Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 178. Вихідні допомоги

1. Коментарів статтею охоплюються випадки виникнення права працівників на вихідну допомогу при розірванні трудового договору у зв'язку з ліквідацією організації або скороченням чисельності або штату працівників виключно з роботодавцем - організацією (юридичною особою). В якості підстави даної норми законодавець вказує п. 1 і 2 ч. 1 ст. 81 ТК, в яку включені також аналогічні випадки, пов'язані з діяльністю індивідуального підприємця.
Зазначені пункти ст. 81 ТК викладені з урахуванням ст. 20 ТК, згідно з якою фізичні особи, зареєстровані в установленому порядку як індивідуальних підприємців, за своїм правовим положенням у трудових відносинах прирівнюються до роботодавців - юридичним особам (організаціям).
Законодавець, обособив в ч. 1 коментованої статті працівників організацій, не дає їх чіткого відокремлення від працівників індивідуального підприємця, також зазначених у п. 1, 2 ст. 81 ТК, і, відповідно, не виключає право для працівників індивідуального підприємця на отримання відповідного вихідної допомоги.
Крім того, відповідно до ст. 178 ТК вихідна допомога виплачується при розірванні трудового договору у разі припинення діяльності індивідуальним підприємцем, скорочення чисельності або штату працівників індивідуальним підприємцем.
Відповідно до п. 28 постанови Пленуму ВС РФ від 17.03.2004 N 2, якщо роботодавцем було фізична особа, зареєстрована як індивідуального підприємця, то трудовий договір з працівником може бути розірваний за п. 1 ст. 81 ТК.
Гарантії і компенсації працівникам при припиненні діяльності роботодавця - фізичної особи, яка не є індивідуальними підприємцем, а також при скороченні чисельності або штату зайнятих у нього працівників, передбачені ст. 307 ТК, згідно з якою випадки і розміри виплачуваних при припиненні трудового договору вихідної допомоги та інших компенсаційних виплат визначаються трудовим договором.
2. Частина 1 коментованої статті закріплює загальні умови надання компенсацій, виплачуваних працівникам при розірванні трудового договору у зв'язку з ліквідацією організації або скороченням чисельності або штату працівників організації. У зв'язку з зазначеною обставиною звільненому працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі середнього місячного заробітку, а також за ним зберігається середній місячний заробіток на період працевлаштування, але не більше двох місяців з дня звільнення (із заліком вихідної допомоги). Останнє означає, що вихідна допомога виплачується за два місяці, якщо громадянин ще не працевлаштувалися, причому незалежно від причин затримки у працевлаштуванні.
3. У виняткових випадках за рішенням органу служби зайнятості середній місячний заробіток зберігається за звільненим працівником і протягом 3-го місяця з дня звільнення за умови, якщо в 2-тижневий термін після звільнення працівник звернувся в цей орган і не був ним працевлаштований, що підтверджується довідкою служби зайнятості для пред'явлення в організацію. Якщо громадянин двічі без поважних причин відмовився від запропонованої органом служби зайнятості підходящої роботи, то довідка не видається та середній заробіток за 3-й місяць за ним не зберігається.
ТК встановив єдиний порядок обчислення середнього заробітку для всіх випадків, коли на його основі визначаються розміри тих чи інших виплат, передбачених ТК (див. коментар. До ст. 139). При цьому враховуються всі передбачені системою оплати праці види виплат, застосовувані у відповідній організації, незалежно від джерел цих виплат.
4. У статтях розд. XII ТК закріплено особливий порядок виплати вихідної допомоги окремим категоріям працівників при розірванні трудового договору у зв'язку з ліквідацією організації або скороченням чисельності або штату: при звільненні працівників, зайнятих на сезонних роботах (ст. 296), особам, звільненим з організацій, розташованих у районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях (ст. 318), працівникам, які уклали трудовий договір з роботодавцем - фізичною особою (ст. 307), та ін
При звільненні сумісників вихідна допомога виплачується на загальних підставах, тобто в повному обсязі (див. коментар. до ч. 2 ст. 287).
Разом з тим працівникам деяких категорій допомога при звільненні у зв'язку з ліквідацією організації або скороченням чисельності або штату не виплачується. Так, відповідно до ч. 3 ст. 292 ТК не виплачується вихідна допомога при звільненні працівнику, яка уклала трудовий договір на строк до 2 місяців.
5. При розірванні трудового договору з підстав, зазначених у ч. 3 коментованої статті, вихідна допомога виплачується працівникам у розмірі 2-тижневого середнього заробітку.
Законодавець розширив порівняно з колишньою редакцією ТК перелік підстав, при звільненні за яким працівникам виплачується 2-тижневе вихідну допомогу. Так, тепер знову, як і в раніше діяв КЗпП, передбачено виплату 2-тижневого допомоги при розірванні трудового договору у зв'язку з відмовою працівника від продовження роботи у зв'язку із зміною визначених сторонами умов трудового договору (в колишній редакції ТК - істотних умов) (п . 7 ст. 77 ТК). Однак по-іншому вирішується питання, якщо працівник відмовляється від роботи на умовах неповного робочого часу. Режим неповного робочого часу може бути введений роботодавцем в цілях збереження робочих місць у разі загрози масового звільнення працівників, викликаної зміною організаційних або технологічних умов праці. Оскільки підставою для розірвання трудового договору в цьому випадку є п. 2 ст. 81 ТК (див. ч. 6 ст. 74 ТК), то звільненому працівникові надаються всі гарантії і компенсації, встановлені ч. 1, 2 коментарів статті.
У розширений перелік підстав, за якими при розірванні трудового договору працівникові виплачується вказане 2-тижневе вихідну допомогу, тепер також додані: відмова працівника від переведення на іншу роботу, необхідного йому відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами РФ, або у зв'язку з відсутністю у роботодавця відповідної роботи (п. 8 ст. 77 ТК); визнання працівника повністю нездатним до трудової діяльності відповідно до медичного висновку, виданими в установленому законом порядку (п. 5 ст. 83 ТК).
У той же час з коментованої статті виключено таку підставу для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, як невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, засноване на подп. "А" п. 3 ст. 81, нині виключеного з тексту ТК.
6. Новою редакцією ТК, що враховує стан здоров'я працівника, що потребує переведення на іншу роботу відповідно до медичного висновку, більш докладно врегульовано його переведення на іншу роботу, відповідну йому за станом здоров'я (див. ст. 73 ТК і коммент. До неї). Лише при відмові працівника від переведення або відсутності у роботодавця роботи, що не противопоказанной працівникові за медичними показаннями, трудовий договір припиняється відповідно до п. 8 ст. 77 ТК з виплатою вихідної допомоги у розмірі 2-тижневого середнього заробітку.
7. Факт, що працівник повністю втратив здатність до трудової діяльності, що є підставою для припинення з ним трудового договору за п. 5 ст. 83 (див. коментар. До неї), повинен бути підтверджений медичним висновком, виданим державною установою медико-соціальної експертизи * (292). При звільненні працівників, визнаних повністю нездатними до трудової діяльності їм виплачується вихідна допомога у розмірі 2-тижневого середнього заробітку.
8. Підстава припинення трудового договору внаслідок порушення встановлених ТК або іншим федеральним законом правил укладення трудового договору, якщо це порушення виключає можливість продовження роботи, встановлено п. 11 ст. 77 ТК і конкретизується в ст. 84 ТК (див. коментар. До ст. 77, 84).
Якщо порушення встановлених законом правил укладення трудового договору допущено не з вини працівника, то роботодавець виплачує працівникові вихідну допомогу в розмірі середнього місячного заробітку. Якщо порушення зазначених правил допущено з вини працівника, то роботодавець не зобов'язаний пропонувати йому іншу роботу, а вихідна допомога працівникові не виплачується (ч. 3 ст. 84).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 178. Вихідні посібники "
 1. Стаття 319. Додатковий вихідний день
  вихідного дня, передбаченого статтею коментарів, може скористатися один з батьків, який має дитину, яка не досягла 16-річного віку. Хто з батьків використовує додатковий вихідний день у кожному конкретному місяці, визначають самі батьки. 2. Умовою надання додаткового вихідного дня є подача працівником письмової заяви. Роботодавець, який отримав таке
 2. Стаття 111. Вихідні дні
  вихідних днів на тиждень при 5-денному робочому тижні і одного вихідного дня - при 6-денному робочому тижні. 2. Деякі категорії працівників крім загальних вихідних днів мають право на отримання додаткових вихідних днів. Так, одному з батьків (опікуну, піклувальнику) для догляду за дітьми-інвалідами за його письмовою заявою надаються чотири додаткових оплачуваних дні вихідних на
 3. Стаття 13.22. Порушення порядку оголошення вихідних даних
  вихідних даних, а рівно з неповними або завідомо неправдивими вихідними даними - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів з конфіскацією продукції засоби масової інформації або без такої; на посадових осіб - від п'ятисот до однієї тисячі карбованців з конфіскацією продукції засоби масової інформації або без такої; на
 4. Стаття 13.22. Порушення порядку оголошення вихідних даних
  вихідних даних, а рівно з неповними або завідомо неправдивими вихідними даними - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією продукції засоби масової інформації або без такої; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією продукції засоби масової
 5. 5. Оформлення звільнення і виплати працівнику
  178 Трудового кодексу РФ. У виняткових випадках середній місячний заробіток зберігається за звільненим працівником протягом третього місяця з дня звільнення. Але для цього повинні бути виконані дві умови: 1) працівник звернувся до служби зайнятості в двотижневий термін після звільнення і не був нею працевлаштований. При цьому на підставі ст. 14 Трудового кодексу РФ протягом двотижневого терміну
 6. б) право на оплату праці
  статтями 112, 137 Конституції, статті 6 Закону "Про Конституційний Суд Республіки Білорусь" обов'язок. У ситуації Конституційний Суд міг би винести свій висновок, тобто те рішення, яке є остаточним, оскарженню і опротестування не підлягає, щодо конституційності зазначених нормативних актів, у тому числі визначивши їх ієрархію (підпорядкованість). Однак для
 7. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  вихідний день за календарем або графіком, т.к. при цьому робочий день (зміна) безпосередньо не передує святковому. У випадках, коли відповідно до рішення Уряду РФ вихідний день переноситься на робочий день, тривалість роботи у цей день (колишній вихідний) має відповідати тривалості робочого дня, на який перенесено вихідний день (роз'яснення Мінпраці Росії
 8. Рекомендована література
  посібник. - Х., 1983. - 40 с. 2. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - 5-е вид., перераб. і доп. - СПб.: Питер, 2003. - 656 с. 3. Закатов А. А. Психологічні особливості тактики провадження слідчих дій за участю неповнолітніх: Учеб. посібник. - Волгоград: ВСШ МВС СРСР, 1979. - 96 с. 4. Зорін Г . А. Психологічний контакт при виробництві допиту: Учеб.
 9. А.В. Селянин. Захист прав споживачів: Навчальний посібник для вузів, 2006
  посібник з дисципліни "Захист прав споживачів ". Структура посібника повністю відповідає загальнодержавному стандарту за спецкурсом" Захист прав споживачів ". Посібник докладно висвітлює всі питання, необхідні для вивчення предмета: права споживачів на належну якість товарів, робіт, послуг, на інформацію про виробника, захист прав споживачів при продажу товарів, а також при
 10. Стаття 290. Залучення до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
  вихідні та неробочі святкові дні забороняється. Залучення працівників до роботи у вихідні та неробочі святкові дні провадиться з їхньої письмової згоди у разі необхідності виконання заздалегідь непередбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота у даного роботодавця, у відокремленому структурному підрозділі організації. В інших випадках
 11. Д.Л. Комягин. Бюджетне право Росії. Навчальний посібник, 2011

 12. Стаття 111. Вихідні дні
  вихідних дні, а при шестиденному робочому тижні - один вихідний день. Загальним вихідним днем є Неділя. Другий вихідний день при п'ятиденному робочому тижні встановлюється колективним договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку (графіком роботи). Обидва вихідних дні надаються, як правило, підряд. 3. У випадках, коли у роботодавців призупинення роботи у вихідні дні
 13. Стаття 138. Збереження за усиновленою дитиною права на пенсію і посібники
    посібники, належні йому у зв'язку зі смертю батьків, зберігає це право і після усиновлення. Послідовне тлумачення даної норми передбачає, що пенсія має бути призначена дитині до моменту усиновлення. У протилежному випадку право на збереження пенсії, допомоги у нього не виникає. Не має принципового значення момент призначення пенсії дитині, важливо, щоб право на її отримання
© 2014-2022  yport.inf.ua