Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 155. Місця відбування вмісту в дисциплинар-ної військової частини

1. Військовослужбовці, засуджені до вмісту в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, відбувають покарання в окремих дисциплинар-них батальйонах або окремих дисциплінарних ротах. Організаційна структура дисциплінарних військових частин та їх чисельність визначаються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання у галузі оборони.
(В ред. Федерального закону від 08.11.2008 N 194-ФЗ)
2. Напрямок та прийом засуджених військовослужбовців у дисциплінарні військові частини здійснюються відповідно до прави-лами відбування кримінальних покарань засудженими військовослужбовцями.
3. До засуджених військовослужбовців застосовуються основні засоби виправлення, передбачені цим Кодексом, а також інші засоби, зумовлені проходженням військової служби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 155. Місця відбування вмісту в дисциплинар-ної військової частини "
 1. Стаття 171. Залік часу перебування засуджених військовослужбовців у дисциплінарній військовій частині в загальний строк військової служби
  Коментар до статті 171 1. За загальним правилом час відбування покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців засудженим військовослужбовцям у загальний строк військової служби не зараховується. Однак в окремих випадках щодо військовослужбовців, які виявили себе позитивно, може бути зроблено виняток. 2. Право зараховувати час відбування покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців до загального терміну військової
 2. Стаття 166. Зміна умов відбування покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
  Коментар до статті 166 1. При відбуванні покарання у дисциплінарної військової частини з метою стимулювання правослухняної поведінки засуджених передбачена можливість зміни їх правового становища, зміни умов відбування покарання як у бік поліпшення, так і у бік погіршення (прогресивна система відбування покарання). Зміна умов відбування покарання закон співвідносить з
 3. § 11. Зміст дисциплінарній військовій частині
  Зміст дисциплінарній військовій частині призначається під-ськовослужбовців, які проходять військову службу за призовом, а також військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом на посадах рядового та сержантського складу, якщо вони на момент винесення судом вироку не відслужили встановленого законом терміну служби за призовом (ч. 1 ст. 55 КК). Воно полягає в напрямком під-ванні засудженого в
 4. Стаття 154. Особливості правового становища осуж-денних військовослужбовців
  1. Час відбування арешту в загальний строк військової служби та вислугу років для присвоєння чергового військового звання не зараховують ється. 2. Під час відбування арешту засуджений військовослужбовець не може бути представлений до присвоєння чергового військового зва-ня, призначений на вищу посаду, переведений на нове місце служби та звільнений з військової служби, за винятком випадків при-знання його непридатним до
 5. Стаття 55. Зміст дисциплінарній військовій частині Коментар до статті 55
  1. Зміст дисциплінарній військовій частині є основним видом покарання, воно призначається на строк від трьох місяців до двох років. Дане покарання пов'язано з ізоляцією військовослужбовців у дисциплінарній військовій частині, тому при складанні покарань один день тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців відповідають одному дню позбавлення волі (ст. 71 КК РФ). Зміст дисциплінарній військовій
 6. Стаття 168. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців
  Коментар до статті 168 1. Як і заходи заохочення, заходи стягнення є засобом впливу на поведінку засудженого. Це вимушений захід, що застосовується до особи, допускающему порушення умов та порядку відбування покарання. Вона є негативною оцінкою поведінки засудженого з боку командування дисциплінарної військової частини. На командира військової частини покладається відповідальність
 7. Стаття 147. Припинення виконання покарання у вигляді обмеження по військовій службі
  Коментар до статті 147 1. Підставою припинення виконання покарання у вигляді обмеження по військовій службі можуть бути закінчення терміну покарання і дострокове звільнення від відбування покарання (в порядку амністії, звільнення по хворобі, умовно-дострокового звільнення та з інших підстав, передбачених законом). Відбування обмеження по військовій службі припиняється в останній день
 8. Стаття 162. Короткострокові виїзди засуджених військовослужбовців за межі дисциплінарної військової частини
  Коментар до статті 162 1. Відбування покарання у вигляді утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців передбачає надання засудженим відпусток, які можуть надаватися іншим військовослужбовцям в порядку заохочення або за сімейними обставинами. Засудженим військовослужбовцям відпустки можуть надаватися лише у зв'язку з винятковими особистими обставинами. Їх перелік встановлено
 9. Стаття 174. Звільнення засуджених військовослужбовців від відбування покарання
  Коментар до статті 174 1. Засуджені військовослужбовці, у яких настало психічний розлад або захворілі іншою важкою хворобою, що перешкоджає відбуванню покарання, звільняються від відбування покарання на загальних підставах (див. коментар до ст. 175). Але для відбувають обмеження по військовій службі, арешт або вміст у дисциплінарної військовій частині є ще одна підстава
 10. Стаття 154. Особливості правового становища засуджених військовослужбовців
  Коментар до статті 154 1. Засуджені до арешту військовослужбовці не тільки позбавляються волі на встановлений судом строк, а й обмежуються в ряді інших прав. Таке обмеження обумовлене, по-перше, режимом виконання покарання і, по-друге, тим, що під час відбування арешту засуджений не виконує обов'язків щодо посаді. У цьому зв'язку, наприклад, під час відбування покарання йому
 11. 10. Зміст дисциплінарній військовій частині
  * (56) Цей вид покарання був відомий і раніше КК РРФСР 1960 р., в якому він іменувався напрямком у дисциплінарний батальйон. КК РФ 1996 р. розширив коло осіб, до яких може бути застосований даний вид покарання. Відповідно до ст. 55 КК РФ вміст у дисциплінарної військової частини - покарання, яке призначається військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, а також
 12. Стаття 143. Порядок і умови виконання покарання у вигляді обмеження по військовій службі
  Коментар до статті 143 1. Відповідно до ст. 51 КК РФ покарання у вигляді обмеження по військовій службі полягає в тому, що з грошового забезпечення засудженого до обмеження по військовій службі виробляються відрахування в доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, але не понад двадцять відсотків. При цьому в період відбування покарання засуджений не може бути підвищений в
 13. Стаття 156. Режим у дисциплінарної військовій частині
  Коментар до статті 156 1. У ст. 156 ДВК РФ встановлено загальні вимоги режиму у дисциплінарної військовій частині і позначені ті завдання, які він покликаний вирішити, в тому числі як один з основних засобів виправлення засуджених. Так, перш за все, режим покликаний забезпечити виправлення засуджених військовослужбовців, тобто формування у них шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці,
 14. Стаття 151. Направлення засуджених військовослужбовців на гауптвахту
  Коментар до статті 151 1. Важливим моментом відбування будь-якого термінового покарання є визначення моменту початку його відбування. При відбуванні арешту термін покарання обчислюється з моменту прийняття засудженого військовослужбовця під охорону для супроводу на гауптвахту, а при прямуванні самостійно - з моменту, коли він прийнятий начальником гауптвахти або черговим по військової частини. Якщо в
 15. Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою
  . Освоб-е від наказ-ия у зв'язку з хворобою. Особа, у кот-ого після соверш-я переступив-я настало психічний розлад, яка позбавляє його можливості усвідомлювати фактичний характер і заг-ую небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними, звільняється від наказ-ия, а особа, яка відбуває наказ-ие , звільняється від подальшого його відбування. Таким особам суд може призначити примусові
 16. Стаття 149. Місця відбування арешту засудженими військовослужбовцями
  Коментар до статті 149 1. Як вид покарання арешт передбачений ст. 54 КК РФ, встановила, що його сутністю є утримання засудженого в умовах суворої ізоляції від суспільства. Термін арешту становить від одного до шести місяців. У разі заміни обов'язкових робіт або виправних робіт арештом він може бути призначений на термін менше одного місяця. Арешт не є специфічним
© 2014-2022  yport.inf.ua