Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 139. Обчислення середньої заробітної плати

Коментар до статті 1. Середній заробіток працівника зберігається за ним у разі надання щорічної відпустки, звільнення від виконання трудових обов'язків у разі виконання державних або громадських обов'язків та в інших випадках, передбачених трудовим законодавством (ст. ст. 74, 155, 157, 167, 182, 185 - 187 , 220, 254, 258, 262, 318 ТК). Крім того, на основі середнього заробітку визначаються вихідну допомогу (ст. 178 ТК), компенсації (ст. ст. 181, 279 ТК), виплати за відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного позбавлення працівника можливості трудитися (ст. ст. 234, 394 , 396 ТК).
2. При розрахунку середнього заробітку враховуються всі виплати, передбачені системою оплати праці в організації, незалежно від джерела цих виплат (фонд оплати праці або прибуток).
Примірний перелік виплат, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, визначений п. 2 Положення про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати, затв. Постановою Уряду РФ від 24 грудня 2007 р. N 922 (СЗ РФ. 2007. N 53. Ст. 6618).
У нього включені:
а) заробітна плата, нарахована працівнику за тарифними ставками, окладів (посадових окладів) за відпрацьований час;
б) заробітна плата, нарахована працівнику за виконану роботу за відрядними розцінками;
в) заробітна плата, нарахована працівнику за виконану роботу у відсотках від виручки від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), або комісійну винагороду;
г) заробітна плата, видана в негрошовій формі;
д) грошову винагороду (грошове утримання), нараховане за відпрацьований час особам, що заміщає державні посади Російської Федерації, державні посади суб'єктів РФ, депутатам, членам виборних органів місцевого самоврядування, виборним посадовим особам місцевого самоврядування, членам виборчих комісій, що діють на постійній основі;
е) грошове утримання, нараховане муніципальним службовцям за відпрацьований час ;
ж) нараховані в редакціях засобів масової інформації та організаціях мистецтва гонорар працівників, які перебувають в обліковому складі цих редакцій та організацій, і (або) оплата їх праці, здійснювана по ставках (розцінками) авторської (постановочної) винагороди;
з) заробітна плата, нарахована викладачам установ початкової та середньої професійної освіти за години викладацької роботи понад встановлену і (або) зменшеною річний навчального навантаження за поточний навчальний рік, незалежно від часу нарахування;
і) заробітна плата, остаточно розрахована по завершенні попереднього події календарного року, обумовлена системою оплати праці, незалежно від часу нарахування;
к) надбавки і доплати до тарифних ставок, окладів (посадових окладів) за професійну майстерність, класність, вислугу років (стаж роботи), вчений ступінь, вчене звання, знання іноземної мови, роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування, збільшення обсягу виконуваних робіт , керівництво бригадою та інші;
л) виплати, пов'язані з умовами праці, в т.ч. виплати, обумовлені районним регулюванням оплати праці (у вигляді коефіцієнтів і процентних надбавок до заробітної плати), підвищена оплата праці на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними й іншими особливими умовами праці, за роботу в нічний час, оплата роботи у вихідні і неробочі святкові дні, оплата понаднормової роботи;
м) винагороду за виконання функцій класного керівника педагогічним працівникам державних і муніципальних освітніх установ;
н) премії та винагороди, передбачені системою оплати праці;
о) інші види виплат по заробітній платі, застосовувані у відповідного роботодавця (п. 2 Положення).
3. Для всіх випадків визначення середньої заробітної плати використовується єдиний порядок її обчислення, який передбачає врахування фактично нарахованої заробітної плати за 12 календарних місяців, що передують моменту виплати (збереження) середнього заробітку.
У п. 62 Постанови Пленуму ВС РФ від 17 березня 2004 р. N 2 підкреслено, що в такому ж порядку слід визначати середній заробіток при стягнення грошових сум за час вимушеного прогулу, викликаного затримкою видачі звільненому працівникові трудової книжки (ст. 234 ТК), при вимушеному прогулі у зв'язку з неправильним формулюванням причини звільнення (ч. 8 ст. 394 ТК), при затримці виконання рішення суду про поновлення на роботі (ст. 396 ТК).
Календарним місяцем вважається період з 1-го по 30-е (31-е) число відповідного місяця включно, для лютого цей період становить з 1-го по 28-е (29-е) число .
З розрахункового періоду виключається час, а також нараховані за цей час суми, якщо:
а) за працівником зберігався середній заробіток відповідно до законодавства РФ, за винятком перерв для годування дитини, передбачених трудовим законодавством РФ;
б) працівник отримував допомогу з тимчасової непрацездатності або допомога по вагітності та пологах;
в) працівник не працював у зв'язку з простоєм з вини роботодавця або з причин, не залежних від роботодавця і працівника;
г) працівник участі у страйку, але у зв'язку з цим страйком не мав можливості виконувати свою роботу;
д) працівникові надавалися додаткові оплачувані вихідні дні для догляду за дітьми-інвалідами та інвалідами з дитинства;
е) працівник в інших випадках звільнявся від роботи з повним або частковим збереженням заробітної плати або без оплати відповідно до законодавства РФ (п. 5 Положення).
4. У колективному договорі 12-місячний період може бути замінений на інший - більш тривалий або, навпаки, тривалістю менше 12 місяців, однак це не повинно скорочувати розмір середньомісячного заробітку.
5. Середній заробіток для оплати відпустки, що надається в календарних днях, обчислюється за спеціальними правилами, які припускають визначення середнього денного заробітку. Для цього заробітна плата за 12 календарних місяців, що передують початку відпустки, ділиться на 12 (кількість місяців) і 29,4 (середньомісячна кількість днів). Потім середній денний заробіток множиться на кількість днів відпустки.
6. Середній заробіток для оплати відпусток, що надаються в робочих днях, також обчислюється на основі середньоденного заробітку, але це заробіток за робочий день. Обчислюється він шляхом ділення заробітної плати за 12 календарних місяців на кількість робочих днів за календарем 6-денного робочого тижня. Таке правило передбачене у зв'язку з тим, що тривалість відпустки в робочих днях визначається за календарем 6-денного робочого тижня (див. також коммент. До ст. Ст. 115, 120).
7. Особливості порядку обчислення середнього заробітку визначені Положенням про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати. Воно конкретизує положення коментованої статті, а також визначає спеціальні правила обчислення заробітку для окремих категорій працівників (що працюють в умовах підсумованого обліку робочого часу, з неповним робочим часом та ін.)
8. Інший порядок обчислення середнього заробітку застосовується для визначення розміру допомоги по безробіттю, страхових виплат з обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (ст. ст. 183, 184 ТК).
9. При стягнення середнього заробітку на користь працівника, відновленого на колишній роботі, або у разі визнання його звільнення незаконним виплачене йому вихідну допомогу підлягає заліку. Однак при визначенні розміру оплати часу вимушеного прогулу середній заробіток, який і стягується на користь працівника за цей час, не підлягає зменшенню на суми заробітної плати, отриманої в іншого роботодавця, незалежно від того, працював у нього працівник на день звільнення чи ні, допомоги по тимчасовій непрацездатності , виплачені позивачу в межах терміну оплачуваної прогулу, а також допомоги з безробіття, яке він отримував у період вимушеного прогулу, оскільки зазначені виплати чинним законодавством не віднесені до числа виплат, які підлягають заліку при визначенні розміру оплати часу вимушеного прогулу (ч. 4 п. 62 Постанови Пленуму ВС РФ від 17 березня 2004 р. N 2).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 139. Обчислення середньої заробітної плати "
 1. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт
  заробітної плати засуджених та перерахуванням адміністрацією організації утриманих сум до відповідного бюджету. Для здійснення такого контролю кримінально-виконавчі інспекції при необхідності має право залучати фінансові та податкові органи. При отриманні розрахункових відомостей і платіжних доручень інспекція вносить відповідні дані в облікову картку. 2. Утримані суми перераховуються
 2. Стаття 132. Оплата по праці
  стаття встановлює критерії визначення розміру заробітної плати, в якості яких виступають кваліфікація працівника, складність праці, його кількість і якість (див. коментар. До ст. 129). Треба відзначити, що оплата праці працівника залежить не тільки від цих критеріїв, але і від умов праці, від індивідуальних і колективних досягнень та інших факторів, які проте завжди носять
 3. Стаття 109. Обов'язок адміністрації організації утримувати аліменти
  заробітної плати та (або) іншого доходу особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, та сплачувати або переводити їх за рахунок особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, особі, яка отримує аліменти, не пізніше ніж у триденний строк з дня виплати заробітної плати та (або) іншого доходу особі, зобов'язаному сплачувати
 4. § 3. Штраф
  статтями Особливої частини КК. У постанові Пленуму Верховного Суду РФ «Про практику призначення судами Російської Федерації кримінального наказа-ня» підкреслюється, що розмір штрафу визначається судом з урахуванням тяжкості вчиненого злочину, майнового 1 БВС РФ. 2007. № 3. С. 18-23. становища засудженого і його родини, а також з урахуванням можливо-сти отримання
 5. Стаття 138. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати
  стаття передбачає загальні та спеціальні правила, що стосуються обмеження розміру відрахувань із заробітної плати працівника. Вона носить гарантійний характер, забезпечуючи виплату працівникові певної суми заробітної плати, достатньої для задоволення його основних життєвих потреб. 2. За загальним правилом всі утримання із заробітної плати не можуть перевищувати 20% нарахованої заробітної плати.
 6. Стаття 110. Утримання аліментів на підставі угоди про сплату аліментів
  заробітної плати та (або) іншого доходу платника аліментів за наявності нотаріально посвідченого угоди про сплату аліментів грошову суму, що перевищує максимальний розмір утримань із заробітної плати, встановлений ст. 138 ТК, - 50%. При наявності угоди утримання можуть перевищувати зазначений розмір, але не більше ніж до 70% доходів особи, що сплачує аліменти (ст. 99 Закону про
 7. Стаття 128. Відпустка без збереження заробітної плати
  середньої професійної освіти, - 10 календарних днів; працівникам, які навчаються в мають державну акредитацію освітніх установах середнього професійної освіти за очною формою навчання, які поєднують навчання з роботою, для проходження проміжної атестації - 10 календарних днів у навчальному році, для підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи та здачі
 8. Стаття 145.1. Невиплата заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог та інших виплат Коментар до статті 145.1
  заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог та інших встановлених законом сум. Іноді це пояснювалося відсутністю грошей на підприємстві у зв'язку з ненадходженням їх від покупців, з місцевого, регіонального або федерального бюджету. Проте зустрічаються випадки, коли гроші, призначені для заробітної плати, пенсій тощо, витрачаються за призначенням, а часом поміщаються в комерційні банки
 9. Стаття 131. Форми оплати праці
  стаття повинна застосовуватися з урахуванням положень Конвенції МОП N 95 (1949). Відповідно до зазначеної Конвенції, частина 3 коментованої статті забороняє виплату заробітної плати не тільки у вигляді спиртних напоїв, наркотичних, токсичних, отруйних і шкідливих речовин, зброї та боєприпасів, але також і в бонах, купонах, у формі боргових зобов'язань, розписок. Постанова Пленуму ВС РФ від 17
 10. Стаття 211. Рішення суду, що підлягають негайному виконанню
  заробітної плати (абз. 5, 7 ст. 122 ЦПК). За загальним правилом рішення приводяться у виконання після вступу їх у законну силу (див. коментар до ст. 209, 210 ЦПК). Судові накази видаються стягувачеві для пред'явлення до виконання або на його прохання направляються судом для виконання після закінчення днів з моменту висилки копії наказу боржникові, якщо від нього не надійдуть заперечення проти
 11. Контрольні питання до § 7.5
  заробітної плати та їх особливості. 2. Визначте сутність гарантійних виплат. 3. Визначте компенсаційні
 12. Стаття 137. Обмеження утримань із заробітної плати
    стаття визначає підстави утримань, вироблених за рішенням роботодавця для погашення заборгованості працівника, і містить вичерпний перелік таких підстав. Треба підкреслити, що роботодавець має право, але не зобов'язаний робити утримання. Це прямо випливає з ч. 2 коментованої статті. 2. Підстави і правила утримань із заробітної плати працівника встановлені Трудовим кодексом в
 13. ПЕРЕДМОВА
    обчислення середньої заробітної плати (Постанова Уряду Російської Федерації від 24 грудня 2007 р. N 922), компенсації витрат на оплату вартості проїзду і провезення багажу до місця використання відпустки і назад для осіб, які працюють в організаціях, що фінансуються з федерального бюджету, розташованих у районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, та членів їх сімей
 14. Стаття 136. Порядок, місце і терміни виплати заробітної плати
    заробітної плати "(1949). 2. Кожному працівникові при нарахуванні та виплаті заробітної плати повинен видаватися розрахунковий листок, який містить відомості про розмір і складові частини заробітної плати, а також про проведені удержаниях. Перелік відомостей, встановлений ч. 1 коментованої статті, обов'язковий для включення в розрахунковий листок. Форма розрахункового листка Кодексом не визначена, вона
 15. Стаття 134. Забезпечення підвищення рівня реального змісту заробітної плати
    стаття цього не передбачає. Індексація заробітної плати є однією з умов оплати праці, які повинні відображатися в трудовому договорі (див. коментар. До ст. 57). У тому випадку, коли колективний договір не укладено, а локальний нормативний акт не прийнято (наприклад, при виникненні трудового відносини між двома фізичними особами), правила індексації можуть бути встановлені в трудовому
© 2014-2022  yport.inf.ua