Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 170. Гарантії і компенсації працівникам, залу-Каєм до виконання державних або громадських обов'язків

Роботодавець зобов'язаний звільняти працівника від роботи із збереженням за ним місця роботи (посади) на час виконання ним державних або громадських обов'язків у випадках, якщо відповідно до цього Кодексу та іншими федеральними закону-ми ці обов'язки повинні виконуватися в робочий час.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Державний орган або громадське об'єднання, які залучили працівника до виконання державних або загально-дарських обов'язків , у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, виплачують працівнику за час виконання цих обов'язків компенсацію в розмірі, визначеному цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації або рішенням відповідного громадського об'єднання.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 170. Гарантії і компенсації працівникам, залу-Каєм до виконання державних або громадських обов'язків"
 1. Стаття 164. Поняття гарантій і компенсацій
  Гарантії - засоби, способи та умови, за допомогою яких забезпечується здійснення наданих працівникам прав у сфері соціально-трудових відносин. Компенсації - грошові виплати, встановлені з метою відшкодування працівникам витрат, пов'язаних з виконанням ними трудових чи інших обов'язків, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами. (В ред. Федерального
 2. Глава 25. Гарантії і компенсації працівникам при виконанні ними державних або громадських обов'язків
  Глава 25. Гарантії і компенсації працівникам при виконанні ними державних або громадських
 3. Стаття 165. Випадки надання гарантій і компенсацій
  1. Частина 1 коментованої статті встановлює відкритий перелік випадків, коли працівникам надаються гарантії і компенсації, крім тих випадків, які вказані в главах ТК, присвячених висновку трудового договору, переведення на іншу роботу, оплати праці та інших. Випадки надання гарантій і компенсацій, які забезпечують реалізацію працівниками їх прав у сфері праці, можуть бути
 4. Стаття 175. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти
  Працівникам, які успішно навчаються в мають державну акредитацію освітніх установах початкової про-фессионального освіти незалежно від їх організаційно-правових форм, надаються додаткові відпустки зі збереженням середнього заробітку для складання іспитів на 30 календарних днів протягом одного року. Гарантії і компенсації працівникам, що поєднують роботу з навчанням у
 5. Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, які працюють за сумісництвом
  Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює види гарантій і компенсацій, які не надаються працівникам, які є сумісниками. 2. Відповідно до ч. 1 коментованої статті сумісникам не надаються гарантії і компенсації, передбачені для працівників: які поєднують роботу з навчанням (див. коммент. до ст. ст. 173 - 176); працюючих в районах Крайньої Півночі і
 6. Стаття 184. Гарантії і компенсації при нещасному випадку на виробництві та професійному захворюванні
  При ушкодженні здоров'я або у разі смерті працівника внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійно-го захворювання працівнику (його сім'ї) відшкодовуються його втрачений заробіток (дохід), а також пов'язані з ушкодженням здоров'я додат-Передачі витрати на медичну, соціальну та професійну реабілітацію або відповідні витрати у зв'язку зі смертю працівника. Види,
 7. Стаття 164. Поняття гарантій і компенсацій
  Коментар до статті 1. Основні права та обов'язки працівника в області соціально-трудових відносин визначені у ст. 21 ТК. 2. Гарантії, встановлені законодавством і забезпечують реалізацію наданих працівникам прав, можуть носити як нематеріальний (наприклад, збереження місця роботи, посади, надання іншої роботи), так і матеріальний (збереження середнього заробітку на
 8. Стаття 287. Гарантії і компенсації особам, які працюють за сумісництвом
  1. У ч. 1 коментованої статті вказані окремі види гарантій і компенсацій, які не надаються особам, які працюють за сумісництвом. Відповідно особам, які працюють за сумісництвом, надаються гарантії та компенсації, якщо вони поєднують роботу з навчанням (див. коментар. до ст. 173-176 або якщо вони працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях (див. коментар.
 9. Стаття 176. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються у вечірніх (змінних) загальноосвітніх уч-нов
  Працівникам, які успішно навчаються в мають державну акредитацію вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах незалежно від їх організаційно-правових форм, роботодавець надає додаткові відпустки зі збереженням середнього заробітку для здачі випускних іспитів в IX класі - 9 календарних днів, в XI (XII) класі - 22 календарних дні. Гарантії і компенсації працівникам,
 10. Стаття 175. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти
  Коментар до статті 1. Стаття 175 в якості гарантії для працівників, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти, передбачає додаткові відпустки з збереженням середнього заробітку за місцем роботи. Навчальні відпустки мають певне цільове призначення - здача іспитів. Установа початкової професійної освіти самостійно у виборі
 11. Стаття 175. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти
  1. Пільги, встановлені статтею коментарів, поширюються тільки на тих працівників, які успішно навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти, що мають державну акредитацію. 2. Застосування коментованої статті узгоджується з Типовим положенням про освітній установі початкової професійної освіти , затвердженим постановою
 12. Стаття 314. Трудовий стаж, необхідний для одержання гарантій і компенсацій
  Порядок встановлення та обчислення трудового стажу, необхідного для отримання гарантій і компенсацій, встановлюється Пра-вітельством Російської Федерації у відповідності з федеральним
 13. Глава 26. Гарантії і компенсації працівникам, що поєднують роботу з навчанням
  Глава 26. Гарантії і компенсації працівникам, що поєднують роботу з
 14. Стаття 347. Припинення трудового договору з працівником релігійної організації
  1. Частина 1 коментованої статті передбачає свободу розсуду сторін трудового договору в частині встановлення додаткових підстав припинення трудових правовідносин. Релігійне об'єднання як роботодавець може передбачити додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця при його укладенні. Ці підстави встановлюються на додаток до
 15. Глава 27. Гарантії і компенсації працівникам, пов'язані з розірванням трудового договору
  Глава 27. Гарантії і компенсації працівникам, пов'язані з розірванням трудового
 16. Стаття 177. Порядок надання гарантій і компенсацій працівникам, що поєднують роботу з навчанням
  Коментар до статті 1. Згідно ст. 5 Закону про освіту держава гарантує громадянам Російської Федерації загальнодоступність і безкоштовність дошкільної, початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної освіти та початкової професійної освіти, а також на конкурсній основі безкоштовність середнього професійного, вищого професійного і післявузівської
© 2014-2022  yport.inf.ua