Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН. Сімейний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 21.04.2012г.), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 153.2. Припинення договору про прийомну сім'ю


(введена Федеральним законом від 24.04.2008 N 49-ФЗ)
1. Договір про прийомну сім'ю припиняється з підстав, передбачених цивільним законодавством для припинення зобов'язань, а також у зв'язку з припиненням опіки чи піклування.
2. Прийомні батьки мають право відмовитися від виконання договору про прийомну сім'ю за наявності поважних причин (хвороба, зміна сімейного або майнового стану, відсутність взаєморозуміння з дитиною або дітьми, наявність конфліктних відносин між дітьми та інші).
Орган опіки та піклування має право відмовитися від виконання договору про прийомну сім'ю в разі виникнення в прийомній сім'ї несприятливих умов для утримання, виховання та освіти дитини або дітей, повернення дитини або дітей батькам або усиновлення дитини або дітей.
3. Якщо підставою для розірвання договору про прийомну сім'ю послужило істотне порушення договору однією зі сторін з її вини, інша сторона має право вимагати відшкодування збитків, завданих розірванням цього договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 153.2. Припинення договору про прийомну сім'ю "
 1. Стаття 153.2. Припинення договору про прийомну сім'ю
  1. В якості підстав припинення договору про прийомну сім'ю фігурують підстави припинення зобов'язань, передбачені гол. 26 ГК, де дається їх докладний перелік. При припиненні зобов'язань виконанням кредитор зобов'язаний на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання повністю або у відповідній частині (п. 2 ст. 408 ЦК); - за угодою сторін зобов'язання може
 2. § 1. Поняття і види сімейних правовідносин
  Сім'я і сімейні правовідносини. Як показано в попередньому розділі, сімейне право регулює групу суспільних відносин, які хоч і називаються сімейними, але по своїй суті являють собою різновид відносин, що входять у предмет цивільного права. Зазначені відносини досить численні і різноманітні, проте сама їх виділення в особливу групу свідчить про наявність у них
 3. § 2. Усиновлення (удочеріння) дітей
  Поняття усиновлення. Серед форм постійного влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, усиновлення (удочеріння) належить особливе місце * (399). Російське законодавство розглядає його в якості пріоритетної форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Усиновлення та удочеріння тягнуть одні й ті ж правові наслідки і підкоряються єдиним правилам, тому в
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. Тема 7.2. Сімейні правовідносини
  Відносини між членами сім'ї, врегульовані нормами сімейного права, являють собою сімейні правовідносини. Суб'єктами сімейних правовідносин виступають тільки громадяни, чия сімейна правосуб'єктність розкривається через правоздатність та дієздатність. Сімейне законодавство не містить визначення сімейної право-і дієздатності, але ці поняття мають велике значення в
 6. § 5. Правовідносини, що стосуються міжнародного усиновлення, опіки та піклування
  Як і в інших питаннях шлюбно-сімейних відносин міжнародного характеру, у розглянутій області є велика різноманітність матеріально-правових норм у внутрішньому праві держав, що закономірно обумовлює появу колізій . Шлюб і сім'я - це один з яскравих прикладів нашарувань історичних, культурних, етнічних, релігійних та ін традицій і особливостей, що відбилися в правовому
 7. Стаття 2. Відносини, що регулюються сімейним законодавством
  Круг відносин, регульованих сімейним законодавством, за своєю суттю є предмет регулювання сімейних відносин. Причому таких, які підвладні закону, зокрема СК. Відмінною рисою предмета сімейно-правового регулювання є приналежність до сім'ї. Однак СК не розкриває її ознак. Безсумнівно одне: родина - це насамперед колектив, учасники якого пов'язані
 8. Стаття 8. Захист сімейних прав
  1. Захист сімейних прав є різновид захисту, яка гарантується ч. 1 ст. 46 Конституції. У Російській Федерації існують федеральні суди, конституційні суди й світові судді суб'єктів РФ. До федеральним судам відносяться: 1) Конституційний Суд РФ. Це судовий орган конституційного контролю, який здійснює самостійно і незалежно судову владу за допомогою конституційного
 9. Стаття 71. Наслідки позбавлення батьківських прав
  1. Позбавлення батьківських прав припиняє повністю правовий зв'язок особи, записаного в свідоцтві про народження, з його батьками. Звідси випливає припинення всіх (за винятком одного) прав та обов'язків батьків, передбачених СК (див. коментарі до ст. 63, 64 СК). Відтепер вже не можна говорити і про захист батьківських прав таких батьків. Не потрібно згоди особи, позбавленої батьківських прав,
 10. Стаття 96. Обов'язок вихованців утримувати своїх фактичних вихователів
  1. За змістом коментованої статті фактичними вихователями визнаються особи, добровільно здійснювали фактичне виховання та утримання неповнолітніх дітей. Під фактичним вихованням розуміється виховання та утримання чужих дітей особами, на яких за законом така обов'язок не покладалася. Якщо особа здійснювала виховання та утримання дитини під впливом помилки, вважаючи, що
© 2014-2022  yport.inf.ua