Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 183.9. Обмеження та зупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації

1. На період діяльності тимчасової адміністрації повноваження виконавчих органів фінансової організації обмежуються, якщо інше не встановлено цим Законом.
2. Повноваження виконавчих органів фінансової організації призупиняються в:
1) разі призначення тимчасової адміністрації у зв'язку з виявленням контрольним органом підстав, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 1 статті 183.2 справжнього Федерального закону, за відсутності відповідних повідомлень фінансової організацією контрольного органу;
2) випадку невиконання або неналежного виконання фінансовою організацією плану відновлення її платоспроможності;
3) інших встановлених цим законом випадках.
3. У разі обмеження повноважень виконавчих органів фінансової організації вони тільки за згодою тимчасової адміністрації має право здійснювати операції:
1) які пов'язані з передачею нерухомого майна фінансової організації в оренду, в заставу, з внесенням його в якості внеску до статутний капітал третіх осіб, а також з розпорядженням таким майном іншим чином;
2) які пов'язані з розпорядженням іншим майном фінансової організації, балансова вартість якого становить більш ніж один відсоток балансової вартості активів фінансової організації;
3) які пов'язані з отриманням і видачею позик (кредитів), поступкою прав вимог і переведенням боргу, прощенням боргу, новацією, відступним;
4) у вчиненні яких є зацікавленість .
4. У разі призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації на період діяльності тимчасової адміністрації:
1) повноваження виконавчих органів фінансової організації здійснюються тимчасовою адміністрацією, виконавчі органи фінансової організації не вправі приймати рішення з питань, віднесених до їх компетенції федеральними законами та установчими документами фінансової організації;
2) рішення інших органів управління фінансової організації з питань виплати дивідендів, викупу чи придбання розміщених акцій або виплати дійсної вартості частки (паю), схвалення великих угод, інші рішення, які можуть спричинити за собою збільшення кредиторської заборгованості фінансової організації, набувають чинності після їх погодження з тимчасовою адміністрацією.
5. Керівник фінансової організації у разі прийняття рішення про призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації в період діяльності тимчасової адміністрації зобов'язаний передати не пізніше дня, наступного за днем призначення тимчасової адміністрації, керівнику тимчасової адміністрації печатки і штампи, а також у строки, узгоджені з тимчасовою адміністрацією, бухгалтерську та іншу документацію, що належать фінансової організації і ввірені йому матеріальні та інші цінності.
Не пізніше ніж через п'ятнадцять робочих днів з дати призначення тимчасової адміністрації керівник фінансової організації зобов'язаний надати тимчасової адміністрації перелік майна боржника, в тому числі майнових прав, а також бухгалтерські та інші документи, що відображають економічну діяльність фінансової організації за три роки до призначення тимчасової адміністрації.
6. Перешкоджання з боку керівника, його заступника, інших працівників фінансової організації, а також з боку інших осіб здійсненню функцій тимчасової адміністрації (в тому числі перешкоджання доступу в приміщення фінансової організації, до її документації та іншим носіям інформації, відмова від передачі печаток, штампів, документів й інші випадки) тягне за собою настання відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації.
7. У разі призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації в період діяльності тимчасової адміністрації одноосібний виконавчий орган фінансової організації, що мав право до призначення тимчасової адміністрації діяти від імені фінансової організації без доручення, має право представляти її інтереси в арбітражному суді при оскарженні рішення контрольного органу про призначення тимчасової адміністрації, дій (бездіяльності) тимчасової адміністрації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 183.9. Обмеження та зупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 2. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  Відмінності органів місцевого самоврядування від органів влади державної чітко простежуються в Конституції Російської Федерації. В якості таких виступають: по-перше, суб'єкт, який дані органи представляють і від імені якого здійснюють будь-які юридичні дії, по-друге, територіальні межі юрисдикції владних органів, по-третє, виняткові, їм одним притаманні особливості.
 3. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранах, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. 2. Свобода договорів
  Свобода договорів разом з рівністю учасників цивільних відносин і рядом інших принципів відноситься ст. 1 ГК до числа основних засад цивільного законодавства. Всі вони тісно пов'язані між собою. Немає сумнівів у тому, що свобода договорів перетвориться на фікцію, якщо тільки всі інші основні принципи не будуть реалізовані в цивільному законодавстві та практиці його застосування. Сенс
 6. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 7. 1. Суб'єктний склад договору банківського рахунку
  Сторонами в договорі банківського рахунку є банк і клієнт банку - власник рахунку. Діяльність з відкриття та ведення рахунків фізичних та юридичних осіб відноситься до числа ліцензованих видів банківської діяльності, здійснюваної банками, під якими розуміються кредитні організації, що мають виключне право здійснювати в сукупності банківські операції із залучення у внески
 8. Стаття 195. Неправомірні дії при банкрутстві Коментар до статті 195
  Дана стаття передбачає кримінальну відповідальність за вчинення трьох діянь, які відрізняються один від одного об'єктивними і суб'єктивними ознаками. Об'єкт злочину, передбачений ч. 1 ст. 195 КК РФ, - встановлений порядок визнання боржника неспроможним (банкрутом), інтереси кредиторів. Боржник - громадянин, у тому числі індивідуальний підприємець, або юридична особа,
 9. Стаття 2. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  Для цілей цього Закону використовуються наступні основні поняття: неспроможність (банкрутство) (далі також - банкрутство) - визнана арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів; боржник - громадянин, у тому числі індивідуальний
 10. Стаття 183.5. Призначення тимчасової адміністрації фінансової організації
  1. Контрольний орган призначає тимчасову адміністрацію фінансової організації, якщо: 1) контрольним органом виявлено підстав , зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту 1 статті 183.2 справжнього Федерального закону, за відсутності повідомлення фінансовою організацією контрольного органу про наявність відповідних обставин; 2) контрольним органом у ході виїзної перевірки в порядку, встановленому
© 2014-2022  yport.inf.ua