Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 164. Поняття гарантій і компенсацій

1. Розділ VII ТК об'єднує основні гарантії і компенсації, встановлені законодавством для працівників. Разом з тим і в інших розділах ТК також містяться норми про гарантії і компенсації для працівників. Зокрема, гарантії при прийомі на роботу, переведення на іншу роботу, по оплаті праці містяться в главах ТК, присвячених трудовим договором. Стаття 171 ТК прямо визначає, що гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів і не звільненим від виконання трудових обов'язків, визначаються відповідними розділами ТК.
Розділ VII ТК містить також відсилання і до інших федеральним законам, які можуть встановлювати гарантії і компенсації для окремих категорій працівників. Зокрема, ст. 184 ТК встановлює, що види, обсяги та умови надання працівникам гарантій і компенсацій при ушкодженні здоров'я або у разі смерті працівника внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання визначаються федеральними законами.
Розділ VII ТК відсилає не тільки до федеральним законам, але і до законів суб'єктів РФ. Так, згідно зі ст. 172 ТК гарантії працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах, органах місцевого самоврядування, встановлюються і законами суб'єктів РФ, регулюючими статус і порядок діяльності зазначених осіб.
2. Стаття, що дає визначення понять "гарантії" та "компенсації", з якого виходить трудове законодавство.
3. Гарантії, мета яких забезпечити здійснення працівниками їх прав у сфері праці, можуть мати дві форми: грошову і негрошову.
Грошові гарантійні виплати підрозділяють на два види: гарантійні виплати та гарантійні доплати. Вони виплачуються працівникові з метою недопущення зниження заробітку працівника.
Гарантійні виплати проводяться працівникам за час, коли вони не виконують свої трудові обов'язки з поважних причин, встановленим законодавством (звільняються від виконання роботи). До таких випадків, зокрема, належать виплати: у розмірі середнього заробітку за час щорічної основної та додаткової відпустки (ст. 114, 116 ТК та ін.); за час навчальних (цільових) відпусток (ст. 173-176 ТК); вихідного допомоги при розірванні трудового договору з підстав, зазначених в ТК (ст. 178 ТК); за час вимушеного прогулу у разі незаконного звільнення (ст. 394 ТК). Такі виплати по суті заміняють працівникові заробітну плату.
Гарантійні доплати виробляються працівникові у випадках, встановлених у законодавстві, при виконанні роботи, якщо при цьому відбувається зниження заробітної плати. До числа гарантійних доплат, зокрема, відносяться: оплата часу простою не з вини працівника; доплати неповнолітнім у зв'язку з скороченням тривалості щоденної роботи (ст. 157 ТК), доплати жінкам за час перерви для годування дитини віком до півтора років, який включається в робочий час (ст. 258 ТК); доплати за час спеціальної перерви для обігрівання і відпочинку працівникам, що працюють в холодну пору року на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях, а також вантажникам, зайнятим на вантажно-розвантажувальних роботах, які включаються в робочий час (ст. 109 ТК); доплата в розмірі середнього заробітку протягом місяця при переведенні працівника на іншу менш оплачувану роботу в даній організації відповідно до медичного висновку (ст. 182 ТК).
4. До негрошових гарантіям як засобам, способам, умовам, які забезпечують реалізацію наданих трудовим законодавством працівникам прав, можна віднести, зокрема, збереження місця роботи і посади на час щорічної основної та додаткової відпустки (ст. 114, 116 ТК та ін.), переважне право залишення на роботі для окремих категорій працівників при скороченні чисельності або штату працівників (ст. 179 ТК), покладання на роботодавця обов'язку перевести вагітну жінку на іншу роботу, що виключає вплив несприятливих виробничих факторів (ст. 254 ТК).
5. На відміну від цього компенсаційні виплати мають на меті відшкодування працівнику матеріальних витрат, які він змушений виробляти у зв'язку з виконанням трудових обов'язків або у зв'язку з необхідністю прибути на роботу в іншу місцевість. До компенсаційних виплат коментована стаття відносить також виплати у зв'язку з виконанням працівником обов'язків, встановлених федеральними законами, в робочий час (наприклад, участь в судовому засіданні в якості присяжного засідателя).
Компенсації, поняття яких дано в коментованій статті, необхідно відрізняти від виплат компенсаційного характеру, що входять до складу заробітної плати і виплачуваних працівникові у зв'язку з безпосереднім виконанням ним своєї трудової функції (див. коментар. До ст. 129 ТК).
6. Компенсації встановлюються з метою відшкодування працівникам витрат, пов'язаних з виконанням ними трудових чи інших обов'язків, передбачених та іншими федеральними законами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 164. Поняття гарантій і компенсацій "
 1. Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, які працюють за сумісництвом
  стаття встановлює види гарантій і компенсацій, які не надаються працівникам, які є сумісниками. 2. Відповідно до ч. 1 коментованої статті сумісникам не надаються гарантії і компенсації, передбачені для працівників: які поєднують роботу з навчанням (див. коментар. До ст. Ст. 173 - 176); працюючих в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях. При
 2. Розділ VII. Гарантії і компенсації
  компенсації
 3. Стаття 377. Межі зобов'язання гаранта
  гарантією зобов'язання гаранта перед бенефіціаром обмежується сплатою суми, на яку видана гарантія. 2. Відповідальність гаранта перед бенефіціаром за невиконання або неналежне виконання гарантом зобов'язання по гарантії не обмежується сумою, на яку видано гарантію, якщо в гарантії не передбачено
 4. Глава 28. Інші гарантії і компенсації
  гарантії та
 5. Стаття 368. Поняття банківської гарантії
  гарантії банк, інша кредитна установа або страхова організація (гарант) дають на прохання іншої особи (принципала) письмове зобов'язання сплатити кредитору принципала (бенефіціару) відповідно до умов дається гарантом зобов'язання грошову суму по представленні бенефіціаром письмової вимоги про її
 6. Стаття 378. Припинення банківської гарантії
  гаранта перед бенефіціаром за гарантією припиняється: 1) сплатою бенефіціару суми, на яку видана гарантія; 2) закінченням визначеного в гарантії строку, на який вона видана; 3) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав по гарантії і повернення її гаранту; 4) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав за гарантією шляхом письмової заяви про звільнення гаранта від його
 7. Стаття 379. Регресні вимоги гаранта до принципала
  гаранта зажадати від принципала в порядку регресу відшкодування сум, сплачених бенефіціару по банківській гарантії, визначається угодою гаранта з принципалом, на виконання якого була видана гарантія. 2. Гарант не має права вимагати від принципала відшкодування сум, сплачених бенефіціару не відповідно до умов гарантії або за порушення зобов'язання гаранта перед бенефіціаром, якщо
 8. Глава 26. Гарантії і компенсації працівникам, що поєднують роботу з навчанням
  компенсації працівникам, що поєднують роботу з
 9. Глава 25. Гарантії і компенсації працівникам при виконанні ними державних або громадських обов'язків
  компенсації працівникам при виконанні ними державних або громадських
 10. Глава 27. Гарантії і компенсації працівникам, пов'язані з розірванням трудового договору
  компенсації працівникам, пов'язані з розірванням трудового
 11. Стаття 372. Непередаваність прав по банківській гарантії
  гарантії право вимоги до гаранта не може бути передано іншій особі, якщо в гарантії не передбачено
 12. Стаття 164. Поняття гарантій і компенсацій
  гарантій і компенсацій, наприклад у випадку здачі крові та її компонентів. Крім відшкодування витрат, понесених працівником, законодавством передбачена грошова компенсація моральної шкоди, заподіяної працівникові (ст. 237 ТК). 4. Федеральними законами передбачено виконання громадянами державних, громадських обов'язків, наприклад, згідно зі ст. 25.6 КоАП свідок зобов'язаний з'явитися за
 13. Стаття 376. Відмова гаранта задовольнити вимогу бенефіціара
  гарантії або представлені гарантові після закінчення визначеного в гарантії строку. Гарант повинен негайно повідомити бенефіціара про відмову задовольнити його вимогу. 2. Якщо гаранту до задоволення вимоги бенефіціара стало відомо, що основне зобов'язання, забезпечене банківською гарантією, повністю або у відповідній частині вже виконано, припинилося з інших підстав або
 14. Стаття 175. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти
  гарантії для працівників, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти, передбачає додаткові відпустки зі збереженням середнього заробітку за місцем роботи. Навчальні відпустки мають певне цільове призначення - здача іспитів. Установа початкової професійної освіти самостійно у виборі форми, порядку, періодичності поточного контролю
 15. Стаття 371. Безвідкличної банківської гарантії
  гарантія не може бути відкликана гарантом, якщо в ній не передбачено
 16. Стаття 374. Подання вимоги по банківській гарантії
  гарантії повинно бути представлено гаранту в письмовій формі з додатком зазначених в гарантії документів. У вимозі або в додатку до нього бенефіціар повинен вказати, у чому полягає порушення принципалом основного зобов'язання, на забезпечення якого видана гарантія. 2. Вимога бенефіціара має бути представлено гаранту до закінчення визначеного в гарантії строку, на який вона
 17. Стаття 370. Незалежність банківської гарантії від основного зобов'язання
  гарантією зобов'язання гаранта перед бенефіціаром не залежить у відносинах між ними від того основного зобов'язання, в забезпечення виконання якого вона видана, навіть якщо в гарантії міститься посилання на це
 18. Стаття 369. Забезпечення банківською гарантією зобов'язання принципала
  гарантія забезпечує належне виконання принципалом його зобов'язання перед бенефіціаром (основного зобов'язання). 2. За видачу банківської гарантії принципал сплачує гаранту
 19. Стаття 177. Порядок надання гарантій і компенсацій працівникам, що поєднують роботу з навчанням
  гарантує громадянам Російської Федерації загальнодоступність і безкоштовність дошкільної, початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної освіти та початкової професійної освіти, а також на конкурсній основі безкоштовність середнього професійного, вищого професійного і післявузівської професійної освіти в державних і муніципальних освітніх
© 2014-2022  yport.inf.ua