Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 154. Особливості правового становища осуж-денних військовослужбовців

1. Час відбування арешту в загальний строк військової служби та вислугу років для присвоєння чергового військового звання не зараховують ється.
2. Під час відбування арешту засуджений військовослужбовець не може бути представлений до присвоєння чергового військового зва-ня, призначений на вищу посаду, переведений на нове місце служби та звільнений з військової служби, за винятком випадків при-знання його непридатним до військової служби за станом здоров'я.
3. Засудженим військовослужбовцям за час відбування арешту грошове утримання виплачується в розмірі окладу за військовим званням.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 154. Особливості правового становища осуж-денних військовослужбовців "
 1. Стаття 150. Роздільне утримання засуджених під-ськовослужбовців
  засуджених військово-службовців. 2. Засуджені військовослужбовці, які мають звання прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, утримуються окремо від осуж-денних військовослужбовців рядового складу. 3. Засуджені військовослужбовці, які проходять службу за призовом, утримуються окремо від засуджених військовослужбовців, прохо-дящих службу за контрактом. 4. Засуджені військовослужбовці утримуються окремо від військовослужбовців,
 2. Глава 15. ВИХОВНИЙ ВПЛИВ НА осужен-денних ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
  Глава 15. ВИХОВНИЙ ВПЛИВ НА осужен-денних ДО ПОЗБАВЛЕННЯ
 3. Стаття 102. Матеріальна відповідальність осуж-денних до позбавлення волі
  засуджені до позбавлення волі несуть матеріальну відповідальність: за шкоду, заподіяну при виконанні засудженими трудових обов'язків, - у розмірах, передбачених законодавством Російської Федерації про працю; за шкоду, заподіяну іншими діями засуджених, - у розмірах, передбачених цивільним законодавством Росій-ської Федерації. 2. Засуджений повинен відшкодовувати збитки,
 4. Стаття 101. Медико-санітарне забезпечення осуж-денних до позбавлення волі
  правовими актами федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання-нию у сфері виконання кримінальних покарань, і федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері охорони здоров'я. (В ред.
 5. § 8. Обмеження по військовій службі
  статтями Особливої частини КК. Це злочини невеликої або середньої тяжкості, так як за більш небезпечні злочини санкції у вигляді виправних робіт кримінальним законом не встановлені. Під час відбування обмеження по військовій службі засуджений-ний не може бути підвищений на посаді, військовому званні, а строк покарання не зараховується в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання
 6. Стаття 150. Роздільне тримання засуджених військовослужбовців
  стаття встановлює категорії військовослужбовців, які повинні утримуватися окремо один від одного при відбуванні покарання. У цьому зв'язку насамперед варто звернути увагу на те, що військовослужбовці, піддані дисциплінарному арешту, утримуються окремо від підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочинів, засуджених судом до арешту з відбуванням покарання на гауптвахті, засуджених
 7. Стаття 146. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями
  засудженими військовослужбовцями командиром військової частини проводиться виховна робота з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, особи засудженого військовослужбовця, а також його поведінки і ставлення до військової
 8. Стаття 160. Листування засуджених військовослужбовців
  засудженим військовослужбовцям соціально корисних зв'язків направлено і надання права переписки. При цьому число листів і телеграм, які може отримувати і відправляти військовослужбовець, є необмеженим. Відповідно до ст. 20 Федерального закону від 27 травня 1998 р. N 76-ФЗ "Про статус військовослужбовців "(в ред. від 25 грудня 2009 р.) пересилання простих листів військовослужбовців, що проходять військову
 9. Коментар до п. 1
  особливості проходження військової служби у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях та органах (див. коментар до ст. 3), Положення про порядок проходження військової служби та інші нормативні правові акти Російської Федерації в області військової служби та статусу військовослужбовців, а також міжнародні договори Російської Федерації у зазначеній галузі . У федеральних
 10. Стаття 148. Звільнення від покарання у вигляді обмеження по військовій службі або заміна його засудженому військовослужбовцю, який звільняється з військової служби
  правових наслідки. У розглянутому випадку командир військової частини направляє подання до суду про заміну залишилася невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання або про звільнення від покарання. При цьому суд не зв'язаний позицією командира військової частини і вирішує питання про подальшу долю колишнього військовослужбовця, виходячи з обставин, справи, поведінки засудженого в період
 11. Стаття 149. Місця відбування арешту засудженими воєн-бовців
  засуджені до арешту, відбувають покарання на гауптвахтах для засуджених військовослужбовців або у відповід-чих відділеннях гарнізонних
 12. Стаття 152. Порядок і умови відбування арешту засудженими військовослужбовцями
  особливості проходження військової служби, загальні положення, встановлені ДВК РФ, поширюються і на цих осіб. Зокрема, до них також застосовуються засоби виправлення, на них поширюються загальні обов'язки, встановлені для засуджених, і т.д. Друге положення, що міститься в коментованій статті, говорить про те, що законодавчі положення можуть розвиватися й уточнюватися нормативними
 13. Стаття 144. Утримання із грошового утримання осу-дженого військовослужбовця
  засудженого військовослужбовця обчислюється з посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних та інших надбавок та інших додаткових грошових
 14. Стаття 136. Заходи стягнення, що застосовуються до осуж-денним до позбавлення волі у виховних колоніях
  засуджених можуть застосовуватися поряд з передбаченню пунктами "а" і "б" частини першої статті 115 цього Кодексу такі заходи стягнення: а) позбавлення права перегляду кінофільмів протягом одного місяця, б) оселення в дисциплінарний ізолятор на строк до семи діб з виведенням на
 15. Коментар до п. 6
  особливості проходження вищеназваними особами військової служби. Так, військовослужбовцям, які проходять військову службу на посадах міністра оборони Російської Федерації, керівників федеральних органів виконавчої влади, в яких передбачена військова служба, термін військової служби може бути продовжено Президентом Російської Федерації не більше ніж до досягнення ними 65-річного віку (п. 8 ст . 10
 16. Стаття 163. Військова підготовка засуджених військовослужбовців
  правовому регулюванню в області оборони. Зазначені програми, навчальні плани розробляються відповідними структурними підрозділами Міністерства оборони РФ. Вони включають в себе вимоги з вивчення статутів, нормативних правових актів Міністерства оборони, тактичної підготовки, вивчення бойової техніки і озброєння, фізичній підготовці і т.д. 2. Проведення військової підготовки
 17. Стаття 168. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених військовослужбовцям
  засудженого. Це вимушений захід, що застосовується до особи, допускающему порушення умов та порядку відбування покарання. Вона є негативною оцінкою поведінки засудженого з боку командування дисциплінарної військової частини. На командира військової частини покладається відповідальність за підтримку в ній дисципліни і порядку, забезпечення статутних взаємовідносин, безпеки військовослужбовців і
© 2014-2022  yport.inf.ua