншою особою. Тому опера як складний твір створюється у співавторстві композитора і лібретиста. Таке співавторство є роздільним.
4. Практично важливими і складними є питання співавторства при використанні оповідань про факти, події, що мали місце в житті. Особливо такі ситуації часто виникали незабаром після закінчення Великої Вітчизняної війни, коли ветерани, колишні очевидцями або учасниками конкретних подій, дій, згадували про них, а також про людей, з якими разом воювали. Письменник тривалий час збирає такі спогади, фактичні матеріали, документи і на їх основі створює художній твір (оповідання, повість та ін.) Якщо оповідач викладає письменникові лише загальновідомі факти, то суб'єктом авторського права визнається творець художнього твору. Але в такому випадку письменник повинен вказати, чиї розповіді, спогади послужили основою для написання твору. Якщо ж письменнику передаються щоденники, чорнові начерки, записи, окремі замальовки, то вважаємо, що є підстави для визнання співавторства на такий твір, оскільки праця автора щоденників, нотаток, чорнових начерків може бути оцінений як творчий.
Подібні ситуації можуть виникнути при музичній обробці мелодій, виконаних народним співаком, записаних композитором. При створенні такого твору виникає співавторство, бо у твір вкладено творчу працю того й іншого. Якщо ж композитором пророблена лише технічна робота по запису та редагування мелодії, то суб'єктом авторського права на твір слід визнати того, хто його знайшов.
На практиці нерідко постає питання про співавторстві редактора, що працює в конкретному видавництві, яке укладає договір про опублікування твору, створеного конкретним автором.
Діяльність редактора за загальним правилом носить технічний характер і передбачає усунення в тексті орфографічних, синтаксичних недоліків і деяких питань стилістики. Але якщо редактор за угодою з автором вносить в текст твору додаткові характеристики художніх образів, їх дій, вчинків і деякі зміни думок дійових осіб, то в такому випадку є підстави для визнання редактора співавтором редагованого твору.
5. У п. 3 ст. 1258 ЦК РФ визначаються права співавторів, що створили твір спільною творчою працею. Якщо твір утворює єдине ціле, то співавторство нероздільне і, отже, розпоряджатися таким твором співавтори можуть за взаємною згодою, але жоден з них не може заборонити використання такого твору без достатніх підстав. Доходи від спільного використання даного твору розподіляються між правовласниками порівну, якщо угодою між ними не передбачено інше. Співавтори можуть в договорі визначити частки доходів з урахуванням ступеня творчої участі кожного з них.
Частина твору, використання якої можливо незалежно від інших частин (роздільне співавторство), наприклад музика і слова пісні, тобто частина, що має самостійне значення, може бути використана автором за своїм розсудом, якщо угодою між співавторами не передбачено інше. У подібних випадках доходи від використання частини твору належать автору використовуваної частини, але якщо складний твір використовується в цілому як таке, то кожен із співавторів отримує винагороду за використання складової частини, творцем якої він є. Розміри винагороди передбачаються договором, на підставі якого використовується твір відповідно до його призначення (наприклад, видовищний захід, театр, філармонія).
6. Від співавторства необхідно відрізняти співробітництво, яке не тягне за собою виникнення авторського права кількох осіб на один і той же твір. Наприклад, співпраця в літературно-художньому журналі, редакції газети, коли кожен автор володіє самостійним правом авторства на створене ним твір і не набуває будь-яких прав на збірник статей, журнал або видання в цілому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1258. Співавторство "
 1. Стаття 1258. Співавторство
  співавторстві, використовується співавторами спільно, якщо угодою між ними не передбачено інше. У разі, коли такий твір утворює нерозривне ціле, жоден із співавторів не вправі без достатніх підстав заборонити використання такого твору. Частина твору, використання якої можливо незалежно від інших частин, тобто частина, що має самостійне значення,
 2. Стаття 1314. Суміжні права на спільне виконання Коментар до статті 1314
  1258 ЦК), зокрема: 1) виконання, як і твір, являє собою результат творчої діяльності; 2) виникнення відносин співавторства незалежно від того, чи утворює об'єкт нерозривне ціле чи складається з елементів, що мають самостійне значення; 3) неприпустимість заборони на використання без достатніх підстав, якщо об'єкт утворює нерозривне ціле; 4)
 3. § 3. Застава
  1258), ст. 367-372 КТМ та ст. 19 Положення про переказний і простий вексель. У подальшому викладі будуть аналізуватися загальні розпорядження про заставу рухомих речей. Особливі види застави розглядаються в кінці цього параграфа. Правова природа права застави. У теорії цивільного права продовжує залишатися спірним питання про природу права застави на річ. Одні цивілісти вважають його
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 5. § 2. Суб'єкти авторського права
  1258 ЦК). Виникнення співавторства доктрина і судова практика пов'язують з низкою умов, які виводяться з чинного законодавства. Насамперед про співавторстві можна говорити лише в тому випадку, якщо в результаті спільних творчих зусиль кількох осіб створено єдине колективний твір. Не викликає сумнівів, що таке колективний твір створюється в тих випадках, коли
 6. 1.4. Суб'єкти авторського права
  1258 ГК РФ, громадяни, які створили твір спільною творчою працею, визнаються співавторами незалежно від того, чи утворює такий твір нерозривне ціле чи складається з частин, кожна з яких має самостійне значення. Співавторство умовно поділяється на два види, які відрізняються різним режимом використання творів: - роздільне співавторство виникає тоді,
 7. Стаття 146. Порушення авторських і суміжних прав Коментар до статті 146
  статтями 146, 147 і 180 КК РФ, суди мають враховувати положення цивільного законодавства про те, що використання результатів інтелектуальної діяльності та прирівняних до них коштів індивідуалізації юридичної особи, є об'єктом виключних прав (інтелектуальною власністю), може здійснюватися третіми особами тільки за згодою правовласника ".
 8. Стаття 147. Порушення винахідницьких і патентних прав Коментар до статті 147
  статтями Особливої частини КК РФ, вчинене слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 ст. 147 КК РФ, і залежно від обставин справи і настали - за відповідними статтями КК РФ. Поняття великого збитку носить оцінний характер. При визнанні збитку крупним необхідно враховувати фактичний розмір заподіяної шкоди, значимість цієї шкоди
 9. § 4. Правове регулювання прав промислової власності іноземців на території Російської Федерації
  співавторстві громадянами декількох держав або в міжнародній організації, що має місцезнаходження на території РФ, то заявка спочатку подається в Роспатент, а потім - в патентне відомство країни співавтора. У зв'язку зі спільною діяльністю, предпринимаемой відповідно до міжнародних договорів, застосовуються двосторонні акти, укладені Російської Федерації з країнами СНД та іншими
 10. Стаття 7.12. Порушення авторських і суміжних прав, винахідницьких і патентних прав
  співавторства - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати
© 2014-2022  yport.inf.ua