Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 126. Наслідки відкриття конкурсного виробництва

1. З дати прийняття арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва:
термін виконання виникли до відкриття конкурсного виробництва грошових зобов'язань і сплати обов'язкових платежів боржника вважається що настав;
припиняється нарахування відсотків, неустойок (штрафів, пені) та інших санкцій за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань та обов'язкових платежів, за винятком поточних платежів, а також відсотків, передбачених цією статтею;
відомості про фінансовий стан боржника припиняють ставитися до відомостей, визнаним конфіденційними або становлять комерційну таємницю;
вчинення правочинів, пов'язаних з відчуженням майна боржника або тягнуть за собою передачу його майна третім особам у користування, допускається виключно у порядку, встановленому цією главою;
припиняється виконання за виконавчими документами, в тому числі за виконавчими документами, виконуючий в ході раніше введених процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, якщо інше не передбачено цим Законом;
всі вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями, про сплату обов'язкових платежів, інші майнові вимоги, за винятком поточних платежів, зазначених у пункті 1 статті 134 цього Закону, та вимог про визнання права власності, про стягнення моральної шкоди, про витребування майна з чужого незаконного володіння, про визнання недійсними нікчемних угод і про застосування наслідків їх недійсності можуть бути пред'явлені тільки в ході конкурсного виробництва;
виконавчі документи, виконання по яких припинилося відповідно до цього Федеральним законом, підлягають передачі судовими приставами - виконавцями конкурсному керуючому в порядку, встановленому федеральним законом;
знімаються раніше накладені арешти на майно боржника та інші обмеження розпорядження майном боржника. Підставою для зняття арешту на майно боржника є рішення суду про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва. Накладення нових арештів на майно боржника та інших обмежень розпорядження майном боржника не допускається;
виконання зобов'язань боржника здійснюється у випадках та в порядку, що встановлені цією главою.
2. З дати прийняття арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва припиняються повноваження керівника боржника, інших органів управління боржника і власника майна боржника - унітарного підприємства (за винятком повноважень загальних зборів учасників боржника, власника майна боржника приймати рішення про укладення угод про умови надання грошових коштів третьою особою або третіми особами для виконання зобов'язань боржника).
Керівник боржника, а також тимчасовий керуючий, адміністративний керуючий, зовнішній керуючий протягом трьох днів з дати затвердження конкурсного керуючого зобов'язані забезпечити передачу бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей конкурсному керуючому .
У разі ухилення від зазначеної обов'язки керівник боржника, а також тимчасовий керуючий, адміністративний керуючий, зовнішній керуючий несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.
2.1. На суму вимог конкурсного кредитора, уповноваженого органу у розмірі, встановленому відповідно до статті 4 цього Закону, нараховуються відсотки в порядку і в розмірі, які передбачені цією статтею.
Відсотки на суму вимог конкурсного кредитора, уповноваженого органу, виражену у валюті Російської Федерації, нараховуються в розмірі ставки рефінансування, встановленої Центральним банком Російської Федерації на дату відкриття конкурсного виробництва.
Угодою між конкурсним керуючим і конкурсним кредитором може бути передбачений менший розмір належних до сплати відсотків або більш короткий термін нарахування відсотків порівняно з передбаченими цією статтею розміром або терміном.
Підлягають нарахуванню та сплаті відповідно до цієї статті відсотки нараховуються на суму вимог кредиторів кожної черги з дати відкриття конкурсного виробництва до дати погашення зазначених вимог боржником.
Нараховані відповідно до цієї статті відсотки не враховуються при визначенні кількості голосів, що належать конкурсному кредитору, уповноваженому органу на зборах кредиторів.
Сплата нарахованих відповідно до цієї статті відсотків здійснюється одночасно з погашенням вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів у порядку черговості, встановленої статтею 134 цього Закону.
3. Представники власника майна боржника - унітарного підприємства, а також засновників (учасників) боржника в ході конкурсного виробництва володіють правами осіб, що у справі про банкрутство.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 126. Наслідки відкриття конкурсного виробництва "
 1. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  наслідку союзними республіками СРСР, в 1939-1940 рр.. - В прибалтійських державах, в Бессарабії, Західної України і Західної Білорусії, в 1944-1946 рр.. - На Сахаліні, Курилах і в більшості так званих країн народної демократії. Вона мала на увазі "примусове звернення засобів виробництва, які є приватною власністю експлуататорських класів, у власність соціалістичного
 2. 7. Торги
  статтями. У відповідних статтях ГК проводиться розмежування аукціонів і конкурсів. В основу покладено спосіб визначення виграв (переможця): при аукціоні їм визнається особа, яке запропонувало найбільшу ціну, а при конкурсі - той, хто за висновком конкурсної комісії, призначеної організатором конкурсу, запропонував кращі умови. За іншою ознакою - колу можливих учасників -
 3. 3. Спеціальні випадки припинення договору
  статтях містяться спеціальні норми про порядок заліку. Так, заліку зустрічних вимог банку і клієнта по рахунку присвячена ст. 853 ЦК, яка передбачає, зокрема, обов'язок інформування банком клієнта про здійснене заліку із зазначенням граничних строків для такої інформації. Особливість заліку полягає в тому, що для його дійсності достатньо волі однієї зі сторін. Зазначене
 4. 3. Застава
  наслідками для заставодержателя. КонсультантПлюс: примітка. Закон РФ від 03.07.1991 N 1531-1 "Про приватизацію державних і муніципальних підприємств у Російської Федерації" втратив чинність у зв'язку з прийняттям Федерального закону від 21.07.1997 N 123 - ФЗ "Про приватизацію державного майна основи приватизації муніципального майна в Російській Федерації".
 5. 4. Порядок укладення державного контракту і його зміст
  стаття містить і іншу гарантію, на цей раз в рівній мірі для обох сторін. Мається на увазі, що у всіх інших випадках, крім зменшення бюджетних коштів, державний контракт може бути змінений лише за згодою сторін. Правда, слід мати на увазі, що обидві містяться в ЦК норми, з яких одна відноситься до наслідків зменшення бюджетних коштів, а інша - до підстав
 6. 5. Сторони у договорі
  статтями, включеними в його главу "Доручення", також і ст . 125 і 126 ЦК. З них перша визначає загальний порядок участі Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації або муніципального освіти у відносинах, регульованих цивільним законодавством, а друга присвячена відповідальності зазначених суб'єктів права за своїми зобов'язаннями. --- --- Збори
 7. 4. Учасники страхових відносин
  стаття Кодексу складається з норм, що відтворюють положення Закону, після чого включає пряму відсилання з певних питань до законів про страхування. Стаття 938 ЦК, так само як і Закон про організацію страхової справи, передбачає, що страховиками можуть виступати тільки юридичні особи. Притому Закон визнав за необхідне підкреслити - юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми,
 8. 3. Договір перевезення вантажів
  стаття має на меті встановити виняток із загального правила про відповідальність перевізника за незбереження вантажу в тому сенсі, що за наявності певних обставин, що викликають припущення власної провини відправника, перевізник не зобов'язаний доводити, що незбереження вантажу мала місце дійсно в силу зазначених обставин. Таке виключення із загального правила, на думку
 9. 4. Зміст і виконання договору банківського вкладу
  стаття знову ж, як звичайно в таких ситуаціях, виявилася "притягнутою за вуха", але ця обставина аніскільки не бентежило ні банкірів, ні їх численних впливових союзників в органах виконавчої та законодавчої влади, яким була потрібна лише видимість "легітимності" незаконної банківської практики. Розробники проекту ГК на спроби ввести в "правове поле" незаконну банківську
 10. 1. Загальні положення
  статтях гол. 28 ЦК (" Укладення договору "): ст. 447 (" Укладення договору на торгах "), ст. 448 (" Організація і порядок проведення торгів "), а також ст. 449 ЦК (" Наслідки порушення правил проведення торгів "). Одні з цих норм відносяться тільки до конкурсу або тільки до аукціону, інші, адресовані торгам, поширюють свою дію на відповідні відносини незалежно від того, чи йде мова
© 2014-2022  yport.inf.ua