Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 156. Зміст мирової угоди

1. Мирова угода має містити положення про порядок і строки виконання зобов'язань боржника в грошовій формі.
За згодою окремого конкурсного кредитора і (або) уповноваженого органу мирова угода може містити положення про припинення зобов'язань боржника шляхом надання відступного, обміну вимог на частки у статутному капіталі боржника, акції, конвертовані в акції облігації або інші цінні папери, новації зобов'язання, прощення боргу чи іншими передбаченими федеральним законом способами, якщо такий спосіб припинення зобов'язань не порушує права інших кредиторів, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів.
Мирова угода може містити положення про зміну строків та порядку сплати обов'язкових платежів, включених до реєстру вимог кредиторів.
Умови мирової угоди, що стосуються погашення заборгованості з обов'язкових платежів, що стягуються відповідно до законодавства про податки і збори, не повинні суперечити вимогам законодавства про податки і збори.
Задоволення вимог конкурсних кредиторів у негрошовій формі не повинно створювати переваги для таких кредиторів у порівнянні з кредиторами, вимоги яких виконуються в грошовій формі.
2. На суму вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями, що підлягають погашенню відповідно до мировою угодою в грошовій формі, а також вимог до боржника про сплату обов'язкових платежів нараховуються відсотки у розмірі ставки рефінансування, встановленої Центральним банком Російської Федерації на дату затвердження мирової угоди арбітражним судом, виходячи з не погашена суми вимог у відповідності з графіком задоволення вимог кредиторів за мировою угодою.
За згодою кредитора мировою угодою можуть бути встановлені менший розмір відсоткової ставки, менший термін нарахування процентної ставки або звільнення від сплати відсотків.
3. Умови мирової угоди для конкурсних кредиторів та уповноважених органів, які голосували проти укладення мирової угоди або не брали участі в голосуванні, не можуть бути гірше, ніж для конкурсних кредиторів та уповноважених органів, які голосували за його укладання.
У випадку, якщо інше не передбачено мировою угодою, заставу майна боржника, що забезпечує виконання боржником прийнятих на себе зобов'язань, зберігається.
4. Конкурсний кредитор і (або) уповноважений орган, які голосували за укладення мирової угоди, засновники (учасники) боржника, власник майна боржника - унітарного підприємства вправі виконати в повному обсязі і в грошовій формі зобов'язання боржника перед конкурсними кредиторами або надати боржникові грошові кошти, необхідні для задоволення вимог уповноважених органів, які голосували проти укладення мирової угоди або не брали участі в голосуванні, в тому числі для сплати нарахованих відповідно до цього Закону відсотків, а також сум неустойок (штрафів, пені). У цьому випадку конкурсний кредитор зобов'язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника, боржник зобов'язаний погасити вимоги уповноважених органів за рахунок надання йому коштів і до особи, яка виконала зобов'язання боржника, переходять права конкурсного кредитора. Кошти, надані боржнику для задоволення вимог уповноважених органів, вважаються наданими на умовах договору безпроцентної позики, термін повернення якого визначений моментом пред'явлення вимоги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 156. Зміст мирової угоди "
 1. § 4. Страхування
  Поняття, порядок і форма укладення договору страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 3. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 4. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  Відмінності органів місцевого самоврядування від органів влади державної чітко простежуються в Конституції Російської Федерації. В якості таких виступають: по-перше, суб'єкт, який дані органи представляють і від імені якого здійснюють будь-які юридичні дії, по-друге, територіальні межі юрисдикції владних органів, по-третє, виняткові, їм одним притаманні особливості.
 5. § 2. Захист нематеріальних благ
  Загальні положення. Нематеріальні блага захищаються відповідно до положень Цивільного кодексу та інших законів у випадках і в порядку, ними передбачених, а також у тих випадках і тих межах, в яких використання способів захисту цивільних прав (ст. 12 ЦК) випливає із суті порушеного нематеріального права (блага) і характеру наслідків цього порушення (п. 2 ст. 150 ЦК). Інакше
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 7. § 4. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги
  Поняття договору. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги є новим для вітчизняного цивільного права. У його основі лежить конструкція, розроблена в першій половині минулого століття в країнах загального права, а сьогодні займає помітне місце серед фінансових інструментів всіх країн з розвиненою економікою. Її поява була обумовлена необхідністю пристосування
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 9. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 10. § 5. Прогалини в праві. Застосування норм права за аналогією
  Ні одне, навіть саме досконале законодавство не може заздалегідь передбачити всі ті нестандартні ситуації, які можуть виникнути в житті і зажадати правового реагування, оскільки життя незмірно багатшими, різноманітніше, ніж будь-які юридичні норми. Саме тому ніде в світі ніколи не було і немає беспробельності, ідеального права, адекватно відображає дійсність. Прогалини в
© 2014-2022  yport.inf.ua