Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 155. Протокол

Коментар до статті 1. Протокол судового засідання є процесуальним документом, який відображає весь хід судового розгляду, сприяє постановою судового акта відповідно з доказами, розглянутими в судовому засіданні, і забезпечує можливість контролю з боку вищестоящих судових інстанцій за виконанням судом вимог закону при розгляді справ.
Див: п. 2 Визначення КС РФ від 02.07.2009 N 1014-О-О.
При оскарженні особами, що у справі, касаційної ухвали, прийнятого за результатами розгляду справи в суді касаційної інстанції, їм повинна забезпечуватися можливість послатися на конкретні обставини, що вплинули або могли вплинути на законність і обгрунтованість цього рішення . Тому такого роду обставини повинні отримувати відображення в матеріалах цивільної справи, що можливо як шляхом вказівки на них безпосередньо в касаційному визначенні, так і шляхом їх фіксації в протоколі судового засідання, оскільки судове засідання в суді касаційної інстанції проводиться за правилами, встановленими для проведення засідання в суді першої інстанції (ст. 284 АПК РФ). Відсутність в даній статті АПК РФ прямої вказівки на необхідність протоколювання засідання суду касаційної інстанції не перешкоджає прийняттю відповідним судом рішення про необхідність ведення такого протоколу.
Див: п. 2.2 Визначення КС РФ від 28.05.2009 N 623-О-О.
Див також: Визначення КС РФ від 18.07.2006 N 363-О.
Відповідно до ч. 1 ст. 155 АПК РФ в ході кожного судового засідання арбітражного суду першої інстанції, а також при со-вершении окремих процесуальних дій поза судовим засіданням ведеться протоколювання з використанням засобів аудіозапису та складається протокол у письмовій формі, при цьому згідно з ч. 2 ст. 155 АПК РФ протокол є додатковим засобом фіксування даних про хід судового засідання.
У разі неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі, інших учасників арбітражного процесу протоколювання судового засідання з використанням засобів аудіозапису не провадиться і засобом фіксування даних про хід судового засідання є протокол судового засідання, в якому робиться відмітка про неявку у судове засідання осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників арбітражного процесу та про відсутність у зв'язку з цим аудіозаписи судового засідання (п. 9 ч. 2 ст. 155 АПК РФ).
Див: п. 16 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ" Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації ".
Згідно ч. 2 ст. 266 АПК РФ протокол ведеться в ході кожного судового засідання арбітражного суду апеляційної інстанції, а також при здійсненні окремих процесуальних дій поза судовим засідання за правилами, передбаченими ст. 155 АПК РФ. Судам слід виходити з того, що протоколювання судового засідання в суді апеляційної інстанції здійснюється з використанням засобів аудіозапису.
Протоколювання судового засідання з використанням засобів аудіозапису у федеральному арбітражному суді округу здійснюва-ляется при розгляді заяв про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк, а також при розгляді касаційних скарг осіб, які не брали участь у справі, про права й про обов'язки яких арбітражний суд прийняв судовий акт (ст. 42 АПК РФ). Протоколювання судового засідання суду касаційної інстанції з використанням засобів аудіозапису на розсуд суду також може вестися і в інших випадках, при цьому протокол у письмовій формі не складається.
Див: п. 17 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ" Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації ".
Відповідно до п. 6 ч. 4 ст. 270, п. 6 ч. 4 ст. 288 АПК РФ відсутність у справі протоколу судового засідання в будь-якому випадку є підставою для скасування судового акта.
Якщо на судовий акт подана апеляційна (касаційна) скарга, що містить доводи щодо відсутності аудіозаписи су-дебного засідання на матеріальному носії, в той час як за допомогою аудіозапису були зафіксовані відомості, що послужили ос-нування для прийняття цього судового акта, а арбітражний суд встановить, що файл аудіозаписи судового засідання, збережений в інформаційній системі арбітражного суду, втрачений і не може бути відновлений, дана обставина є підставою для скасування судового акта в будь-якому випадку стосовно до п. 6 ч. 4 ст. 270 або п. 6 ч. 4 ст. 288 АПК РФ відповідно.
Див: п. 22 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ" Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації ".
При здійсненні дій з підготовки справи до судового розгляду, у тому числі при проведенні співбесіди, а також в інших випадках, коли виникає необхідність зафіксувати які-небудь обставини або відобразити результати проведення співбесіди-вання, інших підготовчих дій, суддя може вести протокол.
Див: п. 10 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 65 "Про підготовку справи до судового розгляду ".
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 135 АПК РФ, готуючи справу до судового розгляду, суддя може запросити сторони і (або) їх представників для проведення співбесіди, сповістивши їх про це в порядку, встановленому гл. 12 АПК РФ.
Для проведення співбесіди суддя може запрошувати сторони і (або) їх представників до суду неодноразово в межах терміну, передбаченого ст. 134 АПК РФ.
Суддя має право провести співбесіду з однією з сторін при неявці іншого боку, належно повідомленої про час і місце проведення співбесіди. В даному випадку при проведенні співбесіди обов'язково ведення протоколу.
Див: п . 11 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 65 "Про підготовку справи до судового розгляду".
Якщо суддя в попередньому судовому засіданні веде протокол, то особи, які з'явилися в попереднє судове засідання, можуть бути сповіщені про час і місце наступного судового засідання безпосередньо в попередньому судовому засіданні усно під розписку в протоколі цього засідання або шляхом вручення під розписку копії ухвали про призначення наступного судового засідання.
Див: п. 19 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 65 "Про підготовку справи до судового розгляду".
Ведення протоколу при проведенні попереднього судового засідання та при розгляді справи в порядку касаційного про-виробництва в Кодексі не передбачено. Тим не менше всі заяви і клопотання осіб, які беруть участь у справі, та результати їх розгляду повинні міститися в матеріалах справи і повинні бути відображені у визначенні або постанові арбітражного суду або в протоколі про вчинення окремої процесуальної дії.
Див : п. 16 Постанови Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію арбітражних процесуального кодексу Російської Федерації".
2. Оскільки для забезпечення повноти протоколу при його веденні нерідко використовуються стенографування, а також технічні засоби (фотографування, аудіо-та (або) відеозапис, кінозйомка), письмовий протокол судового засідання в частині, що стосується фіксації показань і дослідження інших доказів, може в ході судового слідства розглядатися як похідне доказ-ство в зіставленні з аудіо-або відеозаписами, в яких безпосередньо відображені хід і результати судового розгляду (Визначення КС РФ від 02.07.2009 N 1007-О-О).
Див: п. 2 Визначення КС РФ від 17.06.2010 N 794-О-О.
У разі неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі, інших учасників арбітражного процесу протоколювання судового засідання з використанням засобів аудіозапису не провадиться і засобом фіксування даних про хід судового засідання є протокол судового засідання, в якому робиться відмітка про неявку у судове засідання осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників арбітражного процесу та про відсутність у зв'язку з цим аудіозаписи судового засідання (п. 9 ч. 2 ст. 155 АПК РФ).
Протоколювання судового засідання з використанням засобів аудіозапису не провадиться і тоді, коли справа (заява, клопотання) розглядається судом без повідомлення осіб, які беруть участь у справі (без виклику сторін).
У попередньому судовому засіданні протоколювання з використанням засобів аудіозапису обов'язково, якщо присутня тільки одна зі сторін. В інших випадках у попередньому судовому засіданні протоколювання з використанням засобів аудіозапису може вестися, наприклад, у разі потреби зафіксувати будь-які обставини або відобразити результати здійснення про-процесуальних дій.
Див: п. 16 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ "Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації".
При застосуванні ч. 5 ст. 268 АПК РФ необхідно мати на увазі наступне: якщо заявником подано скаргу на частину судового акта, суд апеляційної інстанції в судовому засіданні з'ясовує думку присутніх у засіданні осіб щодо того, чи є у них заперечення з перевірки тільки частини судового акта, про що робиться відмітка в протоколі судового засідання.
Див: п. 25 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ в арбітражному суді апеляційної інстанції".
Оскільки суд апеляційної інстанції на підставі ст. 268 АПК РФ повторно розглядає справу за наявними в матеріалах справи і додатково представленим доказам, то при вирішенні питання про можливість прийняття нових доказів, в тому числі доданих до апеляційної скарги або відкликання на апеляційну скаргу, він визначає, чи була у особи, який представив дока- зательства, можливість їх подання до суду першої інстанції або заявник не представив їх з незалежних від нього поважних причин.
До числа поважних причин прийняття нових доказів судом апеляційної інстанції, зокрема, відноситься наявність в матеріалах справи протоколу судового засідання, оспорюваного особою, бере участі у справі, в частині відсутності в ньому відомостей про ходу-тайствах або інших заявах, що стосуються оцінки доказів.
Див: п. 26 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ в арбітражному суді апеляційної інстанції".
Про перерву в попередньому судовому засіданні арбітражний суд вносить відомості до протоколу або ухвалу про проведення цього судового засідання, в якому також зазначаються час і місце продовження попереднього судового засідання.
Див: п. 24 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 65 "Про підготовку справи до судового розгляду".
Відводи кандидатури арбітражного керуючого заявляються в процесі судового засідання з розгляду питання про його ут-верждении. У протоколі судового засідання зазначається про заявлені відводах.
Див: п. 5 Постанови Пленуму ВАС РФ від 08.04.2003 N 4 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію Федераль-ного закону" Про неспроможність (банкрутство) ".
Згідно ч. 3 ст. 70 Кодексу факт визнання сторонами фактичних обставин заноситься арбітражним судом в протокол су-дебного засідання та засвідчується підписами сторін, а визнання, викладене у письмовій формі, долучається до матеріалів справи.
Про те, приймає або не приймає арбітражний суд визнання сторонами обставин, вказується їм у протоколі судового засідання. Виносити визначення у вигляді окремого судового акта в цьому випадку не потрібно.
Див: п. 37 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації".
У протоколі судового засідання суду першої інстанції повинні міститися відомості про результати розгляду заявленого клопотання в порядку, передбаченому ст. 159 АПК РФ, тобто які саме матеріали досліджувалися судом і чи були вони долучені до справи в якості доказів.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 15.07.2008 N 2895/08.
3. Як випливає з положень ч. 4 ст. 153.1 АПК РФ, протокол і відеозапис ведуться і в арбітражному суді, який розглядає справу, і в арбітражному суді, що здійснює організацію відеоконференц- зв'язку (у тому числі і тоді, коли в його якості виступає Феде-ральний арбітражний суд округу). При цьому в протоколі, що складається в суді, що здійснює організацію відеоконференц-зв'язку, зазначаються дата і місце проведення судового засідання, найменування та номер справи, відомості про явку у судове засідання осіб, учас-чих у справі, їх представників та інших учасників арбітражного процесу, а також робиться відмітка про використання систем відео-конференц-зв'язку. Протокол підписується секретарем судового засідання або помічником судді, що надають допомогу в організації судового процесу з використанням систем відеоконференц-зв'язку.
  При застосуванні даного положення судам слід виходити з того, що судом, що здійснювали організацію відеоконференц-зв'язку в рамках виконання судового доручення, направляються до суду, який розглядає справу, разом з матеріальним носієм відео-записи складений ним протокол і письмові докази, представлені в судовому засіданні за допомогою відеоконференц-зв'язку (ч. 2 ст. 74 АПК РФ). Зазначені документи долучаються судом, що розглядає справу, до протоколу судового засідання і поміщаються в матеріали справи.
  Див: п. 28 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ" Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації ".
  Див також: п. 16 Постанови Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації".
  4. Секретар судового засідання відповідно до процесуального законодавства є неодмінним учасником судового про-процесу, наділеним певними законом процесуальними правами і обов'язками, головна і основна з яких - ведення протоколу судового засідання, об'єктивно і максимально повно відображає хід судового засідання, дії і рішення суду, а одно дії учасників судового розгляду. Таким чином, виконання обов'язків секретаря судового засідання безпосередньо пов'язано з винесенням рішення відповідно з доказами, розглянутими в судовому засіданні, забезпечує можливість контролю з боку вищестоящих судових інстанцій за виконанням судом вимог закону при розгляді справи і тим самим - ефективне відправлення правосуддя та реалізацію права громадян на судовий захист. Навіть тимчасова відсутність секретаря судового засідання призводить до неможливості проведення судового засідання, а отже, до порушення строків розгляду справ судом і утрудняє реальний доступ громадян до правосуддя. Тому короткострокове заміщення посади секретаря судового засідання іншим державним цивільним службовцям допустимо, якщо воно здійснено - з урахуванням вимог Конституції РФ і міжнародних актів про заборону примусової праці - з метою забезпечення безперервності судового процесу, дотримання встановлених процессу-альних термінів, виконання інших вимог законодавства про судочинство і створення тим самим умов реалізації громадянами права на судовий захист, тобто спрямоване на забезпечення балансу конституційних прав і свобод громадян, які звернулися до суду, і цивільних службовців, що забезпечують роботу суду.
  Див: п. 3.2 Визначення КС РФ від 19.01.2011 N 48-О-О.
  Як випливає з ч. 4 ст. 155 АПК РФ, протокол складається секретарем судового засідання або помічником судді, який за-безпечує використання коштів аудіозаписи і (або) інших технічних засобів у ході судового засідання. За відсутності в арбітражному суді секретарів судового засідання, для яких ведення протоколу є основною функцією (ч. 4 ст. 58 АПК РФ), зазначені дії здійснюються помічниками суддів.
  Див: п. 18 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ" Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації ".
  5. Протоколювання судового засідання з використанням засобів аудіозапису ведеться в ході судового засідання безперервно (ч. 6 ст. 155 АПК РФ). Якщо виявлено, що внаслідок технічних неполадок протоколювання з використанням засобів аудіозапису фактично не здійснюється, суд оголошує перерву в судовому засіданні. Після закінчення перерви судове засідання продовжується з моменту, коли стався збій аудіозаписи. Чи не є перервою в протоколюванні зупинка аудіозаписи з моменту оголошення присутнім у залі судового засіданні про видалення суду для прийняття рішення (ст. 166 АПК РФ) і до моменту оголошення рішення (ст. 176 АПК РФ) або поновлення судового розгляду (ч. 3 ст. 168 АПК РФ).
  Див: п. 19 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ" Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації ".
  При застосуванні положень ч. ч. 6 - 9 ст. 155 АПК РФ арбітражним судам необхідно мати на увазі, що файли аудіозаписи су-Дебні засідань зберігаються в інформаційній системі арбітражного суду (крім випадків, коли розгляд справи проводиться в закритому судовому засіданні з метою недопущення розголошення державної таємниці). У зазначених випадках файли аудіозаписи за-критих судових засідань записуються на автономному технічному пристрої, зареєстрованому в установленому порядку як носій інформації, що містить відомості, що становлять державну таємницю, і зберігаються виключно на оптичному диску.
  Матеріальним носієм аудіозаписи судового засідання є оптичний диск, на якому записана інформація про хід су-дебного засідання (судових засідань) і який забезпечує можливість збереження цієї інформації в незмінному вигляді. Матері-альний носій долучається до протоколу - поміщається в матеріали справи після завершення провадження у справі в суді відповідної інстанції. До завершення провадження у справі матеріальний носій аудіозаписи судового засідання поміщається в матеріали справи, якщо визначення арбітражного суду оскаржено окремо від судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті, і необхідно направити до суду вищої інстанції матеріали справи, що мають безпосереднє відношення до цієї скарги. У зазначеному випадку файли аудіозаписи наступних судових засідань під час розгляду справи в суді тієї ж інстанції зберігаються в ін-формаційної системі арбітражного суду і згодом записуються на той же матеріальний носій на додаток до наявних або після завершення провадження у справі здійснюється запис на новий матеріальний носій всіх файлів аудіозапису судових засідань по даній справі.
  Див: п. 20 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ" Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації ".
  6. З метою забезпечення повноти та об'єктивності протоколу судового засідання законодавець надає особам, які беруть участь у справі, право клопотатися про занесення до нього обставин, які вони вважають суттєвими для справи, і подати письмові за-зауважень на протокол із зазначенням на допущені в ньому неправильності і неповноту.
  Див: Визначення КС РФ від 14.12.2000 N 259-О, від 22.04.2010 N 550-О-О.
  Ознайомлення осіб, що у справі, з аудіозаписом судового засідання проводиться в будівлі суду шляхом надання таким особам можливості прослуховування відповідної аудіозаписи, наявної в інформаційній системі суду. Ознайомлення з аудіозаписом закритого судового засідання проводиться в порядку, встановленому для ознайомлення з документальними матеріалами справи, розгляд якого здійснюється в закритому засіданні.
  Див: п. 20 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ" Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації ".
  Зауваження на протокол судового засідання суду апеляційної інстанції з урахуванням положень ч. 3 ст. 155 та ч. 1 ст. 266 АПК РФ розглядаються колегіальним складом суддів, який розглядав справу, в порядку, визначеному ч. 6 ст. 155 Кодексу.
  Див: п. 39 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ в арбітражному суді апеляційної інстанції".
  7. В силу положень ст. 155, ч. 2 ст. 188 та ст. 272 АПК РФ можливість апеляційної перевірки законності та обгрунтованості оп-ределения арбітражного суду, винесеного за результатами розгляду питання про відхилення зауважень на протокол судового засідання, не усувається, а фактично переноситься на пізніший термін, коли питання про правильність та повноту закріпленої в протоколі інформації може бути однією з підстав для оскарження.
  Див: п. 2 Визначення КС РФ від 26.01.2010 N 42-О-О.
  Законоположення не передбачають довільне відхилення головуючим поданих на названий протокол зауважень або позбавлення учасників процесу можливості оскаржити сама постанова судді про відхилення зауважень на протокол судового засідання і посилатися при оскарженні судового акта на необгрунтованість відхилення поданих зауважень, а в нормативної взаємозв'язку з іншими правовими нормами вони не можуть розглядатися і як виключають обов'язок суду на основі принципу об'єктивності вносити зміни до протоколу судового засідання відповідно до поданих зауваженнями.
  Див: п. 3 Визначення КС РФ від 02.07.2009 N 1014-О-О.
  Див також: Визначення КС РФ від 17.07.2007 N 539-О-О.
  При вирішенні питання про те, чи підлягає ухвалу суду першої інстанції, на яке подано апеляційну скаргу, оскарженню окремо від оскарження судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті, як це передбачено ч. 1 ст. 188 АПК РФ, слід мати на увазі, що в тому числі щодо визначень про прийняття або відхилення зауважень на протокол судового засідання можуть бути заявлені заперечення тільки при оскарженні судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті.
  Див: п. 6 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ в арбітражному суді апеляційної інстанції".
  8. Згідно ч. 9 ст. 155 АПК РФ за письмовим клопотанням особи, що у справі, і за його рахунок може бути виготовлена ко-Пія аудіозаписи судового засідання.
  При застосуванні даного положення судам слід враховувати, що плата за виготовлення судом копії аудіозапису законодавець-ством Російської Федерації не передбачається, але матеріальний носій для виготовлення такої копії надається особою, який заявив вказане клопотання.
  Сплата державного мита при поданні клопотання про виготовлення копії аудіозапису судового засідання Податковим кодексом РФ не передбачена.
  Див: п. 21 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ" Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації ".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 155. Протокол"
 1. Стаття 27.4. Протокол про адміністративне затримання
    протокол, в якому зазначаються дата і місце його складання, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол, відомості про затриманого особі, час, місце і мотиви затримання. 2. Протокол про адміністративне затримання підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим особою. У разі, якщо затримана особа відмовляється підписати протокол, в протоколі про адміністративне
 2. Стаття 27.4. Протокол про адміністративне затримання
    протокол, в якому зазначаються дата і місце його складання, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол, відомості про затриманого особі, час, місце і мотиви затримання. 2. Протокол про адміністративне затримання підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим особою. У разі, якщо затримана особа відмовляється підписати протокол, в протоколі про адміністративне
 3. Стаття 231. Зауваження на протокол
    протокол судового засідання, так і на протокол про вчинення окремої процесуальної дії поза засідання. У протоколі повинні бути відображені відомості про роз'яснення права на ознайомлення з протоколом і подачу на нього зауважень протягом п'яти днів з моменту підписання протоколу. У разі пропуску строку на подачу зауважень з поважних причин він може бути поновлений судом за правилами
 4. Стаття 32
    Протокол, який є додатком до цієї Конвенції, складає її невід'ємну частину (текст протоколу не
 5. Стаття 44. Протокол засідання
    протокол засідання в письмовій формі. Протокол підписується головуючим і секретарем засідання. 2. Член Організації, який притягається до дисциплінарної відповідальності, та інші учасники дисциплінарного провадження має право вимагати внесення уточнень та виправлення помилок, допущених у протоколі засідання, за винятком випадків розгляду справи за відсутності інших учасників
 6. Стаття 28.5. Терміни складання протоколу про адміністративне правопорушення
    протокол про адміністративне правопорушення складається протягом двох діб з моменту виявлення адміністративного правопорушення. 3. У разі проведення адміністративного розслідування протокол про адміністративне правопорушення складається після закінчення розслідування у строки, передбачені статтею 28.7 справжнього
 7. Про застосування статті 28.5 див. лист ГТК РФ від 17.05.2002 N 01-06/19136. Стаття 28.5. Терміни складання протоколу про адміністративне правопорушення
    протокол про адміністративне правопорушення складається протягом двох діб з моменту виявлення адміністративного правопорушення. 3. У разі проведення адміністративного розслідування протокол про адміністративне правопорушення складається після закінчення розслідування у строки, передбачені статтею 28.7 справжнього
 8. Коментар до статті 27.4
    протокол про адміністративне затримання вноситься запис про доставлених фізичної особи відповідно до ч. 3 ст. 27.2 КоАП. Протокол про адміністративне затримання завжди складається поряд з протоколом про адміністративне правопорушення (див. коментар до ст. 28.2). Про посадових осіб, уповноважених складати протокол про адміністративне правопорушення, см. п. 2 коментарю до ст. 28.3.
 9. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
    протоколі про розгляд справи про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) дата і місце розгляду справи; 2) найменування і склад колегіального органу, що розглядає справу; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення; 4) відомості про явку осіб, що у розгляді справи, про повідомлення відсутніх осіб у встановленому порядку; 5) відводи, клопотання і
 10. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
    протоколі про розгляд справи про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) дата і місце розгляду справи; 2) найменування і склад колегіального органу, що розглядає справу; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення; 4) відомості про явку осіб, що у розгляді справи, про повідомлення відсутніх осіб у встановленому порядку; 5) відводи, клопотання і
© 2014-2022  yport.inf.ua