Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 185. Довіреність


1. Довіреністю визнається письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Письмове уповноваження на вчинення правочину представником може бути представлено акредитуючою безпосередньо відповідному третій особі.
2. Довіреність на вчинення правочинів, що потребують нотаріальної форми, повинна бути нотаріально посвідчена, за винятком випадків, передбачених законом.
3. До нотаріально посвідчених довіреностей прирівнюються:
1) довіреності військовослужбовців та інших осіб, які перебувають на лікуванні в госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах, посвідчені начальником такого закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем;
2) довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин, з'єднань, установ і військово-навчальних закладів, де немає нотаріальних контор та інших органів, що вчиняють нотаріальні дії, також довіреності робітників і службовців , членів їх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені командиром (начальником) цих частини, з'єднання, установи або закладу;
3) довіреності осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, посвідчені начальником відповідного місця позбавлення волі;
4) довіреності повнолітніх дієздатних громадян, які перебувають у закладах соціального захисту населення, засвідчені адміністрацією цієї установи або керівником (його заступником) відповідного органу соціального захисту населення.
4. Довіреність на одержання заробітної плати та інших платежів, пов'язаних з трудовими відносинами, на одержання винагороди авторів і винахідників, пенсій, допомог і стипендій, вкладів громадян в банках і на отримання кореспонденції, у тому числі грошової і посилкової, може бути посвідчена організацією, в якій довіритель працює або навчається, житлово-експлуатаційною організацією за місцем його проживання та адміністрацією стаціонарного лікувального закладу, в якому він перебуває на лікуванні.
Довіреність на отримання представником громадянина його вкладу в банку, грошових коштів з його банківського рахунку, адресованої йому кореспонденції в організаціях зв'язку, а також на вчинення від імені громадянина інших угод, зазначених у абзаці першому цього пункту, може бути посвідчена відповідними банком або організацією зв'язку. Така довіреність засвідчується безкоштовно.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 12.08.1996 N 111-ФЗ)
5. Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом його керівника чи іншої особи, уповноваженої на це її установчими документами, з додатком печатки цієї організації.
Довіреність від імені юридичної особи, заснованого на державній або муніципальній власності, на отримання або видачу грошей та інших майнових цінностей повинна бути підписана також головним (старшим) бухгалтером цієї організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 185. Довіреність "
 1. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  довірених осіб, спостерігачів від кандидатів, виборчих об'єднань, блоків, іноземних (міжнародних) спостерігачів, а також введення кандидатами, виборчими об'єднаннями, блоками до складу виборчих комісій членів комісій з правом дорадчого голосу. 6. Право отримання нового виборчого бюлетеня. Якщо виборець помиляється при заповненні бюлетеня, то він має право отримати
 2. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
  довіреності або з перевищенням повноважень: у цьому випадку якщо суспільство згодом прямо не схвалить угоду, вона вважається укладеною від імені і в інтересах учасника (п. 1 ст. 183 ЦК) з усіма витікаючими звідси наслідками, в тому числі пов'язаними з дією принципу повного відшкодування збитків контрагенту (ст. 15 ЦК). Реорганізація і ліквідація. Питання реорганізації та ліквідації товариства
 3. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  стаття на відміну від ст. 171 ЦК не містить спеціального застереження щодо цього. Однак якщо неповнолітній у встановленому законом порядку був обмежений чи позбавлений права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами (п. 4 ст. 26 ЦК), відповідні угоди неповнолітнього можуть бути оскаржені його батьками, усиновителями і піклувальниками. Аналогічні правила
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 5. § 7. Розрахункові зобов'язання
  довіреності розписується у платіжному документі (в останньому випадку довіреність залишається в організації). Розрахунки готівкою здійснюються на підставі основного договору і є частиною зобов'язання по виконанню основного договору. При здійсненні безготівкових розрахунків виникають відокремлені від основного договору розрахункові відносини між стороною за договором і розрахункової організацією
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 7. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
  статтях, прийнято називати правилами про спеціальний делікт - шкоду, заподіяну актом влади. Підставами для виділення даного випадку заподіяння шкоди в особливий делікт служать як особливості застосування до нього загальних умов деліктної відповідальності, так і наявність ряду спеціальних умов, додатково встановлених законом. Серед загальних умов деліктної відповідальності за шкоду, заподіяну
 8. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  стаття не стосується випадків успадкування кількома особами права довічного успадкованого володіння ділянкою. Це сумнів тільки підсилює наступне: a) de lege lata у випадку з правом власності на ділянку об'єктом спадкування є сама ділянка, а у випадку з правом довічного успадкованого володіння ділянкою об'єкт спадкування - дане право (ст. 1181 ЦК); b) цивільному
 9. § 2. Оформлення спадкових прав і розділ спадщини
  185 ЦК. Свідоцтво про право на спадщину може бути видано тільки спадкоємців, які прийняли у встановленому законом порядку спадщину. Якщо ж прохання спадкоємця про видачу свідоцтва про право на спадщину було викладено в заяві про прийняття спадщини, то додаткової заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину не потрібно. При подачі заяви нотаріус встановлює
 10. 3. Воля і волевиявлення в договорі
  185) встановлює, як правило, для всіх юридичних осіб єдиний режим: довіреність від будь-якого з них може бути видана як керівником, так і іншою особою, яка уповноважена установчими документами. У цьому зв'язку, коли суд апеляційної інстанції відмовився вважати дійсним договір, укладений за дорученням, підписаної не керівником споживчого товариства, а товарознавцем,
© 2014-2022  yport.inf.ua