Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 162. Дослідження доказів

Коментар до статті 1. При застосуванні положень ст. 153.1 АПК РФ судам слід мати на увазі, що за допомогою використання систем відеоконференц-зв'язку суд може заслухати пояснення осіб, що у справі (ст. 81 АПК РФ), показання свідків (ст. 88 АПК РФ), пояснення експерта щодо його укладення і відповіді на додаткові питання (ч. 3 ст. 86 АПК РФ). Шляхом використання систем відеоконференц-зв'язку особою, бере участі у судовому засіданні, можуть бути також представлені в арбітражний суд, який розглядає справу, письмові докази (ст. 75 АПК РФ), інші документи і матеріали (ст. 89 АПК РФ) за умови наявності технічних засобів , що забезпечують можливість ознайомлення з такими доказами (документ-камера). Суд може відмовити у задоволенні клопотання про представлення письмових доказів шляхом використання систем відеоконференц-зв'язку у випадках, передбачених ч. 5 ст. 159 АПК РФ. Речові докази не можуть бути представлені для огляду за допомогою використання систем відеоконференц-зв'язку і представляються до суду, який розглядає справу, для їх дослідження в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 162 АПК РФ.
Див: п. 23 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ" Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації ".
При підготовці до судового розгляду справи про стягнення за договором арбітражний суд визначає коло обставин, що мають значення для правильного розгляду справи, до яких належать обставини, що свідчать про ув'язнених і дей-ствительности договору, в тому числі про дотримання правил його укладення, про наявність повноважень на укладення договору у осіб, його під-писали. У ході розгляду справи суд досліджує зазначені обставини, які, будучи встановленими набрав законної сили судовим актом, не підлягають доведенню знову при розгляді позову про оскарження договору з участю тих же осіб (ч. 2 ст. 69 АПК РФ).
Див: п. 2 Постанови Пленуму ВАС РФ від 23.07.2009 N 57 "Про деякі процесуальних питаннях практики розгляду справ, пов'язаних з невиконанням або неналежним виконанням договірних зобов'язань".
При розгляді судом справи про захист авторських прав слід виходити з того, що поки не доведено інше, автором твору (власником виключного права на твір) вважається особа, зазначена як такого на примірнику твору. Необхідність дослідження інших доказів може виникнути у разі, якщо авторство особи на твір заперечується.
Див: п. 42 Постанови Пленуму ВАС РФ N 5 і Пленуму ВАС РФ N 29 від 26.03.2009 "Про деякі питання, що виникли у зв'язку з введенням в дію частини четвертої Цивільного кодексу Російської Федерації".
Судам необхідно враховувати, що факти ухилення відповідача від сплати податків, порушення ним положень податкового законодав-ства не підлягають доказуванню, дослідженню та оцінці судом у цивільно-правовому спорі про визнання угоди недійсною, так як дані обставини не входять до предмету доказування щодо такого спору, а підлягають встановленню при розгляді податкового спору з урахуванням норм податкового законодавства.
Див: п. 7 Постанови Пленуму ВАС РФ від 10.04.2008 N 22 "Про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних із застосуванням статті 169 Цивільного кодексу Російської Федерації" .
При розгляді в арбітражному суді податкового спору податковим органом можуть бути представлені в суд докази не-обгрунтованого виникнення у платника податків податкової вигоди. Ці докази, як і докази, представлені платника податків, підлягають дослідженню в судовому засіданні згідно з вимогами ст. 162 АПК РФ і оцінці арбітражним судом в сукупності і взаємозв'язку з урахуванням положень ст. 71 АПК РФ.
Див: п. 2 Постанови Пленуму ВАС РФ від 12.10.2006 N 53 "Про оцінку арбітражними судами обгрунтованості одержання платниками податків податкової вигоди".
У випадках, якщо суд касаційної інстанції встановив, що при розгляді справи судом першої та апеляційної інстанцій фактичні обставини справи встановлені на основі всебічного , повного і об'єктивного дослідження поданих доказів, висновки суду відповідають цим обставинам, однак судом допущена помилка в застосуванні і тлумаченні норм матеріального права чи норм процесуального права, то суд касаційної інстанції приймає нове рішення (п. 2 ст. 175 АПК РФ).
Див: п. 11 Постанови Пленуму ВАС РФ від 24.09.1999 N 13 "Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ в арбітражному суді касаційної інстанції".
Залучені арбітражним судом до участі у справі зацікавлені особи (особи, права яких може торкнутися прийняте рі-шення) має право подавати докази на підтвердження обгрунтованості або необгрунтованості розглянутого арбітражним судом заяви про встановлення юридичного факту, брати участь у дослідженні обставин справи, оскаржити прийняте рішення і здійснювати інші дії, зазначені в ст. 33 АПК РФ.
Див: п. 2 Постанови Пленуму ВАС РФ від 31.10.1996 N 13 "Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ у суді першої інстанції ".
Питання про те, чи має учасник часткової власності істотний інтерес у використанні спільного майна, вирішується судом у кожному конкретному випадку на підставі дослідження та оцінки в сукупності представлених сторонами доказів, що підтверджують, зокрема, потреба у використанні цього майна в силу віку, стану здоров'я, професійної діяльності, наявності дітей, інших членів сім'ї, в тому числі непрацездатних, і т.д. Зазначені правила відповідно до ст. 133 ГК РФ застосовуються судами і при вирішенні спору про виділ частки у праві власності на неподільну річ (наприклад, автомашину, музичний інструмент тощо), за винятком розділу майна селянського (фермерського) господарства. В окремих випадках з урахуванням конкретних обставин справи суд може передати неподільну річ у власність одному з учасників часткової власності , що має істотний інтерес в її використанні, незалежно від розміру часток інших учасників спільної власності з компенсацією останнім вартості їх частки.
Див: п. 36 Постанови Пленуму ВС РФ N 6 і Пленуму ВАС РФ N 8 від 01.07.1996 "Про деякі питання, пов'язані з застосований-ням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації".
Висновки судів повинні бути засновані на всебічному, повному і безпосередньому дослідженні доказів. Це правило поширюється також на випадки, коли потрібно довести, що особа є автором комп'ютерної програми: необхідно дослід-вання договорів з правовласниками, які дозволяють йому використовувати англійські тексти, фонограми, завдання і російські переклади.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 22.02.2011 N 9095/10.
Суди повинні належним чином дослідити всі представлені в матеріали справи докази, встановити сукупність всіх ознак допущеного відповідачем правопорушення.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 28.07.2011 N 7734/08.
У ситуації, коли була відсутня необхідність додаткового встановлення фактичних обставин спору (арбітражними судами першої та апеляційної інстанцій були вірно визначені характер спірних правовідносин і предмет доказування, всі фак-тичні обставини, що мають значення для справи, встановлені цими судами на підставі повного і всебічного дослідження наявних доказів), не можна визнати відповідним процесуальним законодавством постанову суду касаційної ін-станції про направлення справи на новий розгляд, мотивоване, по суті, лише незгодою цього суду з тлумаченням і застосуванням судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 22.02.2011 N 13262/10.
Та обставина , що оспорювана сума, сплачена товариством у вигляді страхових внесків на обов'язкове пенсійне страху-вання, повернена йому на підставі заяви особи (частково) та рішення арбітражного суду, що вступило в законну силу, потребує перевірки, оскільки при його підтвердженні виходячи з балансу публічних і приватних інтересів підстав для визнання оспорюваного рішення інспекції недійсним в межах суми, фактично повернутої суспільству, не є.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 28.06.2011 N 18190/10.
Статтею 162 АПК РФ закріплена необхідність дослідження в судовому засіданні наявних у справі доказів і оцінки їх в сукупності і взаємозв'язку з урахуванням положень ст. 71 АПК РФ, в силу якої доказ визнається достовірним, якщо в результаті його перевірки і дослідження з'ясовується, що містяться в ньому відомості відповідають дійсності. Виходячи з п. 3 ч. 1 ст. 287 АПК РФ суд касаційної інстанції, встановивши, що висновки, що містяться в оскаржуваних рішенні суду першої інстанції, постанові суду апеляційної інстанції, суперечать встановленим по справі фактичним обставинам або наявним у справі доказам, має право скасувати ці судові акти і направити справу на новий розгляд у відповідний арбітражний суд.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 11.03.2008 N 15079/07.
Відповідно до ст. 9 АПК РФ арбітражний суд при розгляді конкретної справи створює умови всебічного і повного дослідження доказів, встановлення фактичних обставин і правильного застосування законів. Відмова суду при розгляді справи про стягнення сум податкових санкцій від безпосереднього дослідження та оцінки обставин, що обтяжують відповідальність, порушує права платника податків і не відповідає ситуації судову практику у даній категорії справ.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 09.12.2008 N 9141/08.
В силу ст. 71 АПК РФ доказ визнається арбітражним судом достовірним, якщо в результаті його перевірки і дослідження з'ясовується, що містяться в ньому відомості відповідають дійсності. У зв'язку з цим суду належало перевірити, яким чином підприємцем були отримані копії нових рахунків- фактур від товариств-постачальників, дані про державну реєстрацію яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб на цей період відсутні. У даному випадку повинні бути враховані роз'яснення, що містяться в п. 2 Постанови Пленуму ВАС РФ від 12.10.2006 N 53 "Про оцінку арбітражними судами обгрунтованості одержання платником податку податкової вигоди ", про обов'язок арбітражного суду досліджувати в судовому засіданні представлені доказів-тва згідно з вимогами ст. 162 АПК РФ і оцінювати їх у сукупності і взаємозв'язку з урахуванням положень ст. 71 АПК РФ.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 24.07.2007 N 1461/07.
При розгляді питання про затвердження мирової угоди суд зобов'язаний перевірити, чи не суперечить воно закону, в тому числі визначає вимоги до повноважень осіб, які її підписали, і чи не порушує прав і законних інтересів інших осіб.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 13.03.2007 N 8392/05.
Фактичні обставини справи можуть вважатися встановленими в результаті безпосереднього дослідження та оцінки доказів, проте якщо документи (контракт, виписка банку, копія вантажної митної декларації), на які посилається суд, або їх копії в матеріалах справи відсутні, немає можливості оцінити обгрунтованість висновків суду .
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 22.11.2005 N 7819/05.
Див також: Постанови Президії ВАС РФ від 05.04.2011 N 15659 / 10, від 16.06.2009 N 17580/08, від 24.03.2009 N 14786/08, N 15296/08, від 04.03.2008 N 13797/07, від 23.01.2007 N 8300/06, від 20.11.2007 N 9893 / 07, від 02.10.2007 N 3355/07, від 08.05.2007 N 15651/06, від 28.11.2006 N 9387/06, від 17.10.2006 N 16685/05, від 04.07.2006 N 1223/06, від 20.06. 2006 N 3946/06, від 28.02.2006 N 13234/05, N 12669/05, від 01.11.2005 N 7131/05, від 15.03.2002 N 2276/01, від 20.08.2002 N 2320/02, від 24.12. 2002 N 6051/00.
2. Для забезпечення повноти протоколу при його веденні нерідко використовуються стенографування, а також технічні засоби (фотографування, аудіо-та (або) відеозапис, кінозйомка), письмовий протокол судового засідання в частині, що стосується фіксації показань і дослідження інших доказів, може в ході судового слідства розглядатися як похідне доказ в со-поставлении з аудіо-або відеозаписами, в яких безпосередньо відображені хід і результати судового розгляду (Визначення КС РФ від 02.07.2009 N 1007 - О-О).
Див: п. 2 Визначення КС РФ від 17.06.2010 N 794-О-О.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 162. Дослідження доказів "
 1. Стаття 165. Поновлення дослідження доказів
  Коментар до статті 1. Відповідно до ч. 1 ст. 164 АПК РФ після завершення дослідження всіх доказів головуючий в судовому засіданні з'ясовує у осіб, що у справі, чи не бажають вони чим-небудь доповнити матеріали справи. За відсутності таких заяв головуючий у судовому засіданні оголошує дослідження доказів закінченим, і суд переходить до судових дебатів.
 2. Стаття 181. Дослідження письмових доказів
    1. Розгляд справи відбувається усно, і суд не тільки зобов'язаний безпосередньо ознайомитися з письмовими доказами, але також оприлюднити їх і досліджувати в сукупності з іншими доказами. Процедура дослідження письмових доказів включає надання бере участь у справі можливості висловити свою думку щодо їх змісту, достовірності та співвідношення з
 3. Стаття 175. Встановлення послідовності дослідження доказів
    1. Крім пояснень сторін і третіх осіб відомості про обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, можуть бути отримані з показань свідків, письмових і речових доказів, аудіозаписів (звукозаписів) і відеозаписів, висновків експертів (див. коментар до ст. 55 ЦПК). Порядок дослідження доказів встановлюється судом з урахуванням думки осіб, що у
 4. Стаття 26.11. Оцінка доказів
    Суддя, члени колегіального органу, посадова особа, які здійснюють провадження у справі про адміністративне правопорушення, оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності. Ніякі докази не можуть мати заздалегідь встановлену
 5. Стаття 26.11. Оцінка доказів
    Суддя, члени колегіального органу, посадова особа, які здійснюють провадження у справі про адміністративне правопорушення, оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності. Ніякі докази не можуть мати заздалегідь встановлену
 6. Стаття 58. Огляд і дослідження доказів за місцем їх знаходження
    За загальним правилом огляд і дослідження письмових і речових доказів з виходом або виїздом на місце за наявності зазначених у коментованій статті обставин виробляється в стадії судового розгляду судом, який безпосередньо вирішує дану справу (див. коментар до ст. 184 ЦПК). Приміщення законодавцем двох аналогічних за змістом статей в Загальну і Особливу частини
 7.  Стаття 183. Дослідження речових доказів
    Стаття 183. Дослідження речових
 8.  Стаття 175. Встановлення послідовності дослідження доказів
    Стаття 175. Встановлення послідовності дослідження
 9. Стаття 78. Огляд і дослідження письмових і речових доказів за місцем їх знаходження
    Коментар до статті 1. У коментованій статті передбачається можливість арбітражного суду зробити огляд і дослідження письмових і речових доказів за місцем їх знаходження, наприклад у випадку громіздкість речей, неможливості їх переміщення (нерухомість), ризику пошкодження при переміщенні і т.п. Огляд і дослідження доказів за місцем їх знаходження можуть бути зроблені
 10.  Стаття 75. Огляд і дослідження речових доказів, що швидко псуються
    Стаття 75. Огляд і дослідження речових доказів, що піддаються швидкого
 11. Стаття 183. Дослідження речових доказів
    1. Відомості про обставини справи можуть відбиватися в зовнішньому вигляді речових доказів, у тому властивості, місце знаходження чи інших ознаках, а іноді і в самому факті їх існування (див. коментар до ст. 73 ЦПК). Отже, для встановлення обставин справи за допомогою речових доказів необхідно виявити відповідні ознаки і факти, що досягається оглядом цих
 12. Стаття 79. Огляд і дослідження речових доказів, що швидко псуються
    Коментар до статті 1. У деяких випадках речові докази можуть піддаватися псування, наприклад продукти харчування. З метою забезпечення доказів (ст. 72 АПК РФ) арбітражний суд за місцем знаходження речового доказу може провести їх огляд у порядку, встановленому ч. 2 і 3 коментованої статті. До протоколу огляду можуть бути прикладені фотографії, малюнки, інші
 13. Стаття 188. Консультація фахівця
    Коментар до статті § 1. У випадках, зазначених у ч. 1 ст. 188 ЦПК РФ, суд має право залучати фахівців для отримання консультацій, пояснень і надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складання планів і схем, відбору зразків для експертизи, оцінки майна). Завдання фахівця в судовому засіданні полягає в наданні сприяння суду та особам, бере участі у справі, в
 14. Стаття 358. Дослідження доказів
    1. Суд касаційної інстанції наділений правом досліджувати нові докази, самостійно їх оцінювати нарівні з наявними у справі доказами, встановлювати на основі такої оцінки нові обставини, що мають значення для справи, і виносити нове рішення, не передаючи справи на новий розгляд, не тільки при порушенні судом першої інстанції норм матеріального права, а й у разі
 15. Стаття 59. Належність доказів
    1. Правило относимости зобов'язує суд виключити зі сфери доказової діяльності окремі докази, оскільки за своїм змістом вони значення для справи, що розглядається не мають. Коментована стаття адресована насамперед суду. Проте вона є важливим орієнтиром для сторін та інших беруть участь у справі при виявленні, збиранні та поданні ними доказів. Правило
© 2014-2022  yport.inf.ua