Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 127. Реалізація права на відпустку при звільненні працівника

Коментар до статті 1. Грошова компенсація при звільненні працівника має бути виплачена йому за всі відпустки, не використані ним до дня звільнення, незалежно від того, яка їхня загальна тривалість і за яких підстав припиняється трудовий договір.
2. При розрахунку грошової компенсації за невикористану відпустку повинні застосовуватися ті ж правила, що і при обчисленні заробітку за відпустку (див. коментар. До ст. 139).
3. За бажанням працівника на підставі його письмової заяви замість компенсації за невикористані відпустки йому може бути надано відпустку в натурі з наступним звільненням (за винятком випадків звільнення за винні дії). Слід мати на увазі, що роботодавець має право, а не зобов'язаний надавати працівникові відпустку з подальшим звільненням за його прохання.
У разі надання працівникові відпустки з наступним звільненням днем звільнення вважатиметься останній день відпустки. Ця дата (останній день відпустки) вноситься і в трудову книжку як дата звільнення. Однак всі розрахунки з працівником, в т.ч. видача трудової книжки та інших документів, повинні бути зроблені в останній день роботи (див. коментар. до ст. 84.1).
4. Надання невикористаної відпустки з наступним звільненням не допускається у випадках, коли працівник звільняється за винні дії, наприклад за прогул, поява на роботі в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння, вчинення за місцем роботи розкрадання чужого майна, розголошення охороняється законом таємниці (див. коммент. до ст. 81).
5. Невикористану відпустку з наступним звільненням може бути надана працівникові за його письмовою заявою і в тих випадках, коли підставою звільнення є закінчення терміну трудового договору та час відпустки повністю або частково виходить за межі цього строку. Днем звільнення в цьому випадку також буде останній день відпустки, а не день закінчення терміну трудового договору.
Наприклад, термін трудового договору закінчується 1 лютого 2009 (останній день роботи). Працівник просить у зв'язку з припиненням з ним трудового договору надати йому не використаний ним відпустка тривалістю 25 календарних днів з наступним звільненням. Днем звільнення буде 27 лютого 2009
6. У тому випадку, коли невикористану відпустку з наступним звільненням надається працівникові, який звільняється за власним бажанням, він має право відкликати свою заяву про звільнення, але за умови, якщо відпустка ще не почався і якщо на його місце не запрошений у порядку переведення інший працівник (див. коммент. до ст. 64).
7. У практиці застосування ст. 127 виникло питання, чи вправі працівник вимагати продовження відпустки, наданої з наступним звільненням, якщо в період відпустки він захворів. Вважаємо, що відповідь на це питання має бути негативним, оскільки реально (фактично) трудові відносини з працівником припинені з моменту початку відпустки. Такий висновок підтверджують і правила ч. 4 ст. 127, відповідно до яких працівник, якому невикористану відпустку надано з подальшим звільненням за його власною ініціативою, не вправі відкликати свою заяву про звільнення після початку відпустки, нехай навіть це тільки перший день відпустки.
Виявили бажання отримати відпустку з подальшим звільненням, працівник тим самим висловив бажання припинити трудові відносини з роботодавцем (при звільненні за власним бажанням) або погодився з правомірністю його припинення (при звільненні за іншими підставами). Тому слід вважати, що з моменту початку відпустки роботодавець не несе будь-яких зобов'язань перед працівником, який отримав відпустку з подальшим звільненням, і, отже, правила про продовження щорічної оплачуваної відпустки, передбачені ч. 1 ст. 124 ТК, до таких працівників не застосовуються.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 127. Реалізація права на відпустку при звільненні працівника "
 1. Стаття 114. Щорічні оплачувані відпустки
  Коментар до статті 1. Право на щорічну оплачувану відпустку належить до основних конституційних прав громадян. Закріплюючи це право в якості невід'ємного права кожного, ст. 37 Конституції РФ разом з тим передбачає, що воно гарантується всім особам, які працюють за трудовим договором. Це означає, що, тільки уклавши трудовий договір, працівник має право вимагати від роботодавця
 2. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
  Коментар до статті 1. Частина 1 коментованої статті встановлює загальний (єдиний) порядок обчислення тривалості як щорічної основної, так і щорічних додаткових оплачуваних відпусток працівників. Всі щорічні оплачувані відпустки (і основний, і додаткові) обчислюються в календарних днях і яким-небудь максимальною межею не обмежуються. У число календарних днів відпустки,
 3. Оформлення та виплати
  Оформити розірвання трудового договору у даному випадку слід допомогою наказу за уніфікованою формою N Т-8. У графі "підстава (документ, номер, дата)" слід вказати реквізити заяви працівника. В якості формулювання підстави звільнення в трудовій книжці, наказі про звільнення і особистій картці буде вказано, що трудовий договір припиняється з ініціативи працівника (звільнений за
 4. 2.2. Скорочення штату або чисельності працівників
  Ще одна підстава для звільнення з ініціативи роботодавця передбачено п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодексу РФ. Це скорочення чисельності або штату працівників організації. Порядок звільнення за скороченням штату чимось схожий з звільненням при ліквідації підприємства (відокремленого підрозділу). Наприклад, також необхідно повідомити працівників про майбутнє звільнення, в тій же сумі виплатити
 5. Стаття 118. Щорічна додаткова оплачувана відпустка за особливий характер роботи
  Коментар до статті 1 . Відповідно до коментарів статтею додаткова оплачувана відпустка надається окремим категоріям працівників, праця яких пов'язана з особливостями виконання роботи. У статті не розкривається поняття "особливості виконання роботи", які дають підставу для надання тієї чи іншої категорії працівників додаткової оплачуваної відпустки за особливий
 6. 3. Оформлення звільнення та виплати працівнику
  Само розірвання трудового договору оформляється як завжди наказом за уніфікованою формою N Т-8. Зверніть увагу! У ст. 193 Трудового кодексу РФ сказано , що роботодавець зобов'язаний оформити накладення стягнення, в тому числі і у вигляді звільнення, за допомогою видання наказу. У свою чергу, у ст. 84.1 Трудового кодексу РФ сказано, що припинення трудового договору оформляється наказом про
 7. 4. Оформлення розірвання трудового договору та виплати працівнику
  Якщо всі умови дотримані, документи, що підтверджують законність звільнення, є і перевести працівника на іншу роботу немає можливості або він відмовляється від неї, оформляється наказ про звільнення за формою N Т-8. Датою розірвання трудового договору буде останній день роботи працівника. У графі "підстава (документ, номер, дата)" вказуються реквізити акта або висновку атестаційної
 8. Е.С.Ладнова. Прийом та звільнення працівників, 2012
  Дана книга являє собою повний практичний посібник з прийому і звільнення персоналу в російських організаціях. І у виданні представлений як загальний порядок прийому на роботу співробітників, так і особливості оформлення трудових відносин з окремими категоріями фахівців. Також автор розповідає про те, як відбувається звільнення персоналу з ініціативи роботодавця і з ініціативи самих
 9. Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної відпустки грошовою компенсацією
  Коментар до статті 1 . З метою раціонального використання працівниками належних їм днів щорічної оплачуваної відпустки і, насамперед, тривалого, а також з урахуванням потреб сучасної практики в ТК включена норма, що дозволяє замінювати частину щорічної відпустки грошовою компенсацією. Відповідно до ч. 1 ст. 126 грошовою компенсацією може бути замінена тільки та частина відпустки,
 10. Стаття 124. Продовження або перенесення щорічної оплачуваної відпустки
  Коментар до статті 1. Коментована стаття визначає, в яких випадках і в якому порядку щорічна оплачувана відпустка може бути продовжений або перенесений на інший термін. В основі їх лежать обставини, що перешкоджають працівнику використовувати відпустку відповідно до його призначення, тобто для відпочинку. 2. Частина 1 коментованої статті передбачає, в яких випадках допускається продовження або
 11. Стаття 125. Поділ щорічної оплачуваної відпустки на частини. Відкликання з відпустки
  Коментар до статті 1. Щорічна оплачувана відпустка може бути розділений на частини за згодою між працівником і роботодавцем . Ініціатива поділу відпустки зазвичай виходить від працівника, але згода роботодавця необхідно. Питання про використання відпустки по частинах може вирішуватися як при складанні графіка щорічних відпусток на календарний рік, так і безпосередньо при наданні
© 2014-2022  yport.inf.ua