Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 156. Розгляд справи при ненаданні від-викликають на позовну заяву, додаткових доказів, а також за відсутності осіб, які беруть участь у справі

Коментар до статті 1. Неподання або несвоєчасне подання доказів з неповажних причин, на-правлінь на затягування процесу, може розцінюватися арбітражним судом як зловживання процесуальними правами. За наявності таких обставин суд має право відповідно до ч. 2 ст. 111 АПК РФ віднести всі або частину судових витрат, незалежно від результатів розгляду справи, на особа, яка зловживає своїми процесуальними правами, про що доцільно попередити сторони під час підготовки справи до судового розгляду.
Див: п. 16 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 65 "Про підготовку справи до судового розгляду".
2. Винесене іноземним судом заочне рішення не суперечить публічному порядку Російської Федерації, оскільки ч. ч. 2, 3 ст. 156 АПК РФ надано право сторонам процесу сповістити суд про можливість розгляду справи в їх відсутність, а суду - розглянути дану справу.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 26.04.2011 N 17463/10.
3. Суд не вправі розглядати справу без належного повідомлення осіб, в ньому беруть участь, оскільки прямо встановлює, що ці особи сповіщаються або викликаються до суду з використанням засобів зв'язку та доставки, що забезпечують фіксування судового повідомлення або виклику і його вручення адресату, а в разі неявки в судове засідання будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, щодо яких відсутні відомості про їх сповіщення, розгляд справи відкладається.
Див: п. 2 Визначення КС РФ від 28.05.2009 N 616-О-О, Визначення КС РФ від 16.04.2009 N 540-О-О.
Відсутність у суду відомостей про отримання особами, що у справі, та іншими учасниками арбітражного процесу спрямованої вищевказаними способами (передбаченими ч. 1 ст. 121 АПК РФ) копії судового акта саме по собі не є перешкодою для проведення судового засідання, вчинення окремої процесуальної дії.
Див: п. 14 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2011 N 228-ФЗ" Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації ".
Якщо особи, що у справі, сповіщені належним чином про час і місце проведення попереднього судового за-сідання і судового розгляду справи по суті, не з'явилися до попереднє судове засідання і не заявили заперечень проти розгляду справи в їх відсутність, суддя вправі завершити попереднє судове засідання і розпочати розгляд справи в судовому засіданні арбітражного суду першої інстанції у разі дотримання вимог ч. 4 ст. 137 АПК РФ.
Див: п. 27 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 65 "Про підготовку справи до судового розгляду".
У разі неявки в судове засідання касаційної інстанції позивача, відповідача, інших осіб, що у справі, справа може бути розглянута в їх відсутність, якщо вони належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи.
Див: п. 13 Постанови Пленуму ВАС РФ від 24.09.1999 N 13 "Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ в арбітражному суді касаційної інстанції".
При неявці до суду відповідача, повідомленого у встановленому порядку про час і місце судового розгляду, надолужити в кожному конкретному випадку обговорити питання про можливість розгляду без участі відповідача, враховуючи при цьому наявні відомості про причини його неявки і виходячи з характеру і особливостей разрешаемого справи. Розгляд справи за відсутності особи, яка не сповіщені про час і місце судового розгляду в установленому порядку, неприпустимо і є безумовною підставою до скасування рішен-ня.
Див: п. 11 Постанови Пленуму ВАС РФ від 31.10.1996 N 13 "Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ у суді першої інстанції".
За відсутності в матеріалах справи поштових повідомлень про направлення особам, бере участі у справі, визначення арбітражного суду касаційної інстанції про прийняття касаційної скарги до провадження та призначення її розгляду в засіданні суду позивач не може вважатися повідомленим належним чином про час і місце судового засідання.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 03.06.2003 N 2333/03.
При підтвердженні доводів заявника про те, що він не був належним чином повідомлений про час і місце судового засідання, ухвалені у справі судові акти підлягають скасуванню, справа - передачі на новий розгляд.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 13.11.2008 N 7323/08.
Відповідно до ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ справу про адміністративне правопорушення розглядається за участю особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення. За відсутності зазначеної особи справа може бути розглянуто лише у випадках , передбачених ч. 3 ст. 28.6 Кодексу, або якщо є дані про належному повідомленні особи про місце і час розгляду справи і від особи не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, або якщо таке клопотання залишено без удов-летворенія.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 15.06.2010 N 714/10.
Якщо справа розглядалася за відсутності представника особи, що у справі, і в судовому акті не міститься вказівки на належне сповіщення його про час і місце судового розгляду, то така особа була позбавлена можливості брати участь у засіданні суду і захищати свої права та законні інтереси.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 11.03.2008 N 10045 / 07.
Розгляд касаційної скарги за відсутності представників осіб, що у справі, при відсутності у справі доказів напрямки суспільству визначення про час і місце проведення судового засідання з розгляду касаційної скарги свід-чить про відсутність підстав для розгляду справи за відсутності представника даної особи.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 05.09.2006 N 6006/06.
Див також: Постанови Президії ВАС РФ від 16.10.2007 N 7972/07, від 27.03.2007 N 13513/06, від 20.03.2007 N 14712/06, від 06.03.2007 N 12213/06, від 20.02.2007 N 10787/06, від 20.02.2007 N 12172 / 06, від 10.10.2006 N 7830/06, від 27.06.2006 N 16081/05, від 19.06.2006 N 9274/04, від 03.05.2006 N 16142/06, від 25.04.2006 N 16452/05, від 20.02 .2006 N 9417/05, від 28.06.2005 N 2733/05, від 20.07.2004 N 4124/04, від 02.03.2004 N 13260/03.
Розгляд справи за відсутності будь-кого із що у справі осіб, не повідомлених належним чином про час і місце су-дебного засідання, в будь-якому випадку є підставою для скасування рішення.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 22.09.2009 N 5132 / 09.
Див також: Постанови Президії ВАС РФ від 25.04.2006 N 16452/05, від 28.02.2006 N 14067/05, від 28.02.2006 N 13625/05, від 24.01. 2006 N 10240/05, від 17.01.2006 N 11493/05, від 17.01.2006 N 9622/05, від 22.11.2005 N 9009/05, N 6502/05, від 27.09.2005 N 4982/05.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 156. Розгляд справи при ненаданні від-викликають на позовну заяву, додаткових доказів, а також за відсутності осіб, які беруть участь у справі "
 1. Стаття 131. Відгук на позовну заяву
  Коментар до статті Стаття 131 АПК РФ містить детальні вимоги до відкликання на позовну заяву: подання відкликання необхідно для якісної підготовки справи до судового розгляду, в тому числі з урахуванням зазначеного в п. 3 ч. 5 ст. 131 АПК РФ правила подати заперечення по всіх доводам позовної заяви та відповідні докази. В рамках підготовки справи до судового
 2. Стаття 141. Розгляд заяви про забезпечення позову
  1. Встановлений статтею коментарів порядок розгляду заяви про забезпечення позову в день її надходження до суду без повідомлення відповідача та інших що у справі осіб спрямований в тому числі і на попередження можливості для вчинення відповідачем дій, що перешкоджають виконанню ухвали про забезпечення позову: відчуження або приховування майна, вилучення грошових коштів з вкладу або
 3. Стаття 133. Прийняття позовної заяви
  1. Надходження позовної заяви до суду саме по собі не тягне виникнення процесу, оскільки для цього необхідні зустрічні правозастосовні дії судді щодо прийняття заяви або про відмову в його прийняття (ст. 134 ЦПК) або повернення (ст. 135 ЦПК), або про залишення позовної заяви без руху (ст. 136 ЦПК). Всі такі дії судді оформляються визначенням. При винесенні
 4. Стаття 228 . Судовий розгляд у справах спрощеного виробництва
  Коментар до статті 1. Справи спрощеного провадження розглядаються арбітражним судом з дотриманням всіх загальних правил позовного провадження з урахуванням вилучень, встановлених коментованій главою. Викладене, зокрема, означає, що звернення до суду має бути оформлене у вигляді позовної заяви, за формою і змістом відповідає вимогам ст. 125, 126 АПК РФ, в тому числі і оплаченого
 5. Стаття 131. Відгук на позовну заяву
  Коментар до статті 1. Розвиток арбітражного процесу йде шляхом посилення змагальності. Сторони відповідно до ст. 41 АПК РФ наділяються рівними правами, зокрема, представляти докази і ознайомлюватися з доказами, представленими іншою стороною, до початку судового розгляду , наводити свої доводи, давати пояснення, заперечувати проти доводів інших осіб, що беруть участь
 6. Стаття 127. Прийняття позовної заяви і порушення провадження у справі
  Коментар до статті 1. Поза Залежно від того, в якому складі (одноосібно або колегіально) арбітражний суд розглядатиме справу, питання про прийняття позовної заяви до провадження вирішується суддею одноосібно. АПК 2002 чітко встановлює термін, протягом якого має бути прийняте рішення про прийняття заяви, - п'ять днів з дня надходження позовної заяви до арбітражного суду.
 7. Стаття 247. Порядок звернення до суду
  Коментар до статті Коментар до частини 1. § 1. Відповідно до ч . 3 ст. 247 ЦПК РФ у разі, якщо при подачі заяви до суду буде встановлено, що має місце спір про право, підвідомчий суду, суддя залишає заяву без руху і роз'яснює заявнику необхідність оформлення позовної заяви з дотриманням вимог ст. ст. 131 і 132 цього Кодексу. Залишення заяви без
 8. Стаття 223. Порядок і наслідки залишення заяви без розгляду
  1. Залишаючи заяву без розгляду, суд виносить про це ухвалу. Оскільки відмітною ознакою аналізованого процесуального інституту є можливість зацікавленої особи після залишення його заяви без розгляду звернутися до суду повторно з тотожним заявою, суд зобов'язаний вказати в названому визначенні, як усунути обставини, що перешкоджають розгляду
 9. Стаття 207. Застосування позовної давності до додаткових вимог
  Із закінченням строку позовної давності по головній вимозі минає термін позовної давності і з додатковим вимогам (неустойка, застава, порука тощо). Про конституційно-правовому сенсі положень статті 208 см . Визначення Конституційного суду від 03.11.2006 N
 10. Стаття 134. Термін підготовки справи до судового розгляду
  Коментар до статті 1. В силу ч. 1 ст. 127 АПК РФ питання про прийняття позовної заяви до провадження має бути вирішено у п'ятиденний строк з дня надходження заяви до арбітражного суду. У цей термін не зараховуються неробочі дні (ч. 2 ст. 113 АПК РФ). У разі залишення заяви без руху якщо обставини, що перешкоджали прийняттю заяви, будуть усунені у строк, визначений судом,
© 2014-2022  yport.inf.ua