Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 196. Права та обов'язки роботодавця щодо підготовки і перепідготовки кадрів

Коментар до статті 1. Навчання працівників проводиться виходячи з конкретних завдань організацій, перспектив їх розвитку, вдосконалення існуючих і створення нових робочих місць.
Для здійснення професійної підготовки кадрів з видачею диплома встановленого зразка освітні підрозділи організацій повинні отримати відповідну ліцензію.
Для навчання кадрів в професійних освітніх установах відповідні федеральні органи виконавчої влади визначають базові професії за обмеженому переліку без відносної галузевої спеціалізації і розробляють професійно-кваліфікаційні вимоги до якості підготовки (державний стандарт освіти).
При цьому мається на увазі, що конкретна спеціалізація повинна здійснюватися переважно на навчальній базі організацій або в освітніх установах за заявкою організацій, за навчальними планами, які розробляються самими організаціями спільно з освітніми установами.
2. Умови організації та проведення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників в організації встановлюються в колективному договорі, угодах чи передбачаються в укладених з ними трудових договорах (ст. 196 ТК).
3. При організації професійного навчання на виробництві доцільно керуватися зберіг свою дію нормативним актом рекомендаційного характеру - Типовим положенням про безперервне професійному та економічному навчанні кадрів народного господарства, затв. Постановою ГКТ СРСР, Держосвіти СРСР і ВЦРПС від 15 червня 1988 р. (Бюлетень Держкомпраці СРСР. 1988. N 11. С. 4).
Відповідно з цим актом на виробництві організуються такі види професійного навчання: підготовка нових працівників; перепідготовка (перенавчання) робітників; навчання робітників другим (суміжним) професіям; підвищення кваліфікації.
Конкретні форми професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також перелік професій та спеціальностей, за якими здійснюється професійне навчання на виробництві, визначаються роботодавцем з урахуванням думки представницького органу працівників.
При цьому слід мати на увазі, що навчання жінок і неповнолітніх проводиться тільки за професіями і для тих виробництв і робіт, на яких дозволяється застосування їх праці (див. ст. Ст. 253, 265 і коммент . до них).
4. Федеральними законами, іншими нормативними правовими актами на роботодавця покладається обов'язок підвищувати кваліфікацію працівників, якщо високий професіоналізм є неодмінною вимогою до здійснення трудової діяльності за займаним ними посадам.
5. Згідно ч. 5 ст. 196 роботодавець зобов'язаний створювати працівникам необхідні умови для поєднання праці з навчанням. Так, роботодавцю слід мати на увазі, що відповідно до ст. 94 ТК для учнів загальноосвітніх закладів, освітніх установ початкової та середньої професійної освіти, що сполучають протягом навчального року навчання з роботою, тривалість щоденної роботи (зміни) не може перевищувати 2,5 години (для осіб віком від 14 до 16 років) і 4 годин (для осіб віком від 16 до 18 років).
Працівникам, які суміщають трудову діяльність з навчанням в освітніх установах, роботодавець зобов'язаний надавати гарантії, передбачені гол. 26 ТК (див. ст. Ст. 173 - 177 і коммент. До них).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 196. Права та обов'язки роботодавця щодо підготовки і перепідготовки кадрів "
 1. 42. Загальні положення законодавства про працю
  Цілями трудового законодавства є: встановлення державних гарантій трудових прав і свобод громадян, створення сприятливих умов праці, захист прав та інтересів працівників і роботодавців. Законодавством про працю регулюються відносини щодо: організації праці та управління працею; працевлаштування у даного роботодавця; професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню
 2. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  Коментар до статті 1. Закріплення обов'язку роботодавця створювати для представників працівників необхідні умови обумовлено тим, що професійні спілки та інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця. 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати
 3. Е.С.Ладнова. Прийом та звільнення працівників, 2012
  Дана книга являє собою повний практичний посібник з прийому і звільнення персоналу в російських організаціях. І у виданні представлений як загальний порядок прийому на роботу співробітників, так і особливості оформлення трудових відносин з окремими категоріями фахівців. Також автор розповідає про те, як відбувається звільнення персоналу з ініціативи роботодавця і з ініціативи самих
 4. 11.9. Атестація державних службовців та переміщення по службі
  Атестація цивільного службовця проводиться з метою визначення його відповідності замещаемой посади цивільної служби. Атестація цивільного службовця проводиться один раз на три роки. При проведенні атестації безпосередній керівник громадянського службовця являє мотивовану відгук про виконання цивільним службовцем своїх посадових обов'язків за атестаційний
 5. Стаття 1461. Службова топологія
  1. Топологія, створена працівником у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця, визнається службової топологією. 2. Право авторства на службову топологію належить працівнику. 3. Виключне право на службову топологію належить роботодавцю, якщо договором між ним і працівником не передбачено інше. 4. Якщо виключне право на
 6. Стаття 1470. Службовий секрет виробництва
  1. Виключне право на секрет виробництва, створений працівником у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця (службовий секрет виробництва), належить роботодавцю. 2. Громадянин, якому у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця став відомий секрет виробництва, зобов'язаний зберігати конфіденційність
 7. 14.4. Обов'язки держави в галузі бібліотечної справи
  В основі державної політики в галузі бібліотечної справи лежить принцип створення умов для загальної доступності інформації та культурних цінностей, що збираються і надаються в користування бібліотеками. Держава виступає гарантом прав, передбачених Федеральним законом «Про бібліотечну справу», і не втручається в професійну діяльність бібліотек, за винятком випадків,
 8. 1. Поняття і види об'єднань роботодавців
  Особливою формою некомерційної організації, близької до об'єднань юридичних осіб, є об'єднання роботодавців. Об'єднання роботодавців - форма некомерційної організації, заснована на членстві роботодавців - юридичних та (або) фізичних осіб (ст. 3 Федерального закону від 30 жовтня 2002 р. "Про об'єднання роботодавців"). --- СЗ РФ. 2002. N 48.
 9. Стаття 38. Професійна підготовка співробітників поліції
  Коментар до статті 38 1. Порядок організації професійної підготовки співробітників поліції врегульовано Напучуванням з організації професійної підготовки співробітників органів внутрішніх справ Російської Федерації, затвердженим Наказом МВС Росії від 29 червня 2009 р. N 490, та іншими нормативними правовими актами МВС Росії, а його зміст - навчальними, навчально-тематичними програмами
 10. Стаття 20.16. Незаконна приватна детективна або охоронна діяльність
  1. Здійснення приватної детективної або охоронної діяльності без спеціального дозволу (ліцензії) - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці. 2. Створення в організації служби безпеки без спеціального дозволу (ліцензії) -
 11. 5. Суб'єкти авторського права на службові твори
  Своєрідний склад суб'єктів авторського права складається відносно службових творів. Службовим визнається твір, створений у порядку виконання службових обов'язків або службового завдання роботодавця. Закон не дає визначень понять службових обов'язків, службового завдання і роботодавця. Зазвичай роботодавцем вважається юридична або фізична особа, що перебуває з
 12. Стаття 5.7. Відмова у наданні відпустки для участі у виборах, референдумі
  Відмова роботодавця надати передбачений законом відпустку зареєстрованому кандидату, довіреній особі зареєстрованого кандидата, виборчого об'єднання, виборчого блоку для проведення агітаційної та іншої передбаченої законом діяльності, що сприяє обранню зареєстрованого кандидата, списку кандидатів, а так само відмова роботодавця звільнити від роботи в
 13. 61. Загальні положення законодавства про працю
  Законодавство про працю визначає необхідні умови, що дозволяють узгоджувати інтереси роботодавця і працівника, інтереси держави, а також встановлює принципи правового регулювання трудових і безпосередньо пов'язаних з ними відносин. Трудове право виконує функції соціального захисту населення. Основні принципи російського трудового законодавства: 1) праця вільний,
 14. Стаття 5.7. Відмова у наданні відпустки для участі у виборах, референдумі
  Відмова роботодавця надати передбачений законом відпустку зареєстрованому кандидату, довіреній особі зареєстрованого кандидата, виборчого об'єднання для проведення агітаційної та іншої передбаченої законом діяльності, що сприяє обранню зареєстрованого кандидата, списку кандидатів, а так само відмова роботодавця звільнити від роботи в установленому законом порядку
 15. 2. Права та обов'язки членів об'єднання роботодавців
  У порядку, передбаченому статутом, усі члени об'єднання роботодавців мають право брати участь у формуванні та діяльності органів управління об'єднання; отримувати інформацію про його діяльність, брати участь у визначенні змісту та структури укладаються об'єднанням угод, що регулюють соціально-трудові відносини і пов'язані з ними економічні відносини; отримувати від об'єднання
 16. Стаття 34. Інші представники роботодавців
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає обмежені можливості участі роботодавців у системі соціального партнерства через представників, які не є об'єднаннями роботодавців. Тепер державні органи та органи місцевого самоврядування можуть представляти інтереси лише установ та інших організацій, що фінансуються з бюджету. Такі роботодавці можуть не створювати
 17. Стаття 1295. Службовий твір
  1. Авторські права на твір науки, літератури чи мистецтва, створене в межах встановлених для працівника (автора) трудових обов'язків (службовий твір), належать автору. 2. Виключне право на службовий твір належить роботодавцю, якщо трудовим або іншим договором між роботодавцем і автором не передбачено інше. Якщо роботодавець протягом трьох років з
© 2014-2022  yport.inf.ua