Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1373. Винахід, корисна модель, промисловий зразок, створені при виконанні робіт за державним або муніципального контракту


1. Право на одержання патенту і виключне право на винахід, корисну модель або промисловий зразок, створені при виконанні робіт за державним або муніципального контракту для державних або муніципальних потреб, належать організації, що виконує державний чи муніципальний контракт (виконавцю), якщо державним чи муніципальним контрактом не передбачене , що це право належить Російській Федерації, суб'єкту Російської Федерації або муніципального утворення, від імені яких виступає державний чи муніципальний замовник, або спільно виконавцю та Російської Федерації, виконавцю і суб'єкту Російської Федерації або виконавцю і муніципального утворення.
2. Якщо відповідно до державним чи муніципальним контрактом право на отримання патенту і виключне право на винахід, корисну модель або промисловий зразок належать Російської Федерації, суб'єкту Російської Федерації або муніципального утворення, державний чи муніципальний замовник може подати заявку на видачу патенту протягом шести місяців з дня його письмового повідомлення виконавцем про отримання результату інтелектуальної діяльності, здатного до правової охорони в якості винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Якщо протягом зазначеного строку державний чи муніципальний замовник не подасть заявку, право на отримання патенту належить виконавцю.
3. Якщо право на одержання патенту і виключне право на винахід, корисну модель або промисловий зразок на підставі державного або муніципального контракту належать Російській Федерації, суб'єкту Російської Федерації або муніципального утворення, виконавець зобов'язаний шляхом укладення відповідних угод зі своїми працівниками і третіми особами придбати всі права або забезпечити їх придбання для передачі відповідно Російської Федерації, суб'єкту Російської Федерації і муніципального утворення. При цьому виконавець має право на відшкодування витрат, понесених ним у зв'язку з придбанням відповідних прав у третіх осіб.
4. Якщо патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок, створені при виконанні робіт за державним або муніципального контракту для державних або муніципальних потреб, належить відповідно до пункту 1 цієї статті не Російської Федерації, не суб'єкту Російської Федерації або муніципального утворення, власник патенту на вимогу державного або муніципального замовника зобов'язаний надати зазначеній ним особі безоплатну просту (невиключну) ліцензію на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка для державних або муніципальних потреб.
5. Якщо патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок, створені при виконанні робіт за державним або муніципального контракту для державних або муніципальних потреб, отриманий спільно на ім'я виконавця та Російської Федерації, виконавця та суб'єкта Російської Федерації або виконавця і муніципального освіти, державний чи муніципальний замовник вправі надати безоплатну просту (невиключну) ліцензію на використання таких винаходу, корисної моделі чи промислового зразка з метою виконання робіт або здійснення поставок продукції для державних або муніципальних потреб, повідомивши про це виконавця.
6. Якщо виконавець, який отримав патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок відповідно до пункту 1 цієї статті на своє ім'я, прийме рішення про дострокове припинення дії патенту, він зобов'язаний повідомити про це державного або муніципального замовника і за його вимогою передати патент на безоплатній основі Російської Федерації, суб'єкту Російської Федерації або муніципального утворення.
У разі прийняття рішення про дострокове припинення дії патенту, отриманого відповідно до пункту 1 цієї статті на ім'я Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації або муніципального освіти, державний чи муніципальний замовник зобов'язаний повідомити про це виконавця і по його вимогу передати йому патент на безоплатній основі.
7. Автору зазначених у пункті 1 цієї статті винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, яка не є патентовласником, виплачується винагорода відповідно до пункту 4 статті 1370 цього Кодексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1373. Винахід, корисна модель, промисловий зразок, створені при виконанні робіт за державним або муніципального контрактом "
 1. § 2. Зміст договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  Загальні положення. Зміст договорів на виконання НДР і ДКР утворюють взаємні права та обов'язки виконавця і замовника. Загальний підхід законодавця до їх визначення, виражений в гол. 38 ГК, зводиться до того, що в законі закріплюються їх основні види, а сторонам надається можливість включити в договори будь інші не суперечать чинному законодавству умови. Більшість
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 3. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 4. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  Кодифікація законодавства про інтелектуальну власність в Російській Федерації. У всьому світі законодавство про інтелектуальну власність представлено спеціальними законами, присвяченими правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені
 5. § 2. Суб'єкти патентного права
  Автори. У відносинах, пов'язаних із створенням, реєстрацією та використанням винаходів, корисних моделей і промислових зразків, бере участь велика кількість суб'єктів, представлених як громадянами, так і юридичними особами. До їх числа відносяться творці творчих рішень, патентообладатели, їх правонаступники, федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, патентні
 6. § 4. Права авторів винаходів, корисних моделей і промислових зразків
  Право на подачу заявки. Одним із принципових положень патентного права є те, що визнаються і охороняються права і законні інтереси не тільки патентовласників, а й самих розробників. Хоча в главі 72 ГК відсутній окремий параграф, присвячений правам винахідників, що є його недоліком, в цілому ряді її статей йдеться про їхні права. Насамперед закон надає
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 8. 1.5. Об'єкти авторського права
  Творчість являє собою пізнання нового, раніше невідомого і повинно приводити до нового, раніше невідомого результату. Як зазначає І.А. Зенін, "творчість - суб'єктивний критерій ... Тому, хоча з даного питання написано чимало статей та книжок, до цих пір не вдалося знайти загальноприйнятного критерію творчої діяльності. Слід визнати, що на практиці критерій творчості з повним
 9. Стаття 147. Порушення винахідницьких і патентних прав Коментар до статті 147
  Як зазначалося вище, ч. 1 ст. 44 Конституції РФ гарантує кожному також свободу наукового, технічного та інших видів творчості, результати яких є інтелектуальною власністю, що охороняється законом. Як і відносно авторських і суміжних прав, за найбільш серйозні посягання на винахідницькі і патентні права встановлена кримінальна відповідальність. Об'єктом злочину,
 10. Стаття 1371. Винахід, корисна модель чи промисловий зразок , створені при виконанні робіт за договором
  1. У разі, коли винахід, корисна модель чи промисловий зразок створені при виконанні договору підряду або договору на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських або технологічних робіт, які прямо не передбачали їх створення, право на одержання патенту і виключне право на такі винахід, корисну модель або промисловий зразок належать підряднику
© 2014-2022  yport.inf.ua