Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН. Сімейний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 21.04.2012г.), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 165. Усиновлення (удочеріння)


1. Усиновлення (удочеріння), в тому числі скасування усиновлення, на території Російської Федерації іноземними громадянами або особами без громадянства дитини, яка є громадянином Російської Федерації, проводиться відповідно до законодавства держави, громадянином якої є усиновитель (при усиновлення (удочеріння) дитини особою без громадянства - відповідно до законодавства держави, в якій ця особа має постійне місце проживання) на момент подачі заяви про усиновлення (удочеріння) або про скасування усиновлення.
При усиновлення (удочеріння) на території Російської Федерації іноземними громадянами або особами без громадянства дитини, яка є громадянином Російської Федерації, повинні бути також дотримані вимоги статей 124 - 126, статті 127 (за винятком абзацу восьмого пункту 1), статей 128 і 129, статті 130 (за винятком абзацу п'ятого), статей 131 - 133 цього Кодексу з урахуванням положень міжнародного договору Російської Федерації про міждержавне співробітництво в галузі усиновлення дітей.
(В ред. Федерального закону від 27.06.1998 N 94-ФЗ)
Усиновлення (удочеріння) на території Російської Федерації іноземними громадянами або особами без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянами Російської Федерації, дітей, які є громадянами Російської Федерації, проводиться в порядку, встановленому цим Кодексом для громадян Російської Федерації, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 27.06.1998 N 94-ФЗ)
При усиновлення (удочеріння) на території Російської Федерації громадянами Російської Федерації дитини, яка є іноземним громадянином, необхідно отримати згоду законного представника дитини та компетентного органу держави, громадянином якої є дитина, а також, якщо це вимагається згідно з законодавством зазначеної держави, згода дитини на усиновлення.
(В ред. Федерального закону від 27.06.1998 N 94-ФЗ)
2. У разі, якщо в результаті усиновлення (удочеріння) можуть бути порушені права дитини, встановлені законодавством Російської Федерації і міжнародними договорами Російської Федерації, усиновлення не може бути проведено незалежно від громадянства усиновителя, а виготовлене усиновлення (удочеріння) підлягає скасуванню у судовому порядку.
3. Захист прав і законних інтересів дітей, які є громадянами Російської Федерації і усиновлених іноземними громадянами або особами без громадянства, за межами території Російської Федерації, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації, здійснюється в межах, що допускаються нормами міжнародного права, консульськими установами Російської Федерації, в яких зазначені діти перебувають на обліку до досягнення ними повноліття.
Порядок постановки на облік консульськими установами Російської Федерації дітей, які є громадянами Російської Федерації і усиновлених іноземними громадянами або особами без громадянства, визначається Урядом Російської Федерації.
(П. 3 запроваджено Федеральним законом від 27.06.1998 N 94-ФЗ)
4. Усиновлення (удочеріння) є громадянином Російської Федерації і проживає за межами Російської Федерації дитини, вироблене компетентним органом іноземної держави, громадянином якої є усиновитель, визнається дійсним в Російській Федерації за умови отримання попереднього дозволу на усиновлення (удочеріння) від органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, на території якого дитина або його батьки (один з них) проживали до виїзду за межі території Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 27.06.1998 N 94-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 165. Усиновлення (удочеріння)"
 1. Стаття 165. Усиновлення (удочеріння)
  1. Усиновлення на території Росії іноземними громадянами російських дітей проводиться згідно абз. 1 п. 1 коментованої статті відповідно до законодавства держави, громадянином якої є усиновитель. Застосування при усиновленні відповідного іноземного законодавства забезпечує надалі стабільність усиновлення в іноземній державі. Якщо подружжя,
 2. § 2. Усиновлення (удочеріння) дітей
  Поняття усиновлення. Серед форм постійного влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, усиновлення (удочеріння) належить особливе місце * (399). Російське законодавство розглядає його в якості пріоритетної форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Усиновлення та удочеріння тягнуть одні й ті ж правові наслідки і підкоряються єдиним правилам, тому в
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. Стаття 145. Необгрунтована відмова в прийомі на роботу або необгрунтоване звільнення вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до трьох років Коментар до статті 145
  Об'єктом даного злочину є гарантовані Конституцією РФ (ч. 3 ст. 19) рівність в правах і свободах жінки і чоловіки і рівність у можливостях для їх реалізації, право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці, забезпечення захисту інтересів материнства і дитинства. У диспозиції статті в якості обов'язкової ознаки складу злочину вказана потерпіла від
 5. Стаття 154. Незаконне усиновлення (удочеріння) Коментар до статті 154
  Об'єктом злочину є сімейний уклад, інтереси сім'ї. Об'єктивна сторона злочину виражається у вчиненні незаконних дій з усиновлення дітей, передання їх під опіку (піклування), на виховання в прийомні сім'ї, скоєних неодноразово або з корисливих спонукань. Диспозиція коментованої статті є бланкетной, і для визначення незаконності відповідних
 6. Стаття 155. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) Коментар до статті 155
  Об'єктом розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) є і сама сім'я, і умови нормального розвитку і формування особистості неповнолітнього. Згідно ст. 23 Конституції РФ кожен має право на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, захист своєї честі і доброго імені. Усиновлення - один з важливих інститутів, спрямованих на зміцнення сім'ї та охорону інтересів
 7. Стаття 157. Злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей або непрацездатних батьків Коментар до статті 157
  Об'єктом злочину, передбаченого ст. 157 КК РФ, є суспільні відносини, що забезпечують матеріальні умови нормального фізичного, інтелектуального і морального формування особистості неповнолітнього, матеріальні умови нормального існування повнолітніх, але непрацездатних дітей і непрацездатних батьків, а також інтереси сім'ї. Згідно ст. 38
 8. Стаття 10. Гласність судового розгляду
  1. Принцип гласності цивільного судочинства випливає з положень ч. 1 ст. 123 Конституції РФ, згідно з якими розгляд справ у всіх судах відкритий, слухання справи в закритому засіданні допускається лише у випадках, передбачених федеральним законом. Дані конституційні положення відповідають загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, в тому числі що містяться в
 9. Стаття 23. Цивільні справи, підсудні мировому судді
  1. Коментована стаття визначає родову підсудність цивільних справ мировому судді, який розглядає справи тільки в якості суду першої інстанції і за нововиявленими обставинами у відношенні прийнятих ним і вступили в законну силу рішень. До його компетенції віднесені найбільш поширені і, як правило, не представляють особливої складності по правовій оцінці спірних відносин
 10. Стаття 26. Цивільні справи, підсудні верховному суду республіки, крайовому, обласному суду, суду міста федерального значення, суду автономної області та суду автономного округу
  1. У ч. 1 ст. 26 ЦПК названі категорії цивільних справ з числа тих, які розглядаються верховними судами республік, крайовими, обласними судами, судами міст Москви і Санкт-Петербурга, судом Єврейської автономної області, судами автономних округів в першій інстанції. Серед них найбільш поширеними в судовій практиці і значущими за наслідками є справи про оскарження
© 2014-2022  yport.inf.ua