Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 128. Відпустка без збереження заробітної плати

Коментар до статті 1. Крім щорічних оплачуваних відпусток працівникам відповідно до коментарів статтею можуть надаватися відпустки без збереження заробітної плати.
Відповідно до ч. 1 ст. 128 тривалість таких відпусток визначається за угодою між працівником і роботодавцем. Таким чином, в кожному конкретному випадку тривалість відпустки без збереження заробітної плати визначається за згодою сторін залежно від обставин (причин), за якими виникла необхідність у такій відпустці.
2. Відпустка без збереження заробітної плати може бути наданий (за письмовою заявою працівника) тільки за наявності поважної причини. Тому в заяві працівник зобов'язаний вказати причину, по якій йому необхідний відпустку.
Чи є причина поважною, вирішує роботодавець. За практиці до поважних причин, крім вступу в шлюб, смерті близьких родичів, відносяться проводи сина на службу в армію, відправлення дітей на відпочинок до літніх таборів тощо
3. Відпустки без збереження заробітної плати, передбачені ст. 128, поділяються на 2 групи: ті, які даються на розсуд роботодавця (тобто роботодавець має право відмовити у наданні відпустки), і ті, які роботодавець зобов'язаний надати за заявою працівника.
До першої групи належать відпустки, що надаються за сімейними та інших поважних причин.
До другої - відпустки, передбачені ч. 2 ст. 128 для окремих категорій працівників (цей перелік не є вичерпним). Роботодавець зобов'язаний надавати відпустки без збереження заробітної плати та в інших випадках, передбачених ТК, іншим федеральним законом або колективним договором.
Зокрема:
працівникам, які здійснюють догляд за неповнолітніми дітьми, тривалістю до 14 календарних днів - у відповідності зі ст. 263 ТК (див. коментар. До неї);
працівникам - Героям Радянського Союзу, Героям Російської Федерації, повним кавалерам ордена Слави, Героям Соціалістичної Праці та повним кавалерам ордена Трудової Слави - тривалістю до 3 тижнів у рік у зручний для них час року (Закон РФ "Про статус Героїв Радянського Союзу, Героїв Російської Федерації і повних кавалерів ордена Слави", Федеральний закон "Про надання соціальних гарантій Героям Соціалістичної Праці та повним кавалерам ордена Трудової Слави");
працівникам, допущеним до вступних випробувань в освітні установи вищої професійної освіти, - 15 календарних днів;
працівникам - слухачам підготовчих відділень освітніх установ вищої професійної освіти для здачі випускних іспитів - 15 календарних днів ;
працівникам, які навчаються в мають державну акредитацію освітніх установах вищої професійної освіти за очною формою навчання, які поєднують навчання з роботою, для проходження проміжної атестації - 15 календарних днів у навчальному році, для підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи та здачі підсумкових державних іспитів - 4 місяці, для здачі підсумкових державних іспитів - один місяць;
працівникам, допущеним до вступних випробувань в мають державну акредитацію освітніх установ середньої професійної освіти, - 10 календарних днів;
працівникам, які навчаються в мають державну акредитацію освітніх установах середнього професійної освіти за очною формою навчання, які поєднують навчання з роботою, для проходження проміжної атестації - 10 календарних днів у навчальному році, для підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи та здачі підсумкових державних іспитів - 2 місяці, для здачі підсумкових іспитів - один місяць та ін (див. коментар. до ст. ст. 173, 174);
ветеранам Великої Вітчизняної війни, ветеранам бойових дій на території інших держав, в т.ч. та інвалідам, - від 2 тижнів до одного місяця у році (ст. ст. 14 - 19 Закону про ветеранів).
4. У всіх випадках надання відпусток без збереження заробітної плати, незалежно від їх призначення і тривалості, вони повинні оформлятися наказом (розпорядженням) про відпустку.
Отримавши відпустку без збереження заробітної плати, працівник може в будь-який момент перервати його і вийти на роботу, поставивши до відома про це роботодавця.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 128. Відпустка без збереження заробітної плати "
 1. Контрольні питання до § 7.4
  1. Дайте поняття робочого часу як правової категорії. 2. Які існують види, і нормативи робочого часу? 3. Що являють собою режим і облік робочого часу? 4. У чому відмінність скороченого і неповного робочого часу? 5. Які умови і порядок введення понаднормових робіт? 6. Дайте поняття часу відпочинку як правової категорії. 7. Які види часу відпочинку передбачені
 2. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт
  Коментар до статті 44 1. Кримінально-виконавчі інспекції здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю утримань із заробітної плати засуджених та перерахуванням адміністрацією організації утриманих сум до відповідного бюджету. Для здійснення такого контролю кримінально-виконавчі інспекції при необхідності має право залучати фінансові та податкові органи. При отриманні
 3. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
  Коментар до статті 1. Частина 1 коментованої статті встановлює загальний (єдиний) порядок обчислення тривалості як щорічної основної, так і щорічних додаткових оплачуваних відпусток працівників. Всі щорічні оплачувані відпустки (і основний, і додаткові) обчислюються в календарних днях і яким-небудь максимальною межею не обмежуються. У число календарних днів відпустки,
 4. Стаття 109. Обов'язок адміністрації організації утримувати аліменти
  Адміністрація організації за місцем роботи особи, зобов'язаної сплачувати аліменти на підставі нотаріально посвідченого угоди про сплату аліментів або на підставі виконавчого листа, зобов'язана щомісяця утримувати аліменти із заробітної плати та (або) іншого доходу особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, та сплачувати або переводити їх за рахунок особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, особі,
 5. Стаття 110. Утримання аліментів на підставі угоди про сплату аліментів
  У коментованій статті міститься норма, яка дозволяє утримувати із заробітної плати та (або) іншого доходу платника аліментів за наявності нотаріально посвідченого угоди про сплату аліментів грошову суму, що перевищує максимальний розмір утримань із заробітної плати, встановлений ст. 138 ТК, - 50%. При наявності угоди утримання можуть перевищувати зазначений розмір, але не більше ніж до
 6. Стаття 145.1. Невиплата заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог та інших виплат Коментар до статті 145.1
  1. Останні роки в ряді підприємств та організацій спостерігалися випадки затримки, часто багатомісячної, виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог та інших встановлених законом сум. Іноді це пояснювалося відсутністю грошей на підприємстві у зв'язку з ненадходженням їх від покупців, з місцевого, регіонального або федерального бюджету. Проте зустрічаються випадки, коли гроші, призначені
 7. Стаття 211. Рішення суду, що підлягають негайному виконанню
  1. У коментованій статті сформульовано перелік судових постанов, при винесенні яких суд зобов'язаний зазначити в резолютивній частині про їх негайне виконання (ст. 204 ЦПК). Окрім рішень це можуть бути судові накази, які по перерахованих у ст. 211 ЦПК категоріях справ видаються за вимогами про стягнення аліментів та про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові заробітної плати
 8. Стаття 42. Обчислення строку виправних робіт
  Коментар до статті 42 1. Строк виправних робіт обчислюється в календарних місяцях і роках, протягом яких засуджений працював і з його заробітної плати проводилися утримання, а фактично - в робочих днях. Термін покарання обчислюється інспекцією на підставі розрахункових відомостей, що надаються організацією, в якій працює засуджений. У кожному місяці встановленого терміну покарання
 9. Контрольні питання до § 7.5
  1. Вкажіть форми заробітної плати та їх особливості. 2. Визначте сутність гарантійних виплат. 3. Визначте компенсаційні
 10. Стаття 118. Щорічна додаткова оплачувана відпустка за особливий характер роботи
  Коментар до статті 1. Відповідно до коментарів статтею додаткова оплачувана відпустка надається окремим категоріям працівників, праця яких пов'язана з особливостями виконання роботи. У статті не розкривається поняття "особливості виконання роботи", які дають підставу для надання тієї чи іншої категорії працівників додаткової оплачуваної відпустки за особливий
 11. Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної відпустки грошовою компенсацією
  Коментар до статті 1. З метою раціонального використання працівниками належних їм днів щорічної оплачуваної відпустки і, насамперед, тривалого, а також з урахуванням потреб сучасної практики в ТК включена норма, що дозволяє замінювати частину щорічної відпустки грошовою компенсацією. Відповідно до ч. 1 ст. 126 грошовою компенсацією може бути замінена тільки та частина відпустки,
© 2014-2022  yport.inf.ua