Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 139. Обчислення середньої заробітної плати

1. У коментованій статті поняття "середня заробітна плата" і "середній заробіток" вживаються як ідентичні, що цілком виправдано, оскільки в одних статтях ТК йдеться про збереження за працівником середньої заробітної плати в інших - середнього заробітку.
2. Стаття, що визначає єдині підходи до порядку обчислення середньої заробітної плати (середнього заробітку) для всіх випадків визначення її розміру, передбачених ТК, які полягають у наступному:
- при розрахунку середньої заробітної плати повинні враховуватися всі передбачені системою оплати праці види виплат незалежно від джерел цих виплат;
- розрахунок середньої заробітної плати працівника провадиться виходячи з фактично нарахованої працівникові заробітної плати і фактично відпрацьованого ним часу;
- для всіх випадків обчислення середнього заробітку, включаючи розрахунок середнього заробітку для оплати щорічної відпустки, застосовується розрахунковий період тривалістю 12 календарних місяців, що передують періоду, протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата. При цьому ч. 3 коментованої статті чітко визначає початок і закінчення розрахункового періоду - це період в календарних місяцях з 1-го по 30-е (31-е) число відповідного місяця включно (у лютому - по 28-е (29-е) включно), оскільки раніше на практиці виникали питання, з якого моменту вважати 12 місяців;
- середній денний заробіток для оплати відпусток, що надаються в календарних днях, згідно з ч. 4 коментованої статті визначається шляхом ділення суми нарахованої заробітної плати на 12 і на 29,4 (середньомісячне число календарних днів). Використання для розрахунку середнього заробітку для оплати відпусток розрахункового періоду тривалістю 12 календарних місяців зводить до мінімуму вплив нерівномірності виплат заробітної плати протягом року. Середньомісячне число календарних днів, рівне 29,4, виходить, якщо від кількості календарних днів у році відняти 12 днів (кількість неробочих святкових днів, встановлене ст. 112 ТК) і розділити отриманий результат на 12 місяців: 365 днів - 12 днів/12 місяців = 29,4 дня;
- середній денний заробіток для оплати відпусток, що надаються в робочих днях, а також для виплати компенсації за невикористані відпустки визначається шляхом ділення суми нарахованої заробітної плати на кількість робочих днів за календарем 6 -денного робочого тижня;
- колективним договором, а також локальним нормативним актом можуть бути передбачені інші розрахункові періоди для обчислення середньої заробітної плати, якщо це не погіршує становище працівників. Так, замість 12-місячного розрахункового періоду можна встановити розрахунковий період тривалістю 3 місяці або півроку. Однак у цьому випадку може вийти так, що середній заробіток за 3 або 6 місяців буде менше, ніж за 12 місяців, а це буде погіршувати становище працівника. Таке можливо, зокрема, якщо посадовий оклад протягом року не змінювався, а премії виплачувалися раз на півроку. У такій ситуації для розрахунку середнього заробітку повинен застосовуватися розрахунковий період 12 місяців.
3. Особливості порядку обчислення середньої заробітної плати згідно з ч. 7 коментованої статті визначені постановою Уряду РФ від 24.12.2007 N 922 (в ред. Від 11.11.2009) * (198), якою затверджено Положення про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати.
Для розрахунку середнього заробітку враховуються всі передбачені системою оплати праці види виплат, застосовувані у відповідного роботодавця, незалежно від джерел цих виплат, до яких зокрема належать:
а) заробітна плата, нарахована працівнику за тарифними ставками, окладів (посадових окладів) за відпрацьований час;
б) заробітна плата, нарахована працівнику за виконану роботу за відрядними розцінками;
в) заробітна плата, нарахована працівнику за виконану роботу у відсотках від виручки від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), або комісійну винагороду;
г) заробітна плата, видана в негрошовій формі;
д) грошову винагороду (грошове утримання), нараховане за відпрацьований час особам, що заміщає державні посади РФ, державні посади суб'єктів РФ, депутатам, членам виборних органів місцевого самоврядування, виборним посадовим особам місцевого самоврядування, членам виборчих комісій, що діють на постійній основі;
е) грошове утримання, нараховане муніципальним службовцям за відпрацьований час;
ж) нараховані в редакціях засобів масової інформації та організаціях мистецтва гонорар працівників, які перебувають в обліковому складі цих редакцій та організацій, і (або) оплата їх праці, здійснювана по ставках (розцінками) авторської (постановочної) винагороди;
з) заробітна плата, нарахована викладачам установ початкової та середньої професійної освіти за години викладацької роботи понад встановлену і (або) зменшеною річний навчального навантаження за поточний навчальний рік, незалежно від часу нарахування;
і) заробітна плата, остаточно розрахована по завершенні попереднього події календарного року, обумовлена системою оплати праці, незалежно від часу нарахування;
к) надбавки і доплати до тарифних ставок, окладів (посадових окладів) за професійну майстерність, класність, вислугу років (стаж роботи), вчений ступінь, вчене звання, знання іноземної мови, роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування, збільшення обсягу виконуваних робіт, керівництво бригадою та ін;
л) виплати, пов'язані з умовами праці, в тому числі виплати, обумовлені районним регулюванням оплати праці (у вигляді коефіцієнтів і процентних надбавок до заробітної плати), підвищена оплата праці на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними й іншими особливими
умовами праці, за роботу в нічний час, оплата роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, оплата понаднормової роботи;
м) винагороду за виконання функцій класного керівника педагогічним працівникам державних і муніципальних освітніх установ;
н) премії та винагороди, передбачені системою оплати праці.
Даний перелік не є вичерпним. Отже, при розрахунку середнього заробітку можуть враховуватися інші види виплат, що відносяться до заробітної плати, що застосовуються у відповідного роботодавця, за винятком виплат соціального характеру та інших виплат, що не відносяться до оплати праці (наприклад, матеріальної допомоги, оплати вартості харчування, проїзду, навчання, комунальних послуг, відпочинку та ін.)
Згідно з Положенням при обчисленні середнього заробітку з розрахункового періоду повинно бути виключено час, а також нараховані за цей час суми, якщо:
а) за працівником зберігався середній заробіток в відповідно до законодавства РФ, за винятком перерв для годування дитини, передбачених трудовим законодавством РФ;
б) працівник отримував допомогу з тимчасової непрацездатності або допомога по вагітності та пологах;
в) працівник не працював у зв'язку з простоєм з вини роботодавця або з причин, не залежних від роботодавця і працівника;
г) працівник участі у страйку, але у зв'язку з цим страйком не мав можливості виконувати свою роботу;
д) працівникові надавалися додаткові оплачувані вихідні дні для догляду за дітьми-інвалідами та інвалідами з дитинства;
е) працівник в інших випадках звільнявся від роботи з повним або частковим збереженням заробітної плати або без оплати відповідно до законодавства РФ.
У разі якщо працівник не мав фактично нарахованої заробітної плати або фактично відпрацьованих днів за розрахунковий період або за період, що перевищує розрахунковий період, або цей період складався з часу, що виключається з розрахункового періоду відповідно до Положення, середній заробіток визначається виходячи із суми заробітної плати, фактично нарахованої за попередній період, рівний розрахунковому.
Якщо ж працівник не мав фактично нарахованої заробітної плати або фактично відпрацьованих днів як за розрахунковий період, так і до початку розрахункового періоду, середній заробіток визначається виходячи з розміру заробітної плати, фактично нарахованої за фактично відпрацьовані працівником дні у місяці настання випадку, з яким пов'язано збереження середнього заробітку.
У разі якщо працівник не мав фактично нарахованої заробітної плати або фактично відпрацьованих днів і за розрахунковий період, і до початку розрахункового періоду, і до настання випадку, з яким пов'язано збереження середнього заробітку, середній заробіток визначається виходячи з встановленої йому тарифної ставки, окладу (посадового окладу).
Середній денний заробіток при обчисленні середнього заробітку використовується в таких випадках:
- для оплати відпусток і виплати компенсації за невикористані відпустки;
- для інших випадків, передбачених ТК, крім випадку визначення середнього заробітку працівників, яким встановлено підсумований облік робочого часу.
При цьому середній заробіток працівника визначається шляхом множення середнього денного заробітку на кількість днів (календарних, робітників) у періоді, що підлягає оплаті. А середній денний заробіток, крім випадків визначення середнього заробітку для оплати відпусток і виплати компенсацій за невикористані відпустки, обчислюється шляхом ділення суми заробітної плати, фактично нарахованої за відпрацьовані дні в розрахунковому періоді, включаючи премії та винагороди, на кількість фактично відпрацьованих у цей період днів.
Для оплати відпусток, що надаються в календарних днях, і виплати компенсації за невикористані відпустки середній денний заробіток обчислюється шляхом ділення суми заробітної плати, фактично нарахованої за розрахунковий період, на 12 і на середньомісячне число календарних днів (29 , 4).
При розрахунку відпускних та компенсації за невикористану відпустку у разі якщо один або декілька місяців розрахункового періоду відпрацьовані не повністю або з нього виключалося час відповідно до Положення, середній денний заробіток обчислюється шляхом ділення суми фактично нарахованої заробітної плати за розрахунковий період на суму середньомісячного числа календарних днів (29,4), помноженого на кількість повних календарних місяців, і кількості календарних днів у неповних календарних місяцях.
Для визначення кількості календарних днів у неповному календарному місяці потрібно середньомісячне число календарних днів (29,4) розділити на кількість календарних днів цього місяця і помножити на кількість календарних днів, що припадають на час, відпрацьований у даному місяці .
Для оплати відпусток, що надаються в робочих днях, а також для виплати компенсації за невикористані відпустки середній денний заробіток обчислюється шляхом ділення суми фактично нарахованої заробітної плати на кількість робочих днів за календарем 6-денного робочого тижня.
При роботі на умовах неповного робочого часу (неповного робочого тижня, неповного робочого дня) середній денний заробіток для оплати відпусток і виплати компенсації за невикористані відпустки обчислюється за вказаними вище правилами.
При визначенні середнього заробітку працівника, якому встановлено підсумований облік робочого часу, крім випадків визначення середнього заробітку для оплати відпусток і виплати компенсації за невикористані відпустки, використовується середній годинниковий заробіток. Середній часовий заробіток обчислюється шляхом ділення суми заробітної плати, фактично нарахованої за відпрацьовані години у розрахунковому періоді, включаючи премії та винагороди, на кількість годин, фактично відпрацьованих у цей період. А середній заробіток визначається шляхом множення середнього годинного заробітку на кількість робочих годин за графіком працівника в періоді, що підлягає оплаті.
При обчисленні середнього заробітку для оплати додаткових навчальних відпусток оплаті підлягають всі календарні дні (включаючи неробочі святкові дні), що припадають на період таких відпусток, що надаються відповідно до довідки-викликом навчального закладу.
Премії та винагороди при визначенні середнього заробітку враховуються в наступному порядку:
щомісячні премії та винагороди - фактично нараховані у розрахунковому періоді, але не більше однієї виплати за кожен показник за кожен місяць розрахункового періоду;
премії та винагороди за період роботи, що перевищує один місяць, - фактично нараховані у розрахунковому періоді за кожен показник, якщо тривалість періоду, за який вони нараховані, не перевищує тривалості розрахункового періоду, і в розмірі місячної частини кожний місяць розрахункового періоду, якщо тривалість періоду, за який вони нараховані, перевищує тривалість розрахункового періоду;
винагорода за підсумками роботи за рік, одноразова винагорода за вислугу років (стаж роботи) , інші винагороди за підсумками роботи за рік, нараховані за попередній події календарний рік, - незалежно від часу нарахування винагороди.
У разі якщо час, що припадає на розрахунковий період, відпрацьовано не повністю або з нього виключалося час відповідно до Положення, премії та винагороди враховуються при визначенні середнього заробітку пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді, за винятком премій, нарахованих за фактично відпрацьований час у розрахунковому періоді (щомісячні, щоквартальні та ін.)
  Якщо працівник пропрацював неповний робочий період, за який нараховуються премії та винагороди, і вони були нараховані пропорційно відпрацьованому часу, вони враховуються при визначенні середнього заробітку виходячи з фактично нарахованих сум у порядку, встановленому п. 15 Положення.
  При підвищенні в організації (філіалі, структурному підрозділі) тарифних ставок, окладів (посадових окладів), грошової винагороди середній заробіток працівників підвищується в наступному порядку:
  якщо підвищення відбулося в розрахунковий період, - виплати, що враховуються при визначенні середнього заробітку і нараховані у розрахунковому періоді за попередній підвищенню період часу, підвищуються на коефіцієнти, які розраховуються шляхом ділення тарифної ставки, окладу (посадового окладу), грошової винагороди, встановлених у місяці останнього підвищення тарифних ставок, окладів (посадових окладів), грошової винагороди, на тарифні ставки, оклади (посадові оклади), грошову винагороду, встановлені в кожному з місяців розрахункового періоду;
  якщо підвищення відбулося після розрахункового періоду до настання випадку, з яким пов'язано збереження середнього заробітку, - підвищується середній заробіток, обчислений за розрахунковий період;
  якщо підвищення відбулося в період збереження середнього заробітку, - частина середнього заробітку підвищується з дати підвищення тарифної ставки, окладу (посадового окладу), грошової винагороди до закінчення зазначеного періоду.
  При підвищенні середнього заробітку враховуються тарифні ставки, оклади (посадові оклади), грошову винагороду та виплати, встановлені до тарифних ставок, окладів (посадових окладів), грошової винагороди у фіксованому розмірі (відсотки, кратність), за винятком виплат, встановлених до тарифних ставок, окладів (посадових окладів), грошової винагороди в діапазоні значень (відсотки, кратність).
  При підвищенні середнього заробітку виплати, що враховуються при визначенні середнього заробітку, встановлені в абсолютних розмірах, що не підвищуються.
  Середній заробіток, визначений для оплати часу вимушеного прогулу, підлягає підвищенню на коефіцієнт, розрахований шляхом ділення тарифної ставки, окладу (посадового окладу), грошової винагороди, встановлених працівнику з дати фактичного початку роботи після його відновлення на колишній роботі, на тарифну ставку, оклад (посадовий оклад), грошову винагороду, встановлені в розрахунковому періоді, якщо за час вимушеного прогулу в організації (філіалі, структурному підрозділі) підвищувалися тарифні ставки, оклади (посадові оклади), грошову винагороду.
  У будь-якому випадку середній місячний заробіток працівника, відпрацьованого повністю в розрахунковий період норму робочого часу і виконав норми праці (трудові обов'язки), не може бути менше встановленого федеральним законом МРОТ.
  Середній заробіток особам, які працюють на умовах сумісництва, визначається в тому ж порядку, що і для основних працівників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 139. Обчислення середньої заробітної плати"
 1. Стаття 167. Гарантії при направленні працівників у службові відрядження
    139 ТК. За бажанням працівника йому пересилається заробітна плата за рахунок організації, якій він відряджений. У разі пересилання працівникові, що перебуває у відрядженні, на його прохання заробітної плати витрати по її пересиланні несе роботодавець (абз. 7 п. 11 Положення про службові відрядження). 3. Про гарантії вагітним жінкам та особам із сімейними обов'язками при направленні у службові
 2. Стаття 241. Межі матеріальної відповідальності працівника
    стаття присвячена обмеженої матеріальної відповідальності, яка полягає в обов'язку працівника відшкодувати пряму дійсну шкоду, але не більше свого середнього місячного заробітку. Якщо ж сума збитків перевищує розмір середнього місячного заробітку, то з працівника стягується сума, що дорівнює середньому місячному заробітку, а інша частина збитку списується на збитки роботодавця.
 3. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт
    заробітної плати засуджених та перерахуванням адміністрацією організації утриманих сум до відповідного бюджету. Для здійснення такого контролю кримінально-виконавчі інспекції при необхідності має право залучати фінансові та податкові органи. При отриманні розрахункових відомостей і платіжних доручень інспекція вносить відповідні дані в облікову картку. 2. Утримані суми перераховуються
 4. Стаття 263. Додаткові відпустки без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми
    заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми, надається не у всіх організаціях, як передбачалося раніше діючим КЗпП (ч. 2 ст. 76), а тільки в тих, де така відпустка передбачена колективним договором. Причому у випадках, коли в даній організації працюють обоє батьків, кожен з них має право звернутися з письмовою заявою про надання йому у зручний для нього час
 5. Стаття 405. Гарантії у зв'язку з дозволом колективного трудового спору
    139 ТК (див. коментар. До неї). Обчислення року, протягом якого надається тримісячне збереження заробітної плати, повинно проводитися, починаючи з моменту надання першої пільги, а не з 1 січня календарного року або який-небудь іншої дати (див. коментар. До ст. 14). 3. Крім зазначених у ч. 1 коментованої статті гарантій, ч. 2 цієї ж статті забезпечує беруть участь у вирішенні
 6. Стаття 291. Оплачувані відпустки
    139 ТК (насамперед ч. 5) (див. також коммент. До неї). Крім того, слід керуватися і Положенням про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Уряду РФ від 24.12.2007 N 922 (п. 10-12 і
 7. Стаття 139. Обчислення середньої заробітної плати
    обчисленні середньої заробітної плати, визначений п. 2 Положення про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати, затв. Постановою Уряду РФ від 24 грудня 2007 р. N 922 (СЗ РФ. 2007. N 53. Ст. 6618). У нього включені: а) заробітна плата, нарахована працівнику за тарифними ставками, окладів (посадових окладів) за відпрацьований час; б) заробітна плата, нарахована працівнику
 8. Стаття 132. Оплата по праці
    стаття встановлює критерії визначення розміру заробітної плати, в якості яких виступають кваліфікація працівника, складність праці, його кількість і якість (див. коментар. до ст. 129). Треба відзначити, що оплата праці працівника залежить не тільки від цих критеріїв, але і від умов праці, від індивідуальних і колективних досягнень та інших факторів, які проте завжди носять
 9. Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
    середнього заробітку (Галузеве тарифна угода в житлово-комунальному господарстві Російської Федерації на 2008 - 2010 роки, Галузеве тарифна угода по організаціям і підприємствам сфери побутового обслуговування населення на 2008 - 2010 роки); розмір компенсації за кожен календарний день порушення встановлених термінів виплати заробітної плати або сум, належних працівникові при
 10. Стаття 241. Межі матеріальної відповідальності працівника
    139 і коммент. до
 11. Стаття 185. Гарантії працівникам, які направляються на медичний огляд (обстеження)
    середня заробітна плата зберігається на весь час звільнення від роботи. Якщо працівник в установленому порядку було направлено на обстеження, в т.ч. на експертизу зв'язку захворювання з професією, в стаціонарне лікувально-профілактичний заклад, середній заробіток зберігається за весь період перебування в стаціонарі. Середня заробітна плата зберігається також на час позачергового медичного
 12. Стаття 109. Обов'язок адміністрації організації утримувати аліменти
    заробітної плати та (або) іншого доходу особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, та сплачувати або переводити їх за рахунок особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, особі, яка отримує аліменти, не пізніше ніж у триденний строк з дня виплати заробітної плати та (або) іншого доходу особі , зобов'язаному сплачувати
 13. § 3. Штраф
    статтями Особливої частини КК. У постанові Пленуму Верховного Суду РФ «Про практику призначення судами Російської Федерації кримінального наказа-ня» підкреслюється, що розмір штрафу визначається судом з урахуванням тяжкості вчиненого злочину, майнового 1 БВС РФ. 2007. № 3. С. 18-23. становища засудженого і його родини, а також з урахуванням можливо-сти отримання
 14. Стаття 131. Форми оплати праці
    стаття, визначаючи форми виплати заробітної плати, виходить з положень чинної на території Російської Федерації Конвенції МОП N 95 "Про охорону заробітної плати". 2. За загальним правилом заробітна плата повинна виплачуватися працівникам у грошовій формі у валюті РФ (в рублях). Дане положення ч. 1 коментованої статті повністю відповідає ст. 3 зазначеної Конвенції, яка встановлює,
© 2014-2022  yport.inf.ua